Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Råd om syke barn og barnehager Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene, 04.06.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Råd om syke barn og barnehager Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene, 04.06.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Råd om syke barn og barnehager Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene, 04.06.2008

2 Råd om syke barn og barnehage •Samlede råd gitt i 1996 ( foreldet ) –Plakat distribuert til barnehager (foreldet) •Oppdatering av en del råd senere –Smittevernhåndboka, MSIS-rapporter –Brennkopper, konjunktivitt, diarésykdommer •Ny utgave av smittevernhåndboka i 2008: –Barnehageråd samlet i eget kapittel –Omtale under enkeltsykdommer •www.fhi.no –kontinuerlig oppdateringwww.fhi.no

3

4 Sykdomsforekomst og smitteveier •Meldt til MSIS i 2001 - barn < 7 år: •Totalt antall: 1186 •Herav fekal-oral smittevei: 689 (58 %) •Dråpe-/kontaktsmitte: 450 (38 %) •Blodsmitte/vektor: 21 ( 2 %) •Diverse: 46 ( 4 %)

5 Infeksjonssykdommer hos barn < 7 år meldt til MSIS i 2001 •Fekal-oral smittevei: •Campyl. 267 (23%) •Salmonell. 213(18%) •Giardia la. 100 (8%) •Shigell. 30 (3%) •Yersin. 29 (2%) •E.coli ent. 24 (2%) •Andre 26 (2%) •Dråpe- og kontaktsmitte: •Kikhoste 268 (23%) •Pneumok. 81 (7%) •Strept. B 40 (3%) •Mening. 30 (3%) •Strept. A 12 (1%) •Diverse: 61( 5%)

6 Skal barnet holdes hjemme fra barnehagen ? To vurderingstema: 1. Barnets allmenntilstand (Barnets behov) 2. Smittespredning til andre ? (Smittevernhensyn)

7 Når skal barnet være hjemme fra barnehagen pga infeksjonssykdom? •Barnets allmenntilstand –Bør kunne delta i vanlige aktiviteter i barnehagen –Foreldrenes skjønn avgjørende •Smittevernbehov –Holdes hjemme lenger for å hindre smittespredning –Helsepersonells vurdering, evt kommunelegens avgjørelse

8 FHI rådene gjelder smittevernbehovene Gir råd når det av hensyn til smittevernet er: •Nødvendig med fravær selv om allmenntilstanden er god –Eks. akutt diarésykdom •Unødvendig med lengre fravær –Eks. forkjølelse

9 Grunnlaget for rådene •Grad av smittsomhet •Sykdommens alvorlighetsgrad •Smitteførende periode •Smittsom i inkubasjonstiden ? •Bærertilstand •Mulighet for smitteverntiltak i barnehagen •Vaksinasjonsdekningen •Behandlingseffekten •Samfunnsmessige konsekvenser

10 Øyekatarr – et vanskelig tema •Rådene i 1996: –praktisert strengt av mange barnehager –barn sendt hjem pga litt sekret i øyekroken –legekontakt og øyedråper var ”billetten tilbake” •Reviderte råd fra 2002: –legens vurdering –Viral: kan gå i barnehagen –Bakteriell: holdes hjemme til behandlet en dag •2008: fortsatt vanskelig –Skille klinisk mellom viral og bakteriell –Bakteriell blir bra uten behandling, men litt raskere med

11 Øyekatarr – nye råd (forslag) •Viral: ingen eksklusjon •Bakteriell: eksklusjon avhengig av behandling •Bakteriell: kraftig inflammert med puss og sammenklistring av øyelokk, evt lysskyhet •Blir bra i løpet av en uke både med og uten ab- øyedråper, men litt raskere med •Behandlet kan barnet vende tilbake til barnehagen dagen etter igangsatt behandling •Ubehandlet kan barnet vende tilbake når inflammasjon og sekresjon har avtatt

12 Akutt diarésykdom – ukjent agens •Kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter symptomfrihet –Foreldre må vurdere behov for legehjelp •allmenntilstand, •varighet –Legen vurderer behov for agenspåvisning •utenlandssmitte? •blodig diaré? •flere syke? •Viktigere ved første tilfelle enn ved det tiende.

13 Akutt diaré – kjent agens Amøbiasis*, campylobacteriose, cryptosporidose, cyclosporidose, giardiasis*,kolera, norovirus, rotavirus, ordinær salmonellose og yersiniose: •Holdes borte inntil 2 døgn etter symptomfrihet –(* og igangsatt behandling) •Ikke behov for kontrollprøve

14 Akutt diaré – kjent agens Krever negative kontrollprøver: •E.coli enteritter: EHEC og EIEC •Shigelloser •Tyfoidfeber •Paratyfoidfeber •3 eller 5 negative prøver med 48 t mellom

15 Akutt diaré – E.coli enteritt •ETEC og EPEC: retur ved symptomfrihet uten kontrollprøve •EIEC: –3 neg kontrollprøver(48 timer mellomrom) før retur •EHEC og diaréassossiert HUS: –5 neg kontroll prøver før retur

16 Hepatitt B-bærer Alle kan gå i barnehage < 3 år: •Vaksine barna i samme avdeling –Arbeidsgiver vaksinere personalet > 3år: •En person blant personalet bør kjenne barnets status (i samråd med foreldrene) •Vaksinering ikke nødvendig •Risikoadferd (biting): vurdere vaksinering •God beredskap mot blodsøl og skader

17 Hiv-infeksjon og hepatitt C bærerskap Hiv: •nøye medisinsk og pedagogisk vurdering •< 3 år: helst ikke i vanlig barnehage, men i skjermet enhet –praksis ? •> 3år: dersom man vurderer at barnet kan gå i barnehage, skal styrer informeres Hepatitt C: •Ingen spesielle smitteverntiltak •Bør informere styrer (i samråd med foreldre)

18 Barnesykdommer Sjekk i Smittevernhåndboka: •Kikhoste •Meslinger •Rubella •Kusma •Vannkopper •Hånd-, fot- og munnsykdom •Osv.

19 Hodelus •Det enkelte barn kan returnere dagen etter at behandling er igangsatt

20 Streptokokksykdom •Brennkopper –tilbake barnehagen når hudlesjon er under kontroll –skjønn: lokalbehandling, systemisk antibiotika, mulig å dekke til hudlesjon ?, flere tilfeller ?, informasjonsbehov ? •Strephals/skarlagensfeber –minst ett døgn på full antibitikadose –klinisk friske og feberfri

21 Forebyggende tiltak i barnehager •God generell hygiene (spesielt ved bleiebytte) •Rutiner for håndtering av kroppsvæsker (inkl blod) •Gode håndvaskrutiner (barn og personale) •Regelmessig vask av leker •Hold barna mest mulig utendørs •Unngå blanding av barn fra ulike avdelinger i barnehage •Bruk av engangshåndklær, kluter etc.

22 ”Wild west” eller gode rutiner? •Kommunens barnehagepersonell, fastleger og helsesøstre bør kjenne rådene godt • Smittevernlegen bør legge til rette

23 Oppsummering •Ny utgave av smittevernhåndboka med: –eget kapittel om syke barn og barnehage –omtale også under enkeltsykdommene •www.fhi.nowww.fhi.no •Gjør rådene kjent blant leger, helsesøstre og barnehagepersonell i kommunen


Laste ned ppt "Råd om syke barn og barnehager Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene, 04.06.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google