Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights."— Utskrift av presentasjonen:

1 Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Phospholipid Dobbeltlag Væske Mosaikk Modell Cellemembran Proteiner
Innhold Phospholipid Dobbeltlag Væske Mosaikk Modell Cellemembran Proteiner Diffusjon Tilrettelagt Diffusion Osmose Generell Transport Aktiv Transport Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Phospholipid Dobbeltlag
Phospholipider har et glycerolskjelett med to fettsyrekjeder bundet til. En ende er ikkepolar (vannuløselig) mens den andre enden er polar (vannløselig). Når plassert i vann, vil de polare endene hydrogenbinde med hverandre, og ikkepolare ender pakkes sammen. Lipid dobbeltlag dannes. Grad av løselighet bestemmes av pakking. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Phospholipid Bilayer Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Løselig mosaikk modell
Mosaikk av proteiner flyter i løselig lipid dobbeltlag. Transmembrane Proteiner Nettverk av støttende fiber Proteiner og glycolipider på overflaten Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 Cellemembran proteiner
Seks hovedklasser Transportører Enzymer Celleoverflate reseptorer Celleoverflate Identitetsmarkører Celle forbindelsesproteiner Cytoskjelett-fester Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Struktur av Membranproteiner
Ankerproteiner - Festet til membranoverflaten. Transmembrane Proteiner Anker Kanaler og bærere Porer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 celledeling/vekst (proliferasjon) død (apoptose) inflammasjon
LO LTB4 celledeling/vekst (proliferasjon) død (apoptose) inflammasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Patient suffering from psoriasis
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Selektiv permeabilitet
plasmamembranen tillater gjennomgang av små og/eller ikke-polare molekyler, f.ex. vann, glycerol, etanol fettsyrer tillater gjennomgang av små, hydrofobe molekyler, f.ex. O2, CO2, N2, benzene tillater ikke gjennomgang av større, uladete eller polare molekyl eller ioner, f.ex. aminosyrer, glukose, nukleotider, H+, Na+, Ca2+ Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Fortsetter inntil likevekt er nådd.
Diffusjon Tilfeldig bevegelse som forårsaker forflytning av stoffer fra områder med høy konsentrasjon til områder med lav konsentrasjon. Fortsetter inntil likevekt er nådd. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Tilrettelagt Diffusjon
Ethvert polart molekyl som transporteres over plasmamembranen har sin egen kanal. Selektiv gjennomtrenging Ioner beveger seg gjennom membranen i ionekanaler. Retning av bevegelse bestemmes av relativ konsentrasjon og spenning over membranen. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Tilrettelagt Diffusjon
Bærere tilrettelegger forflytning av løste stoffer over membranen ved fysisk å binde til dem på den ene siden av membranen og frigi dem på den andre. Drevet av konentrasjonsgradienter. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Tilrettelagt Diffusjon
Tre Essensielle egenskaper: Spesifikk Passiv Metning Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Vann passerer gjennom aquaporer i membranen.
Osmose I en vandig løsning vil både vann og oppløste stoffer diffundere ned en konsentrasjonsgradient. De fleste oppløste stoffer er ikke fettløselig og kan dermed ikke krysse membranen. Vann passerer gjennom aquaporer i membranen. Netto bevegelse av vann gjennom membranen kalles osmose. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Hyperosmotisk - Løsning med høyere konsentrasjon.
Osmose Osmotisk konsentrasjon - Konsentrasjon av alle løste stoffer i en løsning. Hyperosmotisk - Løsning med høyere konsentrasjon. Hypoosmotisk - Løsning med lavere konsentrasjon. Isomotisk - Osmotiske konsentrasjoner av begge løsninger er like. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 Osmose Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Mekanisme for opprettholdelse av osmotisk likevekt (balanse) Extrusjon
Osmotisk trykk Hydrostatisk trykk forårsakes av cytoplasma som trykker mot cellemembranen. Osmotisk trykk er trykket som behøves for å stoppe osmotisk bevegelse av vann over membranen. Mekanisme for opprettholdelse av osmotisk likevekt (balanse) Extrusjon Isomotiske Løsninger Turgor Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Passasje av store molekyler, generell transport
Endocytose - Plasmamembranen utvides og omslutter store extracellulære partikler, mat. Fagocytose - Particulær form. Pinocytose - Vannløsning. Receptor-Mediert Endocytose - Molekyler binder først til reseptorer på plasmamembranen. Excoytose - Utskillelse av materiale via overflatevesikler. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

29 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30 Atherosclerose: forsnevring av arterier
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 Sirkulerende monocytter deltar i atherosclerose
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

32 Proinflammatory factors
Lumen of blood vessel Blood vessel wall glycosaminoglycans “native” LDL snpPLA2 Monocyte moxLDL Macrophage SMase internalization Foam cell Proinflammatory factors FFA + lysoPL CD36 receptor HSPG/ CSPG Hurt-Camejo,Andersen,Standal, Rosengren,Sartipy,Stadberg, Johansen, ATVB,17,2,300, 1997 AA/OA cPLA2 sPLA2 sPLA2 cPLA2 We saw that enzymatic modified LDL and native LDL could induce AA release in human derived monocytes. It is known that SMase and snpPLA2 modified LDL may aggregate or fuse. We found that these aggregated or fused particles may induce AA release by binding to proteoglycans on the cell surface or by binding to CD 36 scavenger receptor. Additionally, it is possible that the modified LDL may induce PLA2 activity through membrane perturbation which has been found to affect both snpPLA2 an dcPLA2. The enzymatic modified LDL induction of AA release and subsequent PLA2 activation was not dependent on lipid internalization and foam cell development. We also investigated what happened to when the monocytes were exposed to the LDL degradation product lysoPC. AA/OA Patogenesen ved utvikling av hjerte/kar-sykdom: økt sirkulerende kolesterol og mikrobetennelse i blodåreveggen -Anthonsen…..Johansen, ATVB,20,1276, 2000. -Østvang et al., ATVB in press. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

33 Exocytose Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

34 Flytting av stoffer over en membran mot deres konsentrasjongradient.
Aktiv Transport Flytting av stoffer over en membran mot deres konsentrasjongradient. Krever energi. Muliggjør cellers ekstra opptak av stoffer allerede tilstede i cytoplasma i konsentrasjoner som er høyere enn i ekstracellulær væske. Natrium-Kalium pumpe Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

35 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

36 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

37 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

38 Etablering av gradientforskjell. Natrium-kalium eller protonpumpe.
Koblet Transport Aktiv transport som flytter molekyler sammen med Natrium ioner eller protoner med deres konsentrasjonsgradient (Kotransport). Etablering av gradientforskjell. Natrium-kalium eller protonpumpe. Utnyttelse av gradientforskjell. Kotransport Symport Motsatt transport Antiport (ex. Calcium) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Fosfolipid dobbeltlag Væske Mosaikk Modell Cellemembran Proteiner
Sammendrag Fosfolipid dobbeltlag Væske Mosaikk Modell Cellemembran Proteiner Diffusjon Tilrettelagt Diffusjon Osmose Generell Transport Aktiv Transport Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google