Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Trengereid 16. september 2011 Tromsø og omegn Regionråd Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Trengereid 16. september 2011 Tromsø og omegn Regionråd Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arne Trengereid 16. september 2011 Tromsø og omegn Regionråd Tromsø

3 Hovedoppgave NordNorsk Reiseliv AS 11/16/10Side 3 Markedsføring av Nord Norge som reisemål Vi skal skape reiselyst!

4 NordNorsk Reiseliv satser på økt volum for å styrke økonomien i reiselivet i Nord derav: VISJON 5 millioner fornøyde gjester til Nord-Norge hele året! I dag er det ca 2,8 millioner gjestedøgn i Nord-Norge

5 Reiselivet i Norge involverer mange KRD Infrastruktuktur og kompetanse NHD Regjeringens reiselivsstrategi Innovasjon Norge Landsdelsselskaper Forum for reiseliv Destinasjoner Aktørerer Markedsråd Norge Innovasjon Norge Næringsministerens reiselivsråd Finansiell konsolidering Siva/Invest i Nord/ Banker Prosjekt ”Reiseliv i Nord” Arena, FOU Fylkeskommuner NHO Reiseliv Fylkesmannen Kommuner Andre dept. Fiskeri, samferdsel Landbruk etc

6 Organisering av reiselivet i Nord-Norge Markeds råd Markeds råd

7 Side 7 Profilmarkedsføring (prioriterte opplevelsesområder /spydspisser) Profilmarkedsføring (prioriterte opplevelsesområder /spydspisser) Produktmarkedsføring (Kjøpsutløsende produkter) Produktmarkedsføring (Kjøpsutløsende produkter og støtteprodukter) A ”Attention” I ”Interest” D ”Desire” A ”Action” Blir oppmerksom på Nord-Norge som et spennende og attraktivt reisemål: ”Dit kunne jeg tenke meg å dra!” Fatter interesse for Nord-Norge som reisemål. Søker mer informasjon. Søker ytterligere bekreftelse på attraktiviteten. ”Spennende! Dette må jeg undersøke nærmere! Hvor kan jeg reise, mon tro?” Begynner å planlegger reise til Nord- Norge. Undersøker konkrete tilbud og muligheter. ”Her er det jo så flott, og utrolig mye å oppleve! Jeg får mer og mer lyst til å besøke Nord-Norge!” Bestiller reisen til Norge, med overnatting, transport og opplevelser. ”Nå har jeg undersøkt ulike alternativer, og er klar for å legge inn bestillingen. Dette blir morsomt!” Sammenhengen mellom profil- og produktmarkedsføring

8 Profilmarkedsføring Ambisiøse mål for nordnorsk reiseliv krever at fellesskapet tar ansvar for profilmarkedsføring, samtidig som bedriftene øker sin innsats innen produktmarkedsføring. Det er kombinasjonen av profilmarkedsføring og produktmarkedsføring som bidrar til å bringe flere turister til Nord-Norge

9 9 Prioriterte opplevelsesområder Natur- fenomener Det arktiske Kyst & kystkultur Samisk kultur • Landemerker, nordkapp • Skiftende vær, kontraster • Isbreer • Malstrømmene • Nasjonalparker • Torghatten • Fjell møter hav • Vega verdensarv • Lyngsalpene • Viddene • Skjærgård • Nordlys • Midnattssol • Ekstremgeografi • Polarnetter • Flora og Fauna • Isbjørn • Polarhistorien • Svalbard • Snø og is • Nordlys • Midnattssol • Øyrikene, Lofoten, Senja • Fiskekulturen • Fiskeværene • Handelsstedene • Mytologi, sagn og eventyr • Språket, humoren • Matkultur • Hurtigruten • Vikinghistorien • Litteraturen • Malerne • Sel og hval • Musikken • Historie og mytologi • Levesett • Tre stammers møte • Sjøsamisk kultur • Reindrift • Joik • Festivalene • Duoddji • Maten De fire områdene blir prioritert fordi de tilfredsstiller følgende kriterier: •Skal differensiere Nord-Norge fra konkurrentene våre alene eller i fellesskap •Et viktig motiv for mange for å reise til Nord-Norge •Et reisemotiv som kan stå alene (spydspiss) •Er relevant for Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard •Samsvarer godt med kategoribeskrivelsen, dvs. er attraktive for målgruppen vi retter oss mot og gir oss konkurransekraft i forhold til de vi har definert som våre konkurrenter

10 Selskapets finansieringsgrunnlag Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord Norge, KRD og NHD. Fylkeskommunene Grunnfinansiering Mill 9,0 Administrasjonstilskudd 3,9 Markedsføring 4,5 KRDMarkedsføring 10,0 NHDMarkedsføring via INO 15,0 Markedføringsmidlene brukes til profilering av Nord Norge som reisemål. I tillegg bidrar reiselivsnæringen med egenandeler i kampanjer, i reiseguider og med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse og visningsturer.

11 Utdrag fra markedsbudsjettet høyest prioriterte markeder 2011 MarkedNNR / KRDNHD via INO Norge1 000 0003 000 000 Tyskland1 800 0004 800 000 Sverige 700 0002 000 000 Nederland 870 0002 000 000 Storbritannia 550 0003 000 000

12 Markeder – Nord-Norge Basert på nevnte analyser og spørreundersøkelse blant destinasjoner og bedrifter (tall i parentes er rangering i henhold til overnattingsstatistikk og aktørenes prioritering) •Etablerte markeder •Norge(1 + 1) •Tyskland(2 + 2) •Sverige (3 + 3) •Nederland(4 + 5) Utviklingsmarkeder Storbritannia (9 + 4) Finland (5 + 6) Russland (16 + 7) Danmark (6 + 8) Japan/Kina (12 + 14) USA/Canada (15+15) Etablerte markeder: basispakker Frankrike (7 + 9) Italia (8 + 10) Spania (10 + 11)

13 Presse og mediaverdi (115 mill ++) 8 av 12 David Spinx filmer fra NN Lonely Planet x2 3 reiseprogram på russisk TV 4 mill seere på spansk TV New Scandinavian Cooking (nye program kommer) To airbus landet på Evenes i mars 2010 fra Japan, Lakselv 2011 (Sunami Japan kanselleringer) Felles reiseguide Merkevaren Nord-Norge, ny profil og kommunikasjonskonsept Grundig markedsstrategisk gjennomgang for reiselivet i Nord-Norge Gjennomarbeidet og omfattende aktivtetsplan Nord-Norge mer synlig i markedene NNR i god utvikling

14 11/16/10Side 8 Overnattingsstatistikk fordelt på formål 2006 - 2010 Vi ser resultat av økt innsats

15 Totale gjestedøgn januar- juli 2010 mot 2011 Vi ser resultat av økt innsats

16 Utvikling ferie & fritidstrafikk januar – juli 2011 Vi ser resultat av økt innsats

17 Utvikling i antall utenslandske gjestedøgn januar – juli 2011 Fortsettelse….

18 Viktige prioriteringer i NNRs videre arbeid Sikre og styrke fremtidig finansiering av NNRs virksomhet gjennom samarbeid med offentlige og private eiere/partnere Styrke samholdet og samarbeidet med Innovasjon Norge, regionale landsdelsselskaper, destinasjoner og viktige aktører i reiselivet Nord-Norge og Norge Fortsatt styrke markedsføringen av Nord-Norge Implementere merkevaren Nord-Norge regionalt, nasjonalt og inter-nordisk Styrke samhandling i utviklingen av reiselivet i Barentsregionen (Nordområde satsingen)

19 Utfordringer for å lykkes NordNorsk Reiselivs Markedsråd •Er det viktigste rådgivende organ for NordNorsk Reiseliv i markedsstrategis •Kommer med innspill til strategisk markedsplan for Nord-Norge (valg av markeder og hovedsatsinger) •Bygger gode nettverk for strategisk markedstenkning •Innspill og utvelgelse av spissprodukter/områder for profilering av Nord-Norge •Bygger markedskompetanse

20 Svensk suksess til/fra Tromsø

21 2008 begynte SAS å fly direkte mellom Tromsø og Stockholm i juli og august. Sommerruten viser seg å være en suksess med 85 – 90 % belegg. Også til neste år Sas kommer også til å følge interessen i tiden fremover og vurdere hvor vidt vi skal utvide tilbudet med å fly utover juli og august. Hvorfor ? Kommer gjestene av seg selv? Selv hos ”søta bror” er opplevelsene i Nord-Norge lite kjent.

22 Økt vilje til satsing regionalt gir resultater Investeringer Sverige 2010 (sommer) 2011 (sommer og vinter) NNR300.000 605.000 Troms Reiseliv300.000 Nordland Reiseliv/ FK400.000 300.000 Svalbard Reiseliv 50.000 36.400 SAS100.000 AVINOR100.000 100.000 Destinasjon Lofoten 71.400 Helgeland Reiseliv 35.000 Vesterålen Reiseliv 35.000 Visit Bodø 50.000 Visit Tromsø Region 37.000 Destinasjon Narvik 60.000 NNR/INO/NND2.000.000 TOTALT 1.250.0003.329.800

23 Gjennomførte aktiviteter i Sverige 2011

24 Utvikling av gjestedøgn i Nord-Norge jan-jul 2011 Sverige

25 Utfordringer for å lykkes Transport Øke andel charterturisme sammenlignet med nordlige deler av Finland og Sverige (særlig på vinter) Øke antall direkte ruter til landsdelen fra utlandet for å gi vekst fra våre viktigste markeder inn til Nord-Norge Senke pris på kommunikasjon mellom nordnorske destinasjoner Øke antall og senke priser på leiebiler Bedre koordinering av og forutsigbarhet i offentlig kommunikasjon Utbygging av Tromsø Lufthavn

26 Overnattingkapasitet: Fylle ny kapasitet som har etablert seg de seneste årene, både sommer og vinter (Thon hotellenes ekspansjon, Snowman Resort, Hamn i Senja, osv) Øke tilgangen på rom i luksussegmentet ( 5 stjernes hotell Tromsø). Etterlyses særdeles i det russiske og Kinesiske markedet. Cruise: Kortere cuise øker og Nord-Norge mister andeler Skipene blir større og anløpene færre noe som gir store utfordringer for organisering og gjennomføring av landarrangementene Satse på snuhavner og cruise som starter i Nord-Norge Økt potensial for vintercruise

27 Andre utfordringer fremover: Kompetanse / Kvalitetstenkning i næringa i nord Lønnsomhet i bedriftene krever sesongutjamning og økt volum Holde på / konkurrere om arbeidskraft i forhold til andre næringer, skape helårige arbeidsplasser (vinterprosjekter) Skape en enhetlig / fungerende og finansielt sterk destinasjonsstruktur i Nord-Norge Styrke tilgangen til risikovillig privat og offentlig kapital for å bygge gode reiselivsattraksjoner og produkter/produktcluster

28 FREMTID I NORD Olje / Gass / Energi Tekn/råvareHøy avkasting Fisk Havbruk / trålereGod avkastning BergverkTekn/råvareGod avkastning Reiseliv Mennesker/naturLav avkastning p.t Samfunnsbyggende Medvirker til god infrastruktur Understøtter de andre næringene 70% kvinner Distriktsvennlig/ bosetting Kulturskapende / lyst til å bo Kulturlandskapet Folk til Folk

29 Gjennom styrket samarbeid/samhandling og økt innsats står vi foran et historisk taktskifte i utviklingen av reiselivet i Nord. Momentum er NÅ! Markedene begynner å oppdage oss -  Sammen avgjør vi om reiselivet i nord vil lykkes.


Laste ned ppt "Arne Trengereid 16. september 2011 Tromsø og omegn Regionråd Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google