Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Doping med hormoner, spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS), er idag et samfunnsproblem...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Doping med hormoner, spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS), er idag et samfunnsproblem..."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Doping med hormoner, spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS), er idag et samfunnsproblem...

3 …med utbredelse...

4 …blandt vanlig unge mennesker..

5 … på gymmen …

6 …særlig blandt menn i aldern 17-35 år…

7 …som ikke sjelden lider av et samtidig blandingsmisbruk med narkotika, alkohol og/eller legemiddel…

8 …som kan øke bivirkningene.

9 Kunnskapen om bakgrunnen og effektene av hormondoping har økt de siste årene

10 De somatiske bivirkningene er nå relativt godt beskrevet, såvel som mekanismene bak de psykiske bivirkningene…

11 …men fortsatt savnes sikker kunnskap om langtidseffekter inklusiv mortalitet

12 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER DOPING? Doping er bruk av prestasjonsfremmende metoder eller preparater.

13 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Anabol-androgene- steroider (AAS) •Androgener Mannlige kjønnshormoner, (testosteron). Androgen effekt: Mannliggjøring. Utviklingen av mannlige kjønnsorganer og kroppsbehåring, stemme osv. •Anabole steroider Syntetiske stoffer med de samme biologiske virkningene som de androgene steroidhormonene. Anabol effekt: Vekst av muskler, stimulering av muskelproteiner i kroppen Varierende androgen  anabol virkningsprofil •Anabol-androgene steroider Felles navn for androgener og anabole steroider

14 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Jakten på den «perfekte kropp»!!!! Vi lever i en verden hvor kroppen er i fokus Jenter; -idealet en syltynn kropp Gutter ; -idealet en veltrent kropp Doper seg større Raske resultater NB!! Det som i første omgang kan se ut som sunnhet, • være opptatt av helse • spise proteinrikmat -kan ende i kroppslig besettelse Brad Pitt

15 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Barn og unge- kroppsfikseringsngsidealer • Idealet blir slankere og slankere, mens gjennomsnittsvekten øker • Den slanke kvinnekroppen eller veltrente mannskroppen er attraktiv som en realisering av et skjønnhetsideal • Reklame- og slankeindustrien bruker manipulerte bilder av modeller/personer som har gått ned i vekt

16 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Et kroppsfiksert samfunn Slankhet er for mange et uttrykk for å ha – selvkontroll og disiplin – moralsk styrke – suksess – … … og gir høy sosial status Overvekt/fedme vil uttrykke det motsatte – manglende kontroll og disiplin – ineffektivitet – lav/ingen moralsk styrke … som gir lav sosial status

17 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER hva, hvem, hvorfor •Eksperimenterer med doping `en gang. Spenning… •Motivene kan være uklare •De som oppgir å ha brukt doping oppgir også bruk/eksperimentering av andre rusmidler •Interessen vekkes gjennom nysgjerrighet, gjennom kamerater og en generelt kommersielt mote/livsstil (kroppskultur) •De som eksperimenterer med doping er også overrepresentert i gruppen asosiale handlinger (kriminalitet) •Doping kjøpes illegalt (Internet) •Kjøp, salg og bruk foregår uten innblanding av voksenperson •Det er vanlig å debutere med ”lette” oralbaserte stoffer (tabletter) fortsetter med injeksjonsbaserte ”tyngre” stoffer •Lavt selvbilde, forvrengt og dårlig kroppsbilde

18 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER •Mangel på maskuline rollemodeller •Kroppen et sted mellom fantasi og virkelighet •”Superhelten”

19 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Megareksi •Kroppsbildeforstyrrelse •Motsatte av anoreksia •Varig og klart urealistisk bilde av seg selv som liten og eller for svak til tross for han i realiteten er kraftig og muskelløs. Når personen ser seg i speilet, vurderer han seg selv som ”ute av form” •Personens oppfatning av seg selv vil påvirke hverdagslivets aktiviteter i negativ retning

20 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Brukerne: Det er menn. • De driver fysisk aktivitet, ofte vekttrening •Brukerne har brukt, eller bruker andre illegale stoffer •Studier blant high-school ungdom viser en tendens til at AAS brukere er oftere asosiale •Andre studier viser at AAS brukere ofte er kjennetegnet av manglende voksenkontakt\ kontroll

21 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Hvem blir tatt med doping? (hentet fra Tollvesenet) •Mann •20-30 år. •Trener styrke. •Bruker doping selv. •Har i en del tilfeller et rulleblad (vold, narkotika etc.)

22 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Narcissisme trene, spise, ta AAS= perfekt liv!!!

23 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Miljøene •..organiserer seg rundt handlinger og livsmønster hvor dyrking av kroppen i kombinasjon med doping er helt sentralt … •”Selvlærte miljøer” uten formell autoritetskontroll –Ungdomsarenaer (eks.helsestudio) –Bruket henger sammen med ”stilpakker” (musikk, filmer, språk)

24 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Dopingbruk utenfor idretten •Hensikten forbedre utseende, ikke å øke fysiske prestasjoner •Liten/ingen risiko test •Uensartet bruksmønster, ingen fasit •Kombiner preparater og stoffklasser •Kurens varighet avhenger av målsetning •Relativt vanlig med blandingsmisbruk av dopingmidler og rusmidler

25 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Når mistenke AAS-(mis)bruk? •Stor vektøkning på kort tid, pløsete •Gynekomasti (bitch-tits) •Testikkel atrofi •Nedsatt sexuell funksjon - infertilitet •Ny vanskelig ”mega-kvise” •Nye psykiske problemer •Rupturer av muskler og sener •Hudforandringer-hudbrister v/armhulen •Dårlig økonomi •Gjemte pille-esker og ampuller •Søvnproblemer, endrer døgnet, våkenhet

26 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER

27

28

29 Konsekvensene/skadevirkninger Fysiske: leverskade, håravfall, kviser, bryst, lengdevekst Psykiske: depresjoner, angst, mistenksomhet osv Sosiale: asosial væremåte, misbruket kan føre til sosial inkompetanse som isolasjon, og tilbaketrekning •Hvilken form og type bivirkning som kan komme avhenger av type steroid, varighet på misbruket og genetiske disposisjoner

30 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Dokumentasjon av bivirkninger •Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte, kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk 2) Det foreligger gode observasjonsstudier som gir informasjon om alvorlige bivirkninger •Medisinsk erfaring Rapporter fra leger, trenere og misbrukere gir informasjon om alvorlige bivirkninger •DDR-erfaring Rapporter fra DDR dokumenterer alvorlige bivirkninger som følge av langvarige AAS-misbruk

31 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Fysiske bivirkninger kvinner •Maskulinisering •Klitoris forstørrelse •Menstruasjonsforstyrrelser og nedsatt fertilitet •Livmorforandringer, (cyster, deformert livmor) •Økt kroppsbehåring og hårvekst i fjeset •Håravfall på hodet •Bassrøst pga tilvekst av strupehodet •Forminskete bryster •Mannlige kroppsformer •Risiko for skader på jentefoster

32 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER

33 Fysiske bivirkninger menn •Infertilitet Nedsatt spermieproduksjon •Redusert volum av testiklene Skyldes redusert spermieproduksjon •Kjønnsdrift Økt/redusert avhengig av AAS doseringen •Prostataforstørrelse Opptrer oftere og tidligere enn vanlig •Brystkjertelforstørrelse Gynecomasti,”Bitch tits” Iblant også melkesekresjon

34 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Bitch-tits”

35 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER •Mega-kviser i ansiktet og på overkroppen •”Hudsprekker” på brystkassen, armer og lår •Stopper lengdevekst •Væskeansamling  Vektøkning •Risiko for hjerte- og åresykdom •Muskelkramper •Muskelstyrke, muskelrupturer og senefesteskader •Håravfall

36 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER

37 Kardiovaskulære korttids-effekter Blodfettets fordeling; ↑ LDL ↓ HDL Venstrekammerhypertrofi Paul Vanberg

38 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Tidligere kroppsbygger DorianYates

39 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER

40 Psykiske bivirkninger etter avsluttet AAS-(mis)bruk Abstinens Uro Apati, energitap Rusmisbruk Impotens Depresjon Suicid

41 ....hyper-androgent forstyrres kroppens feed-back system, (hypofysen ”skrus av”) ↓ sexuell funksjon • testikkel atrofi • infertilitet • gynekomasti

42 Psykiatriske bivirkninger Hypomani/mani ↑ energi, ↓trøtthet ↑ sexuell lust Behov for å trene tross smerte Minsket selvkontroll Store humørsvingninger Paranoide tanker

43 Depresjon som følge av AAS • Vanskelig å behandle • Kombinerer flere anti-depressiva middel i høye doser i lange perioder • Kan kreve Pregnyl (LH) for å øke Testosteron

44 Variasjonen og graden av psykiatriske bivirkninger indusert av AAS øker med intensiteten av (mis)bruket

45 Langtidseffekter • En finsk studie viser ↑ kardiovaskulær mortalitet blandt tidigere eliteatleter med AAS-bruk sammenlignet med matcende kontroller. •Fremdeles savnes sikker kunskap mht langtidseffekter inklusiv mortalitet.

46 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Omfanget FørsteforfatterÅrStedAntallAlderAAS-bruk Yeasalis1993USA32 594Over 12 år1 mill. Middelman1995USA3 054 High.school 5,7-1,7 (%M/F) Dukram 19961996USA12 279 High.school 4,1-1,2 (%M/F) Scott1996USA4 722 Stud.7-12.grade 2,5 (%M) Pedersen et al.2001 Norge, Oslo 10 82814-17 år2,3-1,3 (%M/F) Wickstrøm2001Norge8 87715-22 år1,2-0,6 (%M/F) HELTEF2003Norge, Akershus 9 500 8-10. kl. og 3. kl. videregående 4,0-2,0 (%M/F)

47 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Konsekvenser; Vold Ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon på årsaksmessig sammenhenger mellom bruk av AAS og aggresjon \ vold..på bakgrunn av den samlede faglitteratur ikke utelukke en slik årsaksmessig sammenheng ved høye doser.. hos følsomme individer.

48 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Kontakt med andre klinikker •Psykiatri •Kardiologi •Internmedisin •Plastikkirurgi •Ortopedi •Dermatologi

49 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Vår absolutte påstand er: AAS brukere må tilbys behandling på spesialsenter

50 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Primærhelsetjenesten •Still spørsmål om AAS! (røyk, alkohol) •Tørr å ”Konfronter” AAS-brukeren (utvidet anamnese, labprøver)

51 DOPINGTELEFONEN - HORMONLABORATORIET – OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER Bjørn Barland, OMFANGSUNDERSØKELSEN 2009, (N= 5331, født 1990) •Kropp er inn - positivt •Doping er negativt ladet men; –Det er en liten gruppe som velger dette •Doping – marginalitet, ”utenforskap” •Sammenheng med; kriminalitet, vold, spenning, annen rus. (maskulinitet i krise) •I noen grad lav framtidsorientering Hva kommer først og hvor finner vi sammenhengene?


Laste ned ppt "Doping med hormoner, spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS), er idag et samfunnsproblem..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google