Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte,"— Utskrift av presentasjonen:

1 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte, kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk 2) Det foreligger gode observasjonsstudier som gir informasjon om alvorlige bivirkninger Medisinsk erfaring Rapporter fra leger, trenere og misbrukere gir informasjon om alvorlige bivirkninger DDR-erfaring Rapporter fra DDR dokumenterer alvorlige bivirkninger som følge av langvarige AAS- misbruk

2 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Androgene- anabole steroider (AAS) Androgener Mannlige kjønnshormoner (testosteron, dihydrotestosteron, androstendion o.a.) Anabole steroider Syntetiske stoffer med samme biologiske virkning som androgener Androgen-anabole steroider Felles navn for androgener og anabole steroider (kalles også anabol-androgene steroider)

3 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forsøkt AAS Ungdom utenfor org. idrett Norge 1) Wichstrøm & Pedersen (2001) n = 8.877, alder = 15 - 22 år. Forsøkt AAS = 0.8% 2) Pedersen et al. (2001) n = 10.828, alder = 14 – 17 år. Forsøkt AAS = 1.8% Andre land (kilde: Wichstrøm & Pedersen) Sverige2 – 3.5% Canada2 – 3.5% USA2.5 – 7% Kjønnsfordeling Menn/kvinner = ca 2/1

4 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Doser Normal produksjon av testosteron Menn:4 -9 mg/døgn (avtar med alder) Kvinner:ca 1/10 av mannens produksjon Anbefalte subatitusjonsdoser Menn: 6 -13 mg testosteron/døgn ( Primoteston depot i.m.) Dopingdoser Moderate:50 – 100 mg testosteron/døgn Tilsv. 4 -15 x norm substitusjon Ekstreme2500 -?? Mg testosteron/døgn Tilsv. 250 x norm. substitusjon

5 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Medikamenter som misbrukes Anabole stoffer AAS – tabletter og injeksjonspreparater Veksthormon, IGF-1 Insulin Stimulerende stoffer Amfetamin, efedrin, koffein, kokain o.a. Motvirke bivirkninger Gonadotropiner, klomifen for å redusere ”innaktivering av gonadene” Antiøstrogener, aromatasehemmere for å redusere androgen  østrogen Diuretika for å redusere væskeretensjonen

6 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Fysiske bivirkninger menn Redusert fertilitet Nedsatt spermieproduksjon – AAS supprimerer LH/FSH-sekresjonen Redusert volum av testiklene Nedsatt spermieproduksjon gir reduksjon i sædkanalenes volum Varierende kjønnsdrift Økt/redusert avhengig av AAS-doseringen Prostataforstørrelse Opptrer oftere og tidligere enn vanlig Brystkjertelforstørrelse Relativt vanlig ved langvarig misbruk pga økt østrogenproduksjon (androgen  østrogen)

7 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Fysiske bivirkninger hos kvinner Redusert fertilitet Regelmessige menstruasjoner opphører – AAS supprimerer LH/FSH-sekresjonen Klitoris forstørrelse Økt kjønnsdrift ved AAS-bruk Skjeggvekst Økt skjeggvekst – normaliseres ikke når misbruket opphører Stemmeforandringer Utvikling av dyp, mer maskulin stemme Brystkjertelreduskjon Reduksjon i brystenes størrelse (østrogen  ) Håravfall

8 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Fysiske bivirkninger menn og kvinner Leverskader -Funksjonelle og strukturelle skader i lever, kan føre til blodcyster, levercirrhose og leversvikt -Leverkreft er også rapportert Økt risiko for hjerte- og åresykdom Risikoøkningen skyldes i hovedsak HDL- kolesterol , LDL-kolesterol  og hypertensjon Blodets koagulasjon Økt risiko for dannelse av blodpropper Hudforandringer Økt håravfall og skallethet, akner i ansiktet og på overkroppen, ”hudsprekker”, økt pigmentering, hudfortykkelser og rynker

9 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Fysiske bivirkninger menn og kvinner Væskeretensjon Øker Na-reabsorbsjonen i nyrene og fører til væskeretensjon, vektøkning og ødem Sene- og muskelskader Økt risiko for overrivningsskader Økt forekomst av muskelkramper Vekstforstyrrelser Bruk av AAS før puberteten fører til kunstig, tidlig pubertetsstart og kan gi redusert slutthøyde Polycytemi AAS stimulerer nydannelsen av røde blodceller og kan føre til polycytemi

10 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Kardiale bivirkninger Lipider Atherogen virkning. Ca. 50%  i LDL, kolesterol og triglycerider. Ca. 60%  HDL Trombogenese Økt trombose-risiko. Multifaktoriell årsak; bl.a. økning i prokoag. faktorer og plate-aggregering Vasospasme Spasme i koronar arteriene. Direkte AAS-effekt og økt vaskulær respons på noradrenalin Myokardskade Cellulære skader  nekrose, fibrose og ødem Hypertensjon Skyldes økt Na+- og væskeretensjon. Hvor hyppig hypertensjon forekommer er omdisk.

11 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Sosiale bivirkninger Usosial livsstil -Trening, kosthold og dop blir det viktigste -Misbrukerens psykiske labilitet blir en påkjenning for familie og venner -Tendens til voldsbruk utgjør en betydelig risiko for familie og venner Annet misbruk De som misbruker AAS har også økt bruk av alkohol, nikotin og narkotika Kriminalitet -Dopingmidlene kjøpes illegalt, og pengene skaffes i en del tilfeller ved kriminelle handlinger -En del av den ”blinde volden” skyldes AAS- misbruk

12 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Psykiske bivirkninger Bakgrunn - Observasjonsstudier beskriver en lang rekke psykiske bivirkninger hos AAS-misbrukere -Mangel på kontrollerte klin. studier gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner ”Positiv sinnsstemning” Eufori, økt energi, økt selvfølelse, kritikkløshet og manglende selvinnsikt, økt seksuallyst ”Negativ sinnsstemning” Depresjon, humørsvingninger, verbal aggresjon, mistenksomhet, paranoide tanker, voldsimpulser Alvorlige psykiske tilstander Schitzofreniforme psykoser, depresjoner og suicidale tanker, abstinens

13 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Påvisning Hypofysefunksjon LH-/FSH-kons.  lav/supprimert Gonadehormon-kons. Testosteron-/østradiol-kons.  høy/lav Avhenger av stoff som brukes Leverfunksjon Kons. av SHBG, TBG, DBP og CBG  lav Kons. av leverenzymer  høy Definitiv påvisning GC-MS Identifikasjon av AAS og metabolitter i urin

14 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Informasjons kilder Dopingtelefonen Telefon: 800 50 200 Hjemmeside: www.dopingtelefonen.nowww.dopingtelefonen.no Hormonlaboratoriet, AUS HF Telefon: 22 89 47 08 Hjemmeside: www.akeruniversitetssykehus.no Antidoping Norge (ADN) Telefon: 21 02 92 00 Hjemmeside: www.antidoping.nowww.antidoping.no

15 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger Kontrollerte kliniske studier Det finnes ingen kontrollerte kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk Medisinsk erfaring Rapporter fra leger og helsepersonell indikerer at langvarig AAS-misbruk er en helserisiko Misbrukeres erfaring Rapporter fra misbrukere og personer i misbruksmiljøene bekrefter at langvarig AAS- misbruk er en helserisiko DDR-erfaring Rapporter fra DDR dokumenterer en rekke alvorlige bivirkninger som følge av AAS- misbruk

16 HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Bivirkninger Fysiske bivirkninger Det er registrert bivirkninger fra mange organer/organsystemer, særlig fra lever, hjerte-/åresystemet og reproduksjons- organene. Psykiske bivirkninger Eufori, irritabilitet, store humør- svingninger, aggressivitet og abstinenslignende plager er observert. Sosiale bivirkninger AAS-misbruk er assosiert med risikoatferd som økt sigarett-, alkohol- og narkotikabruk og voldelig atferd.


Laste ned ppt "HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google