Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål og svar 1. november 2007 ALEPH Plus Team.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål og svar 1. november 2007 ALEPH Plus Team."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål og svar 1. november 2007 ALEPH Plus Team

2 1. Vi har ventet i lange tider på en liste som viser eksemplarer med status 15 (Underveis), slik at vi kan purre på bøkene. Dette har vært mulig i en tidligere versjon av Aleph, så hvorfor går dette ikke i 2007? Svar: Arbeidet er nå begynt, og vil fullføres i løpet av neste uke.

3 2.Er det mulig å få endret betegnelsen ”Hyllenr” på trefflista på weben? Den skaper fullstendig forvirring når vi har både deweynummer og i tillegg nummererte hyller (1, 2, 3, 4, osv.) Hyllenummer stemmer heller ikke når samme boka står på flere avdelinger. Svar: Betegnelse Hylle brukes i trefflisten. Det første 09* felt i posten brukes i trefflisten. Alle 09* felt vises i fullt format. Delfelt a, b, c og d vises. Tidligere var det et felles oppsett pr bibliografisk database for trefflista, men i versjon 16 er det mulig med et oppsett pr administrative base. Vi vil derfor se på dette på nytt hvis saken postes i kundesenteret.

4 3.Er det mulig å lage en huskeliste i Aleph som man kan ta vare på og gå inn igjen på neste gang man logger seg inn? Slik det er nå kan man bare sende en e-post til seg selv eller lagre en fil på maskinen. Jeg vil tro dette er en funksjonalitet som mange vil ønske seg - det kan i alle fall for noen være enklere enn å ta vare på en papirlapp. Ref. MikroMARC: http://asp.bibits.no/ski_fb/lpRemember.Asp?UnitId=0&Do cGrp=0&SearchUnitId=0&LoanUnitId=1&comb=AND http://asp.bibits.no/ski_fb/lpRemember.Asp?UnitId=0&Do cGrp=0&SearchUnitId=0&LoanUnitId=1&comb=AND Svar: Funksjonaliteten finnes i ALEPH websøk i versjon 16. Vi vil teste ut dette i løpet av neste uke og sende et svar på alephinfo.

5 4.Er det mulig å få utlånshistorikk på lånere? Altså en oversikt over hva en har lånt tidligere. Slik at man kan svare på "Har jeg lest denne boka før?"-spørsmål… Svar: ALEPH lagrer som standard utlånshistorikk for alle lånere, men pga krav fra det norske datatilsynet sletter vi denne kort etter innlevering. Boken kommer lånere unntas fra slettinga. I forbindelse med anbud ser vi nå etterspørsel etter en funksjonalitet som gjør det mulig for lånerne selv å slå lagring av historikk av og på, så det er meget mulig dette vil bli prioritert i framtida. Men pr i dag er dette et stykke ned på prioritereringslista.

6 5.Kan vi overstyre/fornye lån når boka har gått til regning? Slik det er i dag må vi levere inn boka før vi kan låne den ut igjen. Svar: Dette er dessverre ikke mulig. Når et lån etter forfall og purringer går til regning, får lånet status ’Tapt’. Det ikke andre muligheter enn å levere inn og låne ut på nytt, hvis en ønsker å gi låneren en ny sjanse. En må også manuelt ettergi erstatningsbeløp som låneren har fått for dette lånet. Tips: Rapport for å få oversikt over lån som er gått til regning, men som ennå ikke er erstattet eller innlevert: Tjenestemeny –> Rapporter –> Utlånsrapport (cir-04)

7 6.Ved utlån av medier som allerede er utlånt fikk vi tidligere opp meldingen "Mediet er utlånt til annen låner" (eller noe sånt). Hvordan kan vi få denne funksjonen tilbake? Svar: Dette er en enkel parameterinnstilling på server. Send en e-post til kundesenteret, så ordner vi det med en gang.

8 7.Vi vil gjerne sende brev om reservering på e-post. Er det mulig i Aleph? Når kan vi forvente at tjenesten kan tas i bruk? Svar: Reserveringsbrev/hentebrev på e-post er mulig, på lik linje med purringer og andre brev. Hvis låneren er registrert med e-postadresse så vil hentebrev sendes på e-post. Lånere uten e-postadresse får utskrift. Dette krever: - Adgang til å sende e-post fra Bibits’ server - Endring av oppsett for e-postsending i ALEPH-klienten - Endring i utskriftsoppsettet for hentebrev. Ta kontakt med oss for assistanse og oppsett.

9 8.Vi ønsker oss ikon på tidsskrift i websøk, i trefflista under Media. Kan Bibits lage det for oss? Svar: Vi har laget dette tidligere i uka og installert det i basene til alle kunder.

10 9.Vi er en videregående skole som ønsker å ta i bruk nasjonalt lånekort. Kan vi bruke våre eksisterende skolebevis med lokale id-nummer, bilder osv.? Svar: På www.lanekortet.no står det:www.lanekortet.no a) Lånekortene skal ha unike numre tildelt fra en web-tjeneste. Numrene er et løpenummer på 9 siffer med N foran b) Strekkoden på kortene skal være av typen Code 39 c) Strekkoden skal plasseres med senter ca 12 mm fra bunnen eller toppen av kortet d) Strekkoden skal ha lengde på ca 5 cm og høyde på 1-1,5 cm a) Kortet skal inneholde en liten versjon av logoen til Norsk digitalt bibliotek trykkeklar pdf) på samme side som strekkoden b) Kortet skal inneholde informasjon om hvilket bibliotek som har utstedt kortet c) Det bør være et signaturfelt med lånerens underskrift på kortet d) Kortet nedenfor tilfredsstiller kravene:

11 10.SMaSk. SMS-prisene går stadig nedover. Har Bibits gjort noe fremstøt om prisjustering i forhold til Boost Communications som leverer denne tjenesten? Svar: Vi har ikke gjort noe fremstøt om prisjustering i forhold til Boost Communications. Spørsmålet er rimelig og vi skal undersøke mulighetene for dette. Svar vil bli sendt ut på ALEPH info når vi har vært i kontakt med Boost.

12 11.Vi savner nyhetsliste på weben, mener å huske at vi hadde tilgang til det en periode. Tenker på noe lignende som Stavanger bibliotek har. Er dette noe vi lager selv, eller en tjeneste fra BIBITS? Svar: Bibits har i høst laget 2 forskjellige løsninger for tilvekstlister/nyhetslister. Den ene er en Bibits-rapport beregnet administrativ bruk og utskrift til papir. Den andre tilvekstlista er knyttet opp mot ALEPH-web og er beregnet på lenking fra hjemmesider og lignende. Denne er også klar til installasjon. Rapportene vil bli vist i tilvekstlisteworkshop og RSS workshop på fredag.

13 12.Autorisering av navneformer: Går det an å endre slik at man kan autorisere navneformer fra 7xx-felt, og ikke bare 1xx-felt? Svar: Ja, dette er mulig. Post saken i kundesenteret, og den vil bli løst relativt raskt.

14 13.Vi har nettopp mottatt en invitasjon til lokalt fagseminar fra Bibliotekenes Hus der bl.a. Bibliotekenes IT-senter skal presentere seg. De presenterer seg med: a)Mikromarc 3, b) NetLoan, c) BiblioteksGUIDE og d) Mikromarc versjon 2.6. Nå er jo både BiblioteksGUIDE og NetLoan for "alle", men jeg savner en profilering av ALEPH også. Ingenting å vise fram?? Når man går inn på hjemmesida www.bibits.no så er det så og si en ren Mikromarc-side. Under arrangementer står f.eks. "Brukermøte for Folkebibliotek" underforstått for Mikromarc), mens vårt brukermøte heter "Brukermøte for ALEPH-bibliotek". Under Driftslenker får vi henvisning til Sentraldrift - Søkbare kataloger - gjett for hvem! Hva betyr dette? Nedprioriteres ALEPH? Hvis ikke, hvorfor promoterer man ikke systemet mer? Man burde i alle fall være mer synlig på sin egen hjemmeside... Svar: Dette skal Kjetil og Tine allerede ha besvart!

15 14.Er det mulig å få utviklet en enklere web-søke-modul? Våre nabokommuner har Mikromarc, og brukerne våre benytte e-tjenester fra oss og nabokommunene om hverandre. Ofte får vi tilbakemeldinger på at våre e- tjenester er mye mindre brukervennlige enn naboenes. Det er for mye informasjon på skjermbildene, det er for mange skjermbilder, – i det hele tatt er våre tjenester mye mer tungvint å bruke. Svar: Dette kan det være aktuelt å gjøre. Det er noe vi vil vurdere i forbindelse med versjon 18 og Primo. Saken vil bli vurdert i forhold til en prioritert utviklingsliste (jamfør formiddagens status fra avdelingen om fremtidig utvikling)

16 15.Hva er status på nye og forbedrede statistikker? F.eks. sterkt ønsket: Samle utlånsstatistikker for flere brukernavn, slik at man får en samlet statistikk for et bibliotek med flere avdelinger. Skal vi kunne bruke de flotte Bibits-rapportene med grafer som ble utviklet i fjor, er dette en forutsetning. Svar: Det ble utført mye arbeid på statistikkene i fjor. I år har vi gjort noen mindre revisjoner, samt laget nye rapporter for tilvekstlister, tidsskrifter i løpende abonnement, innlån, poster med dublett ISBN og oversikt over kasserte eksemplarer. I fjor ble det bestemt at styret i brukergruppa skulle samle inn og prioritere ønsker for videreutvikling. Denne prioriteringslista mottok vi for noen dager siden, og det ser ut som om ønsket over er prioritert som nr 11 på denne lista. Vi håper å kunne sette av et par ukeverk til arbeid med BIBITS- rapportene neste år, men det avhenger av arbeidsmengden med versjon 18, og eventuelle nye installasjoner.

17 16.Hva er status på retur av ukjent materiale (innlevert materiale som tilhører annet bibliotek)? Svar: Dette er en funksjonalitet som er spesifisert i forprosjektet til lånerinitiert innlån. ABM-utvikling bevilget ikke utviklingsmidler til dette prosjektet for 2007, men Bibliofil, Mikromarc og ALEPH har besluttet å samarbeide om en løsning for retur av ukjent materiale på bakgrunn av forespørsler fra bibliotekene i Akershus. Oppegård bibliotek vil være pilotbibliotek for ALEPH, og det meste av utviklingsarbeidet er planlagt utført før nyttår.

18 17.Hva er status på lånerinitiert innlån? Svar: ABM-utvikling bevilget ikke utviklingsmidler til dette prosjektet for 2007, men ønsket å komme tilbake til prosjektet når arbeidet med nasjonalt fellessøk hadde kommet lenger. Bibliofil, Mikromarc og ALEPH har besluttet å starte opp i år med å utvikle den delen av prosjektet som gikk på retur av materiale eid av andre bibliotek.

19 18.Er reserveringsmeldinger på SMS en del av standardløsningen nå? Svar: Nei, en fullt integrert SMS-løsning i ALEPH skal komme i versjon 19. SMaSk-løsningen vi har er pr i dag ikke smidig nok til å skille mellom hentebrev på e-post/utskrift eller SMS. Selve hente-SMS-mekanikken er testet, og den fungerer. Problemet er å kunne skille på leveringsmåtene for lånere på en enkel måte. Vi har gått et par runder med Fujitsu Danmark med SMS- funksjonaliteten - i og med det er en stund til versjon 19 er dette er kanskje noe vi bør følge opp ytterligere?

20 19.Autoritetsregister: Hva er status for dette? Svar: Autoritetsregisterfunksjonaliteten i ALEPH fungerer svært bra. Stavanger har nesten siden starten brukt sin egen tesaurus som autoritetsregister, og mange ALEPH bibliotek har kjøpt BIBBI’s autoritetsregister. Autoritetsregistre kan også bygges på bakgrunn av poster i bibliografisk base. Antagelig spørres det her etter ferdigstillelse av nye eksport- og importrutiner for BIBBI’s autoritetsregister med løpende oppdateringer. Dette har vært forsinket fra Biblioteksentralen, men er nå nesten ferdig. BS melder i denne uka at de vil ferdigstille eksporten fra BIBBI etter at de åpner ny nettbutikk i neste uke. Deretter er det et ganske stort arbeid som må gjøres i BIBITS i forhold til import. Vi håper å kunne sette dette i drift i første bibliotek ikke alt for langt ut på nyåret, men må ta noen forbehold i forhold til andre oppgaver.

21 20.Fjernlånsmodulen: Hvilken planer finnes for å få denne mer brukervennlig og i samsvar med resten av systemet? Svar: I versjon 18 vil Fjernlånsmodulen ha samme brukervennlige utseende som alle andre moduler. Mer info om Fjernlånsmodulen vil bli gitt under workshop i morgen.


Laste ned ppt "Spørsmål og svar 1. november 2007 ALEPH Plus Team."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google