Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endrede treningstider for Moss Svømmeklubb Oversendt Skole Oppvekst og Kultur utvalget i Moss første gang 11.12.08 Oppdatert pr 10.12.09 For mer informasjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endrede treningstider for Moss Svømmeklubb Oversendt Skole Oppvekst og Kultur utvalget i Moss første gang 11.12.08 Oppdatert pr 10.12.09 For mer informasjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endrede treningstider for Moss Svømmeklubb Oversendt Skole Oppvekst og Kultur utvalget i Moss første gang 11.12.08 Oppdatert pr 10.12.09 For mer informasjon, ta kontakt med Torbjørn Berger (torbjorn@albygata26.net) 1

2 Et lite bakteppe Mossehallen ble delfinansiert ved hjelp av STUI midler og åpnet i 1970. Det kommunale selskapet Moss Drift og Anlegg forvalter Mossehallen på vegne av Skole Oppvekst og Kulturutvalget i kommunen (SOK) SOK har en kontrakt med Moss D&A om en leveranse til innbyggerne av et gitt antall timer med ”publikumsbad” Svømmeklubben må søke D&A om treningstider hvert år. Dersom mengden publikumsbad skal endres må avtalen mellom SOK og Moss D&A reforhandles. Pr 01.09.09 har MSK aktive 268 medlemmer Det var ved inngangen til desember 40 barn på venteliste for å begynne i klubben. 2

3 Fordeling av bassengtid i Mossehallen pr 10.12.09 3

4 Saken Moss Svømmeklubb ønsker å utvide treningstiden de har i Mossehallen. Snittalderen for de 265 barn og unge fra 5 til 18 år er ca 9 år. Mye av tildelt treningstid er lagt til sen kveldstid (til kl 22.00). Det ble derfor laget et notat om dette som ble sendt til utvalgsleder og saken skal opp i Skole Oppvekst og Kultur (SOK) utvalget den 18.12.08. Resultatet ble at det ikke ble noen endringer i treningstidene. Saken (i alle fall deler av den) skal opp i SOK den 17.12 og forslag til vedtak er ”Ingen endring” 4

5 Essensen Barn ned i 8-9 års alderen må trene fram til kl 22.00 Dette medfører at de ikke er hjemme før kl 22.30 og i praksis ikke i seng før 23.00. Dette er i praksis uforsvarlig. Det er hvert år flere av de yngre som må slutte pga disse treningstidene. Bassenget i Mossehallen har lavt besøkstall den siste timen på tirsdag og fredag og denne tiden kan med fordel omdisponeres til MSK Det bør også vurderes om MSK kan få trene sammen med publikum. Dette har vært gjort før i Moss og kan ansees som best practice og gjøres i de fleste andre svømmehaller 5

6 Forslag til løsning(er) MSK får bassenget en time tidligere på tirsdag og fredag (dvs kl 19.10 istedenfor 20.10) Det åpnes for en prøveordning hvor man åpner for en modell med delt basseng enkelte dager (for eksempel 2 baner til MSK). Hvis det fremkommer vektige grunner til at dette ikke kan fungere, så må man selvfølgelig diskutere ordningen. Se også neste lysbilde. ”Regnskapet” blir da som følger: Ingen økte kostnader for kommunen Marginalt inntektstap Barna i MSK slipper å reise ut av fylket for å trene svømming Barna i Svømmeklubben får vesentlig mer barnevennlige treningstider Vaktholdet i svømmehallen blir vesentlig styrket når MSK trener sammen med publikum 6

7 Slik gjør man det i andre svømmehaller: MSK Badegjester 4 baner til publikum, 2 baner til svømmeklubben For eksempel fra 16.30-18.30 7

8 MSK i et samfunnsmessig perspektiv Man kan se MSK sin funksjon i flere perspektiver MSK utdanner til en hver tid over 200 livreddere MSK hjelper Moss kommune i betydelig grad å innfri målet på at alle skal være svømmedyktige etter fjerde klassetrinn. Undersøkelser viser at svømmeopplæringen i skolen lærer et mindretall av barna (20%) å svømme. MSK gir et tilbud om en sunn og helhetlig treningsform til barn og unge Svømming er en idrett med stor kvinneandel. Dette er et satsningsområde innen idretten både på lokalt og nasjonalt plan. 8

9 Interessante tall Mellom 5-7% av alle barn i alderen 6-12 i Moss er til en hver tid aktivisert i Moss svømmeklubb! Svømmeklubben aktiviserer nærmere 270 barn og unge i alderen 5- 18 år Snittalderen på medlemmene i klubben er mellom 9 og 10 år Moss Svømmeklubb har en jenteandel på ca 60% Moss svømmeklubb har pr 10.12.09 40 barn på venteliste Mossehallen har 21.000 betalende gjester i året. Hvis vi regner om svømmeklubbens belegg til tilsvarende tall blir klubbens belegg på ca 18.000. Vi har med andre ord 47% av ”badegjestene” på 37% av bassengtiden Svømmeklubben må leie svømmehall i et annet fylke for 30% av alle treningstimene (7.5 time i Son) 9

10 Når, hvor og hvor mange I følge Norges svømmeforbund sin undersøkelse er –50% er svømmedyktige etter 4. trinn (Krav = 100%) 52% av disse lærte å svømme før skolesvømmingen begynte 53% oppgir at de lærte å svømme på ferie 20% oppgir at de lærte å svømme på skolen 10% oppgir at de lærte å svømme i klubb/kurssammenheng. Det er ca 415 10 åringer i Moss. Med utgangspunkt i tallene fra Svømmeforbundet vil det være følgende fordeling: –207 av disse 415 5 klassingene kan svømme og de som kan svømme lærte det i følgende situasjon 107 kunne svømme før de startet på skolesvømming 109 lærte å svømme på ferie (her ligger det selvfølgelig grunnlag fra skole og klubbsvømming til grunn) 41 lærte å svømme på skolesvømming 22 lærte å svømme i klubb/kurssammenheng. 10

11 Aldersfordeling på medlemmer mellom 5 og 18 år 11

12 En kjapp konsekvensvurdering 45 barn og unge kan avslutte treningen en time tidligere Klubben kan ta imot flere medlemmer (fra ventelisten) Et marginalt dårligere tilbud for et fåtalls personer Badevaktene må omdisponeres ca 5% av tiden De yngste partiene kan trene på ettermiddagen istedenfor sent på kvelden Noe mindre plass til de badende på fellesbad 2 timer lengre Trenings tid 2 baner sammen med fellesbad PositivtNegativt Det kan være et tankekors at en minimal endring i arbeidstiden for 3 ansatte skal være førende for små barns bruk av kommunale idrettsanlegg 12

13 Til slutt Et spørsmål: Hvilke andre klubber og lag i Moss er det som har en så lav snittalder på utøverne og som har treningstider mellom 20.10 og 22? 13


Laste ned ppt "Endrede treningstider for Moss Svømmeklubb Oversendt Skole Oppvekst og Kultur utvalget i Moss første gang 11.12.08 Oppdatert pr 10.12.09 For mer informasjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google