Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar 29.10.2007 Høyskolen i Sogn og Fjordane Ane Bergersen & Jan Julusmoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar 29.10.2007 Høyskolen i Sogn og Fjordane Ane Bergersen & Jan Julusmoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar 29.10.2007 Høyskolen i Sogn og Fjordane Ane Bergersen & Jan Julusmoen

2 Ane Bergersen og Jan Julusmoen2 Vårt pilotprosjekt (2 årig)  Hovedmålet for prosjektet er å utvikle kompetanse blant de ansatte på DALICE og andre lærerutdanninger i Zambia i å bruke lokal kunnskap i fådelte og fulldelte skoler i i Zambia og å utvikle lokale læreplaner. Virkemidler for å nå målet er bruk av fådelt metodikk, elevaktive læringsformer generelt og entreprenørskap.  Delmål i prosjektet er å: Utvikle faget “Community Studies” på lærerutdanningen i Livingstone (DALICE) Utvikle faget “Community Studies” på lærerutdanningen i Livingstone (DALICE) Utvikle nord-sør kompetanse ved HSF ved å integrere kunnskap om sør I læreplaner og studietilbud. Utvikle nord-sør kompetanse ved HSF ved å integrere kunnskap om sør I læreplaner og studietilbud.

3 Ane Bergersen og Jan Julusmoen3 Entreprenørskap  Hva er en entreprenør? En som ser muligheter og kan utnytte mulighetene til beste for seg selv, sin familie og lokalsamfunnet. En som ser muligheter og kan utnytte mulighetene til beste for seg selv, sin familie og lokalsamfunnet.  Kjerneelementer: Lokalsamfunnskunnskap Lokalsamfunnskunnskap Ressurser og ressursanalyseRessurser og ressursanalyse Kreativitet Kreativitet Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon og samhandling

4 Ane Bergersen og Jan Julusmoen4 Erfaringer  Datainnsamling av lokal kunnskap Miljø Miljø Helse Helse Sosio-kulturell Sosio-kulturell Estetikk Estetikk Økonomi Økonomi  Utprøving i 6 grunnskoler  Eks. Tomatplanter

5 Ane Bergersen og Jan Julusmoen5 Zambisk eksempel på ”entreprenørskap”  Mukuni skole Lokalt håndverk Skole – lokalsamfunn Produktutvikling Miljø konsekvenser Entreprenørskap, kjønn og bivirkninger

6 Ane Bergersen og Jan Julusmoen6 Utfordringer  Entreprenørskap i en Zambisk kontekst Nasjonal politikk Nasjonal politikk Sentralisert/desentralisert utdanningspolitikkSentralisert/desentralisert utdanningspolitikk Tradisjoner og verdier kontra bistandsstyrte programmer? (Teori og praksis)Tradisjoner og verdier kontra bistandsstyrte programmer? (Teori og praksis) ØkonomiØkonomi MaktMakt Lokalsamfunn Lokalsamfunn Tradisjonelle, politiske og administrative ledereTradisjonelle, politiske og administrative ledere Råderett over ressurser og beslutningsmyndighetRåderett over ressurser og beslutningsmyndighet Individ Individ KunnskapKunnskap

7 Ane Bergersen og Jan Julusmoen7 Community Studies som fag  5 komponenter /perspektiver  Tverrfaglige tema settes i system  Eget fag eller integrering i alle fag  Fungerer dårlig i grunnskolen 2. Health 3. Socio- cultural 4. Aesthetic 5. Economy 1. Environmental

8 Ane Bergersen og Jan Julusmoen8 Community Studies, lokal kunnskap, entreprenørskap og lokal læreplan  Sterk sammenheng mellom flere ”prosjekt” som implementeres uavhengig av hverandre  Vi forsøker å se helhet basert på programmer/prosjekter som pågår  Målet med vår rolle har vært å være en samarbeidspart med vekt på å se sammenhenger og ikke være en ekspert med ”alle svarene”.

9 Ane Bergersen og Jan Julusmoen9 Er entreprenørskap universelt?  Zambisk entreprenørskap noe annet enn vestlig entreprenørskap? Økonomi (viktighet, form, type kunnskap) Økonomi (viktighet, form, type kunnskap) Ansvarlighet (på andre måter/arenaer) Ansvarlighet (på andre måter/arenaer) Manglende utbygd velferdstat (Slektskap viktig) Manglende utbygd velferdstat (Slektskap viktig) Kjønn (Kvinner de beste entreprenører?) Kjønn (Kvinner de beste entreprenører?) Kollektivisme – individualisme Kollektivisme – individualisme  Pedagogiske verktøy (REAL) – en brei forståelse av entreprenørskap der lokal kontekst vektlegges


Laste ned ppt "Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar 29.10.2007 Høyskolen i Sogn og Fjordane Ane Bergersen & Jan Julusmoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google