Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Horisont 2020 Dette er Horisont 2020 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Horisont 2020 Dette er Horisont 2020 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Horisont 2020 Dette er Horisont 2020 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet

2 Horisont 2020

3 Fakta om Horisont 2020 EUs nye rammeprogram for Forskning og Innovasjon 7 år (2014-2020) Budsjett: ca 70,2 mrd € Et virkemiddel for å oppnå målene i Europe2020-strategien og et felles europeisk forskningsområde (ERA)

4 Horisont 2020 Kontekst: Europa i en økonomisk krise! “The foremost priority for Europe and for the start of Horizon 2020 is exiting the current economic crisis.” (H2020 strategic work programme 2014/15)

5 Horisont 2020 Hva er driverne bak Horisont 2020?  Bærekraftig konkurransedyktighet, innovasjon og vekst  Målrettede tiltak for næringslivet  Utrulling av industrielle nøkkelteknolgier  Utjevning av regionale forskjeller i forskning og innovasjon  Partnerskap og arbeidsdeling med deltagerlandene

6 Horisont 2020 Horisont 2020 er nytt! Kombinasjon av tre instrumenter (FP, CIP, EIT) Kobling av forskning og Innovasjon Sterk fokus på samfunnsutfordringer

7 Horisont 2020 Horisont 2020 er annerledes! «Challenge»-basert tilnærming! Videre topics – som tillater søkerne å komme med innovative løsningsforslag Forenklet sett av prosjekttyper

8 Horisont 2020 Horizon 2020 Excellent Science Better Societies Competitive Industries

9 Horisont 2020 De tre pilarene i Horisont 2020  Ikke noe «silotenkning» – bare en måte å strukturere programmet på:  Muligheter for næringslivet i alle tre pilarene!  Kvalitet kreves i alle tre pilarene  Samfunnsrelevans viktig i alle tre pilarene!  Stor grad av tverrfaglighet over alle tre pilarene!  F.eks. samfunnsvitenskap, IKT

10 Horisont 2020 Fremragende forskning Fremragende Forskning (Excellent science – 22,27 mrd€) European Research Council Frontier research by the best individual teams Future and Emerging Technologies Collaborative research to open new fields of innovation Marie Curie actions Opportunities for training and career development Research infrastructures (including e-infrastructure) Ensuring access to world-class facilities

11 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Horisont 2020 Konkurransedyktig næringsliv Konkurransedyktig næringsliv (Competitive Industries – 15.51 mrd€) Leadership in enabling and industrial technologies (ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space) Access to risk finance Leveraging private finance and venture capital for research and innovation Innovation in SMEs Fostering all forms of innovation in all types of SMEs

12 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Samfunnsutfordringer (Better societies – 27,05 mrd€) Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

13 Horisont 2020 To nye aktivitetslinjer i Horisont 2020!!  «Science with and for Society»  Formidling  Mobilitet  Kjønnsperspektiv  Etikk  «Spreading excellence and widening participation»  Utjevning av regionale ulikheter innen FoUoI  Samhandling med strukturfondene

14 Horisont 2020 Planleggingen av arbeidsprogrammet (utkast) 2014201520162017201820192020 Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Strategic Programme Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Strategic Programme Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4

15 Horisont 2020 Strategisk planlegging av arbeidsprogrammet  Prioriteringer for tre år av gangen  Større forutsigbarhet og samsvar med politiske mål og strategier  Bedre planlegging av og merverdi gjennom horisontale og tverrfaglige aspekter  Synergier med nasjonale programmer….

16 Horisont 2020 Strategisk arbeidsprogram 2014/15 12 fokusområder • Mer individuell helse og omsorg • Bærekraftig matsikkerhet • Blå vekst – ta ut potensialet i havet • Smarte byer (lavutslipp, ressurseffektive) • Konkurransedyktig lavutslippsenergi • Energieffektivitet • Grønn transportvekst • Avfall – gjenbruk av råvarer • Vanninnovasjon • Europeiske reformer og økonomisk transformasjon • Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring • Digital sikkerhet

17 Horisont 2020 Horisont 2020 arbeidsprogram - Struktur  Generell introduksjon  Pilar 1-3  «Scene setter»  Topics  Utlysninger  Betingelser/føringer  SwafS  Spreading Excellence  «General Annex»

18 Horisont 2020 Hvordan ser en «topic» ut?  Specific Challenge  Bred beskrivelse av utfordringen  Scope  Mer konkret: hvilke problemstillinger skal prosjektene løse?  Impact  Hva er prosjektenes bidrag til å oppnå målsettingen for programmet?

19 Horisont 2020 Instrumenter: Collaborative Projects  Research and Innovation Action  Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland  Innovation Action  Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland  Coordination and Support Action  Minstekrav: 1 deltaker (SA)

20 Horisont 2020 Research and Innovation Action  Hovedvekt på FoU-aktiviteter  Støttes med 100+25%  Kan også inneholde innovasjonsaktiviteter, men i begrenset omfang

21 Horisont 2020 Innovation Action  Hovedvekt på innovasjonsaktiviteter  Testing  Utvikling av prototyper  «market replication»  Pilotering  Etc  Støttes med 70+25%  Unntak: non-profit organisasjoner: 100+25%  Kan også inneholde FoU-aktiviteter, men i begrenset omfang

22 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Horisont 2020 Konkurransedyktig næringsliv Instrumenter: SMB-instrument  Minstekrav: Én SMB! ? Concept & Feasibility Assessment Demonstration Market Replication R&D Commercialisation SME window EU financial facilities Pre-commercial procurement

23 Horisont 2020 Evalueringskriterier  Excellence  Impact  Efficiency of Implementation  Opptil 5 poeng for hvert kriterium  For å bli aktuell for støtte:  Minst tre poeng i hvert kriterium  Minst 10 poeng totalt  Innovasjonsprosjekt / SMB-instrument:  Impact vektes med faktor 1,5  Impact er første tie-breaker

24 Horisont 2020 Participant Portal

25 Horisont 2020 Search Topics Other Funding Opportunities Call Updates Calls Horizon 2020 COSME Stay informed RSS feed  iCal  Email notification  Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Horizon 2020 Horizon 2020 is the new EU funding programme for research and innovation running from 2014 to 2020 with a €70 billion budget. The first calls for proposals for Horizon 2020 are envisaged for December 2013. Its simplified rules and submission and grant management tools should facilitate participants' tasks. For practical guidance, see the H2020 Funding Guide. H2020 supports SMEs with a new instrument that runs throughout various funded research and innovation fields, so it should be easy for SMEs to find opportunities in many calls. H2020 also aims to enhance EU international research cooperation so there are more opportunities for T hird C ountry participation. Having built H2020 around the main societal challenges like an ageing population, food security, energy efficiency, the EU attaches high importance to embed socio-economic sciences and humanities into the work programme. Another important priority of the Commission is to ensure gender is embedded in the design of Horizon 2020 project proposals.gender Other calls This page lists additional research activities, initiatives executed by several Member States or joint programmes, co-funded calls, thematic opportunities, and intergovernmental actions. Call updates The page displays the latest updates to the calls, like change of deadlines. Search The call search tool has several filtering options to help you select funding opportunities that are most relevant to your activities. COSME Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME) will run from 2014 to 2020, with a planned budget of €2.3bn. It will facilitate SME access to finance, create supportive environment for business creation, help small businesses operate outside their home countries and improve their access to markets. FP7 and CIP – previous programmes FP7 and CIP are previous instruments to fund research and innovation activities in Europe for the period 2007 to 2013. You can view closed calls information of these programmes. Funding opportunities landing page ☓

26 Horisont 2020 HORIZON 2020 CALLS F U N D I N G G U I D E Stay informed RSS feed  iCal  Email notification  Other Funding Opportunities Call Updates Calls Horizon 2020 COSME Previous Framework Programmes (FP7 & CIP)  Excellent Science  Industrial Leadership Industrial Leadership  Societal Challenges Societal Challenges  Spreading excellence and widening participation  Science with and for society   Filter options 66 results Specific Programme: Status: Type: ◎ Open calls ○ Closed calls ○ Forthcoming calls ☑ Calls for proposal ☑ Calls for tender ◎ Publication date Sort by: ○ Deadline ○ Title ○ Call ID Horizon 2020 calls Search Topics ☓

27 SEARCH TOPICS F U N D I N G G U I D E Stay informed RSS feed  iCal  Email notification  Other Funding Opportunities Call Updates Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs)  ERA-NET  GenderGender  International cooperation  SME Instrument  Socio-economic science and Humanities  Search keywords: climate change Search COSME Calls Search Topics Horizon 2020 predefined criteria: Search topics Horizon 2020 ☓

28 SEARCH TOPICS F U N D I N G G U I D E Stay informed RSS feed  iCal  Email notification  Other Funding Opportunities Call Updates Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Search keywords: climate change Search COSME Calls Horizon 2020 predefined criteria: 3 results ○ Publication date ◎ Deadline ○ Title ○ Call ID ◎ Open calls ○ Closed calls ○ Forthcoming calls Filter options: Sort by: Topic:SFS 7 - 2014: Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in Europe European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More… Call title: Sustainable Food SecurityStatus: Open Call identifier: H2020-SFS-2014/2015 Deadline: 2014-03-18 Topic:WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate changeWATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for EuropeStatus: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015Deadline: 2014-03-18H2020-WATER-2014/2015 Topic:WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for EuropeStatus: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Deadline: 2014-03-18 Search topics – Results Horizon 2020 Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs)  ERA-NET  GenderGender  International cooperation  SME Instrument  Socio-economic science and Humanities  Search Topics ☓

29 HORIZON 2020 CALLS F U N D I N G G U I D E Stay informed RSS feed  iCal  Email notification  Other Funding Opportunities Call Updates Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Topics ▶ WATER 1 – 2014/2015: Bridging the gap from innovative water solutions to market replication WATER 1 – 2014/2015: Bridging the gap from innovative water solutions to market replication ▶ WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change ▶ WATER 3 – 2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area ▶ WATER 4 – 2014: Harnessing EU water research and innovation results for industry, policy makers and citizens ▶ WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE H2020-WATER-2014/2015 Publication date: 2013-12-11 Deadline Date: 2014-03-18 +17:00:00 (Brussels local time) Stage 2: 2014-05-22 +17:00:00 (Brussels local time) Budget: €65.000.000Specific programme:Societal challenges Status: Open OJ reference:OJ C2020 11 of December 2013OJ C2020 11 of December 2013 Call summary Water is an invaluable resource for human health, food security, sustainable development and the environment, and is an economic sector of growing importance for Europe. However, water resources are constantly under pressure from climate change, urbanisation, pollution, overexploitation of freshwater resources and increasing competition between various user groups, and the improvement of the state of water resources will trigger substantial economic benefits. More… Latest info Call documents Get support Subscribe to Notification COSME Calls Submission Service Horizon 2020 calls – Call details Search Topics Horizon 2020 ☓

30 Horisont 2020 Innovasjon i Horisont 2020  Ulike aktiviteter som støttes  Market replication  Pilotering, prototyper, testing  Demonstrering, etc  Ulike typer innovasjon  Nye produkter, tjenester  Prosesser  Sosial innovasjon  Design

31 Horisont 2020 Teknologisk innovasjon – Technology Readiness Levels TRL 1 – basic principles observed TRL 2 – technology concept formulated TRL 3 – experimental proof of concept TRL 4 – technology validated in lab TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment TRL 8 – system complete and qualified TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)

32 Horisont 2020 Funding for research and innnovation Science Economy and Society Technology Readiness Level 123456789 Pre-competitive Competitive National Funding (Joint Programming) «Valley of Death» ERC FET Public procurement Industrial Leadership Societal Challenges Eurostars EIT Venture Capital Private Investors (FFFF) Banks/Business Angels IPOs

33 Horisont 2020 Integrert satsning på næringslivet i Horisont 2020 SME instrument Collaborative projects Eurostars II Enhancing Innovation Capacity Market-driven Innovation Access to Risk Finance 20 % budgetary target in LEITs & SC 'Innovation in SMEs'

34 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Innovasjon i offentlig sektor: To instrumenter  PCP-COFUND (pre-kommersielle innkjøp)  PPI-COFUND (innkjøp av innovative løsninger)  Minstekrav:  Tre jur. Enheter fra tre deltagerland  Tre off. innkjøpere fra to deltagerland

35 Horisont 2020 Fast track to Innovation: Satsing på SMBer og «midcaps»  Pilot-utlysning i 2015 i Pilar 2 og 3  Kun innovasjonsprosjekter  Maks 5 partnere  Maks 2m€ i støtte  Løpende søknadsfrist (3 cut-off datoer)  Kort evalueringsprosess (6mnd), vekt på impact

36 Horisont 2020 Horisont 2020 – Mulighetenes arena! Tverrfaglighet Innovasjon Verdikjeder Eksellense Samarbeid

37 Horisont 2020 Viktige datoer:  6. desember:  Norsk lanseringskonferanse for H2020  11. desember:  Publisering av de første utlysningene  1. januar:  Oppstart Horisont 2020

38 Horisont 2020 Hva vil DU bruke Horisont 2020 til? Takk for oppmerksomheten! Till C. Lech tcl@forskningsradet.no


Laste ned ppt "Horisont 2020 Dette er Horisont 2020 Till Christopher Lech NCP-koordinator, Forskningsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google