Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?

2 SEINMIDDELALDEREN ca.1300 - 1500 MIDDELHAVET: VERDENS MIDTPUNKT

3 Viktige tendenser  Handelen får økt betydning på bekostning av jordbruk  Kongen får økte inntekter fra handel  Dette styrker borgerskapet  Borgerne utfordrer adelens makt ved å alliere seg med kongen  Krigene dreier seg i stor grad om handelsruter

4  Middelhavslandene var et naturlig knutepunkt for handel mellom øst og vest  Utstrakt handel mellom middelhavslandene  Kulturutveksling med arabiske land

5 Middelalderby med bymur. Muren skulle holde inntrengere ute. Livegne bønder kunne bli frie borgere hvis de klarte å ta seg inn i en by og oppholde seg der 1 år og 1 dag. Middelalderby med bymur. Muren skulle holde inntrengere ute. Livegne bønder kunne bli frie borgere hvis de klarte å ta seg inn i en by og oppholde seg der 1 år og 1 dag.

6 Den italienske idealbyen Palma Nova (ca. 1590)‏ Utformingen har både en estetisk og estetisk og en forsvarsmessig funksjon

7 ....  I middelalderen var det ikke lov for kristne å ta renter, noe som førte til at jødene tok over bankvesenet.  Handelsfolk og kongen var avhengig av jødenes tjenester  Likevel ble de trakassert, måtte holde seg i egne områder, og det var flere store progromer i perioden, bl.a. i forbindelse med svartedauden.

8 UTVIKLING PÅ MANGE OMRÅDER  Handel skapte behov for lesekyndige, regnekyndige, jurister, nye fag oppstår  Ble etter hvert tillatt å låne ut penger med rente også for kristne  Behov for skoler, universiteter  Blomstrende kunst/kultur  Bygging av flåte og forsvar

9 NORDITALIENSKE BYSTATER  Kontroll over fjernhandel  Store private rikdommer  Ledende innen bank- og finans:  Europas økonomiske sentrum, var mer effektive enn for eksempel Spania for eksempel Spania Bruk av veksler, bankvesen, pengelån, bokholderi

10 HUMANISME  Mennesket i sentrum  Studie av antikkens skrifter

11  Svekking av kirkens makt  Større frihet til å utforske verden

12 RENESSANSEKULTUREN  Glede over natur og menneskekropp  Mange store kunstnere  Ny teknikk i malerkunsten malerkunsten (romvirkning/perspektiv)‏ (romvirkning/perspektiv)‏  Politikk og filosofi løsrevet fra religionen

13 NYTT VERDENSBILDE Heliosentrisk Copernikus (1473 – 1543)‏ Giordano Bruno (1548-1600)‏ Galileo Galilei (1564 – 1642)

14 PÅ 1500-TALLET  Oppdagelser flytter tyngdepunktet fra Middelhavet til Atlanterhavet  Spania og Portugal blir ledende handelsland  Senere utkonkurreres disse landene av England og Nederland

15 HVORFOR EUROPA, IKKE FOR EKSEMPEL KINA?  Kina var foran med mange oppfinnelser  Kina hadde gode skip og drev utstrakt handel på 1400-tallet  Kineserne isolerte seg etter hvert, hvorfor?

16 MULIGE ÅRSAKER  Kineserne erobret ikke andre land  De hadde en avansert teknologi, men utviklet ikke industri  Satset på å holde på den gamle samfunnsstrukturen  Føydalsystemet ga adelen så mye rikdom, at de ikke så poenget med utvikling

17  Europeisk adel oppførte seg på samme måte som den kinesiske, men her fikk de en utfordrer i borgerskapet

18 EUROPEERNE  Voksende folketall  Et sterkt handelsborgerskap i allianse med kongen  Ønske om mer makt og rikdom fører til teknisk utvikling  Pådriverne er den sterke borgerklassen

19 EUROPEERNE EROBRER VERDEN  Aggressiv erobringspolitikk  Nedlatende holdninger til andre folkeslag  Religion brukt som påskudd for erobring

20 REFORMASJON  Forfall og pengemangel i pavekirken  Forfall i klostervesenet, bl.a. brudd på sølibatet  Kritikk av og brudd med pavekirken

21 RESULTAT  Statskirke  Kirkegods overtatt av verdslige fyrster  Sentralisering:Fyrstedømmer mister makt til staten  Større enheter: Nødvendig for handelen over landegrensene

22 KONKLUSJON  Ut av renessansetiden får vi en verden der Europa dominerer  Nasjonalstaten og kongemakten styrkes  Pavens makt begrenses  Stort teknisk framskritt  Verden blir ”oppdaget” av europeerne


Laste ned ppt "FRA 1500- TALLET: Hvorfor blir europeerne de ledende i verden? Hvordan klarer de å dominere andre folkeslag?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google