Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cellekommunikasjon II PBM 135 - Høsten 2002 Prof. Finn Olav Levy, dr.med. Tlf.: 22840237 E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cellekommunikasjon II PBM 135 - Høsten 2002 Prof. Finn Olav Levy, dr.med. Tlf.: 22840237 E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cellekommunikasjon II PBM 135 - Høsten 2002 Prof. Finn Olav Levy, dr.med. Tlf.: 22840237 E-post: f.o.levy@klinmed.uio.no

2 Cellekommunikasjon - reseptorgrupper Intracellulære reseptorer Kjernereseptor-superfamilien Reseptor for NO Reseptorer i cellemembranen Ligand-regulerte ionekanaler G-protein-koblede reseptorer Enzym-koblede reseptorer (oftest kinase- eller fosfataseaktivitet)

3 Enzym-koblede reseptorer Reseptor tyrosin-kinaser Tyrosin-kinase-assosierte reseptorer Reseptorliknende tyrosin-fosfataser Reseptor serin/threonin-kinaser Reseptor guanylyl-syklaser Histidin-kinase-assosierte reseptorer

4 Enzym-koblede reseptorer Reseptor tyrosinkinaser (RTK) EGF-reseptor Tyrosinkinase-assosierte reseptorer Assosierer med non-reseptor tyrosinkinaser Src-familien (eks. antigenreseptorer på B- og T-celler) FAK (integriner) Jak (cytokin-reseptorer) Reseptorliknende tyrosinfosfataser Trolig reseptorer, men ligander ikke godt klarlagt Reseptor serin/threonin-kinaser TGF  -reseptor Reseptor guanylylsyklaser ANF-reseptor Histidinkinase-assosierte reseptorer Kjemotakse i bakterier

5 Reseptor tyrosinkinaser (RTK) Ett transmembrandomene Tyrosinkinaseaktivitet i intracellulære del Aktiveringsmekanisme: Ligandindusert reseptordimerisering fører til intermolekylær ”autofosforylering” på flere Tyr- residier To konsekvenser: Økt Tyr-kinaseaktivitet Fosforylering av Tyr i gjenkjenningssekvenser for bl.a. SH2- domener Aktivert, Tyr-fosforylert reseptor blir dermed forankringsprotein for forskj. signalproteiner med SH2-domener og PTB-domener  Rekruttering av signalproteiner med slike domener

6 Reseptor tyrosinkinaser – mange familier Alberts et al. 2002, Fig. 15-49

7 Reseptor tyrosinkinaser Alberts et al. 2002, Table 15-4

8 Reseptor tyrosinkinaser Forskjellige mekanismer for ligand-indusert dimerisering av reseptor PDGF: Er dimer FGF: Sitter bundet på proteoglykaner i intercellulær matrix Ephriner: Sitter i cellemembranen på annen celle Alberts et al. 2002, Fig. 15-50

9 Reseptor tyrosinkinaser Dominant negative muterte reseptorer er nyttig forskningsverktøy Alberts et al. 2002, Fig. 15-51

10 Reseptor tyrosinkinaser Rekruttering av signalproteiner som følge av Tyr-fosforylering Alberts et al. 2002, Fig. 15-52

11 Reseptor tyrosinkinaser Rekruttering av signalproteiner via SH2-domener Alberts et al. 2002, Fig. 15-53

12 Reseptor tyrosinkinaser Eksempler på signalførende substrater/målproteiner for RTKs: Enzymer PLC  (danner Ins-1,4,5-P 3 og DAG) PI-3 kinase (danner PtdIns-3,4,5-P 3 og andre PtdIns-3-fosfater) c-Src og andre medl. av Src-familien (non-reseptor tyrosinkinaser) PTPs (flere Tyr-fosfataser) RasGAP (Ras GTPase-aktiverende prot. – Neg. regulator av Ras- signalveien) Adapter/Forankringsproteiner: Shc (adapterprotein med SH2-domene) Grb2 (SH2 og to SH3-domener) IRS-1, IRS-2 (dokking-proteiner for insulin-reseptor) m.fl. Forskjellig for hver reseptor – mye kartlegging gjenstår

13 Ras – en molekylær bryter som aktiveres av RTK Alberts et al. 2002, Fig. 15-54 Alberts et al. 2002, Fig. 3-70 Alberts et al. 2002, Fig. 3-71

14 Aktivering av Ras fra aktivert RTK Aktivert RTK rekrutterer Ras-GEF (via adapter-protein) Ras-GEF aktiverer Ras Alberts et al. 2002, Fig. 15-55

15 Aktivert Ras aktiverer en fosforyleringskaskade Første ledd i fosforyleringskaskaden har Ras-bindende domene, som bare gjenkjenner aktivert Ras (Ras-GTP) Alberts et al. 2002, Fig. 15-56

16 PI 3-kinase sørger for membranforankring PI-3 kinase danner PI(3,4,5)P 3 og andre PI 3-fosfater PI(3,4)P 2 og PI(3,4,5)P 3 forankrer plekstrin homologi (PH)- domener til membranen Defekt PH-domene i Btk gir immunsvikt (av B-celler) PI 3-fosfater defosforyleres av inositol fosfolipid fosfataser Eks.: PTEN – mutasjon gir cancer Alberts et al. 2002, Fig. 15-58

17 PI 3-kinase – betydning i B-celler Defekt PH-domene i Btk gir immunsvikt (Brutons type agammaglobulinemi; Btk=Brutons tyrosine kinase) Alberts et al. 2002, Fig. 15-59 + video: 15_6.mov

18 PI 3-kinase – betydning for celleoverlevelse Eks.: Mutasjon i PTEN (inositol fosfolipid fosfatase) gir cancer Alberts et al. 2002, Fig. 15-60

19 Oppsummering – fem signalveier fra GPCR/RTK Alberts et al. 2002, Fig. 15-61

20 Tyrosinkinase-assosierte reseptorer og non-reseptor tyrosinkinaser Tyrosinkinase-assosierte reseptorer Stor, heterogen gruppe reseptorer Assosierer med cytoplasmatiske (non-reseptor) tyrosinkinaser Eksempler på familier av non-reseptor tyrosinkinaser og reseptorer som benytter dem: Src-familien (eks. antigenreseptorer på B- og T- celler) FAK (integriner) Jak (cytokin-reseptorer)

21 Non-reseptor tyrosinkinaser: Src Første tyrosinkinase som ble oppdaget: v-Src (1978) – fra Rous sarcoma virus Oncogen Domenestruktur: N-SH3-SH2-SH1 (kinase)-C: Alberts et al. 2002, Fig. 3-67

22 Aktivering av Src Defosforylering av inhibitorisk fosfat (som holdes fast i SH2-domenet) (Auto)fosforylering av aktiverende fosfat Stabilisering ved proteinbinding Alberts et al. 2002, Fig. 3-68 Alberts et al. 2002, Fig. 3-69 Src som signal- integrator:

23 Cytokin-reseptorer, Jak, STAT Alberts et al. 2002, Fig. 15-63

24 Cytokin-reseptorer, Jak, STAT Reseptorer av hematopoietin-reseptor-familien: IFN, EPO, PRL, GH, GM-CSF, IL-3 (Table 15-5) Jak: Janus kinase (ikke ”just another kinase”) Fire typer (Jak1, Jak2, Jak3, Tyk2) Permanent assosiert med reseptor Ligand-indusert dimerisering av reseptor  Jak aktiverer hverandre ved fosforylering, og blir i stand til å fosforylere reseptoren på Tyr STAT (”Signal Transducer and Activator of Transcription”) bindes til Tyr-P, fosforyleres av Jak, dimeriserer og vandrer til kjernen som aktiv transkripsjonsfaktor

25 Cytokin-reseptorer, Jak, STAT Alberts et al. 2002, Table 15-5

26 Reseptor-liknende tyrosin-fosfataser Flere som ligner på reseptorer (RTK) Ligander ikke godt klarlagt Alberts et al. 2002, Fig. 15-64

27 Reseptor Ser/Thr-kinaser og Smad Alberts et al. 2002, Fig. 15-65

28 Reseptor Ser/Thr-kinaser og Smad TGF-  superfamilien TGF-  Aktivin (Inhibin, aktivin) BMP (bone morphogenetic proteins) – største gruppe Liganden er dimer To typer reseptorer (type I og type II), som bringes sammen av liganden Ligand binder type II, som rekrutterer, fosforylerer og aktiverer type I Type I fosforylerer en reseptor-aktivert Smad (Smad 2/3 (TGF- , aktivin) eller 1/5/8 (BMP)), som dissosierer fra reseptoren, binder Smad4 og vandrer til kjernen som aktiv transkripsjonsfaktor (kfr. Jak-STAT signalvei) Negativ feedback: Induksjon av Smad 6/7 (inhibitoriske)

29 Proteinkinaser i signaloverføring Alberts et al. 2002, Fig. 15-66Fig. 3-64 Fig. 3-63

30 Proteinkinaser Alberts et al. 2002, Fig. 3-65

31 Histidinkinase-assosiert reseptor og bakteriell kjemotakse Alberts et al. 2002, Fig. 15-67 Alberts et al. 2002, Fig. 15-68Alberts et al. 2002, Fig. 15-69

32 Signaloverføring via regulert proteolyse Regulert proteolyse Foregår i proteasomer Proteiner merkes for proteolyse ved ubiquitylering Notch Kontaktinhibisjon, utviklingsbiologi, cancer Mulig parallell til antatt mekanisme for Alzheimers sykdom (kløving av APP ved presenilin-1 (PS-1)) Regulert ved glykosylering Wnt Utviklingsbiologi, cancer Wnt aktivering av LRP og frizzled (7-TM) aktiverer Dishevelled, som hemmer GSK-3  og unndrar  -catenin fra proteolyse Relevans: Mutasjoner i APC (med på å regulere GSK-3  ) gir coloncancer

33 Signaloverføring via regulert proteolyse Hedgehog Utviklingsbiologi, cancer Ukjent signal fra Smoothened (7-TM) hindrer proteolyse av transkripsjonsfaktor Hedgehog binder Patched og frigir dermed Smoothened fra konstant inhibisjon Signaloverføring via NF-  B Stressrespons og proinflammatoriske stimuli Eks.: TNF- , IL-1 Legemiddelrelevans: Antistoff mot TNF-  mot bl.a. leddgikt

34 Notch/Delta – Kontaktinhibisjon Alberts et al. 2002, Fig. 15-70

35 Notch – Proteolyse x 3 Alberts et al. 2002, Fig. 15-71

36 Wnt/Frizzled/  -Catenin Alberts et al. 2002, Fig. 15-72

37 Hedgehog Alberts et al. 2002, Fig. 15-73

38 Signaloverføring via NF-  B Stressrespons og proinflammatoriske stimuli Eks.: TNF- , IL-1 Inhibitor (I  B) fosforyleres, løsner og degraderes – NF  B går til kjernen som aktiv transkripsjonsfaktor Legemiddelrelevans: Antistoff mot TNF-  mot bl.a. leddgikt Alberts et al. 2002, Fig. 15-74


Laste ned ppt "Cellekommunikasjon II PBM 135 - Høsten 2002 Prof. Finn Olav Levy, dr.med. Tlf.: 22840237 E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google