Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På vei mot 7. rammeprogram Astrid Brenna, Norges forskningsråd www.rcn.no/eu Plasttekniske dager Gardermoen, 8.-9. november 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På vei mot 7. rammeprogram Astrid Brenna, Norges forskningsråd www.rcn.no/eu Plasttekniske dager Gardermoen, 8.-9. november 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 På vei mot 7. rammeprogram Astrid Brenna, Norges forskningsråd www.rcn.no/eu Plasttekniske dager Gardermoen, 8.-9. november 2006

2 Norge 26,5 % EU 18,6 % Tilslagsbarometer i 6. rammeprogram EU-forskningen per september 2006 Uttelling på prosjektnivå Godt norsk tilslag i EUs forskningsprogram Norge deltar i 10 % av alle EUs prosjekter – Totalt 800 EU finansierer forskning for vel 2 milliarder kroner i Norge Vel 4000 nordmenn deltar

3 Tilslagsbarometer i 6. rammeprogram EU-forskningen per september 2006

4 Norsk deltakelse innenfor Nanoteknologi, Materialer og Produksjon i FP6 Søknader:  343 søknader med 384 norske partnere Prosjekter:  Endelig resultat: 33 prosjekter med 45 norske partnere Vi er med i ca 10% av prosjektene, og norske partnere utgjør ca 0,9% av alle aktørene

5 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuclear) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity JRC (non-nuclear) Euratom + 7th Framework Programme 2007-2013

6 Styrking av de SMB-rettede satsingene ”Research for SMEs” - bedriftsforskning  Mange fellestrekk med den tidligere CRAFT-ordningen  Målgruppe: Innovative SMB med behov for ekstern hjelp for å styrke sin egen FoU-kapasitet, i hovedsak SMB med begrenset forskningskompetanse  Assistanse til små grupper av SMB med å løse felles eller komplementære teknologiske utfordringer ”Research for SME associations” - bransjerettet forskning  Mange fellestrekk med Collective Research (6RP)  Retter seg mot SMB-organisasjoner (bransjeforeninger m.v.) som ønsker å finne løsninger på FoU-utfordringer felles for et større antall SMB  Bransjeforskningsprosjekter mellom interesseorganisasjoner, SMB og FoU- miljøer  Prosjektene har flere års varighet og skal drives av bransjeforeningene

7 10 Thematic Priorities 1.Health 2.Food, agriculture and biotechnology 3.Information and communication technologies 4.Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies 5.Energy 6.Environment (including climate change) 7.Transport (including aeronautics) 8.Socio-economic sciences and the humanities 9.Security 10.Space Total budget: 32.292 mill. euro Cooperation – Collaborative research

8 4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP) 4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP) Nanosciences and Nanotechnologies Materials New Production Integration of technologies for industrial applications Mye av det samme som i FP6!

9 Materialer 1. trinn april 2007! 2. trinn oktober 2007! Temaer for 1. utlysning: Nano-structured polymer-matrix composite  …in particular in the case of polymeric matrices having, for example, nanostructured clays and ceramics as fillers. Flexible efficient processing for polymers  LA for SMEs  Alternatives to current plastic processing, e.g. involving natural feed stocks, are expected to become increasingly competitive …

10 New production 1. trinn april 2007! 2. trinn oktober 2007! Temaer for 1. utlysning (Alle fra ETP ManuFuture) Rapid Manufacturing Concepts for Small Series Industrial Production Innovative Customer-Driven Product-Service Design in a Global Environment Processes and Equipment for High Quality Industrial Production of 3-Dimensional Nanosurfaces

11 Integration of technologies for industrial applications 1. trinn april 2007! 2. trinn oktober 2007! Temaer for 1. utlysning: Multifunctional materials for future vehicles Advanced Wood-Based Composites and their Production (ETP skogbasert industri) Application of New Materials Including Bio-Based Fibres in High-Added Value Textile Products (ETP tekstiler og klær)

12 NMP og teknologiplattformer (ETP) Teknologiplattformer med relevans for NMP  Sustainable Chemistry;  Steel;  Future Textiles & Clothing;  Manufacturing Technologies;  Construction Technology;  Industrial Safety;  Hydrogen and Fuel Cells;  Nano-electronics (ENIAC);  Nanomedicine;  Forestbased sector  Photovoltaics…  ++ more

13 NMP og teknologiplattformer (ETP) Mange av teknologiplattformene vil ha stor relevans for NMP  Plattformene spiller inn tema  Møteplasser for konsortiebygging  SRA - strategiske forskningsagendaer og IAP - implementeringsplanene er nå skrevet  Samling av mange industrisektorer i Europa P.t. ca 30 plattformer + flere initiativ  de fleste med norske aktører Flere norske og nordiske teknologiplatt- former under etablering

14 NFR EU-forskning: http://www.forskningsradet.no/http://www.forskningsradet.no/ EU research: http://europa.eu.int/comm/research http://europa.eu.int/comm/research Seventh Framework Programme: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm Information on research programmes and projects: http://www.cordis.lu RTD info magazine: http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/ http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/ Teknologiplattformer EU: http://cordis.europa.eu.int/technology- platforms/home_en.html http://cordis.europa.eu.int/technology- platforms/home_en.html Informasjon Takk for oppmerksomheten

15

16 Materialer 1. trinn april 2007! 2. trinn oktober 2007! Temaer for 1. utlysning Modelling of microstructural evolution under work conditions and in materials processing  …hot deformation, injection moulding, filament processing, laser processing, near to shape production …. Renewable materials for functional packaging applications  … renewable materials (e. g. wood or vegetable based) ….

17 New production 1. trinn april 2007! 2. trinn oktober 2007! Temaer for 1. utlysning (Alle fra ETP ManuFuture) Process Intensification in Chemicals Production Beyond Lean Manufacturing – New Industrial Models for Product and Process Life Cycle Innovative Pathways in Synthesis - Improving efficiency by smart synthesis, design and reduction of the number of reaction steps New added-value user-centered products and product services

18 Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies (NMP) Overall objective: Improve the competitiveness of EU industry (including SMEs) by  transforming it from resource-based to knowledge-based  and through integration of different technologies and disciplines across sectors Importance of Technology Platforms to help establish common research priorities and targets

19 Samlet norsk aktivitet innenfor NMP FP6

20 … Etc... ETPs  JTIs Stage 1 Emergence & set-up Stage 2 Planning Stage 3 Implementation Vision Strategic Research Agenda Implementation Strategy Joint Technology Initiative - Art. 171 FP MSs MS Mirror group Public authorities in charge of research policy-making

21 Joint Technology Initiatives Global Monitoring for Environment and Security Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future Towards new Nanoelectronics Approaches Embedded systems Aeronautics and Air Transport Innovative Medicines for the Citizens of Europe Other possible themes to be identified later…

22 I - Cooperation32.292 1) Health6.050 2) Food, Agriculture and Biotechnology1.935 3) Information and Communication Technologies9.110 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 3.500 5) Energy2.300 6) Environment (including Climate Change)1.900 7) Transport (including Aeronautics)4.180 8) Socio-economic Sciences and the Humanities610 9) Security1.350 10) Space1.430 II - Ideas7.460 III - People4.727 IV - Capacities4.291 Research Infrastructures1.850 Research for the benefit of SMEs (CRAFT)1.336 Regions of Knowledge126 Research Potential558 Science in Society370 Activities of International Co-operation185 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre (JRC)1.751 TOTAL50.521 Fordeling av budsjett i EUs Syvende rammeprogram for perioden 2007 – 2013 (Tall i mill. euro) budsjett


Laste ned ppt "På vei mot 7. rammeprogram Astrid Brenna, Norges forskningsråd www.rcn.no/eu Plasttekniske dager Gardermoen, 8.-9. november 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google