Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon av TRACcess

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon av TRACcess"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon av TRACcess
Hva kan systemet tilby?

2 TRACcess System Administrator’s Computer
Dette er TRACcess Nøkkel Administrasjon Utfordring & Løsning TRACcess System componenter Fortrinn Referanser TRACcess Devices TRACcess System Administrator’s Computer TRACkey TRACcess Manager Programming Base Programmer Key

3 Utfordringer for Nøkkeladministrasjon
Konvensjonelle nøkkelsystemer kompromiteres lett. Tilbakelevering av nøkkler fra tidligere ansatte Tapte nøkler medfører behov for utskifning av låsecylindrer og distr. av nøkkler Nøkkler lånes ut. Tid og ressurskrevende å holde nøkklesystemet i oppdatert stand Konvensjonelle nøkklesystemer gir liten mulighet for adgangskontroll. Sikkerhetsrisiko nå en ikkeautorisert går inn på et for ham forbudt område. Ingen kontroll over når ikke autoriserte går inn på et “forbudt” område Behov for større grad av adgangs autorisasjon. Ingen brukerlogg / sporbarhet ved bruk av konvensjonelle nøkkler. Ingen mulighet til å verifisere at noen har vært på stedet. Ingen mulighet til å identifisere siste person på anlegget/siten dersom et problem oppstår. Ingen mulighet til å foreta arbeidsstudier/analyser.

4 TRACcess En Nøkkel og Tilgang alle lokasjoner
Nøkkel admin. Adgangskontroll Historikk Mange og vidt spredte lokasjoner Besøksfrekvens kan variere Flere typer av personell har behov for å besøke lokasjon, hjemme hjelp / sykepleie. Adgangshistorikk er mulig. Magnetkort er for dyrt Ingen tilgang på kraftforsyning nødvendig Sentralisert administrajon av adgangs tillatelse og historikk/rapporter. TRACcess works well in situations where the customer wants the benefits of access control with a centralized audit trail, but it is not practical or affordable to install a networked system. TRACcess fyller gapet mellom konvensjonelle nøkkler & nettverks -basserte adgangkontrollsystmer

5 TRACcess System Componenter
TRACkey Intelligent PIN-code-kontrollert nøkkel registrerer hvor den har vært og når TRACcess Manager TRACcess sentralisert server med automatisk stemme system og data administrasjon over Internet TRACcess enheter Intelligente nøkkelbokser som registrerer hvem som har besøkt dem og når, uten lokal power eller nettverktilknyttning. There are three parts to the TRACcess system: Our TRACkey is what makes us different from networked access control systems. Instead of the intelligence being at the door like in networked systems, the intelligence is in the key. The intelligence is in the TRACkey instead of the door controller, making each locking point much more affordable. The TRACkey provides power for most of the locking devices, so running power is not necessary, which can save a great deal on installation costs. The TRACkey requires a 4-digit PIN code, just like an ATM card, so if someone else tries to use your TRACkey, they can’t. The TRACkey expires at management-defined intervals such as daily, weekly, monthly, quarterly or a fixed date, like the last day of a labor contract, an employee’s last day, the completion date of a contractor’s project, etc. The TRACkey must be renewed in order to continue to function, otherwise the key holder cannot use the TRACkey. This is done over a standard touch-tone telephone or a programming base attached to a PC. The TRACkey stores 270 activities of which locking devices were activated and the date and time it occurred. For the TRAC-Padlock, it also records the date and time it was locked. The TRACkey generates FSK tones to transmit activity data to the central database over the telephone when renewing. This gives a complete centralized activity log of where the key holder has been and when he was there. There are a variety of TRACcess devices that can provide access control at virtually every type of locking point. Devices store the last 35 activities of which TRACkey activated it and the date and time it occurred for incident-based reporting. Any TRACkey or Programmer Key can read the audit trail from the devices. Most devices powered by the TRACkey, reducing installation costs. The TRACcess Manager is a web-based system to manage the TRACcess System. The customer may use existing PC’s with Internet Explorer 5.1 or greater, so no separate computer system to purchase. Secure hosting center and data encryption. Reports on demand and automatic reports. SQL database makes it easy to export data, if desired. Toll-free access to TRACcess Manager for key holders to renew TRACkeys, download data, etc. Toll-free key holder support. Toll-free software support. Monthly or annual service plans. TRACcess Manager available for purchase in Q2 of 2005 for customers who cannot use a data center service.

6 TRACcess – Grunn Funksjoner Sentraliserte Data uten behov for eget spesifikt Nettverk
Bruker adm. & System vedligehold Nøkkel Bruker og Site Admin Programmering av Nøkkler & Enheter Rapportering Internet Brannmur Bruker ringer opp Server via touch-tone Telefon Fornye TRACkey Laster opp Aktivitets Data Få tildelt nye Tilgangs Koder Automatisert diagnostikk TRACcess Manager Server Lokalisert i Sikret Datasentersenter Web Server Stemme Server Database Server Applikasjon Server

7 Sentralisert TRACcess Manager Server Hvorfor sentralisert?
Ikke behov for investering i IT utstyr for kunden. Kun betaling for Data Service pr aktiv TRACkey IT styring og server drift ivaretatt av GE Security Data sikring i henhold til gjeldende lovverk Enkel software oppdatering av GE Security, uten tilleggskostnader for kunden Lokalt innringnings nummer driftet av GE Security

8 Mer enn bare en nøkkel. Key TRACkey
Må ha PIN kode for å åpne nøkkelboks Lagrer 270 hendelser: Dato & klokkeslett for bruk Har unikt serie nummer Sender aktivitetsdata via oppringt samband Strømforsyning til nøkkel- enhetene. Bruksperiode progm. bar Kopierer historikk fra enheter dersom ønskelig Tilgang til spesielle funksjoner I enhetene. Key TRACkey

9 Vidt spekter av enheter for oppbevaring nøkkler tilpasset forskjellige brukskrav
Middels til høy nivå sikrede nøkkeloppbevarings enheter Ikke behov for lokal tilgang til nettverk eller strømforsyning Unikt serienummer Lokal lagring av 35 transaksjoner, kan hentes ut med TRACkey System kode i nøkkelboks må tilsvare systemkoden i TRACkey Ytterligere sikringsfunkjsjoner mulig ved å benytte spesielle aksess koder TRAC-Box TRAC-Tube TRAC-Vault

10 TRAC-Box TRACcess Enheter
Site Nøkkel container for 1-2 nøkkler Medium sikkerhet – nøkkel container i metallkapseling Enkel Installasjon Høy Pålitelighet Økonomisk Nøkkel- oppbevaringsløsning Mye benyttet for adgangskontroll på distibuerte telecom og anleggs siter

11 TRAC-Vault TRACcess Enheter
Meget Solid Boks for oppbev. av nøkkler, adg.kort & mindre gjenstander Høy Sikkerhet – UL godkjent Tilgjengelig for utepå montering (enkel instalasjon) eller innfelt (høyere sikkerhet) versjon Tilgjengelig med Alarm Kontakt Kjede for sikring av lokk Benyttet for Nattlevering og Beredskapsnøkkel for bygg

12 TRAC-Padlock TRACcess Devices
Portabelt Låse System, erstatter trad. Hengelåser Kutte-resistent Låsebøyle Låsebøylen tilgjengelig i forskjellige lengder og tykkelse Beregnet for meget krevende omgivelser Ingen installasjon nødvendig Inkluderer Sikkerhetskjede Brukt til Adganskontroll på Porter and Innhegninger, Trailerdører & Containere etc.

13 TRAC-Tube TRACcess Enheter
Høysikkerhet Site Nøkkel Container Designet for Europesike Markedet CEN ENV 1627 Level 4 godkjent – Høy Sikkerhet Includerer lokk utløser hendel & magnetlåst frontdeksel Mye benyttet for oppbevaring av nøkkler hvor sikkerhets regimet er høyt (banker, alarm response, telecom & anlegg, …) Steel container and lid Mounted on building or in wall High security – UL listed Can store site keys, key card, etc. TRACkey required to open and to close TRAC-Lid

14 System Sikkerhet TRACcess Manager
Nøkkelkontroll Begrenset/Ubegrenset PIN koder Singel Bruk Nøkkelfornyelse & Oppdatering Enhetskontroll Enhets Koder Access Koder Begrenset tilgang System Kontroll System Koder Access Koder Brukerkontroll Statusendringer Sperreliste Adgangsliste TRACcess nivå diffrensiert System Sikkerhet for Optimalisert Balanse mellom Sikkerhet og Operasjon

15 Sentralisert TRACcess Manager Server En sikker løsning!
Drevet av GE Security i et høysikkerhets data senter i USA Kun tilgjenglig over en sikker internetforbindelse Datautsyr/database er beskyttet av brannmurer på konsernnivå for høyest mulig beskyttelse Regulære back-ups og 24/24 timers overvåkning av både software og hardware Denne løsning garanterer full kontinuerlig tilgjengelighet!

16 Rapportering via TRACcess Manager
Mange rapportmuligheter: Eksempler: Aktivitetsrapport for teknisk personell Aktivitetsrapport pr site for et spesifikt tidsintervall Alle rapporter er tilgjengelig I Exel format for videre bearbeiding Alle rapporter blir presentert på skjerm, kan bli eksportert eller automatisk videresendt på (begrenset) TRACcess Manager is the database that allows System Administrators to manage the TRACcess System. Each customer is allocated space on the SUPRA server for their system information. That information is then accessed via any PC using an internet connection. The customer’s System Administrator manages data, assigns keys, etc. TRACcess Manager has Web-based access In TRACcess Manager, the database management software resides on the system side which reduces hardware costs and eliminates maintenance costs for the customer. Vidt spekter av rapporter til støtte for TRACCess brukere i deres daglig arbeid

17 TRACcess Fordeler Gir: sikker, fleksibel og overvåket adgang
Mer effektivt med singel nøkkel for tilgang til alle lokasjoner, gjør automatisk historikk opplasting mer effektivt Reduserer problemene med ikke returnerte nøkkler, tapte nøkkler, stort antall nøkkler i omløp til en hver tid Bedre informasjon og oversikt ved å registrere hver enkelt brukers aktivitet samt hvilke steder som blir besøkt Redusere kostnader ved å eliminere behovet for utskiftning av lås og nøkkler. Komplementært til eksisterende sikkerhetssystemer og prosedyrer

18 TRACcess i EMEA (Europa, Midt Østen og Afrika) Referanser


Laste ned ppt "Introduksjon av TRACcess"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google