Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KongenHøyadelLavadelRiddere Ufrie bønder Bønder med jord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KongenHøyadelLavadelRiddere Ufrie bønder Bønder med jord."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KongenHøyadelLavadelRiddere Ufrie bønder Bønder med jord

3 Kongen Adelsmenn / vasaller Undervasaller Riddere Bønder Frie byer Laug Handelsmenn Håndverkere Kirken Biskoper Lavere geistlige Klostere Lovløse Frie bønder

4  Kirken hadde stor makt i middelalderen  Hadde Europeisk nettverk; kunne legge press på Kongen  Eide store jordeiendommer  Gjennom kirkene lokalt – som formidler og midtpunkt • Kirkeretten gav kirken domsmyndighet • Kunne kreve kirkeskatt

5

6  Kirken håndhevet moral og kristne leveregler  Presten var landsbyens moralske og kulturelle leder  Han var sentral i kirkelige og sosiale sammenhenger  Han bestemte også om du kom til helvete eller ikke  Lokalt kunne tradisjoner være forskjellige fra den offisielle kirkens - noen ganger nærmest hedenske

7  De fleste bønder tilhørte et gods (Manor)  I Vest-Europa var de ikke livegne, men leide et jordstykke og skyldte arbeid til godsherren (Lord of the Manor)  De hadde rettigheter, men hadde ikke rett til å flytte  Status og økonomisk situasjon varierte; enkelte ufrie bønder var relativt rike  Godsherren var også embedsmann og dommer  Det var forskjell på godsherrer  Noen var del av livet i landsbyen  Andre ansatte en tilsynsmann og bodde selv i en by langt unna

8  Mat  Folk spiste generelt godt; få på landsbygda sultet utenom større sultepisoder  De fleste hadde tilgang på kjøtt  Ernæringsmessig ikke så bra – grønne grønsaker ble sett på som giftige  Den vanligste matretten var “pottage,” en slags lapskaus  Medisinsk kunnskap og behandling  Var basert enten på  Folkelig “kunnskap” om urter o.l.  Tekster fra antikken  Diagnoser var oftere basert på astrologi enn observasjon  Kirurgi ble utført av barberere og slaktere

9  Byene i middelalderen var små – sjelden mer enn 5000 innbyggere (London hadde ca 20.000)  Byer drev med handel og produksjon  Få byboere drev landbruk  Håndverkere og handelsmenn dannet en velstående klasse  De fleste var dagarbeidere og ufaglærte, som tjente lite  Byer var svært usunne steder, uten rent vann, kloakk o.l.  Byboere levde som regel langt kortere enn bønder  Byer var også administrative sentere, med bymurer, en borg og en stor kirke eller katedral

10 Rike handelsmenn Håndverkere Dagarbeidere Omreisende arbeidere Selgere, kroverter o.l. Gateselgere Prostituerte Kriminelle Utlendinger Kongelige embedsmenn og geistlige Rettsbetjenter, kirketjenere osv ”Tyvefangere,” brannvakter og andre

11

12

13  “Landsbyleker” (mob football) var populært  En ekstremt voldelig form for fotball, med lokale regler  “Vanlig” fotball dukker opp rundt 1300  I 1363 blir fotball forbudt av Edward III – Bønder skal istedet øve på bueskyting  Skytekonkurranser var også populære  Adelen, derimot, spilte tennis  Noe helt spesiellt var turneringer, med forskjellige kampsporter for riddere og adelsmenn

14  Samfunnet var ekstremt voldelig  Henrettelser, kamper mellom dyr og mennesker, og slagsmål ble sett på som underholdning  Å slå barn var en viktig del av oppdragelsen  Humoren var nok også ganske røff  I krig kunne bønder kalles til tjeneste (ledet av en ridder)  Engelske bønder skulle øve bueskyting hver søndag  I krigstid måtte de selv gå på tvers av landet  Det var ridderne som betød noe i krigstid – for bønder var krig nokså risikabelt  Vel å merke var det sykdom som drepte flest

15  Alvorlige saker ble behandlet av Kongens domstoler  Disse fantes i byene og ble ledet av en Sheriff og en Dommer  Fengsel var lite brukt – bøter og dødsstraff var de vanligste straffemetodene  Kirkedomstoler dømte i moralsaker  De kunne ikke idømme dødsstraff  Oftest var straffene botsgang (penance) av forskjellige slag  Geistlige hadde rett til å dømmes i en kirkedomstol, uansett forbrytelse


Laste ned ppt "KongenHøyadelLavadelRiddere Ufrie bønder Bønder med jord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google