Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig Gods DHL Express AS TD & DD. Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 2 Farlig Gods DHL Express Flyfrakt Bilfrakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig Gods DHL Express AS TD & DD. Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 2 Farlig Gods DHL Express Flyfrakt Bilfrakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig Gods DHL Express AS TD & DD

2 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 2 Farlig Gods DHL Express Flyfrakt Bilfrakt Dette er kun ment som en illustrativ veiledning, og inneholder ikke alle lover/regler og retningslinjer når det gjelder transport av farlig gods. For komplette krav til transport av farlig gods se IATA Dangerous Goods Regulations, ADR/RID Forskrift om Landtransport av Farlig Gods og RCG Policy & Procedures på CoIn Husk at radioaktiver og eksplosiver ikke kan sendes med DHL Express (ACS er ikke tatt med i denne veiledningen) Noen nyttige linker For farlig gods vi ikke kan transportere i DHL Express, kontakt DHL Global Forwarding afrbookoslno@dhl.com afrbookoslno@dhl.com

3 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Flyfrakt 3 Biologiske Prøver Lithium Batteries Full IATA farlig gods Dangerous Goods in Excepted Quantities Hva kan vi sende? Hvor kan vi sende? Her finner du liste over hvilke land vi kan sende farlig gods til og fra. Approved Countries TD Hvem kan sende? Her kan du søke på kundenummer og finne ut om kunden er godkjent for å sende farlig gods Account Approval System Dry Ice Samlasting av farlig gods Container tag Krav til håndtering

4 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Biologiske Prøver 4 Category A UN3373 Biological Substance Category B Exempt Human/Animal Specimen Biologiske Prøver Not Restricted Biologiske prøver er delt inn i fire ”nivåer” etter hvor stor fare de utgjør. Category A er prøver som ved kontakt kan føre til permanent/livstruende skade eller død hos ellers friske mennesker eller dyr. KAN IKKE SENDES MED DHL EXPRESS Category B er de prøvene som ikke faller under A Dette er prøver der det er veldig liten mulighet for at smitte er tilstede. Eksempler kan være, blod eller urinprøver for å teste kolestrol nivå, hormoner, nyre eller lever funksjon o.l. Dette er prøver som ikke inneholder smitte eller ikke kan smitte mennesker eller dyr

5 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Biologiske Prøver Category A 5 Dette er prøver som ved kontakt kan føre til permanent skade eller kan være livstruende / dødelig for eller friske mennesker eller dyr. Biologiske prøver av Category A kan ikke sendes med DHL Express

6 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Biological Substance Category B 6 Fraktbrev: I beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må det stå ”UN3373 Biological Substance Category B” og antall kolli som inneholder UN3373. Emballasje: Emballasjen må være godkjent for transport av biologiske prøver. Dvs den må følge PI650 i IATA DGR. Merking Hvert kolli som inneholder UN3373 må merkes med en UN3373 label. Det må stå Biological Substance Category B ved labelen

7 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Exempt Human/Animal Specimen 7 Fraktbrev: I beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må det stå ”Exempt Human Specimen” eller ”Exempt Animal Specimen”. Emballasje: Emballasjen må bestå av tre lag Lekkasjesikker inneremballasje Lekkasjesikker sekkunderemballasje Ytteremballasje av tilstrekkelig styrke, med minimum en side på minst 100 x 100 mm. Når man sender væsker må det være nok absorbenter, slik at ved en lekkasje vil ingen væske nå ytteremballasjen. Merking Det må stå ”Exempt Human Specimen” eller ”Exempt Animal Speciemen” på emballasjen

8 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Biologiske Prøver ”Not Restricted” 8 Biologiske prøver som ikke kan inneholde smitte eller føre til smitte hos mennesker eller dyr, og som ikke ligger under andre fareklasser er det ikke restriksjoner på i IATA DGR. Når man sender prøver det ikke er restriksjoner, husk å skrive ”Not restricted” i beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet.

9 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Batteries 9 Hvilken type batteri skal du sende? Lithium Ion Batteries Lithium Metal Batteries Oppladbare batterier som er vanlige i elektrisk utstyr som mp3 spillere, laptoper, mobiltelefoner o.l. Er ikke oppladbare. Har lengre levetid en vanlige alkaliske batterier

10 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 10 Hvordan sendes batteriene? Bare batterier Batterier med utstyr (men ikke installert i det) Batterier med utstyr (men ikke installert i det) Batterier i utstyr

11 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 11 Hvor mange Watt timer er batteriet på? ≤ 100 W/h dersom det er ett batteri ≤ 20 W/h dersom der er en celle ≤ 100 W/h dersom det er ett batteri ≤ 20 W/h dersom der er en celle > 100 W/h dersom det er ett batteri > 20 W/h dersom der er en celle > 100 W/h dersom det er ett batteri > 20 W/h dersom der er en celle Ett batteri består av flere celler. Vanelighvis inneholder en forsendelse batterier. Antall W/h skal stå på utsiden av alle batterier som er produsert etter januar 2009. Når det gjelder laptoper, mp3 spillere, mobiltelefoner og lignende har de som oftest batterier med mindre enn 100W/h. Wh kan regnes ut med følgende formel: Wh=AhxV

12 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 12 UN3480, Lithium Ion Batteries – Packing Instruction 965 Section I EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning UN godkjent emballasje Maks 5 kg G for PAX Maks 35 kg G for CAO I henhold til PG II Shipper’s Declaration MAWB Class 9 (CAO dersom påkrevd) ACS – Må bookes som CAO eller PAX

13 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 13 UN3480, Lithium Ion Batteries – Packing Instruction 965 Section II EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning Det må brukes sterk ytteremballasje Maks 10 kg gross per kolli Må drop sestes fra 1.2 meter Det kreves at følgende står på fraktbrevet ”Lithium ion batteries not restricted as per PI965 Section II” Følgende informasjon må være i ett dokument som følger forsendelsen: “Handle with care. When package is damaged can cause fire. Special procedures should be followed: inspect the package and arrange repack by qualified persons when required. Contact Nr: 00XX XXXX” TD Kundenummeret må være godkjent ACS –ACP/D Section II må nevnes i bookingen

14 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 14 Hvor mange Watt timer er batteriet på? ≤ 100 W/h dersom det er ett batteri ≤ 20 W/h dersom der er en celle ≤ 100 W/h dersom det er ett batteri ≤ 20 W/h dersom der er en celle > 100 W/h dersom det er ett batteri > 20 W/h dersom der er en celle > 100 W/h dersom det er ett batteri > 20 W/h dersom der er en celle Ett batteri består av flere celler. Vaneligvis inneholder en forsendelse batterier. Antall W/h skal stå på utsiden av alle batterier som er produsert etter januar 2009. Når det gjelder laptoper, mp3 spillere, mobiltelefoner og lignende har de som oftest batterier med mindre enn 100W/h. Wh kan regnes ut med følgende formel: Wh=AhxV

15 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 15 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning Det må brukes sterk ytteremballasje Maks antall batterier; det antall som behøves i utstyret plus 2 i reserve Ingen maks gross vekt Må drop sestes fra 1.2 meter Det kreves at følgende står på fraktbrevet ”Lithium ion batteries not restricted as per PI966 Section II” Følgende informasjon må være i ett dokument som følger forsendelsen: “Handle with care. When package is damaged can cause fire. Special procedures should be followed: inspect the package and arrange repack by qualified persons when required. Contact Nr: 00XX XXXX” TD Kundenummeret må være godkjent ACS –ACP/D Section II må nevnes i bookingen UN3481, Lithium Ion Batteries packed with equipment – Packing Instruction 966 Section II

16 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 16 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning UN godkjent emballasje Maks 5 kg (unntatt utstyret) for PAX Maks 35 kg (unntatt utstyret) for CAO Batterier og utstyr må pakkes i en overpack I henhold til PG II for de pakkene som inneholder batterier Shipper’s Declaration MAWB Class 9 (CAO dersom påkrevd) ACS – Må bookes som CAO eller PAX UN3481, Lithium Ion Batteries packed with equipment – Packing Instruction 966 Section I

17 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 17 Hvor mange Watt timer er batteriet på? ≤ 100 W/h dersom det er ett batteri ≤ 20 W/h dersom der er en celle ≤ 100 W/h dersom det er ett batteri ≤ 20 W/h dersom der er en celle > 100 W/h dersom det er ett batteri > 20 W/h dersom der er en celle > 100 W/h dersom det er ett batteri > 20 W/h dersom der er en celle Ett batteri består av flere celler. Vaneligvis inneholder en forsendelse batterier. Antall W/h skal stå på utsiden av alle batterier som er produsert etter januar 2009. Når det gjelder laptoper, mp3 spillere, mobiltelefoner og lignende har de som oftest batterier med mindre enn 100W/h. Wh kan regnes ut med følgende formel: Wh=AhxV

18 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 18 Hvor mange batterier er det per kolli? > 2 batterier eller > 4 celler > 2 batterier eller > 4 celler 2 batterier eller mindre Eller 4 batterier eller mindre 2 batterier eller mindre Eller 4 batterier eller mindre Note: Man må ikke forveksle kolli med overpack. Det er ingen begrensninger på hvor mange kolli man kan ha i en overpack, og derfor heller ingen begrensning på antall batterier.

19 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 19 UN3481, Lithium Ion Batteries contained in equipment – Packing Instruction 967 Section II EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Utstyret må sikres mot utilsiktet oppstart Det må brukes sterk ytteremballasje Ingen maks gross vekt Sterk emballasje Det kreves at følgende står på fraktbrevet ”Lithium ion batteries not restricted as per PI967 Section II” Følgende informasjon må være i ett dokument som følger forsendelsen: “Handle with care. When package is damaged can cause fire. Special procedures should be followed: inspect the package and arrange repack by qualified persons when required. Contact Nr: 00XX XXXX” TD Kundenummeret må være godkjent ACS –ACP/D Section II må nevnes i bookingen

20 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 20 UN3481, Lithium Ion Batteries contained in equipment – Packing Instruction 967 Section II EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Utstyret må sikres mot utilsiktet oppstart Det må brukes sterk ytteremballasje Ingen maks gross vekt Sterk emballasje Ingen spesielle kravTD ACS (Ingen andre krav)

21 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Ion Batteries 21 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Ytter emballasje må være vanntett. Bruk liner (pastic pose) Utstyret må sikkres mot utilsiktet start Maks vekt for batteriene, per kolli; 5 kg for PAX og 35 kg for CAO Sterk ytter emballasje Shipper’s Declaration MAWB Class 9 (CAO dersom påkrevd) ACS – Må bookes som CAO eller PAX UN3481, Lithium Ion Batteries contained in equipment – Packing Instruction 967 Section II

22 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 22 Hvordan sendes batteriene? Bare batterier Batterier med utstyr (men ikke installert i det) Batterier med utstyr (men ikke installert i det) Batterier i utstyr

23 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 23 Hvor mye litium er det i batteriet? ≤ 2 gram dersom det er ett batteri ≤ 1 gram dersom der er en celle ≤ 2 gram dersom det er ett batteri ≤ 1 gram dersom der er en celle > 2 gram dersom det er ett batteri > 1 gram dersom der er en celle > 2 gram dersom det er ett batteri > 1 gram dersom der er en celle Ett batteri består av flere celler. Vaneligvis inneholder en forsendelse batterier.

24 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 24 UN3090, Lithium Metal Batteries – Packing Instruction 968 Section II EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning Det må brukes sterk ytteremballasje Maks 2,5 kg G per kolli Må drop sestes fra 1.2 meter Det kreves at følgende står på fraktbrevet ”Lithium metal batteries not restricted as per PI968 Section II” Følgende informasjon må være i ett dokument som følger forsendelsen: “Handle with care. When package is damaged can cause fire. Special procedures should be followed: inspect the package and arrange repack by qualified persons when required. Contact Nr: 00XX XXXX” TD Kundenummeret må være godkjent ACS –ACP/D Section II må nevnes i bookingen Skal forsendelsen til USA?

25 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 25 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Batteriene må sikkres mot kortslutning UN godkjent emballasje Maks 2,5 kg G for PAX Maks 35 kg G for CAO I henhold til PGII Shipper’s Declaration MAWB Class 9 (CAO dersom påkrevd) ACS – Må bookes som CAO eller PAX UN3090, Lithium Metal Batteries – Packing Instruction 968 Section I Skal forsendelsen til USA?

26 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 26 Hvor mye litium er det i batteriet? ≤ 2 gram dersom det er ett batteri ≤ 1 gram dersom der er en celle ≤ 2 gram dersom det er ett batteri ≤ 1 gram dersom der er en celle > 2 gram dersom det er ett batteri > 1 gram dersom der er en celle > 2 gram dersom det er ett batteri > 1 gram dersom der er en celle Ett batteri består av flere celler. Vaneligvis inneholder en forsendelse batterier.

27 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 27 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning Det må brukes sterk ytteremballasje Maks antall batterier; det antall som behøves i utstyret plus 2 i reserve Ingen maks gross vekt Må drop sestes fra 1.2 meter Det kreves at følgende står på fraktbrevet ”Lithium ion batteries not restricted as per PI969 Section II” Følgende informasjon må være i ett dokument som følger forsendelsen: “Handle with care. When package is damaged can cause fire. Special procedures should be followed: inspect the package and arrange repack by qualified persons when required. Contact Nr: 00XX XXXX” TD Kundenummeret må være godkjent ACS –ACP/D Section II må nevnes i bookingen UN3091, Lithium Metal Batteries packed with equipment – Packing Instruction 969 Section II Skal forsendelsen til USA?

28 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 28 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Hvert batteri må pakkes individuelt i inneremballasje som beskytter det mot kortslutning UN godkjent emballasje Maks 5 kg (unntatt utstyret) for PAX Maks 35 kg (unntatt utstyret) for CAO Batterier og utstyr må pakkes i en overpack I henhold til PG II for de pakkene som inneholder batterier Shipper’s Declaration MAWB Class 9 (CAO dersom påkrevd) ACS – Må bookes som CAO eller PAX UN3091, Lithium Ion Batteries packed with equipment – Packing Instruction 969 Section I Skal forsendelsen til USA?

29 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 29 Hvor mye litium er det i batteriet? ≤ 2 gram dersom det er ett batteri ≤ 1 gram dersom der er en celle ≤ 2 gram dersom det er ett batteri ≤ 1 gram dersom der er en celle > 2 gram dersom det er ett batteri > 1 gram dersom der er en celle > 2 gram dersom det er ett batteri > 1 gram dersom der er en celle Ett batteri består av flere celler. Vaneligvis inneholder en forsendelse batterier.

30 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 30 Hvor mange batterier er det per kolli? > 2 batterier eller > 4 celler > 2 batterier eller > 4 celler 2 batterier eller mindre Eller 4 batterier eller mindre 2 batterier eller mindre Eller 4 batterier eller mindre Note: Man må ikke forveksle kolli med overpack. Det er ingen begrensninger på hvor mange kolli man kan ha i en overpack, og derfor heller ingen begrensning på antall batterier.

31 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 31 EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Utstyret må sikkres mot utilsikted oppstart Det må brukes sterk ytteremballasje Ingen maks gross vekt Solid emballasje Det kreves at følgende står på fraktbrevet ”Lithium ion batteries not restricted as per PI970 Section II” Følgende informasjon må være i ett dokument som følger forsendelsen: “Handle with care. When package is damaged can cause fire. Special procedures should be followed: inspect the package and arrange repack by qualified persons when required. Contact Nr: 00XX XXXX” TD Kundenummeret må være godkjent ACS –ACP/D Section II må nevnes i bookingen UN3091, Lithium Metal Batteries contained in equipment – Packing Instruction 970 Section II Skal forsendelsen til USA?

32 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 32 UN3091, Lithium Metal Batteries contained in equipment – Packing Instruction 970 Section II EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Utstyret må sikres mot utilsiktet oppstart Det må brukes sterk ytteremballasje Ingen maks gross vekt Sterk emballasje Ingen spesielle kravTD ACS (Ingen andre krav) Skal forsendelsen til USA?

33 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batteries 33 UN3091, Lithium Metal Batteries contained in equipment – Packing Instruction 970 Section I Skal forsendelsen til USA? EmballasjeEmballasje test DokumenterMerkingDHL Produkt Ytter emballasje må være vanntett. Bruk liner (pastic pose) Utstyret må sikkres mot utilsiktet start Maks mengde litium per utstyr er 12g for celler og 500 g for batterier Maks vekt for batteriene, per kolli; 5 kg for PAX og 35 kg for CAO Sterk ytter emballasje Shipper’s Declaration MAWB Class 9 (CAO dersom påkrevd) ACS – Må bookes som CAO eller PAX

34 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batterier til USA (USG-02) 34 Lithium Metal Batteries er forbudt på passasjerfly til, fra og igjennom USA Forsendelser som følger Section II i gjeldende Packing Instruction må merkes: ”PRIMARY LITHIUM BATTERIES – FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT” Eller ”LITHIUM METAL BATTERIES – FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT” NB: Det er unntak til denne regelen når batteriene sitter i utstyret eller sendes sammen med utstyret. Unntaket er fortsatt strengere enn IATA DGR. Kontakt rcgtrain@dhl.com eller glenn.pettersen@dhl.comrcgtrain@dhl.com glenn.pettersen@dhl.com

35 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lithium Metal Batterier til USA (USG-02) 35 Lithium Metal Batteries er forbudt på passasjerfly til, fra og igjennom USA Forsendelser som følger Section I av gjeldende Packing Instruction må merkes med en CAO label, selv om forsendelsen er under grensen for PAX. Dette gjelder også dokumentasjonen.

36 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Dry Ice 36 Fraktbrev: Beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må inneholde følgende: UN nummer (UN1845) Proper Shipping Name (Dry Ice eller carbon dioxide, solid) Antall Kolli Netto vekt tørris per kolli F.eks: Dersom du sender 2 kolli med pizza på tørris. Det er ett kolli med 4 kg tørris og ett med 9 kg tørris. Følgende skal da skrives på fraktbrevet: ”Pizza packed in UN1845 Dry Ice, net qty 1x4kg 1x9kg” Emballasje: Emballasjen må være konstruert på en slik måte at det ikke bygges opp trykk. F.eks isopor Merking Kolli med tørris må merkes med en klasse 9 fareseddel. Det må stå UN1845 Dry Ice og netto vekt tørris ved fareseddelen.

37 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Dangerous Goods in Excepted Quantities 37 Fraktbrev: I beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må det stå UN nummer, ”Dangerous Goods in Excepted Quantities” og antall kolli. F.eks ett kolli med ethanol: ”UN1170 Dangerous Goods in Excepted Quantities, 1 package” Emballasje: Det må være en tredelt emballasje som er testet i henhold til IATA DGR Merking Kolli må merkes med en Dangerous Goods in Excepted Quantities label. * Klasse ** Navn på avsender eller mottaker KodeMaks mengde per inner emballasje Maks mengde per ytteremballasje E0Kan ikke sendes som Excepted Quantity E130 g/30 mL1 kg/1 L E230 g/30 mL500 g/500 mL E330 g/30 mL300 g/300 mL E41 g/1 mL500 g/500 mL E51 g/1 mL300 g/300 mL Farlig gods har en EQ kode oppført i kolonne E i IATA DGR. Denne koden henviser til tabell 2.6A som er gjengitt under. Her finner man ut om og hvor mye som kan sendes

38 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Dangerous Goods in Excepted Quantities 38 Fraktbrev: I beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må det stå ”Dangerous Goods in Excepted Quantities” og antall kolli Emballasje: Det må være en tredelt emballasje som er testet i henhold til ADR Merking Kolli må merkes med en Dangerous Goods in Excepted Quantities label. * Klasse ** Navn på avsender eller mottaker

39 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Full IATA Farlig Gods 39 Vi har mulighet til å sende farlig gods på fly som i tillegg til å følge IATA DGR også er pakket under begrensede mengder ADR 3.4 (LQ) Fraktbrev: I beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må det stå ”Dangerous Goods as per attached Shipper’s Declaration” eller ”Dangerous Goods as per attached DGD” Det må ligge ved 2 originale Shipper’s Declaration Emballasje: Emballasjen må være i henhold til IATA DGR Merking Merkes i henhold til IATA DGR. Full IATA farlig gods kan kun sendes på våre egne flighter. Det må derfor sendes med bil innenlands

40 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Bilfrakt 40 Hva kan vi sende internationalt? Farlig gods pakket i begrensede mengder Hva kan vi sende innenlands? Farlig gods under mengdene i ADR 1.1.3.6 Dangerous Goods in Excepted Quantities Hvor kan vi sende? Her finner du liste over hvilke land vi kan sende farlig gods til og fra. Approved Countries DD Hvem kan sende? Her kan du søke på kundenummer og finne ut om kunden er godkjent for å sende farlig gods Account Approval System Farlig gods transportdokument Lasting av farlig gods Krav til kurs og utstyr Krav til håndtering Biologiske prøver

41 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Farlig Gods pakket i begrensede mengder 41 Emballasje Farlig gods skal emballeres i inneremballasje plassert i egnet ytteremballasje i henhold til ADR 3.4. Hvert kolli kan ha en gross vekt på maks 30 kg. Maks mengde per inneremballasje finner man i kolonne 7a i tabell A i ADR. Dokumenter Det er ingen krav til dokumentasjon Merking Kolli må merkes med en av labelene under.

42 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 1.1.3.6 mengder 42 Vi har mulighet til å transportere full ADR farlig gods, dersom mengden per bil ikke overgår mengden i ADR tabell 1.1.3.6.3 (kolonne 3). Emballasje/Merking Pakkes og merkes i henhold til ADR/RID Dokumenter Det må ligge ved ett farlig gods transportdokument. Samlet mengde per transportkategori og totalt antall ”poeng” må føres på transportdokumentet. Totalt antall ”poeng” kan ikke overgå 1000. Farlig gods transportdokument Lasting av farlig gods

43 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Farlig Gods transportdokument 43 Transportdokumentet må som et minimum inneholde: 1. Avsenders navn og adresse 2. Mottakers navn og adresse 3. Antall og type emballasje 4. Full klassifisering Eksempel på full klassifisering : UN1230 Metanol, 3(6.1), II, (D/E) UN1230= UN nummer Metanol= varenavn 3= klasse (primærfare) (6.1)= klasse (sekundærfare) II= emballasjegruppe D/E= tunnellrestriksjonskode 5. Masse i kilo/liter 6. Samlet mengde farlig gods i hver transportkategori og sum av kalkulert ”poengverdi”. Det er kun krav til innholdet i transportdokumentet. Informasjonen kan skrives i eget dokument, på pakkliste eller andre dokumenter som følger forsendelsen. Transportdokumentet skal være lett tilgjengelig under transport

44 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Lasting av farlig gods 44 Farlig gods lastes alltid bakerst på bil eller i åpning på container (sist inn / først ut), med farsedler godt synlig, dersom det ikke hindres av samlastforbud Matvarer, andre konsumartikler og dyrefôr skal oppbevares og lastes adskilt fra farlig gods merket med fareseddel nr. 6.1, 6.2 og nr. 9 som inneholder UN. nr. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245. Atskilt ved: (1) - hele delevegger som er minst like høye som det farlige godset, eller (2) - av annet gods som ikke er merket med fareseddel nr. 6.1, 6.2 og 9 (3) - avstand på 0,8 meter

45 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Krav til transport av farlig gods 45 Begrensede mengder (LQ) 1.1.3.6 mengderFull ADR Dokumentasjon Skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) Ja Farlig gods transportdokumentJa Kjøretøyets godkjenningsattestDet kreves godkjenningsattest ved transport av følgende:  Eksplosiver  Transport av farlig gods i faste tanker eller løstanker med volum over 1m³ eller i tankcontainere, multimodale tanker eller MEGCer med individuelt volum over 3 m³ Kurs Awareness (iht 1.3 ADR)Ja ADR kompetansebevisJa Utstyr Oransje skiltJa Brannslukker2kg klasse1 A, B og C For transportenhet med største tillatte masse  3500 kg; totalt 4kg brannklasse1 A, B og C  7500 kg; totalt 8kg brannklasse1 A, B og C. Minimum ett med 6kg  over 7500 kg; totalt 12kg brannklasse1 A, B og C. Minimum ett med 6 kg Øvrig utstyr  Minst en stoppekloss pr kjøretøy  To frittstående varselsignaler  Øyeskyllemiddel For hvert av kjøretøyets mannskap:  egnet varselvest eller varselklær  en lommelykt  et par beskyttelseshansker  øyebeskyttelse I tillegg kommer tilleggsutstyr for enkelte klasser, følg skriftlige instruksjoner

46 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Samlasting farlig gods 46 Sammlasting av farlig gods på fly Klasse 1 untatt. 1.4S 1.4S234.24.35.15.28 1 untatt. 1.4SNOTE 1NOTE 2XXXXXXX 1.4SNOTE 2-------- 2X-------- 3X-----X-- 4.2X-----X-- 4.3X-------X 5.1X--XX---- 5.2X-------- 8x----x--- X Dette godset må separeres -Kan lastes sammen Note1Kun kolli med samme forenlighetsgruppe kan lastes sammen Note21.4S kan lastes sammen med alle eksplosiver unntatt de med forenlighetsgruppe A og L Farlig gods som ikke kan samlastes må holdes på en avstand av minimum 50 cm.

47 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Container tag 47 1 ULD nummer 2 Destinasjon 3 Avsender stasjon/flyplass 4 Flight nummer og dato 5 IMP kode som identifiserer innholdet 6 Klasse Alle containere som inneholder farlig gods skal ha en farlig gods container tag

48 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 Noen nyttige linker 48 RCG Restricted Commodities Group RCTS (Restricted Commodities Transport System) RCIR (Restricted Commodities Incident Reporting) AAS (Account Approval System) IATA ADR/RID 2011 DGM (Dangerous Goods Management)

49 Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 UN3373 Biological Substance Category B 49 Fraktbrev: I beskrivelsen av innholdet på fraktbrevet må det stå ”UN3373 Biological Substance Category B” (Biologisk stoff kategori B dersom den kun skal gå på bil innenlands) og antall kolli som inneholder UN3373. Emballasje: Emballasjen må være godkjent for transport av biologiske prøver. Dvs den må følge P650 i ADR. Merking Hvert kolli som inneholder UN3373 må merkes med en UN3373 label. Det skal stå Biological Substance Category B ved labelen. Dersom forsendelsen kun skal gå på innenlands bil kan det stå ”Biologisk stoff kategori B” Biologisk Stoff Kategori B


Laste ned ppt "Farlig Gods DHL Express AS TD & DD. Deutsche Post DHLFarlig Gods | DHL Express (Norway) AS | 19 January 2012 2 Farlig Gods DHL Express Flyfrakt Bilfrakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google