Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.00-14.30: Presentasjon av SSH-programmet Tom-Espen Møller og Solbjørg Rauset 14.30-14.40: Presentasjon av Science in Society programmet Mari Solerød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.00-14.30: Presentasjon av SSH-programmet Tom-Espen Møller og Solbjørg Rauset 14.30-14.40: Presentasjon av Science in Society programmet Mari Solerød."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.00-14.30: Presentasjon av SSH-programmet Tom-Espen Møller og Solbjørg Rauset 14.30-14.40: Presentasjon av Science in Society programmet Mari Solerød 14.40-14.50 Erfaringer fra deltagelse i SSH-prosjekt Professor Arne Bugge Amundsen, IKOS, UiO 14.50-15.00 Spørsmål og diskusjon

2 Nasjonal informasjonsdag - Oslo 30. august 2010 Tom-Espen Møller og Solbjørg Rauset EUs 7 RP: Muligheter for samfunnsvitenskap og humaniora

3 Hovedpunkter Samfunnsvitenskap og humaniora: Muligheter i 7 RP Hovedpunkter i Socio-economic Sciences and the humanities programmet (SSH) Arbeidsprogram og veikart Fremtidens EU-forskning: rolle for hum-sam?

4 FP-7: Vedtatt budsjett for de enkelte programmer (Millioner €) I - Cooperation 32.413 1) Health 6.100 2) Food, Agriculture and Biotechnology 1.935 3) Information and Communication Technologies 9.050 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies3.475 5) Energy 2.350 6) Environment (including Climate Change) 1.890 7) Transport (including Aeronautics) 4.160 8) Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH) 623 9) Security 1.400 10) Space 1.430 II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities 4.097 Research Infrastructures 1.715 Research for the benefit of SMEs 1.336 Regions of Knowledge 126 Research Potential 340 Science in Society (SiS) 330 Coherent development of research policies 70 Activities of International Co-operation 180 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre 1.751 TOTAL 50.521

5 EU-finansiert SSH-forskning Det mer midler å hente til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i de øvrige programmene i 7 RP enn i SSH- programmet. http://www.net4society.eu/public/documents/opportunities2011 7 RP  Helse  BIO/KBBE  IKT  Miljø  Transport  Security  Research Infrastructure  Science in society  Ideas  People Øvrige EU-programmer  Lifelong Learning (LLP)  Progress - employment and social solidarity programme  Competitiveness and Inno- vation Programme (CIP)  EUs kulturprogram  Consumer Programme  ERA-NET: NORFACE/HERA

6 Det europeiske forskningsrådet: Den største arenaen for hum-sam- forskning i 7 RP!  15 % av midlene til IDEAs er avsatt til SSH-forskning – dette utgjør over én milliard euro - nesten det dobbelte av budsjettet for SSH-programmet!  Ca. 10 % av IDEAs-midlene er avsatt til interdisiplinære prosjekter  Kun tre norske ERC-søknader på SSH-området har fått finansiering…

7 Socio-economic Sciences and the Humanities: Målsettinger  Styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale samfunns- messige utfordringer  Forskning for politikkutvikling  Involvere brukere og interessenter i forskningen

8 SSH: Tematisk inndeling Fem tematiske aktiviteter (8.1 – 8.5): 1.Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet 2.Kombinerte perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø i Europa 3.Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon 4.Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred – konflikt, menneskerettigheter 5.Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet To horisontale aktiviteter (8.6 og 8.7): 6.Nye sosioøkonomiske indikatorer: Knyttet til statistikk, policy, kunnskap, evaluering av forskningsprogrammer 7.Foresight knyttet til tema om: ERA, forskningspolitikk, universitetene, nye forskningsområder, m.m. Én aktivitet med strategiske tiltak for SSH (8.8): 8.Strategiske aktiviteter

9 Arbeidsprogram for SSH  Angir de årlige prioriteringene under programmet og beskriver utlysningstemaer (topics og societal challenges)  Activities og Areas vil være de samme gjennom hele programperioden  Det utlyses ikke nødvendigvis midler innen alle Areas hvert år  Arbeidsprogram 2010 hadde søknadsfrister 15. desember 2009 og 2. februar 2010  Arbeidsprogram 2011 ble publisert 20. juli 2010, søknadsfrist 2. februar 2011

10 Veikart for SSH 2011-2013  Skisserer planlagte utlysninger for 2011-2013  Binder ikke Kommisjonen – endringer er påregnelig!  Innevarsler en ytterligere dreining mot store prosjekter i årene fremover  Inkluderer også en oversikt over tidligere utlyste temaer og prosjekter som har fått finansiering  Tilgjengelig på Kommisjonens nettsider: http://ec.europa.eu/research/social- sciences/indicative-strategic-research- roadmap_en.html http://ec.europa.eu/research/social- sciences/indicative-strategic-research- roadmap_en.html

11 Prosjekttyper og konsortium Tre hovedtyper av prosjekter:  Små og mellomstore forskningsprosjekter (Collaborative projects - small or medium-scale focused projects – FP): Støtte på maksimum 2,7 millioner €  Store integrerte forskningsprosjekter (Collaborative research projects - large-scale integrating projects - IP): Støtte fra 6,5 til 8 millioner €  Coordination and support actions (CSA): Støtte fra 300 000 til 1,5 millioner € Krav til konsortium:  Minimum tre (FP) eller syv (IP) partnere fra tre/syv forskjellige EU-land eller assosierte land. Typisk mellom syv og 20 partnere i konsortiene

12 Gjennomgående krav til prosjektene  Komparativt perspektiv  Bred europeisk tilnærming både tematisk og i sammensetning av konsortiene  Ønskelig med både kvalitative og kvantitative analyser/metoder  Flerfaglig/tverrfaglig tilnæring  Involvere brukere og interessenter i forskningen  Tilgjengeliggjøre forskningsdata  Etiske og kjønnsmessige aspekter  Vanligvis blir kun ett prosjekt finansiert per utlysningstema

13 Resultater SSH Innvilgede prosjekterNorske med norsk deltagelsekoordinatorer Antalli %Antall Innstilte 2007 2008 2009 13 2 7 14 % 10 % 100100 Totalt221 TOTALT 2007 2008 2009 Søkte prosjekter med norsk deltagelse 176 104 2 71 48 33 0 15

14 Aktivitet 1: Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet Research challenge:  Europe moving towards a new path of economic growth and social development (RC) Topics:  Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs  New innovation processes including social innovation Coordination and support action:  Social Platform on innovative Social Services

15 Aktivitet 2: Kombinerte perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø Research challenge:  Economic, social and political conditions for satisfying the world food needs Topics:  Combating poverty in Europe: a key question of human dignity and social cohesion  Addressing cohesion challenges in Central and Eastern Europe

16 SSH WP 2011 – Aktivitet 3: Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon Topic:  Criminal behaviour and policy responses in the European Union ERA-NETs:  Drug demand and supply reduction, and evaluation  Cultural encounters

17 Aktivitet 4: Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred–konflikt, menneskerettigheter Research challenges:  Tackling poverty in a development context (SICA)  The evolving concept of borders Topics:  Connections between rural areas and cities in Sub- Saharan Africa (SICA)  Transatlantic relations in the context of global governance architecture and relationships with other powers

18 Aktivitet 5: Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet Research challenge:  Corruption and resistance to corruption in the private and public sphere Topics:  Surveillance and the challenges for democracy and an open society (koordinert med Security)  The anthropology of European integration  Rule of law and justice in a multilevel governance system

19 Aktivitet 6: Indikatorer Topic:  Impact assessment of EU policies Coordination and support action:  Beyond GDP – measuring economic performance and social progress

20 Aktivitet 7: Foresight Coordination and support action:  Forward visions on the European Research Area (ERA)

21 Aktivitet 8: Strategiske aktiviteter Coordination and support actions:  Networking of Dissemination Activities Involving International Transfer Knowledge Institutes  ICT-based networking and exploiting of SSH projects and results  Career paths and patterns of SSH graduates

22 Joint Programming – rom for hum-sam? Første runde (des 09):  Combating neuro- degenerative diseases, in particular Alzheimer's  Agriculture, food security and climate change  Health, food and prevention of diet related diseases  Cultural heritage, climate change and security Andre runde (mai 10):  Antimicrobial resistance  More Years, Better lives  Urban Europe  Climate Knowledge for Europe  Healthy and productive Seas and Oceans  Water challenges for the changing world

23 Europe 2020: Three Societal Priorities – seven Flagship Initiatives  Smart Growth:  Innovation union  Education  Digital society  Sustainable Growth:  Climate, Energy and Mobility  Competitiveness  Inclusive Growth:  Employment and skills  Fighting Poverty

24 Veivalg for fremtidens europeiske forskningssamarbeid  Fra tematiske programmer til problem- orienterte Grand Challenges eller Societal Challenges?  Økt koordinering av nasjonale budsjetter eller videre utbygging av europeiske institusjoner som EIT, ERC,.....?  Hvordan skape den nødvendige balansen:  Mellom nasjonalt og europeisk nivå?  Mellom grunnforskning og handlingsrettet forskning?

25 Kontaktpersoner og informasjon Tom-Espen Møller, tlf.: 22 03 72 23, e-post: temo@rcn.no Solbjørg Rauset (humaniora), tlf.: 22 03 73 98, e-post: sol@rcn.no temo@rcn.nosol@rcn.no Motta nyhetsbrev på e-post om samfunnsvitenskap og humaniora i 7 RP: Send e- post til Tom-Espen Møller: temo@rcn.notemo@rcn.no


Laste ned ppt "14.00-14.30: Presentasjon av SSH-programmet Tom-Espen Møller og Solbjørg Rauset 14.30-14.40: Presentasjon av Science in Society programmet Mari Solerød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google