Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar 29.10.2007
Høyskolen i Sogn og Fjordane Ane Bergersen & Jan Julusmoen

2 Vårt pilotprosjekt (2 årig)
Hovedmålet for prosjektet er å utvikle kompetanse blant de ansatte på DALICE og andre lærerutdanninger i Zambia i å bruke lokal kunnskap i fådelte og fulldelte skoler i i Zambia og å utvikle lokale læreplaner. Virkemidler for å nå målet er bruk av fådelt metodikk, elevaktive læringsformer generelt og entreprenørskap. Delmål i prosjektet er å: Utvikle faget “Community Studies” på lærerutdanningen i Livingstone (DALICE) Utvikle nord-sør kompetanse ved HSF ved å integrere kunnskap om sør I læreplaner og studietilbud. Ane Bergersen og Jan Julusmoen

3 Ane Bergersen og Jan Julusmoen
Entreprenørskap Hva er en entreprenør? En som ser muligheter og kan utnytte mulighetene til beste for seg selv, sin familie og lokalsamfunnet. Kjerneelementer: Lokalsamfunnskunnskap Ressurser og ressursanalyse Kreativitet Kommunikasjon og samhandling Ane Bergersen og Jan Julusmoen

4 Ane Bergersen og Jan Julusmoen
Erfaringer Datainnsamling av lokal kunnskap Miljø Helse Sosio-kulturell Estetikk Økonomi Utprøving i 6 grunnskoler Eks. Tomatplanter Ane Bergersen og Jan Julusmoen

5 Zambisk eksempel på ”entreprenørskap”
Mukuni skole Lokalt håndverk Skole – lokalsamfunn Produktutvikling Miljø konsekvenser Entreprenørskap, kjønn og bivirkninger Ane Bergersen og Jan Julusmoen

6 Ane Bergersen og Jan Julusmoen
Utfordringer Entreprenørskap i en Zambisk kontekst Nasjonal politikk Sentralisert/desentralisert utdanningspolitikk Tradisjoner og verdier kontra bistandsstyrte programmer? (Teori og praksis) Økonomi Makt Lokalsamfunn Tradisjonelle, politiske og administrative ledere Råderett over ressurser og beslutningsmyndighet Individ Kunnskap Ane Bergersen og Jan Julusmoen

7 Community Studies som fag
5 komponenter /perspektiver Tverrfaglige tema settes i system Eget fag eller integrering i alle fag Fungerer dårlig i grunnskolen Ane Bergersen og Jan Julusmoen

8 Community Studies, lokal kunnskap, entreprenørskap og lokal læreplan
Sterk sammenheng mellom flere ”prosjekt” som implementeres uavhengig av hverandre Vi forsøker å se helhet basert på programmer/prosjekter som pågår Målet med vår rolle har vært å være en samarbeidspart med vekt på å se sammenhenger og ikke være en ekspert med ”alle svarene”. Ane Bergersen og Jan Julusmoen

9 Er entreprenørskap universelt?
Zambisk entreprenørskap noe annet enn vestlig entreprenørskap? Økonomi (viktighet, form, type kunnskap) Ansvarlighet (på andre måter/arenaer) Manglende utbygd velferdstat (Slektskap viktig) Kjønn (Kvinner de beste entreprenører?) Kollektivisme – individualisme Pedagogiske verktøy (REAL) – en brei forståelse av entreprenørskap der lokal kontekst vektlegges Ane Bergersen og Jan Julusmoen


Laste ned ppt "Entreprenørskap i Zambia Seminar på Hamar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google