Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinner i medisinen v/President Torunn Janbu Den norske lægeforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinner i medisinen v/President Torunn Janbu Den norske lægeforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinner i medisinen v/President Torunn Janbu Den norske lægeforening

2 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Første kvinnelige lege uteksaminert 1893  Legeforeningen har 19.881 legemedlemmer  av disse er 7.075 kvinner eller 35,6%  blant de 3.502 studentmedlemmene er 2.171 eller 62,0 % kvinner

3 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Hvor finner vi de kvinnelige legene? Spesialitet tot ant. 2006 % kvinner  Barne- og ungdomspsykiatri 22765%  Fødselshjelp og kvinnesykdommer 85140%  Psykiatri 1421 37%  Hud- og veneriske sykd 205 37%  Patologi 239 35%

4 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Hvor er det færrest kvinnelige leger? Spesialitet tot ant 2006 % kvinner Kjevekir og munnhulesykd 356 Urologi 1916 Ortopedisk kirurgi 6016 Fordøyelsessykdommer 2216 Thoraxkirurgi 1033

5 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinneandel og antall kvinner blant leger under 67 år i Norge Historikk 1930-2005, prognose 2005-2020 2005 50%

6 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Hva er alderen på de kvinnelige legene?  blant alle medlemmer, er gj.snittsalder for kvinner 42,2 år og for menn 50,7 år.  regner vi kun med leger under 67 år, er gj.snittsalder for kvinner 40,8 år og for menn 47,2 år  ser vi på ferdige legespesialister er gj.snittsalder for kvinner 48,3 år og for menn 52,3 år

7 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinneandelen i medisin  Siden Norges første kvinnelige lege, Marie Spångberg, ble uteksaminert i 1893 har kvinneandelen økt langsomt fram til ca 1975. Siden har økningen vært på mellom et halvt og ett prosentpoeng per år. 37,7 % kvinner i mars 2006 er fortsatt lavt i nordisk sammenheng (Finland 52 %).  Kvinneandelen er svært ulik i forskjellige spesialiteter. Kvinner velger spesialiteter med lav/ingen vaktbelastning og/eller spesialiteter som er knyttet til kvinner, barn og eldre. Fastlønn heller enn privatpraksis hvis mulig.  Blant allmennleger (33% kvinner), i lederstillinger (17%) og i vitenskapelige stillinger (34%), herunder professor I- stilling (9%) er veksten i kvinneandelen de siste 10 år svakere enn i resten av legepopulasjonen.

8 Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinneandelen i medisin  Over 60 % av medisinstudentene er nå kvinner, og kvinneandelen for leger under 67 år vil passere 50 % i 2016.  Barne- og ungdomspsykiatri oppnådde 50 % kvinner blant godkjente spesialister allerede i 1985. Neste spesialitet med kvinneflertall blant godkjente spesialister blir trolig fødselshjelp og kvinnesykdommer (blant yrkesaktive i Norge allerede i 2006 eller 2007), deretter følger psykiatri, hud- og veneriske sykdommer og patologi, samt enkelte andre laboratoriefag.  Hvis dagens trender var stabile, ville de fleste spesialiteter trolig ha oppnådd kvinneflertall i løpet av 2020-tallet, men innen kirurgiske fag vil dette ikke skje før tidligst etter 2030.


Laste ned ppt "Pressekonferanse 7.3.06: Kvinner og hjertesykdom Kvinner i medisinen v/President Torunn Janbu Den norske lægeforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google