Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 7 RP, UiO 22. juni 2010 Tom-Espen Møller Solbjørg Rauset Muligheter for samfunnsvitere og humanister i EUs rammeprogram for forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 7 RP, UiO 22. juni 2010 Tom-Espen Møller Solbjørg Rauset Muligheter for samfunnsvitere og humanister i EUs rammeprogram for forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 7 RP, UiO 22. juni 2010 Tom-Espen Møller Solbjørg Rauset Muligheter for samfunnsvitere og humanister i EUs rammeprogram for forskning

2 Hovedpunkter Samfunnsvitenskap og humaniora: Muligheter i 7 RP Hovedpunkter i Socio-economic Sciences and the humanities programmet (SSH) Arbeidsprogram og veikart Fremtidens EU-forskning: rolle for hum-sam?

3 EU-finansiert SSH-forskning Det mer midler å hente til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i de øvrige programmene i 7 RP enn i SSH- programmet. http://www.net4society.eu/public/documents/opportunities2010 /view 7 RP  Helse  BIO  IKT  Energi  Miljø  Transport  Sikkerhet  SMB  Science in society  Ideas  People Øvrige EU-programmer  Lifelong Learning (LLP)  Progress - employment and social solidarity programme  Competitiveness and Inno- vation Programme (CIP)  EUs kulturprogram  Consumer Programme  ERA-NET: NORFACE/HERA

4 FP-7: Vedtatt budsjett for de enkelte programmer (Millioner €) I - Cooperation 32.413 1) Health 6.100 2) Food, Agriculture and Biotechnology 1.935 3) Information and Communication Technologies 9.050 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies3.475 5) Energy 2.350 6) Environment (including Climate Change) 1.890 7) Transport (including Aeronautics) 4.160 8) Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH) 623 9) Security 1.400 10) Space 1.430 II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities 4.097 Research Infrastructures 1.715 Research for the benefit of SMEs 1.336 Regions of Knowledge 126 Research Potential 340 Science in Society (SiS) 330 Coherent development of research policies 70 Activities of International Co-operation 180 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre 1.751 TOTAL 50.521

5 Socio-economic Sciences and the Humanities: Målsettinger  Styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale samfunns- messige utfordringer  Forskning for politikkutvikling  Involvere brukere og interessenter i forskningen

6 SSH: Tematisk inndeling Fem tematiske aktiviteter (8.1 – 8.5): 1.Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet 2.Kombinerte perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø i Europa 3.Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon 4.Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred – konflikt, menneskerettigheter 5.Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet To horisontale aktiviteter (8.6 og 8.7): 6.Nye sosioøkonomiske indikatorer: Knyttet til statistikk, policy, kunnskap, evaluering av forskningsprogrammer 7.Foresight knyttet til tema om: ERA, forskningspolitikk, universitetene, nye forskningsområder, m.m. Én aktivitet med strategiske tiltak for SSH (8.8): 8.Strategiske aktiviteter

7 Resultater SSH Innvilgede prosjekterNorske med norsk deltagelsekoordinatorer Antalli %Antall Innstilte 2007 2008 2009 13 2 7 14 % 10 % 100100 Totalt221 TOTALT 2007 2008 2009 Søkte prosjekter med norsk deltagelse 176 104 2 71 48 33 0 15

8 SSH: Prosjektliste kontrakter UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) On the Margins of the European Community Young adult immigrants in seven European countries - EUMARGINS Institutt for InformatikkChina EU Information Technology Standards Research Partnership - China EU Standards Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) The changing nature of Internationalization of Innovation in Europe: impact on firms and the implications for innovation policy in the EU - GlobInn ARENA EuroPolis: A deliberative polity-making project - EuP ESOP Growth and Sustainability Politics for Europe – GRASP IKOS European national meseums: Identity politics, the uses of the past and the European Citizen - EuNaMus

9 Arbeidsprogram for SSH  Angir de årlige prioriteringene under programmet og beskriver utlysningstemaer (topics og societal challenges)  Activities og Areas vil være de samme gjennom hele programperioden  Det utlyses ikke nødvendigvis midler innen alle Areas hvert år  Arbeidsprogram 2010 hadde søknadsfrister 15. desember 2009 og 2. februar 2010  Arbeidsprogram 2011 publiseres 20. juli 2010, søknadsfrist 2. februar 2011

10 Veikart for SSH 2011 - 2013  Skisserer planlagte utlysninger for 2011-2013  Binder ikke Kommisjonen – endringer er påregnelig!  Viktig dokument for programkomiteens arbeid med den strategiske utviklingen av SSH-programmet  En forkortet versjon er tilgjengelig på Kommisjonens nettsider: http://ec.europa.eu/research/social- sciences/indicative-strategic-research-roadmap_en.htmlhttp://ec.europa.eu/research/social- sciences/indicative-strategic-research-roadmap_en.html  Innevarsler en ytterligere dreining mot store prosjekter i årene fremover  Veikartet inkluderer også en oversikt over tidligere utlyste temaer og prosjekter som har fått finansiering

11 Prosjekttyper Tre hovedtyper av prosjekter:  Små og mellomstore forskningsprosjekter (Collaborative projects - small or medium-scale focused projects – FP). Støtte på maksimum 2,7 millioner €  Store integrerte forskningsprosjekter (Collaborative research projects - large-scale integrating projects - IP) Støtte fra 6,5 til 8 millioner €  Coordination and support actions (CSA). Støtte fra 300 000 til 1,5 millioner € Krav til konsortium:  Minimum tre (FP) eller syv (IP) partnere fra tre/syv forskjellige EU-land eller assosierte land. Typisk mellom syv og 20 partnere i konsortiene

12 Gjennomgående krav til prosjektene  Komparativt perspektiv  Bred europeisk tilnærming både tematisk og i sammensetning av konsortiene  Ønskelig med både kvalitative og kvantitative analyser/metoder  Flerfaglig/tverrfaglig tilnæring  Involvere brukere og interessenter i forskningen  Tilgjengeliggjøre forskningsdata  Etiske og kjønnsmessige aspekter  Vanligvis blir kun ett prosjekt finansiert per utlysningstema

13 Aktivitet 1: Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet Research challenge:  Europe moving towards a new path of economic growth and social development (RC) Topics:  Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs (RC)  New innovation processes including social innovation Coordination and support action:  Social Platform on innovative Social Services

14 Aktivitet 2: Kombinerte perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø Research challenge:  Economic, social and political conditions for satisfying the world food needs Topics:  Combating poverty in Europe: a key question of human dignity and social cohesion  Addressing cohesion challenges in Central and Eastern Europe

15 SSH WP 2011 – Aktivitet 3: Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon Topic:  Criminal behaviour and policy responses in the European Union ERA-NETs:  Drug demand and supply reduction, and evaluation  Cultural encounters

16 Aktivitet 4: Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred–konflikt, menneskerettigheter Research challenges:  Tackling poverty in a development context (SICA)  The evolving concept of borders Topics:  Connections between rural areas and cities in Sub- Saharan Africa (SICA)  Transatlantic relations in the context of global governance architecture and relationships with other powers

17 Aktivitet 5: Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet Research challenge:  Corruption and resistance to corruption in the private and public sphere Topics:  Surveillance and the challenges for democracy and an open society (koordinert med Security)  The anthropology of European integration  Rule of law and justice in a multilevel governance system

18 Aktivitet 6: Indikatorer Coordination and support action:  Beyond GDP – measuring economic performance and social progress Topic:  Impact assessment of EU policies

19 Aktivitet 7: Foresight Coordination and support action:  Forward visions on the European Research Area (ERA)

20 Aktivitet 8: Strategiske aktiviteter Coordination and support actions:  Networking of Dissemination Activities Involving International Transfer Knowledge Institutes  ICT-based networking and exploiting of SSH projects and results  Career paths and patterns of SSH graduates

21 Joint Programming – rom for hum-sam? Første runde (des 09):  Combating neuro- degenerative diseases, in particular Alzheimer's  Agriculture, food security and climate change  Health, food and prevention of diet related diseases  Cultural heritage, climate change and security Andre runde (mai 10):  Antimicrobial resistance  More Years, Better lives  Urban Europe  Climate Knowledge for Europe  Healthy and productive Seas and Oceans  Water challenges for the changing world

22 Kontaktpersoner og informasjon Tom-Espen Møller, tlf.: 22 03 72 23, e-post: temo@rcn.no Solbjørg Rauset (humaniora), tlf.: 22 03 73 98, e-post: sol@rcn.no temo@rcn.nosol@rcn.no Motta nyhetsbrev på e-post om samfunnsvitenskap og humaniora i 7 RP: Send e- post til Tom-Espen Møller: temo@rcn.notemo@rcn.no


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 7 RP, UiO 22. juni 2010 Tom-Espen Møller Solbjørg Rauset Muligheter for samfunnsvitere og humanister i EUs rammeprogram for forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google