Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim forskning i Norge og EU Presentasjon på Fargisseminaret 2005 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim forskning i Norge og EU Presentasjon på Fargisseminaret 2005 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritim forskning i Norge og EU Presentasjon på Fargisseminaret 2005 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT

2 Innhold Norge  MAROFF  MARUT EU  6RP ”Transport” Call 3B og 4A  7RP  TP Waterborne

3 Skipsfart Offshore Fisk og Havbruk MAROFF deltar på tre hovedfelter:

4 SAFESHIP Pålitelig Sikker Effektiv Miljøvennlig maritim transport Fokus på logistikk-kjeder, D-2-D

5 MODSHIP Modul-basert:  Design  Skrog  Systemer  Kontrakter  Forretnings relasjoner  Internasjonale relasjoner

6 INNOGAS

7 FRESHFISH

8 NETTPROFIT Marine ressurser Olje og gass Shipping Safeship Modship FreshfishInnogas

9

10 Innovasjon 2010 Oppf ø lging av regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens innovasjons Utvalg

11 M å l: Etablere gode samhandlingsprosesser for nyskaping i norsk maritim næring, inkludert sektorene olje, gass og sjømat, med økt verdiskaping som sluttresultat.

12 MARUTs strategiråd Ledes av næringsministeren Sekretariat Ledes av NHD. Skal trekke på organisasjonenes og virkemiddelapparatets kapasitet Policy-orienterte utredninger Initiering av konkrete innovasjonsprosjekter Selvstendige prosjekter med egen prosjekteier, leder og referansegruppe Tematiske satsinger Forprosjekter for å beskrive muligheter på ulike tematiske områder, identifisere prosjektdeltagere og aktuelle faglige og økonomiske ressurser Organisasjon

13 Tematiske satsinger 1.Kystgass - Sm å skala LNG Utfordringen er å utnytte LNG som Energikilde p å flere steder langs kysten. 2.Kaldklimaspesialisten Sikre b æ rekraftige maritime operasjoner i kaldklimastr ø k. 3.Maritim IKT leverand ø ren Muliggj ø re en kraftig oppskalering av Norske leveranser av IKT- l ø sninger (applikasjoner) og teknologi til overv å king av havrommet.

14 Tematiske satsinger, forts. 4.Sj ø matleverand ø ren Muliggj ø re en kraftig oppskalering av offshoreproduksjon av sj ø mat, distribusjon og omsetning av disse varene i Norge og andre land. 5.Eurofeeder ’ n Hjelpe EU med å realisere sine planer om å flytte last fra vei til sj ø ved utvikling av nye skips-, utstyrs- og logistikkl ø sninger. 6.Brobygger ’ n Underst ø tte en kraftig opptrapping av norskkontrollerte utstyrleveranser til verdens nybyggingsmarked for skip, fiskeri og olje- og gassutvinning ved hjelp av ny infrastruktur og virkemidler. 7.Smart shipping

15

16

17

18 1.6.2 Sustainable Surface Transport Objective 1 New technologies and concepts for all surface transport modes Objective 2 Advanced design and production techniques Objective 3 Rebalancing and integrating different transportmodes Objective 4 Increasing road, rail and waterborne safety and avoiding congestion A - DG TREN Short term research to support European Transport Policy B - DG Research Research, technological development and integration

19

20

21 6.2 Sustainable Surface Transport

22

23 Selected Topics Call 3B Objective 1 •Urban automated road transportIP •Efficiency traction energy supplyIP •HybridIP Objective 2 •The 5 day car initiativeIP •Marine testing capacityNOE •Railway infrastructureIP Objective 3 •Effective operations in portsIP Objective 4 •Safe maritime operationsIP DG RTD – Dir H, Unit H2

24 Selected Topics Call 3B Objective 1 •Urban automated road transportIP •Efficiency traction energy supplyIP •HybridIP Objective 2 •The 5 day car initiativeIP •Marine testing capacityNOE •Railway infrastructureIP Objective 3 •Effective operations in portsIP Objective 4 •Safe maritime operationsIP DG RTD – Dir H, Unit H2 (Maritime)

25

26 Informasjon om EU6RP Generelt:  http://www.forskningsradet.no/ http://www.forskningsradet.no/ Klikk på EU-forskning  http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm Kontaktpersoner Transport:  Line A. Hagen lah@forskningsradet.no 2203 7497lah@forskningsradet.no  Sigurd Falchsf@forskningsradet.no2203 7302sf@forskningsradet.no

27 Beslutningsprosessen EU 7RP

28

29 Research Shipbuilding Equipment Offshore Structures Concepts Design Cruise + Ferry Operation Merchant Shipping Inland Navigation Supply + Services Offshore Operations Fishing Security Ops Surveillance Research Ops Anti Pollution Traffic Management Protection of Environment Ports Waterways Navigation Aids Recycling Surveillance Systems Waterborne Transport and Operations - Complex Value Chains and extensive know-how Synergies Front-EndConstructionOperationSupport Life Cycle Education Floating Infrastructure Repair Maintenance Dredging Training Software Life Cycle Management Engineering Codes + Standards Integration Intermodal Ops

30 Medium and Long Term Vision 2020: A Competitive European Maritime Industry  Leading edge products, services and processes  Competitive and flexible cost structures  High development speed Safe, Sustainable and Efficient Waterborne Transport and Operations  The „Green Ship“: Low Emission Ships and Systems  Preventing and Tackling Marine Pollution  Life cycle approach for Ships, optimisation of Maintenance  The Human Dimension: Man/Machine Interfaces and Human Behaviour  Identify and counter Security Threats for the Waterborne Transport  Deeper Knowledge of the operational Sea Environment  Platforms and Equipment for future Offshore challenges  Efficient cargo planning, control + handling (onboard + ashore)  Propulsion solutions for the post-hydrocarbon-fuel era Keep Pace with Future Population and Trade Growth Challenges  Efficient Transport Chains (multimodal Transport)  Advanced Traffic Support Services and Infrastructure  Integrated Ship- and Shore Based Communication- and Guidance Systems Strategic Research Agenda

31 Organisasjonsstruktur [Chair ] WATERBORNE General Assembly ( Forum of all stakeholders, Directors level including Member states) Support Group European Associations + EU Institutions. + Representatives of Member States typically 2-3 total, to be nominated by the Member States Mirror Group ) Member States Mirror Group Representatives of all Member States Thematic Working Groups (all, Expert Level) Intended Themes (examples):  Safety  Security  Environmental Issues  Industry Competitiveness  Short Sea Shipping  Offshore Technologies  Policy Research  New Financing Models WATERBORNE Secretariat Management, Administrative Support

32 Takk for oppmerksomheten Lykke til videre med Fargisseminaret 2005


Laste ned ppt "Maritim forskning i Norge og EU Presentasjon på Fargisseminaret 2005 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google