Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEPRESJON og SOMATISK SYKDOM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEPRESJON og SOMATISK SYKDOM"— Utskrift av presentasjonen:

1 DEPRESJON og SOMATISK SYKDOM
Gjensidig negativt samspill – positive behandlingsresultater - kasusistikk - Morgenundervising Medisinsk avdeling SSA ARENDAL Overlege Olaf Bakke Alderspsykiatrisk poliklinikk Psykiatrisk avdeling Sørlandet sykehus HF Arendal Serviceboks 605, 4809 Arendal

2 Depresjon : syndrom – kriterier –
Kjernesymptomer (2, eller 1 uttalt – min 2 uker) Energimangel Nedtrykt stemning Klart nedsatt interesse eller lyst Tilleggssymptomer (minst to av disse) Psykomotorisk agitasjon - Pessimisme og eller retardasjon håpløshet Søvnløshet/hypersomni - Selvanklager/skyldf. Sign. endret vekt/matlyst - Tanker om død - s.c. Nedsatt konsentrasjon - Nedsatt selvfølelse eller ubesluttsomhet og -tillit

3 DEPRESJON ÉR … en alvorlig sykdom som ubehandlet …
medfører sterk lidelse stor fare for kronisk tilstand el. nye anfall medfører betydelig øket dødelighet (minst 6-7%? suicid hvis ubehandlet) NUMMER ÉN AV ALLE ÅRSAKER TIL SYKELIGHET OG INVALIDITET (WHO & OECD – ”burden of illness”)

4 Depresjon er ikke … en naturlig reaksjon ”karaktersvakhet"
noe som går over

5 Depresjon er … oftest ”skjult” vanlig alvorlig og svært plagsomt
lett å behandle

6 Depresjonenes årsaker
Stress, særlig langvarig og traumatisk trusler, overgrep og krenkelser somatisk sykdom Uttalt søvnløshet?

7 Mekanismer ved depresjon ...
Stress Immunsystemet Sympaticus HPA - hormoner

8 Depresjon – forekomst ….
25-30 % av alle pasienter i Med. avd 20 % hos hjemmeboende 80 + (HUNT) 30 % i sykehjem

9 Forholdet mellom somatisk sykdom og depresjon
UTTALT NEGATIVT SAMSPILL – BEGGE VEIER Somatiske sykdommer øker risikoen for eller forverrer depresjon. Depresjon forverrer prognosen ved mange somatiske sykdommer. Depresjon gir øket mortalitet HVORFOR?

10 Konsekvenser av depressiv episode og dystymi
Selvmord (uten behandling) % Hjertedødelighet x øket (særlig etter infarkt) Risiko for hjerteinfarkt 3 x øket Diabetes type 2 (ikke v.v.) øket risiko Rusmiddelmisbruk øket risiko Somatiske sykdommer forverres Direkte lidelse/uførhet høy (opptil 30% er fortsatt deprimert 1 og 2 år senere)

11 Konsekvenser av alvorlig somatisk sykdom
Økt sannsynlighet for depresjon v/ Hjerteinfarkt Kreft Fedme Diverse nevrologiske sykdommer (hjerneslag, Parkinson, MS, Huntington, demens) Annen alvorlig somatisk sykdom Eksisterende depresjon tiltar kraftig

12 Depresjon og koronarsykdom
Ang.pect/hjerteinfark m.v. m/ depresjon eller subjektiv sosial isolasjon gir: øket sykelighet dødelighet Ang.pect/hj.inf. – depresjon (punktprevalens) 20% major depression (DSM IV) 27% minor depression (DSM IV)

13 Antidepressiv behandling påvirker sterkt og positivt (bl a stor finsk kohortundersøkelse 2006)
Utvikling av ang.pect./hjerteinfarkt Plutselig hjertedød Hjerneslag Selvmord Tiihonen J et al: Antidepressants and the Risk of Suicide, Attempted Suicide, and Overall Mortality in a Nationwide Cohort, Arch Gen Psychiatry, 2006;63:

14 Depresjon – hvilke typer?
Vanlig depresjon Tilbakevendende depresjon Bipolar depresjon

15 Andre situasjoner Depresjon uten andre problemer
Depresjon + angstlidelse(r) / rusmidler Depresjon + somatisk sykdom Tilbakevendende kortvarig depresjon Depresjon v/ PTSD

16 OM Å OPPDAGE DET KAMUFLERTE
Pasienten vet ikke selv diagnosen ! Presenting problem Mange ”diffuse” symptomer Sykdomsbildet er mangfoldig 30-50 % oppdagelse

17 Pasientens antakelser, en viktig faktor?
Tror plagene er ”normale” Tror det er legemlig sykdom. Tror det er ”nerver” Blandet oppfatning

18 Pasienters symptomforståelse versus riktig diagnose

19 Du skal lytte etter … Første klage ved depresjon ”presenting complaints” SMERTER hodepine, magesmerter, brystsmerter eller diffust ubehag Flere samtidige, ukarakteristiske symptomer er typisk Apati eller likegyldighet evt trist og nedstemt, hvis du spør! ”JEG FØLER MEG IKKE BRA” (lege Eivind Vestbø, Finnøy)

20 Depresjon – vanlige klager
Lite energi (særlig menn) Makter ikke arbeidet, uklar grunn ** (Mangler interesse, lyst og glede) Unormal tretthet ** Unormal trettbarhet Søvnforstyrrelse ** (særlig kvinner)

21 Diagnose – bruk Prime-MD
Krever 8-10 minutter (legearbeid) La pasienten fylle ut spørreskjema Gjør diagnostikken ferdig. Depresjon? (husk også særlig bipolar depresjon!) Vurdere indikasjon – avtale m/ pasient Starte med SSRI Sikre doseringen – måle etter en uke Henvise til fastlegen for videre oppfølging

22 PASIENTSPØRRESKJEMA – Prime-MD
Har du i løpet av den siste mnd vært mye plaget med … ( ja / nei ) 1 magesmerter kvalme, brekninger har du hatt 2 ryggsmerter eller fordøyelses et angstanfall 3 smerter i armer, ben besvær alkohol … eller ledd følelse av tretthet eller alkohol … 4 mens.smerter manglende energi alkohol … eller –problemer søvnproblemer _______ alkohol … 5 smerter eller problem overdreven spising eller er under samleie __ manglende appetitt ____ I det store og det 6 hodepine liten interesse eller hele, vil du si at 7 brystsmerter lyst / glede ved helsen din er : 8 svimmelhet daglige gjøremål utmerket … 9 besvimelsesanfall følt deg nedfor, deprimert meget god … 10 hjertebank __ eller at alt ser håpløst ut _ god … … 11 pustebesvær nervøsitet, angst mindre god … 12 forstoppelse, løs mage eller anspenthet dårlig … … eller diarré bekymringer over mange Tror du at du har en forskjellige ting alv. uoppd sykdom?

23 Mål for behandlingen ( hos fastlegen ! )
Alle symptomer er borte Pasienten fungerer godt Tilbakefall / nye anfall forebygges

24 Depresjonsbehandling krever ….
Systematikk i arbeidet Pasient og pårørende trenger Informasjon Samarbeid Planmessighet i behandling mnd Profylakse eller avslutning?

25 Basis for behandling Riktig diagnose
Identifiser sentrale symptomer (”mål”) Opplæring av pasient og pårørende – helst sammen Allianse og samtale sikrer samarbeid

26 BRD - korrekt diagnose? 10-25 % responderer ikke som ventet
Nevrobiologien hos disse er lite kartlagt 8 pasienter med MD / BRD Dobbel depresjon Bipolar depresjon 4 Kortvarig tilbakevendende depresjon 2 PTSD Fladvad, Heldal, Sundet, Reinvang, Taubøl, Gjerstad, Malt RH (poster) 2002

27 Bruk problemliste Et problem: Alt du eller pasienten definerer som det: Diagnoser, symptom, livs(u)vaner, livspåkjenning m.v. Problemene nummereres + beskrives/betegnes Dato startet – identifisert når – tiltak? – evt løst når Flere problem (f eks symptomer) kan samles under ett nytt, for eksempel en diagnose Viser alle pasientens eventuelle aktive og historiske problemer Alltid nyttig – gir bedret oversikt (v/ komorbiditet, hos eldre, v/ timing av tiltak osv)

28 Problemliste Nr Benevnelse Ident Tiltak Løst 1 Hypertensjon - 95
Medik./kontroller OK 2 Gravid I - 98 Partus, ukomplisert 3 Varicer, cruris dxt - 97 Stripping 4 Litt mye alkohol? - 02 Vurdere nærmere ! !! 5 Ekteskapskonflikt/sep. 1/05 Samtale  Fam.råd 6 Søvnproblem v 05 ?? Obs  9 7 Trett/slapp ?? Lab + som OK 8 Div. smerter, atypisk h 05 9 6-8 Depressiv episode WHO5 + Prime-MD 10 11

29 Valg av behandling Støttende samtaler, regelmessig/planlagt (evt. kognitiv terapi, interpersonlig terapi ?) forholdet mellom pasient og lege Med pårørende eller pasienten alene ? Antidepressiv medikasjon (?) Mosjon/trening Ω 3 ?

30 God medikamentell behandling
Start med lav dose – måle etter en uke Øke langsomt Gå høyt nok opp Ett medikament, én gang daglig Fortsett lenge nok – minst 6 uker? Revurdér med MADRS og WHO-5

31 Valg av antidepressivt middel
Ønskelige egenskaper Effekt god Bivirkninger - lite Interaksjonspotensiale - lavt Giftighet i overdose - liten

32 Valgt antidepressivum v/ casus
Escitalopram (® Cipralex) SSRI: Effektivt, lite bivirkninger, svært lite interaksjonspotensiale, lav toksisitet. Ingen betydning for hjerte og BT

33 Mann, 70 år – tidligere frisk
Akutt koronarsykdom-3 kar / ACB++ opr. (dag 3) / Retur hit (dag 9) / Protrahert forløp m/ 3000 ml væske i brysthulen. Sirkulatorisk sjokk. Pneumoni + sepsis Akutt nyresvikt m/ dialyse (dag 17 – 128) Hjertearrytmier m/ pacemaker (dag 22 – 37) Hjernestammesyndrom – lite infarkt capsula int. dxt (dag 31) Generell infeksjon (dag 50 – 65) Tiltakende depresjon (dag 35 –>) Delir (dag 53 – 56) Psykiatrisk evaluering (dag 57)

34 Mann, 70 år – psykiatrisk historie
Tidligere ingen psykiatrisk sykehistorie (særlig ikke depresjon/angst/alkohol) Gradvis økende depressive symptomer fra dag 35 Delir (dag 53 – 56) Spørsmål om behandling fra Med avd: Antidepressivum + hemodialyse ? Vurdering (dag 57): Alvorlig depresjon, psykose/suicdalitet 

35 Vurdering av behandling
Klar indikasjon for antidepressivum Ingen kontraindikasjoner mot antidepr. Grunn til omhyggelighet og varsomhet Opptrapping ved start Særlig klinisk og klinisk farmakologisk oppfølging Nedtrapping ved avslutning

36 Behandlingsforløp Alvorlig depresjon Bedring Frisk
_______+__++_____++++__________+++++ Dag SSA Rehab. Hjemme ……..  Cipralex mg  (d 365) s.kons Totalt 9 kons (spes) til fastlege WHO-5 76%

37 KONKLUSJON Depresjon – somatikk: Gjensidig negativt
Særlig koronarsykdom og i vist tilfelle … Behandle som vanlig Velg SSRI (anbefaler Cipralex p.t.) Trappe opp og ned, bruk s-kons Behandlingsresultat er lovende / forskningsfronten


Laste ned ppt "DEPRESJON og SOMATISK SYKDOM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google