Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program 19.11 1 10.10 Trygt læringsmiljø på nett ved høgskolelektor Hanne Maria BingenHanne Maria Bingen 10.50 Gruppearbeid Vi deler oss i diskusjonsgrupper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program 19.11 1 10.10 Trygt læringsmiljø på nett ved høgskolelektor Hanne Maria BingenHanne Maria Bingen 10.50 Gruppearbeid Vi deler oss i diskusjonsgrupper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program 19.11 1 10.10 Trygt læringsmiljø på nett ved høgskolelektor Hanne Maria BingenHanne Maria Bingen 10.50 Gruppearbeid Vi deler oss i diskusjonsgrupper 11.30 Lunsj i kantinen Det er bestilt mat til alle påmeldte 12.15 Omvendt undervisning ved universitetslektor Stockholms universitet Tore Nilsson 13.00 Pedagogisk bruk av videokonferanse ved stipendiat Gry EspedalGry Espedal 13.30 Plenumssamtaler Vi diskuterer strategiplan og veien videre

2 Fra Strategiplanen 2014 -18 (Vedtas i Høgskolestyret des. 2013) 2 Mål for utdanning : • fleksible studieløp og læringsformer basert på IKT og elæring • en pedagogisk tilnærming som fremmer forskningsbasert utdanning og studentaktiv læring og forskning Stategi: • Utvikle nyskapende modeller for studier som er fleksible både med hensyn til tid og sted, progresjon og ambisjon • Styrke pedagogisk utvikling og kompetanse, som omfatter utvikling av en pedagogikk og didaktikk for forskningsbasert utdanning, elæring og digital kompetanse

3 e-lærings komiteen 3 Institutt for institutt for sykepleie og helse: Hanne Maria Bingen (leder) Hanne Maria Bingen E-læringskoordinator: Mads JohnsenMads Johnsen Institutt for vernepleie og ergoterapi: Ulf BergeUlf Berge Institutt for sosialt arbeid og famlieterapi: Kjell Roar Storm Kjær Kjell Roar Storm Kjær Institutt for diakoni og ledelse: Beate Jelstad LøvaasBeate Jelstad Løvaas Studentrepresentant: Kim-Eirik Bjørke Studentrepresentant: Ivar Teigland Mats Schønning (vara) Observatører: Bjørn Erik Trongleiv (IT) Hilde Trygstad (Bibliotek og læringssenter) Mona Fonnes (sekretær. Bibliotek og læringssenter) Bjørn Erik Trongleiv Hilde Trygstad Mona Fonnes

4 Mandat 4 Komité for e-læring skal: • være en pådriver ved høgskolen når det gjelder utvikling av bruk av e- læring • bidra til at høgskolen i alle deler av sin undervisning, bruker e-læring på en hensiktsmessig måte • være oppdatert innen fagområdet e-læring og bidra til erfaringsdeling og kompetanseheving i organisasjonen • bidra til at høgskolen bruker sin elektroniske læringsplattform på en hensiktsmessig og fremtidsrettet måte

5 Samtale 5 • På hvilken måte kan undervisning på nett brukes i din undervisning? • På hvilken måte kan asynkrone/synkrone skriveverktøy være interessant for din undervisning? • Om du ser bort fra alt det tekniske (lyd, bilde og itslearning), hvilke utfordringer og gevinster sitter du igjen med ved denne typen tilretteleggingen av undervisning? • Hvordan tenker du IKT kan bidra med å utvikle en bedre kvalitet på undervisning og læring ved Diakonhjemmet Høgskole? • Hva synes du er utfordringen ved å bruke IKT i undervisningen? • Hva kan gjøres for å utbedre disse utfordringene? Gruppene fordeler seg slik i Oslo: AUN (Atrium nord)ISF D14-AU12 (gamle bibliotek)ISH GS (Galleri Sør) IDL Elab Verdier og relasjoner Gruppene fordeler seg slik i Sandnes: Aud C IVE 221 Verdier og relasjoner

6 Takk for i dag! 6 Har man riktig retning er det sannsynlig at man kommer fram til målet…


Laste ned ppt "Program 19.11 1 10.10 Trygt læringsmiljø på nett ved høgskolelektor Hanne Maria BingenHanne Maria Bingen 10.50 Gruppearbeid Vi deler oss i diskusjonsgrupper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google