Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høy- og seinmiddelalder i Europa (Del 1) Marius Vøllestad Bø vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høy- og seinmiddelalder i Europa (Del 1) Marius Vøllestad Bø vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høy- og seinmiddelalder i Europa (Del 1) Marius Vøllestad Bø vgs

2 Plan for undervisningen  Landbruket i vekst  Hungersnød  Kirkestriden  Korstogene

3 Høymiddelalder  Perioden 1000-1300  Forholdsvis rolig periode, uten store kriger  Folketallet i Europa økte kraftig  Fremgang og utvikling i jordbruket  Byene vokste så smått igjen

4 Seinmiddelalder  Perioden 1300-1400  Periode med mye uro og krig  Pest og krig halverer folketallet  Statsmakten styrkes  Føydalsamfunnet svekkes  Handelsvirksomhet begynner å blomstre

5 1000-tallet: Landbruket i vekst  Nedhugging av skog  Rydding av land  Drenering  Varmere klima  Nye metoder, som bruk av plog og hest  Utvikling av vindmøller

6 1200-tallet: Hungersnød  På 1200-tallet oppstod det hungersnød  En del av jorda blir utarmet  Folketallet hadde steget  Kaldere klima (Den lille istiden)  Større forskjeller mellom fattige og rike  Kirken og overklassen ble enormt rike (Katedralene)  Prisene stiger  Millioner av mennesker dør av sult

7 Kirkestrid  På 800-tallet etablerte Pavekirken seg som en sentralmakt i Italia  Kirken ble også en samlende makt i Vest-Europa, og eide og kontrollerte store landområder  1073 ble Gregor 7 pave  Han ville frata konger og keisere makten til å innsette biskoper: Investiturstriden

8 Investiturstriden  Henrik 4 var tyskromersk keiser og ble Gregor 7s største motstander  Gregor lyste Henrik 4 i bann  Henrik stod tre dager barbent i vinterkulden i Italia for å angre sin synd  Men striden fortsatte, og keiseren plyndret Roma i 1085  Paven måtte flykte fra Roma

9 Investiturstriden  I 1122 ble det inngått et forlik mellom kirken og keiseren i Worms  Paven fikk myndighet til å utnevne biskopene  Pavekirken var på sitt mektigste på begynnelsen av 1200-tallet  Etter dette oppstod det en rekke uroligheter innad i kriken, som blant annet førte til at flere paver krevde makten  Pavemakten flyttet en lengre periode til Avignon i Sør-Frankriket

10 Kampen om Jerusalem  Pilegrimsferd var viktig i middelalder  Roma og Santiago de Compostela var viktige pilegrimsmål  Jerusalem var det viktigste målet  Muslimske hærstyrker truet Jerusalem fra øst, og den bysantinske keiseren ba om hjelp fra kristne i Vest-Europa  Pave Urban 2 oppfordret ved kirkemøte i 1095 konger, eliten og riddere til å forsvare Jerusalem

11 Korstogene  Paven organisere og samle kristne fra hele Vest-Europa til krige mot muslimske styrker  Paven lovet frelse og evig liv  I tillegg fikk de landeiendommer i Jerusalem  1096 dro det første korstoget med ca 100 000 menn  1098 inntok de Jerusalem, selv om hæren var betydelig redusert etter store tap på veien  Muslimer og jøder ble enten henrettet eller tatt til slaver  På 1100-tallet var områdene rundt Jerusalem et kristent kongedømme

12 Korstogene  I 1145 ble det andre korstoget sendt ut av paven som møtte stor muslimsk motstand  1187 ble Jerusalem erobret av muslimer  Det tredje korstoget ble sendt, men mislyktes  I1203 reiste det fjerde korstoget østover og plyndret mange områder på sin vei  Dette ble bannlyst av Paven  1204 tok korsfarerne Konstantinopel, ødela, røvet og satte inn sin egen keiser

13 Korstogene  Flere mindre korstog på 1200-tallet, men ingen lyktes  Korstogene førte til:  Økte kunnskap og teknologi fra Østen  Avstand mellom kristne, muslimer og jøder  Økt handel og transport for Italienske kystbyer som Venezia og Pisa, som ble de ledende sjømaktene i Middelhavet

14 Korstogene  Sicilia og Sør-Italia ble overtatt av normannere  Ridderstyrkene bidro til å presse muslimske styrker ut av Portugal og Spania  Ungarn og Polen ble forsvart mot mongolere  Kamp mot religiøse ”avvikere”, som katarer (kjettere)

15 Inkvisisjonen  Pavemaktens egen domstol  Avgjorde hva som var rett tro  Brukte tortur under avhør  Dom var ofte brenning på bålet  I Spania gikk det hardt ut over muslimer og jøder


Laste ned ppt "Høy- og seinmiddelalder i Europa (Del 1) Marius Vøllestad Bø vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google