Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon av TRACcess Hva kan systemet tilby?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon av TRACcess Hva kan systemet tilby?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon av TRACcess Hva kan systemet tilby?

2 2 / GE / Dette er TRACcess Nøkkel Administrasjon Utfordring & Løsning TRACcess System componenter Fortrinn Referanser TRACces s Devices TRACcess System Administrator’s Computer TRAC key TRACcess Manager Programmin g Base Programm er Key

3 3 / GE / Utfordringer for Nøkkeladministrasjon Konvensjonelle nøkkelsystemer kompromiteres lett.  Tilbakelevering av nøkkler fra tidligere ansatte  Tapte nøkler medfører behov for utskifning av låsecylindrer og distr. av nøkkler  Nøkkler lånes ut.  Tid og ressurskrevende å holde nøkklesystemet i oppdatert stand Konvensjonelle nøkklesystemer gir liten mulighet for adgangskontroll.  Sikkerhetsrisiko nå en ikkeautorisert går inn på et for ham forbudt område.  Ingen kontroll over når ikke autoriserte går inn på et “forbudt” område  Behov for større grad av adgangs autorisasjon. Ingen brukerlogg / sporbarhet ved bruk av konvensjonelle nøkkler.  Ingen mulighet til å verifisere at noen har vært på stedet.  Ingen mulighet til å identifisere siste person på anlegget/siten dersom et problem oppstår.  Ingen mulighet til å foreta arbeidsstudier/analyser.

4 4 / GE / TRACcess En Nøkkel og Tilgang alle lokasjoner  Mange og vidt spredte lokasjoner  Besøksfrekvens kan variere  Flere typer av personell har behov for å besøke lokasjon, hjemme hjelp / sykepleie.  Adgangshistorikk er mulig.  Magnetkort er for dyrt  Ingen tilgang på kraftforsyning nødvendig  Sentralisert administrajon av adgangs tillatelse og historikk/rapporter. TRACcess fyller gapet mellom konvensjonelle nøkkler & nettverks -basserte adgangkontrollsystmer Nøkkel admin. Adgangskontroll Historikk

5 5 / GE / TRACcess System Componenter TRACkey Intelligent PIN-code- kontrollert nøkkel registrerer hvor den har vært og når TRACcess enheter Intelligente nøkkelbokser som registrerer hvem som har besøkt dem og når, uten lokal power eller nettverktilknyttning. TRACcess Manager TRACcess sentralisert server med automatisk stemme system og data administrasjon over Internet

6 6 / GE / Internet Brannmur TRACcess – Grunn Funksjoner Sentraliserte Data uten behov for eget spesifikt Nettverk TRACcess Manager Server  Lokalisert i Sikret Datasentersenter  Web Server  Stemme Server  Database Server  Applikasjon Server Bruker adm. & System vedligehold  Nøkkel Bruker og Site Admin  Programmering av Nøkkler & Enheter  Rapportering Bruker ringer opp Server via touch-tone Telefon  Fornye TRACkey  Laster opp Aktivitets Data  Få tildelt nye Tilgangs Koder  Automatisert diagnostikk

7 7 / GE / Sentralisert TRACcess Manager Server Hvorfor sentralisert? Ikke behov for investering i IT utstyr for kunden.  Kun betaling for Data Service pr aktiv TRACkey  IT styring og server drift ivaretatt av GE Security  Data sikring i henhold til gjeldende lovverk  Enkel software oppdatering av GE Security, uten tilleggskostnader for kunden  Lokalt innringnings nummer driftet av GE Security

8 8 / GE / Mer enn bare en nøkkel.  Må ha PIN kode for å åpne nøkkelboks  Lagrer 270 hendelser: –Dato & klokkeslett for bruk –Har unikt serie nummer  Sender aktivitetsdata via oppringt samband  Strømforsyning til nøkkel- enhetene.  Bruksperiode progm. bar  Kopierer historikk fra enheter dersom ønskelig  Tilgang til spesielle funksjoner I enhetene. Key TRACkey

9 9 / GE / Vidt spekter av enheter for oppbevaring nøkkler tilpasset forskjellige brukskrav  Middels til høy nivå sikrede nøkkeloppbevarings enheter  Ikke behov for lokal tilgang til nettverk eller strømforsyning  Unikt serienummer  Lokal lagring av 35 transaksjoner, kan hentes ut med TRACkey  System kode i nøkkelboks må tilsvare systemkoden i TRACkey  Ytterligere sikringsfunkjsjoner mulig ved å benytte spesielle aksess koder TRAC-Vault TRAC-BoxTRAC-Tube

10 10 / GE / TRAC-Box TRACcess Enheter  Site Nøkkel container for 1- 2 nøkkler  Medium sikkerhet – nøkkel container i metallkapseling  Enkel Installasjon  Høy Pålitelighet  Økonomisk Nøkkel- oppbevaringsløsning  Mye benyttet for adgangskontroll på distibuerte telecom og anleggs siter

11 11 / GE / TRAC-Vault TRACcess Enheter  Meget Solid Boks for oppbev. av nøkkler, adg.kort & mindre gjenstander  Høy Sikkerhet – UL godkjent  Tilgjengelig for utepå montering (enkel instalasjon) eller innfelt (høyere sikkerhet) versjon  Tilgjengelig med Alarm Kontakt  Kjede for sikring av lokk  Benyttet for Nattlevering og Beredskapsnøkkel for bygg

12 12 / GE / TRAC-Padlock TRACcess Devices  Portabelt Låse System, erstatter trad. Hengelåser  Kutte-resistent Låsebøyle  Låsebøylen tilgjengelig i forskjellige lengder og tykkelse  Beregnet for meget krevende omgivelser  Ingen installasjon nødvendig  Inkluderer Sikkerhetskjede  Brukt til Adganskontroll på Porter and Innhegninger, Trailerdører & Containere etc.

13 13 / GE / TRAC-Tube TRACcess Enheter  Høysikkerhet Site Nøkkel Container  Designet for Europesike Markedet  CEN ENV 1627 Level 4 godkjent – Høy Sikkerhet  Includerer lokk utløser hendel & magnetlåst frontdeksel Mye benyttet for oppbevaring av nøkkler hvor sikkerhets regimet er høyt (banker, alarm response, telecom & anlegg, …)

14 14 / GE / System Sikkerhet TRACcess Manager  Nøkkelkontroll –Begrenset/Ubegrenset –PIN koder –Singel Bruk –Nøkkelfornyelse & Oppdatering  Enhetskontroll –Enhets Koder –Access Koder –Begrenset tilgang TRACcess nivå diffrensiert System Sikkerhet for Optimalisert Balanse mellom Sikkerhet og Operasjon  System Kontroll –System Koder –Access Koder  Brukerkontroll –Statusendringer –Sperreliste –Adgangsliste

15 15 / GE / Sentralisert TRACcess Manager Server En sikker løsning !  Drevet av GE Security i et høysikkerhets data senter i USA  Kun tilgjenglig over en sikker internetforbindelse  Datautsyr/database er beskyttet av brannmurer på konsernnivå for høyest mulig beskyttelse  Regulære back-ups og 24/24 timers overvåkning av både software og hardware Denne løsning garanterer full kontinuerlig tilgjengelighet!

16 16 / GE / Rapportering via TRACcess Manager  Mange rapportmuligheter: Eksempler: –Aktivitetsrapport for teknisk personell –Aktivitetsrapport pr site for et spesifikt tidsintervall  Alle rapporter er tilgjengelig I Exel format for videre bearbeiding  Alle rapporter blir presentert på skjerm, kan bli eksportert eller automatisk videresendt på e-mail (begrenset) Vidt spekter av rapporter til støtte for TRACCess brukere i deres daglig arbeid

17 17 / GE / TRACcess Fordeler  Gir: sikker, fleksibel og overvåket adgang  Mer effektivt med singel nøkkel for tilgang til alle lokasjoner, gjør automatisk historikk opplasting mer effektivt  Reduserer problemene med ikke returnerte nøkkler, tapte nøkkler, stort antall nøkkler i omløp til en hver tid  Bedre informasjon og oversikt ved å registrere hver enkelt brukers aktivitet samt hvilke steder som blir besøkt  Redusere kostnader ved å eliminere behovet for utskiftning av lås og nøkkler.  Komplementært til eksisterende sikkerhetssystemer og prosedyrer

18 18 / GE / TRACcess i EMEA (Europa, Midt Østen og Afrika) Referanser


Laste ned ppt "Introduksjon av TRACcess Hva kan systemet tilby?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google