Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er det og hvorfor beskytte det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er det og hvorfor beskytte det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er det og hvorfor beskytte det?
Design og varemerke Hva er det og hvorfor beskytte det? Kaja Asheim Seniorkonsulent Design- og varemerkeavdelingen E-post: God tid til spørsmål Kort innføring, hovedpunkter, gir innblikk i fagområdet. Kan man dette, forstår man mer enn de fleste – greie hovedlinjer. I gråsonene at vurderingen blir vanskelig.

2 Hvorfor varemerke og design?
Selve oppfinnelsen beskyttes jo av patentvernet. Finnes det tilleggsverdier? Kan du forhindre at andre snylter på eller ødelegger ditt gode navn og rykte? Utgjør sammen med patent INDUSTRIELLE RETTIGHETER, som forvaltes av PS. Finnes store tilleggsverdier i utover til oppfinnelsen.

3 Alle gode ting er TRE… Teknikken er patentert
Utseendet er designbeskyttet Navnet på produktet er varemerkebeskyttet STARTLOOP AS

4 Derfor beskytter man industrielle rettigheter
Antatt verdi: 70 mrd. USD!!! Utgift ved varemerkeregistrering i Norge: 2300 kroner Samme innhold, økt omsetning med 31% ved innførselen av plastflasken Designregistrering i Norge: 1300 kroner Markedssjef i Freia uttalt at deres varemerker er mer verdt enn alle øvrige verdier i firmaet.

5 Merkevare = goodwill Bygges på:
Kvalitet (patent) Gjenkjennelighet (varemerke og design) Hvordan sikrer du at goodwillen tilfaller deg? Ikke la andre aktører forveksles med deg Merkevaren er en følelse som må knyttes opp til noe konkret. Varemerker kan vare evig Det som gjør et produkt verdifullt er goodwill. Varemerker kan vare evig i motsetning til Patent og Design, derfor må goodwill knyttes til varemerker.

6 Hvilke typer varemerker finnes?
Kellogg´s Nordea ONCE YOU POP…YOU CAN`T STOP

7 Hva er felles for disse / hva er et varemerke?
Et varemerke er et kjennetegn for varer og eller tjenester som er egnet til å peke ut kommersiell opprinnelse. Hvis man klarer å identifisere disse merkene med en kommersiell opprinnelse, fyller de kravene til varemerkerettslig særpreg.

8 Hvordan beskytte et varemerke
Varemerkeloven gir innehaver en enerett til kommersiell utnyttelse ved: - registrering - innarbeidelse ® / TM ? R i sirkel og TM er ikke regulert etter norsk lov, kun amerikanske symboler, men greie å bruke som signaler til konkurrentene allikevel.

9 Fordeler ved registrering
Sikkerheten er stor for at du har en enerett Vern i hele Norge Lite kostnadskrevende Patentstyret overtar noe av den praktiske håndhevelsen av vernet Taktisk effekt Grunnlag for avtaler (dokumentert rettighet) Ingen register over innarb. Varemerker og vi sjekker heller ikke mot Brønnøysund. Men en god indikasjon på at man har en enerett.

10 Holder det ikke med domene- og foretaksregistrering?
Domenenavn: Kun en internettadresse Ingen juridisk enerett slik som varemerke og firma Registrering i register hos NORID for no.domene. Foretaksnavn (firma): Offisielt navn på bedriften Virksomhetens forretningsnavn, andre interesser enn vm. Ingen gransking mot forvekselbare firmanavn. Pga ikke garantifunksjon uten org. nr. Varemerke: Kjennetegn for varer/tjenester Registrering hos Patentstyret gir vern i hele landet Gir et sterkt vern – mot forvekselbare merker Gir også vern mot forvekselbare domeneregistreringer og firmaregistreringer

11 Hvorfor nektes noen varemerker registrering?
2 hovedgrunner: Pga. manglende særpreg Pga. tidligere registrerte varemerker Varemerkeretten strekker seg bare så langt som merket har særpreg. Helhetsvurdering.

12 Registreringshindring: - manglende særpreg, § 13
Varemerket må ikke bare gi uttrykk for varens/tjenestens: - art - kvalitet - formål - pris - sted eller tid for tilvirkning Hvis merket bare gir uttrykk for disse tingene, fyller det ikke særpregskravet. Kan ikke knytte goodwill til et merke som ikke har særpreg.

13 Eksempler på dårlig varemerker:
Oslo Rørleggerservice (Rørleggertjenester) Bakern (Bakertjenester og bakerivarer) Glem ikke din tunge! (Toalettpreparater) Hot & fast (Matvarer)

14 Grader av særpreg Swix Godt Brød Baby-dry (bleier)?
BioID (biometrisk identifikasjonsutstyr)? Baby-dry (bleier)? Ektemann til leie (vedlikeholdstjenester)? Alfakrøll (frisører/IT-tjenester)? Swix Godt Brød Tvilstilfeller –egentlig ingen feil svar. Sterkt Suggestivt Svakt Beskrivende registrerbart ureg.bart

15 ”sterkt”/”svakt” – hva vil det si?
Både sterke og svake registrerbare merker har vern Hvor nærme kan andre merker komme uten å være egnet til å forveksles? PS anbefaler ingenting –sterke merker er tyngre å knytte goodwill og kjennskap til, mens svake merker har lite beskyttelse, men er enkle å innarbeide.

16 Registreringshindring -forvekselbare merker (§ 14)
Med en annens navn, firma eller varemerke som er vernet Vurderingstemaet: - hvor like er merkene (kjennetegnslikhet) og - hvor like er varene/tjenestene som merkene gjelder for (vareslagslikhet) Omsetningskretsen Helhetsvurdering Helhetsvurdering Grunnvurderingen er om man antar at omsetningskretsen vil ta feil med hensyn til varenes/tjenestenes

17 VELUX Forvekselbare merker?
Reg. nr (kl. 19: bygningsmaterialer) VELUX Reg. nr (kl. 19: bygningsmaterialer) Annen avdeling avgjørelse nr fra 2001 VELUX registrert først. VELUX rent fantasimerke og særpreget for varene.  Omsetning gjennom selvbetjeningsforretninger bidrar til en mindre merkebevisst kyndig omsetningskrets.  Det søkte merkets figurutforming lite særpreget,

18 AQUABONA BONAQUA Forvekselbare merker?
Reg. nr Begge merker gjelder div varer i klasse 32 BONAQUA Reg. nr Annen avdeling avgj. nr. 7115 Helt på grensen til det beskrivende, nok med visuelle og fonetiske forskjeller til tross for likt assosiasjonsbilde

19 Andre registreringshindringer i § 14
Strider mot lov, offentlig orden eller er egnet til å vekke forargelse Apotekloven Hakekors, Osama Bin Laden? Er egnet til å villede: BILTILSYNET N.L.C. Nashville Leather Company Villedende fordi innehaver var et tysk selskap Inneholder noe som kan oppfattes som en annens firma, navn eller portrett Drillo-is (oppfattes som Egil Olsen, som gav samtykke) Apotekloven: kan ikke bruke navnet apotek dersom man ikke fyller kravene til apotek. Vekke forargrelse: vanskelig vurderingstema for oss –tilbakeholdne med å bruke. Kun klare tilfeller som blir nektet. Hakekors nektet i Norge. Osama bin Laden nektet i USA –sikkert riktig. PS har nylig nektet BUDDHA som restaurant-virksomhet. Kan bruke, men ikke registrere. Vi vil ikke knytte religiøse symboler til f. eks skjenkevirksomhet. Villedelse: kan være knyttet til tidligere statlig instans, selv om det er privat søker. Goodwill og integritet som Statens Veivesen har. Søker trakk frem at staten ikke bruker Statens Veivesen lenger, men dette er irrelevant så lenge det fortsatt er knyttet goodwill til dette navnet. Trenger ikke å være en annens navn –tilstrekkelig at det oppfattes – ingen som HETER Drillo, men merket vil oppfattes som Egil Olsen.

20 Etter registrering, pass på varemerket ditt.
Kom med protester og innsigelser mot forvekselbare varemerker og firmaer Bruk TM eller ® Unngå degenerering! Må følge med på hva som bli registrert i PS- Varemerker må passes på slik at verdiene ikke forringes.

21 Degenerering Hva har skjedd med Thermos Linoleum Rollerblades Kiwi
Hva har skjedd med f.eks thermos? Klarer ikke lenger å utpeke en kommersiell opprinnelse –mister varemerkefunksjonen. Innehaverne av Rollerblades jobber for at merket ikke skal degenerere –hva tror dere? Ansvaret ligger også hos forhandlerne –hvis forhandlerne ikke bruker navnet som et varemerke –må instruere alle ledd med sin trademarkmanual eller andre retningslinjer. Hva med LYCRA by DuPont? Hva med Oscar-statuetten? Google?

22 Hvordan søke om varemerkeregistrering?
Søknadsskjema: 45 vare- og tjenesteklasser Hvorfor må du angi hva merket skal gjelde for? Har med SÆRPREG å gjøre.

23 Design

24 Hva er design? -”design er en liten lykkeopplevelse” Mette Marit
- produktutforming, formgivning Stortinget

25 Hva er et produkt i lovens forstand?
Utseende på gjenstander To- og tredimensjonale Hva er design? Designloven gir beskyttelse for utseende på et produkt. Dvs ”særtrekk” ved produktets utseende. Design gjelder visuelle uttrykk. Det som kan oppfattes visuelt - med synet. Et produkt utseende kan relatere seg til to dimensjonale, så vel som tre dimensjonale utseende. Det er ikke et krav om at utformingen er synlig ved normal bruk. Også innsiden av et produkt, som f. eks innsiden av en sko eller en kjele kan design beskyttes. Hva er så sætrekkene ved et produkts utseende? Sofa eks: Sofaens form kan tenkes designbeskyttes. Sofaen farge eller fargesammensetning designbeskyttes. Strukturen på stoffet som benyttes på sofaen kan designbeskyttes. Det er ikke et krav om at utformingen er synlig ved normal bruk. Også innsiden av et produkt, som f. eks innsiden av en sko eller en kjele kan design beskyttes. Unntak: Deler av et design. Hva kan ikke designbeskyttes? Produkter som ikke har et fast utseende (væske, pulver eller lignende) Heller ikke tekniske løsninger eller fremgangsmåter kan designbeskyttes (Patent)

26 Dekor, ornament, grafisk design
Lasse Kjus –jakke : dvs dekor på produkt Ornament: dyrefotspor brukt som avtrykk på tørkerull. Grafisk design: ikoner og oppsett på telefon/hjemmeside og lignende.

27 Reg.nr Flaske Reg.nr Sekkestol Reg.nr Spillbrett Reg.nr Bil Reg.nr Grafisk symbol Reg.nr Nettside

28 Deler av et produkt? Nakkestøtte Armlene Ryggplate Stolben

29 Sammenstilling av gjenstander
Helheten vernes, ikke elementene hver for seg. Kan være aktuelt for restaurantkjeder og f. eks hotellkjeder som ønsker en helhetlig profil slik at kunder kjenner seg igjen hvor enn de er i verden. Kan være en verdi for folk som reiser mye, at de kjenner seg igjen i en hotellobby eller et hotellrom. Denne er ikke registrert. Kilde: Karim Rashid

30 Design beskytter ikke funksjon
Et bildekk er rundt, og det må ha et slags mønster slik at det har veigrep. Dette kan ikke belegges med enerett. På vannslangen – kun ”dutten” nederst som ikke er beskyttet – den må passe sammen med øvrige komponenter. Selv om det er produsentens egen funksjon den skal passe inn i, så kan man ikke få enerett. En slik rettighet må søkes gjennom patent. Oppfatning av at design er en patent-light beskyttelse. Dette stemmer ikke. Man får helt ulike eneretter ved de ulike registreringen. De utfyller hverandre, men er intet substitutt.

31 I tillegg til at din design må være et produkt, må:
Designen være ”ny” Identisk design ikke tidligere allment tilgjengelig For relevante fagmiljøer innen EØS Unntak: forutsetning om fortrolighet Unntak: ”grace period” Designen må ha ”individuell karakter” Annet helhetsinntrykk enn tidligere tilgjengelig design Frihet i utformingen har betydning I motsetning til patent hvor det er et objektivt nyhetskrav. Bryter ikke nyhetskravet hvis det er vist frem under forutsetning om fortrolighet. Grace period: Har ofte ikke tenkt på beskyttelse før man viser frem produktet. Grace period innebærer at hvis man har vist frem et design gjelder ikke nyhetskravet de første 12 mnd. etter at det ble vist frem, såfremt det ble søkt designbeskyttelse i mellomtiden.( Man får ikke med prioritet. ) Indivuell karakter: Helhetsinntrykk. Hvor det er liten frihet i utforming kreves mindre grad av individuell karakter, enn hvor det er stor handlefrihet med hensyn til funksjon.

32 Beskytt helhet og viktige designelementer
Sykkelstolen (helheten) Ryggplaten Fotstøtten Ryggplaten kan nå designregistreres da den skiller seg fra helheten i det første produktet. Hva er nytt? Hamax – Kiss og Sleepy

33 EKSEMPEL Flaskesaken, eksempel fra 2. Avd. Helhetsutseendet Form
Linjer Materiale Graden av frihet Den informerte bruker De tre nederste flaskene til venstre har nok kanskje også vern da??? Kilde:

34 Avgjørende er at helhetsinntrykket er for likt, selv om elementer I sidene er ulike.
Ble ingen sak – men et eksempel på at selv om man kan påpeke forskjeller så vil de anses å være for like.

35 Kult å bli kopiert, designere (og kanskje den delen av de som heller mot kunstnere) sier dette, men kanskje ikke når de har blitt kopiert Må ikke nekte andre å kopiere med designregistrering –men man har kontroll med utnyttelsen av produktet / utseende Designeren selv bør kanskje nå etter ny lov, være litt mer bevist når han leverer et ”produkt” til en bedrift

36 Industrielt rettsvern – tre ting på en gang


Laste ned ppt "Hva er det og hvorfor beskytte det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google