Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder.

2 113, sjukehusenes nødtelefon  Ingen krav til lagring av lydlogg etter at pasientopplysninger er nedtegnet.  Sjukehusa kjente ikke til regelverket rundt behandling av innsyn lydlogger.  § 1.foreskriften om akuttjenster :  Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene.

3 5 hovedkrav til å nekte.  Er en del av pasientjournalen. Viser til Pasientrettighetsloven § 5- 1  Lydloggen foreligger nedskrevet i et dokument på 58 sider. Dere kan få dette.  En redigering av lydloggen på overnevnte premisser vil i tillegg kreve betydelige ressurser.  Det blir anbefalt at man rydder i lydloggen kronologisk slik at den blir lettere forståelig. Vår vurdering er at lydloggen vil bli enda mer uforståelig dersom vi fjerner denne teksten.  § 21. Hovedregel om taushetsplikt. Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

4 110 Politiet  Innsyn i lydlogg i samband med Hurtigrutebrannen  Innsyn i samband med ulykke i Kr.sund

5 Innsyn hos private Logg fra Florø radio etter brann på hurtigruta. Oversendt Statens Havarikommisjon. Viser til offl. § 13 første ledd jmf:  sjølovens. § 480  Ekom.loven § 2-9. (Tilbyder og installatør plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon)

6 Arkivlova/forskrifta  § 6. Arkivansvaret.  Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.  Forskifta: 3-20. Bevaringspåbod  Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal følgjande materiale alltid bevarast:  e) journalar, medrekna journaldatabasar, og journalregister,  h) presedenssaker og andre saker av prinsipiell karakter, også innanfor saksgrupper der det i godkjende kassasjonsreglar er gitt kassasjonspåbod utan spesifiserte unntak,

7 EU LOV  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

8 Art. 5 nr. 1 i direktivet 1. in any pre-existing format or language, through electronic means where possible and appropriate. This shall not imply an obligation for public sector bodies to create or adapt docu- ments in order to comply with the request, nor shall it imply an obligation to provide extracts from documents where this would involve disproportionate effort, going beyond a simple operation. Public sector bodies shall make their documents available.

9


Laste ned ppt "Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google