Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang
Ekstinksjon Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang

2 Hevd – hva og hvorfor? At rettigheter i fast eiendom stiftes eller bortfaller fordi minst en av partene har innrettet seg etter de etablerte forhold i lang tid og i god tro. Hensyn Sett fra hver av partenes synspunkt Samfunnssynspunkter Rettstekniske/rettsadministrative synspunkter

3 Oversikt over vilkår og virkninger
Rådighetsutøvelse Hevdstid God tro Rettsstrid Avbrudd Virkninger

4 Hevd av servitutter Stiftelse Bortfall Mothevd Frihevd

5 Beslektet ekstinksjon utenfor loven
Supplement til grensehevd og mothevdsreglene, Rt s. 352 Sigdal Endrede forhold, særlig som grunnlag for ekstinksjon av servitutter

6 Tinglysning – hva og hvorfor?
At dokumenter som har betydning for rettsforholdene vedrørende en fast eiendom registreres i en elektronisk database for slike dokumenter. Hensyn Rettforholdene bør være lette å bevise Den som innretter seg etter databasen, bør beskyttes mot negative overraskelser

7 Tinglysningsvilkår Dokumentene skal ha egnet form og skal være tilstrekkelig klare, tinglysingsloven § 8. Ved salg og påhefte av servitutter og lignende må dokumentet være utstedt av den som er utpekt som eier av grunnen i databasen, tinglysningsloven § 14, jf. § 13.

8 Rettsvirkninger av tinglysing
Legitimasjonsregler Tinglysningsloven §§ 20 og 21 Tinglysingsloven § 27 Notoritetsregler, tinglysningsloven §§ 20 og 23

9 Eiendomsinformasjon i tinglysingsdatabasen


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google