Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Firmanavn og varemerker – status i Norden København 27. mars 2009 v/ professor dr. juris Are Stenvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Firmanavn og varemerker – status i Norden København 27. mars 2009 v/ professor dr. juris Are Stenvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Firmanavn og varemerker – status i Norden København 27. mars 2009 v/ professor dr. juris Are Stenvik

2 Den regulatoriske situasjonen •Lovgivningen –DK: aktieselskabsloven 649/2006 mv. + markedsføringsloven 1389/2005 –FI: firmalag 1979/128 –NO: foretaksnavneloven 1985 –SE: firmalag 1974:156 •Plikten til å bruke firmanavnet •Firmaretten •Forholdet til varemerkeretten – ”korsvist skydd”

3 Begrepene •Firma(navn)/foretaksnavn/virksomhetsnavn –det offisielle navn på en næringsdrivende virksomhet, herunder navn på utenlandsk foretak •Andre forretningskjennetegn –bifirma (DK, FI og SE): navn på del av en virksomhet –filialnavn: navn på nasjonal avdeling av utenlandsk foretak –sekundære forretningskjennetegn: andre kjennetegn for en næringsdrivende virksomhet, jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (Superlek) •Skillet mellom firmanavn og varemerker

4 Stiftelse av rett •Rett til firmanavn (og bifirma) –DK: registrering –NO: bruk eller registrering og ibruktakelse innen ett år –FI og SE: registrering eller innarbeidelse (for ”släktnamn”: bruk ) –FI: vern på grunnlag av ”förhandsbesked”, 12 § FL) •Rett til sekundært forretningskjennetegn: innarbeidelse

5 Vilkår for registrering av firmanavn (og bifirma) •Krav om særpreg: FI (8 § FL); DK (kontrolleres ikke), SE (9 § FL, mild norm), NO ikke krav om særpreg, men om minst tre bokstaver (ftnavnl. § 2-1) •Firmanavnet må ikke være identisk med eldre firmanavn •Ikke forvekselbart med eldre firmanavn varemerker etc. •Ikke inneholde annens navn, åndsverk etc. •Sannhetskravet (”ikke være egnet til å villede”) •Ikke være i strid med ordre public •Ikke inneholde beskyttet betegnelse i strid med lov (f.eks. ”bank”)

6 Registrering og overprøvelse •Registrering –Begrenset prøving: DK: prøver ikke særpreg; NO: prøver ikke relative registreringshindre •Administrativ klageadgang –NO: Innehaver av eldre rett kan begjære overprøving hos Patentstyret innen 3 år –FI, DK, SE: Nei •Ugyldigkjennelse ved dom –DK: 6 mnd. frist

7 Opphør av rett •Manglende ibruktakelse –NO: manglende ibruktakelse innen ett år (ftnavnl. § 3-1) •Ikke-bruk –NO: bortfall ved opphør av bruk (ftnavnl. § 3-1 tredje ledd) –FI: slettelse ved ikke-bruk i 5 år (19 § FL) –SE: slettelse ved ikke-bruk i 5 år (16 § FL) •Andre grunner til slettelse eller ugyldighet –opphør av foretak –firmanavn som blir villedende –firmanavn i strid med ordre public

8 Utenlandske firma- og handelsnavn •Vern for firmanavn (filialnavn) som er registrert i riket •Vern for navn som er innarbeidet i riket –DK, FI, NO og SE •Vern for firma som er ”i viss grad känt” –FI: HD 2005:143 (Anheuser-Busch) •Vern for navn som er tatt i bruk i riket –NO: PS-2006-7355 (1-800-FLOWERS) –DK: U 1975 s. 131H (Citibank) og U 2007 s. 480H (Invitrogen) •Vern for navn som ikke har vært brukt i riket –NO: Vern mot registrering av forvekselbare varemerker etter PKV art. 8, jf. PS-2004-7117 (JAMES DEAN)

9 Vern mot registrering og bruk av yngre firmanavn •Vern mot registrering og bruk av identisk firmanavn: DK: ”tydeligt adskille sig fra”, jf. U 1999 s. 1406H (Multi Choice); FI: ”tydeligt skiljer sig från”; NO: ”må ikke være identisk”, jf. ftnavnl. § 2-1 •Vern mot registrering og bruk av forvekselbart firmanavn: DK: ”som kan forveksles” med et særpreget navn; FI: ”förväxlingsbar firma”; SE: ”förväxlingsbart näringskännetecken”; NO: ”vern mot lignende foretaksnavn” dersom foretaksnavnet har slikt særpreg som kreves etter varemerkeloven, ftnavnl. § 3-2

10 Vern mot registrering og bruk av yngre varekjennetegn •Vern mot registrering av varekjennetegn –FI, NO og SE varemerkelov § 14 nr. 4 og 6; DK varemerkelov § 14 nr. 4 •Vern mot bruk av varekjennetegn –FI: ”firma får inte intas i varumärke” (3 § 3 mom. VML) –NO: ”vern mot lignende... varekjennetegn” forutsatt at foretaksnavnet har særpreg (ftnavnl. § 3-2) –SE: innenfor det området hvor firmaet er registrert eller innarbeidet (5 § FL og 3 § 2 mom. VML) •Utvidet vern mot bruk som varekjennetegn etter markedsføringsloven? –Rt. 1998 s.1315, NIR 1999 s. 573 (Norges-Is)

11 Varemerkehavers vern mot yngre firmanavn •Vern mot registrering og bruk av forvekselbare firmanavn –FI: 4 § og 10 § nr. 4 FL –DK: aktieselskl. § 153 stk. 2 –NO: ftnavnl. § 2-6 nr. 4 –SE: 4 §, 5 § og 10 § nr. 6 FL (varemerkehaveren må være etablert i Sverige)

12 Vernets omfang •Identiske firmanavn – ikke krav om bransjelikhet •Forvekselbare firmanavn – samme norm som for varekjennetegn, jf. RÅ 1998 not. 53 (ECsoft); Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (Superlek) •Kjennetegnslikhet •Bransjelikhet –FI (6 § FL); NO (ftnavnl. § 3-3); SE (6 § FL) –DK: U 2007 s. 480H (Invitrogen) og U 2007 s. 708 H (Waterproof) –faktisk aktuell og potensiell bruk •Områdelikhet (innarbeidede kjennetegn; SE- handelsbolag) •Vern for særlig kjente firmanavn (FI, NO, SE)

13 Unntak fra vernet •Rett til bruk av slektsnavn og firma i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av varemerkerettigheter (art. 6(1) TMD) •FI og SE: Rett til bruk av slektsnavn som firma om det ikke er forvekselbart med eldre firma eller varemerke (4 § FL) •FI og NO: Rett til bruk av slektsnavn som varemerke om det ikke er forvekselbart med eldre firma eller varemerke (3 § 1 mom. VML; vml. § 3) •Rett til bruk av slektsnavn som firma i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av eldre firma? Jf. U 2003 s. 107H (Medicon Valley) •FI og SE: unntak ”om... innehavaren [av firman] icke kan lida skada” (3 § FL)

14 Reform- og harmoniseringsbehov •Vernet for utenlandske firma- og handelsnavn, jf. PKV art. 8 •Bruk, innarbeidelse og/eller registrering som grunnlag for stiftelse av rett? •Krav om særpreg for registrering? •Administrativ klageadgang •”Bruksplikt” •Vernet mot bruk og registrering av identiske firmanavn •Harmonisering med art. 6(1) TMD

15 Status i Norden Slutt!


Laste ned ppt "Firmanavn og varemerker – status i Norden København 27. mars 2009 v/ professor dr. juris Are Stenvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google