Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Innhold • Phospholipid Dobbeltlag • Væske Mosaikk Modell • Cellemembran Proteiner • Diffusjon  Tilrettelagt Diffusion • Osmose • Generell Transport • Aktiv Transport

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Phospholipid Dobbeltlag • Phospholipider har et glycerolskjelett med to fettsyrekjeder bundet til.  En ende er ikkepolar (vannuløselig) mens den andre enden er polar (vannløselig). - Når plassert i vann, vil de polare endene hydrogenbinde med hverandre, og ikkepolare ender pakkes sammen.  Lipid dobbeltlag dannes.  Grad av løselighet bestemmes av pakking.

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Phospholipid Bilayer Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Løselig mosaikk modell • Mosaikk av proteiner flyter i løselig lipid dobbeltlag.  Transmembrane Proteiner  Nettverk av støttende fiber  Proteiner og glycolipider på overflaten Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

7 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellemembran proteiner • Seks hovedklasser  Transportører  Enzymer  Celleoverflate reseptorer  Celleoverflate Identitetsmarkører  Celle forbindelsesproteiner  Cytoskjelett-fester

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9

10 Struktur av Membranproteiner • Ankerproteiner - Festet til membranoverflaten. • Transmembrane Proteiner  Anker  Kanaler og bærere  Porer

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12

13

14

15 •celledeling/vekst (proliferasjon) •død (apoptose) •inflammasjon LO LTB 4

16 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Patient suffering from psoriasis

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Selektiv permeabilitet • plasmamembranen tillater gjennomgang av små og/eller ikke-polare molekyler, f.ex. vann, glycerol, etanol fettsyrer • tillater gjennomgang av små, hydrofobe molekyler, f.ex. O 2, CO 2, N 2, benzene • tillater ikke gjennomgang av større, uladete eller polare molekyl eller ioner, f.ex. aminosyrer, glukose, nukleotider, H +, Na +, Ca 2+

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Diffusjon • Tilfeldig bevegelse som forårsaker forflytning av stoffer fra områder med høy konsentrasjon til områder med lav konsentrasjon.  Fortsetter inntil likevekt er nådd. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Tilrettelagt Diffusjon • Ethvert polart molekyl som transporteres over plasmamembranen har sin egen kanal.  Selektiv gjennomtrenging • Ioner beveger seg gjennom membranen i ionekanaler.  Retning av bevegelse bestemmes av relativ konsentrasjon og spenning over membranen.

20 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Tilrettelagt Diffusjon • Bærere tilrettelegger forflytning av løste stoffer over membranen ved fysisk å binde til dem på den ene siden av membranen og frigi dem på den andre.  Drevet av konentrasjonsgradienter. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Tilrettelagt Diffusjon • Tre Essensielle egenskaper:  Spesifikk  Passiv  Metning

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Osmose • I en vandig løsning vil både vann og oppløste stoffer diffundere ned en konsentrasjonsgradient.  De fleste oppløste stoffer er ikke fettløselig og kan dermed ikke krysse membranen.  Vann passerer gjennom aquaporer i membranen. - Netto bevegelse av vann gjennom membranen kalles osmose.

23 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Osmose • Osmotisk konsentrasjon - Konsentrasjon av alle løste stoffer i en løsning.  Hyperosmotisk - Løsning med høyere konsentrasjon.  Hypoosmotisk - Løsning med lavere konsentrasjon.  Isomotisk - Osmotiske konsentrasjoner av begge løsninger er like.

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Osmose Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

25 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Osmotisk trykk • Hydrostatisk trykk forårsakes av cytoplasma som trykker mot cellemembranen. • Osmotisk trykk er trykket som behøves for å stoppe osmotisk bevegelse av vann over membranen. • Mekanisme for opprettholdelse av osmotisk likevekt (balanse)  Extrusjon  Isomotiske Løsninger  Turgor

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Passasje av store molekyler, generell transport • Endocytose - Plasmamembranen utvides og omslutter store extracellulære partikler, mat.  Fagocytose - Particulær form.  Pinocytose - Vannløsning.  Receptor-Mediert Endocytose - Molekyler binder først til reseptorer på plasmamembranen. • Excoytose - Utskillelse av materiale via overflatevesikler.

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

30 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Atherosclerose: forsnevring av arterier

31 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Sirkulerende monocytter deltar i atherosclerose

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies AA/OA cPLA 2 sPLA 2 Lumen of blood vessel Blood vessel wall glycosaminoglycans “native” LDL snpPLA 2 Monocyte moxLDL Macrophage SMase internalization Foam cell Proinflammatory factors FFA +lysoPL CD36 receptor HSPG / CSPG Hurt-Camejo,Andersen,Standal, Rosengren,Sartipy,Stadberg, Johansen, ATVB,17,2,300, 1997 -Anthonsen…..Johansen, ATVB,20,1276, 2000. -Østvang et al., ATVB in press. Patogenesen ved utvikling av hjerte/kar-sykdom: økt sirkulerende kolesterol og mikrobetennelse i blodåreveggen AA/OA cPLA 2 sPLA 2

33 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Exocytose Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

34 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Aktiv Transport • Flytting av stoffer over en membran mot deres konsentrasjongradient.  Krever energi. - Muliggjør cellers ekstra opptak av stoffer allerede tilstede i cytoplasma i konsentrasjoner som er høyere enn i ekstracellulær væske. • Natrium-Kalium pumpe

35 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

36

37

38 Koblet Transport • Aktiv transport som flytter molekyler sammen med Natrium ioner eller protoner med deres konsentrasjonsgradient (Kotransport).  Etablering av gradientforskjell. - Natrium-kalium eller protonpumpe.  Utnyttelse av gradientforskjell.  Kotransport - Symport  Motsatt transport - Antiport (ex. Calcium)

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Sammendrag • Fosfolipid dobbeltlag • Væske Mosaikk Modell • Cellemembran Proteiner • Diffusjon  Tilrettelagt Diffusjon • Osmose • Generell Transport • Aktiv Transport

41 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Membraner Kapittel 6 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google