Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesøsterkongressen 24. april 2012 Tydelig, modig og stolt – i møte med mediene til beste for barna Kommunikasjonsrådgiver Signy Svendsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesøsterkongressen 24. april 2012 Tydelig, modig og stolt – i møte med mediene til beste for barna Kommunikasjonsrådgiver Signy Svendsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsesøsterkongressen 24. april 2012 Tydelig, modig og stolt – i møte med mediene til beste for barna Kommunikasjonsrådgiver Signy Svendsen

2

3 Sagt kort og greit … I wrote the same. But with different words. ” ”

4 Hva er nye medier? •” Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til «gamle medier», som hovedsakelig er papirbaserte medier som aviser, magasiner og enveiskommuniserende radio og TV. Det som skiller de nye mediene fra de tradisjonelle er de nye medienes muligheter for å tilføre interaktivitet, som gjør det mulig for publikum å delta i en dialog. Nye medier bruker Internett som kommunikasjonskanal mellom avsender og publikum.elektronisk kommunikasjondatateknologiavisermagasinerradioTVinteraktivitetInternett Grensene mellom nye medier og «gamle medier» er uklare fordi de nye mediene er digitaliserte variasjoner av tradisjonelle medier” Wikipedia

5 Sosiale mediers virkemåte og betydning •Facebook og Twitter har gjort alle til redaktører •Et budskap spres på minutter •Sosiale medier påvirker alle •Viktig kilde for media •Politikere deltar og vil sette dagsorden •Organisasjoner, pressgrupper, bedrifter •Hva er legitimt for Forsvarsbygg?

6 Hvor er de unge? Sosiale medier 1.12.2011

7 Hvor er de unge? •De unge er også på YouTube Spotify

8 Noen har skjønt det …

9 Medienes rolle og agenda

10 Hva er målet for mediekontakt?

11 Ulike mediers egenart •TV – det ”offisielle”, debatt, aktualitet, granskende. •Radio – det lettbente og tilgjengelige •Nett – når minuttene teller •Aviser – egen vinkel, bak nyhetene •Tidsskrifter – bakgrunn for andre medier •Lokal – alle er allroundere •Regional – mye samkjøring gir stor spredning •Riks – fra tabloid til kommentar •Internasjonale – gjennomført men også nådeløs

12 Medienes tilnærming •Saker med stor betydning i lokalsamfunnet •Saker med betydning for enkeltmennesker •Saker med høy oppmerksomhet •Konflikter; eks nedskjæringer

13 Hvordan skape medieinteresse •Se saken med journalistens øyne •Finn et nyhetspoeng •Budskap - tenk overskrift og sitater •Bilder – velg tid og sted som gir fotomuligheter •Lag et enkelt notat (én side) – som en avisartikkel •Tilby eksklusivitet •Vær tilgjengelig og legg til rette •Alle journalister trenger gode kilder •Vis respekt for journalistens arbeid

14 Fem myter om journalister 1. Journalister er bare ute etter det negative Svar: Ja 2. Journalister er ute etter å ta meg Svar: Ja 3. Journalister forstår ikke min sak Svar: Ja 4. Journalister gir en ufullstendig fremstilling Svar: Ja 5. Derfor er det dumt å snakke med journalister Svar: Nei

15 Medienes rolle Ifølge pressen selv: •Informere •Avdekke kritikkverdige forhold •Beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser Vi kan også føye til: •Underholde

16 Hvem er journalisten? En samfunnets tjener •Representant for den fjerde statsmakt •Representant for allmennheten •Forsvarer av ytringsfriheten Men også •Forutinntatt – en som ønsker å bekrefte sin historie •Pågående og arrogant •Lite åpen for ny informasjon og nye vinklinger

17 Slik jobber journalisten •Starter ofte arbeidsdagen med blanke ark •Som regel generalist •Har stort arbeidspress og korte tidsfrister •Har sjelden anledning til fordypning •Jobber mye med telefon •Er opptatt av visualisering / cases / menneske-vinkling •Avhengig av tips – bygger nettverk

18 Nyhetskriteriene •Nærhet i sted og tid •Hvor vesentlig saken er •Antall mennesker nyheten berører •Hvem/hva nyheten representerer (kjendisfaktoren) •Maktforhold knyttet til nyheten •Uvanlighetskriteriet •Store pengebeløp •Høyinteresseområde •Konfliktfylt •Eksklusivitet

19 Nyhetskriteriene Aftenposten fant det en overskrift verdig at en «neger var med» da første persontog gikk til Bodø 1. februar i 1962.

20 Nyhetskriteriene •Nærhet i sted og tid •Hvor vesentlig saken er •Antall mennesker nyheten berører •Hvem/hva nyheten representerer (kjendisfaktoren) •Maktforhold knyttet til nyheten •Uvanlighetskriteriet •Store pengebeløp •Høyinteresseområde •Konfliktfylt •Eksklusivitet

21 15 sekunders berømmelse •Et vanlig nyhetsinnslag på TV er på maks to minutter •Av dette får du 15 sekunder •I en vanlig nyhetsartikkel får du to sitater •Men du har så mye du ville ha sagt •Bestem deg for hva du vil si og si det

22 Forbered budskapet •Hva handler saken egentlig om? •Hva er journalistens og opinionens utgangspunkt? •Hva er det viktigst for meg å få frem i denne saken? •Hvilke spørsmål tror du at du vil få? •Definer hovedbudskap –Du får tid kun til det aller viktigste –Budskapet må være kortfattet –Budskapet må formuleres enkelt •Tren på å si budskapene dine – bruk gjerne en kollega •Klarlegg hva du ikke skal si noe om

23 Lite er bedre enn mye ”Kvinner snakker mer enn menn. Å huske mye er vanskeligere enn å huske lite. Så at mannen ikke husker hva kona har sagt, er helt normalt.” Oddbjørn By. Tidligere verdensrekordholder i hukommelse.

24 Hvor viktig forberedelse er …

25 Hva er potensialet for helsesøstrene?

26 Helsesøstre har ”alt” •Talsperson for viktige grupper – barn og unge •Talsperson for sårbare grupper – spedbarn, mødre, unge på kanten •Har troverdighet i form av hvem dere er og kompetansen •Har troverdighet fordi dere sitter tett på ”kilden” •Blir lyttet til – ikke en gruppe som roper ”ulv” •Har i utgangspunktet høy ”standing” i samfunnet •Har egentlig politikerne på sin side

27 Politikernes ”yndling”

28 Hva mangler helsesøstrene? •For ”snille” – typiske sykepleiere •Redde for konflikt •Utfordrer ikke ledelsen i kommunen – for lojale •Vil beskytte, ikke utlevere •Redd for krisemaksimering? •Redde for hverandre?

29 Hva er potensialet for helsesøstrene?

30

31

32 Arbeidsdeling?

33 Lag et årshjul … •Fyll hjulet med aktiviteter dere vet kommer hvert eneste år: •Livet er forutsigbart, og mediene kaster seg på hver gang …

34 Rus(s)etida kommer hver vår …

35 Vi kjenner lusa på gangen…

36 Med ferie følger fyll

37 Sommer ikke bare flått

38 Harde tall og fakta

39 Målet må være:

40 Få din egen spalte

41 Noen praktiske tips på veien …

42 Kommunikasjon…

43

44

45

46


Laste ned ppt "Helsesøsterkongressen 24. april 2012 Tydelig, modig og stolt – i møte med mediene til beste for barna Kommunikasjonsrådgiver Signy Svendsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google