Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og kompetanse Tool 1100 forelesning 25/10 – 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og kompetanse Tool 1100 forelesning 25/10 – 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og kompetanse Tool 1100 forelesning 25/10 – 2006 annett.hillestad@ped.uio.no

2 Windows on the workplace Technology, jobs and the organization of office work. By Joan Greenbaum • Dagens undervisning; gjennomgang av pensum med spørsmål, kommentarer og diskusjon underveis. • Om forfatteren • Om bokens omslagbilde og tittel

3 Optimisme – pessimisme - realisme Greenbaums mål med boken er å utfordre det hun kaller konvensjonell kunnskap om endringer i arbeidslivet, og derigjennom oppfordre til (alternativ) handling. Perspektivet er amerikansk. Metoden: mer enn 50 intervjuer foretatt på folks arbeidsplasser - eller utenfor der det har vært nødvendig. Supplert med statistikk og egne erfaringer.

4 Greenbaums hovedbudskap 4 hovedpåstander om utviklingen av kontorarbeid i boken. Det er disse fire trendene som driver utviklingen, og ikke teknologiske innovasjoner. De fire utviklingstrendene preger det moderne arbeidslivet og de henger sammen, slik at den ene trenden muliggjør og forsterker de andre.  Arbeidet rasjonaliseres og stykkes opp  Redusering av lønnsnivå  Økt produktivitet  Service omformes til en vare

5 Påstand #1 Rasjonalisering av arbeid Arbeid blir omorganisert før innføring av ny teknologi. Når arbeid har blitt definert, spesifisert og delt opp i mindre biter/bolker, er grunnlaget lagt for ”datafisering” - prosedyrer for arbeid.

6 Påstand #2 Reduksjon av lønnsnivå Dagens arbeidere er forventet å ha flere ferdigheter og erfaringer enn før, men de betales mindre, fordi arbeidet verdsettes mindre.

7 Påstand #3 Økt produktivitet Gjennom kombinasjonen av økt spesialisering og integrering av ulike arbeidsoppgaver, kan færre arbeidere gjøre mer arbeid.

8 Påstand #4 Service som en vare På samme måte som kontorarbeid deles inn i mindre, og klart definerte bolker, som kan omgjøres til rutinearbeid, blir også ulike service- produkter delt inn i standardiserte bolker, som kan selges over Internett, på telefon og hvor som helst fra i verden.

9 Filmklipp og diskusjonstema  Feltkunnskap versus generell datakunnskap (profesjon versus ”bare dataoperatør”)  Fra konkrete til abstrakte materialer og representasjoner  Effektivitet og tid  Opplæring på hvems bekostning?

10 Bilder  Cubicle: http://www.flickr.com/photos/nineteeneightyfive/77828980/http://www.flickr.com/photos/nineteeneightyfive/77828980/  Paycheck: http://www.flickr.com/photos/dysamoria/177671612/http://www.flickr.com/photos/dysamoria/177671612/  Lagerhall: http://www.flickr.com/photos/mattwright/1787856/http://www.flickr.com/photos/mattwright/1787856/  Callcentre: http://www.flickr.com/photos/cyberprash/33664071/http://www.flickr.com/photos/cyberprash/33664071/  Automatisering: http://www.usq.edu.au/library/infoabout/aboutlib/virtualtour/loansdesk.htm http://www.usq.edu.au/library/infoabout/aboutlib/virtualtour/loansdesk.htm  Filmklipp: Fritz Lang. Metropolis. 1927  Filmklipp: Nye dataverktøy og innvirkning på arbeid. Egne opptak.


Laste ned ppt "Teknologi og kompetanse Tool 1100 forelesning 25/10 – 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google