Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?

2 SEINMIDDELALDEREN ca.1300 - 1500
MIDDELHAVET: VERDENS MIDTPUNKT

3 Viktige tendenser Handelen får økt betydning på bekostning av jordbruk
Kongen får økte inntekter fra handel Dette styrker borgerskapet Borgerne utfordrer adelens makt ved å alliere seg med kongen Krigene dreier seg i stor grad om handelsruter

4 Middelhavslandene var et naturlig knutepunkt for handel mellom øst og vest
Utstrakt handel mellom middelhavslandene Kulturutveksling med arabiske land

5 Middelalderby med bymur. Muren skulle holde inntrengere ute
Middelalderby med bymur. Muren skulle holde inntrengere ute. Livegne bønder kunne bli frie borgere hvis de klarte å ta seg inn i en by og oppholde seg der 1 år og 1 dag.

6 Den italienske idealbyen Palma Nova (ca. 1590)‏ Utformingen har både en estetisk og en forsvarsmessig funksjon

7 Handelsfolk og kongen var avhengig av jødenes tjenester
. I middelalderen var det ikke lov for kristne å ta renter, noe som førte til at jødene tok over bankvesenet. Handelsfolk og kongen var avhengig av jødenes tjenester Likevel ble de trakassert, måtte holde seg i egne områder, og det var flere store progromer i perioden, bl.a. i forbindelse med svartedauden.

8 UTVIKLING PÅ MANGE OMRÅDER
Handel skapte behov for lesekyndige, regnekyndige, jurister, nye fag oppstår Ble etter hvert tillatt å låne ut penger med rente også for kristne Behov for skoler, universiteter Blomstrende kunst/kultur Bygging av flåte og forsvar

9 NORDITALIENSKE BYSTATER
Kontroll over fjernhandel Store private rikdommer Ledende innen bank- og finans: Europas økonomiske sentrum, var mer effektive enn for eksempel Spania Bruk av veksler, bankvesen, pengelån, bokholderi

10 HUMANISME Mennesket i sentrum Studie av antikkens skrifter

11 Svekking av kirkens makt
Større frihet til å utforske verden

12 RENESSANSEKULTUREN Glede over natur og menneskekropp
Mange store kunstnere Ny teknikk i malerkunsten (romvirkning/perspektiv)‏ Politikk og filosofi løsrevet fra religionen

13 NYTT VERDENSBILDE Heliosentrisk Copernikus (1473 – 1543)‏
Giordano Bruno ( )‏ Galileo Galilei (1564 – 1642)

14 PÅ 1500-TALLET Oppdagelser flytter tyngdepunktet fra Middelhavet til Atlanterhavet Spania og Portugal blir ledende handelsland Senere utkonkurreres disse landene av England og Nederland

15 HVORFOR EUROPA, IKKE FOR EKSEMPEL KINA?
Kina var foran med mange oppfinnelser Kina hadde gode skip og drev utstrakt handel på 1400-tallet Kineserne isolerte seg etter hvert, hvorfor?

16 MULIGE ÅRSAKER Kineserne erobret ikke andre land
De hadde en avansert teknologi, men utviklet ikke industri Satset på å holde på den gamle samfunnsstrukturen Føydalsystemet ga adelen så mye rikdom, at de ikke så poenget med utvikling

17 Europeisk adel oppførte seg på samme måte som den kinesiske, men her fikk de en utfordrer i borgerskapet

18 EUROPEERNE Voksende folketall
Et sterkt handelsborgerskap i allianse med kongen Ønske om mer makt og rikdom fører til teknisk utvikling Pådriverne er den sterke borgerklassen

19 EUROPEERNE EROBRER VERDEN
Aggressiv erobringspolitikk Nedlatende holdninger til andre folkeslag Religion brukt som påskudd for erobring

20 REFORMASJON Forfall og pengemangel i pavekirken
Forfall i klostervesenet, bl.a. brudd på sølibatet Kritikk av og brudd med pavekirken

21 RESULTAT Statskirke Kirkegods overtatt av verdslige fyrster
Sentralisering:Fyrstedømmer mister makt til staten Større enheter: Nødvendig for handelen over landegrensene

22 KONKLUSJON Ut av renessansetiden får vi en verden der Europa dominerer
Nasjonalstaten og kongemakten styrkes Pavens makt begrenses Stort teknisk framskritt Verden blir ”oppdaget” av europeerne


Laste ned ppt "FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google