Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesøsterkongressen 24

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesøsterkongressen 24"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsesøsterkongressen 24
Helsesøsterkongressen 24. april Tydelig, modig og stolt – i møte med mediene til beste for barna Kommunikasjonsrådgiver Signy Svendsen

2

3 I wrote the same. But with different words.
Sagt kort og greit … I wrote the same. But with different words. Hvorfor viser jeg denne til dere? Det handler om hvordan vi kommuniserer – hvilke ord vi bruker. filmen gir en god følelse – jeg fryser på ryggen. På samme måte gir dere som helsesøstre også en ”feelgood” til omverden. Vi forbinder noe positivt med ordet ”helsesøster” – alle har en god assosiasjon til ordet. Noe trygt, noe godt, noen som hjelper, som er der etc. Tenk at det også gjelder for journalistene! De er i utgangspunktet positivt innstilt til dere som gruppe. De har gode opplevelser – som barn, som mødre eller fedre. Dere er en gruppe som man per definisjon stoler på og som man tror vil oss vel. Høy troverdighet og masse symapti.

4 Hva er nye medier? ” Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til «gamle medier», som hovedsakelig er papirbaserte medier som aviser, magasiner og enveiskommuniserende radio og TV. Det som skiller de nye mediene fra de tradisjonelle er de nye medienes muligheter for å tilføre interaktivitet, som gjør det mulig for publikum å delta i en dialog. Nye medier bruker Internett som kommunikasjonskanal mellom avsender og publikum. Grensene mellom nye medier og «gamle medier» er uklare fordi de nye mediene er digitaliserte variasjoner av tradisjonelle medier” Wikipedia Litt om nye medier – for det er der de unge i stor grad befinner seg …

5 Sosiale mediers virkemåte og betydning
Facebook og Twitter har gjort alle til redaktører Et budskap spres på minutter Sosiale medier påvirker alle Viktig kilde for media Politikere deltar og vil sette dagsorden Organisasjoner, pressgrupper, bedrifter Hva er legitimt for Forsvarsbygg? 5

6 Hvor er de unge? Sosiale medier 1.12.2011
Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig å dele informasjon, videreutvikle egne og andres ideer, og innhente kunnskap på en ny måte.

7 Hvor er de unge? De unge er også på YouTube Spotify

8 Noen har skjønt det … Egen helsesøsterblogg. Både unge og voksne blogger, så det er fint at helsesøstre er der ute. Finnes sikkert flere …

9 Medienes rolle og agenda

10 Hva er målet for mediekontakt?
Greit å vite hvor de unge er. Men det er ikke i første rekke dem man skal nå. Dere skal nå foreldre, politikere, kommuneadministrasjon, egne kolleger. For å påvirke, overbevise og bygge kunnskap og kjennskap. Og stolthet! Og det gjør vi fortsatt effektivt gjennom tradisjonelle medier.

11 Ulike mediers egenart TV – det ”offisielle”, debatt, aktualitet, granskende. Radio – det lettbente og tilgjengelige Nett – når minuttene teller Aviser – egen vinkel, bak nyhetene Tidsskrifter – bakgrunn for andre medier Lokal – alle er allroundere Regional – mye samkjøring gir stor spredning Riks – fra tabloid til kommentar Internasjonale – gjennomført men også nådeløs 11

12 Medienes tilnærming Saker med stor betydning i lokalsamfunnet
Saker med betydning for enkeltmennesker Saker med høy oppmerksomhet Konflikter; eks nedskjæringer 12

13 Hvordan skape medieinteresse
Se saken med journalistens øyne Finn et nyhetspoeng Budskap - tenk overskrift og sitater Bilder – velg tid og sted som gir fotomuligheter Lag et enkelt notat (én side) – som en avisartikkel Tilby eksklusivitet Vær tilgjengelig og legg til rette Alle journalister trenger gode kilder Vis respekt for journalistens arbeid

14 Fem myter om journalister
1. Journalister er bare ute etter det negative Svar: Ja 2. Journalister er ute etter å ta meg 3. Journalister forstår ikke min sak 4. Journalister gir en ufullstendig fremstilling 5. Derfor er det dumt å snakke med journalister Svar: Nei

15 Medienes rolle Ifølge pressen selv: Informere
Avdekke kritikkverdige forhold Beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser Vi kan også føye til: Underholde

16 Hvem er journalisten? En samfunnets tjener
Representant for den fjerde statsmakt Representant for allmennheten Forsvarer av ytringsfriheten Men også Forutinntatt – en som ønsker å bekrefte sin historie Pågående og arrogant Lite åpen for ny informasjon og nye vinklinger

17 Slik jobber journalisten
Starter ofte arbeidsdagen med blanke ark Som regel generalist Har stort arbeidspress og korte tidsfrister Har sjelden anledning til fordypning Jobber mye med telefon Er opptatt av visualisering / cases / menneske-vinkling Avhengig av tips – bygger nettverk

18 Nyhetskriteriene Nærhet i sted og tid Hvor vesentlig saken er
Antall mennesker nyheten berører Hvem/hva nyheten representerer (kjendisfaktoren) Maktforhold knyttet til nyheten Uvanlighetskriteriet Store pengebeløp Høyinteresseområde Konfliktfylt Eksklusivitet

19 Nyhetskriteriene Aftenposten fant det en overskrift verdig at en «neger var med» da første persontog gikk til Bodø 1. februar i 1962.

20 Nyhetskriteriene Nærhet i sted og tid Hvor vesentlig saken er
Antall mennesker nyheten berører Hvem/hva nyheten representerer (kjendisfaktoren) Maktforhold knyttet til nyheten Uvanlighetskriteriet Store pengebeløp Høyinteresseområde Konfliktfylt Eksklusivitet

21 15 sekunders berømmelse Et vanlig nyhetsinnslag på TV er på maks to minutter Av dette får du 15 sekunder I en vanlig nyhetsartikkel får du to sitater Men du har så mye du ville ha sagt Bestem deg for hva du vil si og si det

22 Forbered budskapet Hva handler saken egentlig om?
Hva er journalistens og opinionens utgangspunkt? Hva er det viktigst for meg å få frem i denne saken? Hvilke spørsmål tror du at du vil få? Definer hovedbudskap Du får tid kun til det aller viktigste Budskapet må være kortfattet Budskapet må formuleres enkelt Tren på å si budskapene dine – bruk gjerne en kollega Klarlegg hva du ikke skal si noe om

23 Lite er bedre enn mye ”Kvinner snakker mer enn menn. Å huske mye er vanskeligere enn å huske lite. Så at mannen ikke husker hva kona har sagt, er helt normalt.” Oddbjørn By. Tidligere verdensrekordholder i hukommelse.

24 Hvor viktig forberedelse er …

25 Hva er potensialet for helsesøstrene?

26 Helsesøstre har ”alt” Talsperson for viktige grupper – barn og unge
Talsperson for sårbare grupper – spedbarn, mødre, unge på kanten Har troverdighet i form av hvem dere er og kompetansen Har troverdighet fordi dere sitter tett på ”kilden” Blir lyttet til – ikke en gruppe som roper ”ulv” Har i utgangspunktet høy ”standing” i samfunnet Har egentlig politikerne på sin side

27 Politikernes ”yndling”
Vil vil, men får det ikke til …

28 Hva mangler helsesøstrene?
For ”snille” – typiske sykepleiere Redde for konflikt Utfordrer ikke ledelsen i kommunen – for lojale Vil beskytte, ikke utlevere Redd for krisemaksimering? Redde for hverandre?

29 Hva er potensialet for helsesøstrene?
Utfordringen er ikke å få spalteplass. Utfordringen er å få til endring!

30 Hva er potensialet for helsesøstrene?
En bra undersøkelse som har potensial for hele landet. For mange elever per helsesøster! Helsesøster-krise i skolene Helsesøster Elisabeth Høglund Pettersen har ansvar for 1045 barn. (Dagbladet.no):- Det føles noen ganger som jeg bare driver brannslukking, sier helsesøster Elisabeth Høglund Pettersen til Dagbladet.no. LOVER SKOLEHELSE-REFORM:- Jeg mener i likhet med komiteen at dagens nivå er altfor dårlig. Skole-helsetjenesten må styrkes, sier helseminister Sylvia Brustad (Ap) til Dagbladet.no. Foto: FRANK KARLSEN BRANNSLUKKER:- Det er klart vi ikke har muligheten til å følge opp slik vi ønsker, sier helsesøster Elisabeth Høglund Pettersen. Foto: HENNING LILLEGÅRD 191 BARN PER ÅRSVERK: Mens det i Bydel Gamle Oslo per 2006 var 191 barn per ansatt i skolehelsetjenesten, hadde bydel Alna 1045 barn per ansatt. Her ser vi Helsesøster Hanne Kleppe som har ansvar for barna på Vålerenga skole. Foto: GUNNAR THORENFELDT KREVER REFORM: Aps helsepolitiske talsperson, Jan Bøhler, mener vi trenger en NAV-reform for unge og helse. - Jeg ser det som naturlig at regjeringen gjennomfører en stor skolehelsereform, sier Bøhler til Dagbladet.no. Foto: SVEINUNG UDDU YSTAD Antall årsverk per barn i skolehelsetjensten: Oslo kommune: Bydel: Gamle Oslo: 191 Grünerløkka: 741 Sagene: 236 St. Hanshaugen: 402 Frogner: 756 Ullern: 755 Vestre Aker: 874 Nordre Aker: 733 Bjerke: 546 Grorud: 621 Stovner: 550 Alna: 1045 Østensjø: 503 Nordstrand: 580 Søndre Nordstrand: 704 Bergen kommune: 770 Ålesund kommune: 1185 Tromsø kommune: 874 Trondheim kommune: 995 Stavanger kommune: Barneskoletrinnet: 1200 Ungdomskoletrinnet: 900 Kristinansand kommune: 818

31 Hva er potensialet for helsesøstrene?
En utrolig god ide, som vil få lokal medieoppmerksomhet. At helsesøster tar ordføreren i øra, og drar ham/henne inn på helsestasjonen.

32 Arbeidsdeling? Så fin ordsky! Den kjenner dere som ser på ”Brille” hver mandag … Dere ”der ute” skaper støyen for å bistå de som skal påvirke politikerne til å prioritere/endre politikken. Allianser både lokalt og sentralt. Viktig å ha nettverk. Samspill mellom dere og alliansepartnere. Nå er vi mer over på påvirkning, men mediene er et fantastisk redskap når man skal ha endring.

33 Lag et årshjul … Fyll hjulet med aktiviteter dere vet kommer hvert eneste år: Livet er forutsigbart, og mediene kaster seg på hver gang … Og skal dere kunne lage støy og få spalteplass - ikke vent på hva som kommer sentralt fra – fra Landsgruppa for helsesøstre. De jobber med sine ting – dere kan jobbe med deres. Årene går – de samme historiene dukker opp. Og dere skal EIE dem!!!

34 Rus(s)etida kommer hver vår …
Dere vet at russen blir syk – gå ut i mediene og vær føre var. Dere har kunnskapen!!! Ikke russepresidenten!!!

35 Vi kjenner lusa på gangen…
Her er det bare om å ta kontakte journalistene: Lusa plager igjen. Og en liste med gode råd!

36 Med ferie følger fyll Hvorfor skal vi vente på barneombudet? Lokalt vet helsesøstrene alt om dette!

37 Sommer ikke bare flått Flåtten er fin agurksak. Dere har sikkert gode råd for å beskytte seg, hva man gjør om man er bitt, tegn å se etter etc.

38 Harde tall og fakta Dere treffer barn og unge, snakker med dem – dere sitter på unikt materiale som kan gjøres om til tall og grafer: 1 av 10 ungdommer i vår kommune/vårt fylke har …. 50% av fedrene i vår kommune mener at … Dette er dokumentasjon journalistene griper begjærlig! Utnytt det!

39 Målet må være: Det er dere som skal bli ”sjefen over alle sjefer”. I den forstand at dere Kan barn og unge Kjenner barn og unge Dere kan uttale dere med autoritet og basere uttalelsen på kunnskap og erfaring!

40 Få din egen spalte Jeg vil gjerne se dere som fast spaltist i lokalavisene rundt om. Om ikke akkurat det – så skal dere være så langt fremme i pannebrasken i redaksjonene at det er dere de ringer for å få opplysninger som er relatert til barn, unge, skole, småbarn etc. La det være målet!!!

41 Noen praktiske tips på veien …
Bare så det er sagt – det er lov å feile. Men det er en ”Happy ending” – og sitatet blir husket!!!!

42 Kommunikasjon…

43 Kommunikasjon…

44 Kommunikasjon…

45 Kommunikasjon…

46 Kommunikasjon…


Laste ned ppt "Helsesøsterkongressen 24"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google