Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRÅKALLEN VINTERPARK Samling og utvidelse av heisaktiviteten i Gråkallen Et initiativ fra Trondhjems Skiklub og Sportsklubben Freidig, med bidrag og støtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRÅKALLEN VINTERPARK Samling og utvidelse av heisaktiviteten i Gråkallen Et initiativ fra Trondhjems Skiklub og Sportsklubben Freidig, med bidrag og støtte."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRÅKALLEN VINTERPARK Samling og utvidelse av heisaktiviteten i Gråkallen Et initiativ fra Trondhjems Skiklub og Sportsklubben Freidig, med bidrag og støtte fra NTNUI, TVK og Sør-Trøndelag skikrets

2 Roller Trondheim kommune - Byplankontoret leder prosessen med å utrede tre alternativer for reguleringsplan for Skistua-, Litlgråkallen-, Kobberdammen- og Fjellseterområdet , slik det er beskrevet i fastsatt planprogram, vedtatt av bygningsrådet 3.mai 2011. Norconsult – har fått i oppdrag av Byplankontoret å organisere og gjennomføre konsekvensundersøkelsen og utarbeide forslag til reguleringsplan for klubbenes alternativ, ferdig ca. 1.april 2012. Trondhjems Skiklub og Sportsklubben Freidig, med bidrag og støtte fra fra NTNUI, TVK og Sør-Trøndelag skikrets fremmet i 2008 forslag til kommunen om å få Litlgråkallen- og Nordrennaområdet regulert til alpinanlegg- Gråkallen Vinterpark. Klubbene har seinere utarbeidet plantegning og beskrivelse av vinterparken, samt diverse særnotater. Andre?

3 Framdriftsplan

4

5 Konsekvensundersøkelsen
Dagens og framtidig bruk av området , både sommer og vinter. Var tema på workshop 18/1-11. Miljøkonskvenser. Forurensing fra og i området. Miljøtiltak er beskrevet. Transport, trafikkbelastning, transportbehov og parkering. Samarbeidsgruppen har levert særnotat Tilgjengelighet for andre til fots, med sykkel og på ski. Vi har foreslått avbøtende tiltak Bebyggelse og infrastruktur. Vi har beskrevet vann- og strømforsyning, avløp og bygningsbehov og levert særnotat om intern transport og veibehov i vinterparken Landbruk og skog Biologisk mangfold Landskap og terreng

6 Konsekvensundersøkelsen forts.
Alternativ lokalisering. Ble diskutert i workshopen 18/1-11. Grunnforhold og skred. Barn og unges oppvekstvilkår. Folkehelse. Samarbeidsgruppen har levert særnotat. Tilgjengelighet for besøkende med redusert bevegelighet. Vi har beskrevet tilrettelegging/universell utforming, og det ble diskutert i workshopen 18/1-11. Økonomiske konsekvenser for kommunen. Samarbeidsgruppen har levert investerings- og driftsbudssjett og særnotat om organisering av utbygnings- / eier- og driftsselskap. ROS-analyse, samfunnssikkerhet. 

7 Oppdatert alternativ - kart
Gråkallen vinterpark Oppdatert alternativ - kart

8 Område for heisbasert sykling

9 Typiske Sykkeltraseer

10 Fakta Vinterpark ønskes i Litlgråkallen og Nordrenna. To byggetrinn.
Utforsykling i Litlgråkallområdet. Anlegget kommer til erstatning for Vintervannskleiva, og vil gi en utvidet aktivitet rundt dagens Instruktørbakke. Det planlegges fire-seks nye heiser, derav èn stolheis. Total lengde på nedfarter er m. L= m, H= m. Fall 18-24%. Snøproduksjonsanlegg og flomlys i Litlgråkallen, 2500m nedfarter. Antall besøkende beregnes til årlig, halvparten av Vassfjellet. Det forutsettes forretningsmessig drift. Adkomst planlegges fra topp og bunn, dvs Skistua og Fjellseter. Området dekker 600 daa, og utgjør 0,7 % av Bymarkas areal. Når Vintervannskleiva og Freestylebakken rives, tilbakeføres 150 daa til natur. Kobberdammen blir ikke berørt, og det vil fortsatt være en skogskjerm av gran, furu og bjerk på m mot vinterparken. Området er svært snøsikkert og ligger på kote m.o.h

11 Barn og unge i fokus Anlegges planlegges som et bynært rekrutteringsanlegg for egenorganisert/uorganisert og organisert aktivitet. Anlegget planlegges for ”bratt” friluftsliv: Flerbruk med alpint, twintip, telemark og snøbrett, samt terrengsykkel om sommeren. Ungdommen gis mulighet til å ”ta tilbake Bymarka”. Anlegget blir velegnet for idrettsgymnas med spesialisering i snøbrett, freestyle og alpint og skoleskidager. Anlegget tilrettelegges også for folk med nedsatt funksjonsevne Mange bakker med varierende vanskelighetsgrad Barnebakke Skipark-terrengpark Familiebakke Alpinbakker for trening og barne-, ungdoms og studentrenn Frikjøring/offpiste for bl.a ungdom og studenter Utforsykling/downhill i Litlgråkallen

12 Trafikk Fakta Antar at 50 % vil reise med buss. 30 min. frekvens i helger og timesrute på hverdager. Vegen har kapasitet til å ta unna den økte trafikken. Behov for 250 nye P-plasser= m2. Planlegges nedenfor Fjellseter Kapell. Etterhvert som Forsvaret trekker seg ut, frigis dessuten 4000m2= 150 P-plasser i leirområdet på Litlgråkallen. Påstand Økt trafikk til sentrale deler av marka Usikker på om vegen har stor nok kapasitet Vil kreve store parkeringsareal

13 Bymarka og friluftsliv
Fakta Gråkallen er et ”urbant” friluftsområde med høy tilretteleggingsgrad for tur og ski, og har vært det i mer enn 100 år. Men Litlgråkallen- og Nordrennaområdet brukes i dag i liten grad av turgjengere. Bymarka er 85 km2, vinterparken er 600 daa og 150 daa blir tilbakeført fra Kleiva. Tilgang til uberørt natur i Bymarka Naturreservat litt lengre inn: Herbernheia og Skjellbreidalen. Revberget ogTjuvsprangfjellet blir fortsatt uberørt. Påstand Litlgråkallen-Nordrenna er av de mest attraktive turområdene midt i Bymarka Bymarka er liten og blir mindre av dette inngrepet Mulighetene til å oppleve uberørt natur forringes

14 Kommunale planer Fakta Påstand
Pkt og i Markaplanen.Kun øvre deler av Nordrenna er i kjernesonen. Resten tilhører mellomsonen med ”skog og myr”. Den har rike muligheter for friluftsliv, morsjon og aktiv idrett. Evighetsskogen er bare vernet mot hogst. Pkt og 3 i Markaplanen har som mål å motivere barn og unge til friluftsliv og idrett, og kommunen skal tilrettelegge for det. Idrettsaktivitet har stor helseeffekt for barn og ungdom. Pkt. 8.6 i Markaplanen. Idretter som er friluftsrelaterte og som er avhengig av marka som arena, skal gis mulighet til å etablere faste idrettsanlegg. Plan for idrett og friluftsliv : Kommunen skal bidra til prosjektering og utbygging av rekrutteringsanlegg for alpint i Stokkåsen og ved Fjellseter. Markaloven av 2009 for Oslomarka. Miljøverndepartementet godkjente i utvidelse av Tryvann Vinterpark som ligger innenfor den røde strek. Kommunale planer Påstand Utbyggingen er i strid med Markaplanen fra 2002 Området ligger i kjernesonen som er vernet i Evighetsskogen

15 Forhold til andre anlegg
Fakta Parken ventes å ha positiv effekt på bruken av Vassfjellet. Vassfjellet har gått med solide overskudd de siste årene. Gråkallen er bynært. Kjørelengde fra Sentrum er hhv km, Moholt 24-13, Byåsen 24-8, Heimdal , Lade 29-11km. Sparer tid og penger. Lavere CO2-utslipp. Drivstoffbesparelse ca kr pr. vintersesong. Buss er/blir bedre til Gråkallen med 1/2-times frekvens og billigere. Redusert reisekostnad ca kr. pr. vinter. Mindre nærmiljøanlegg ved boligområder har vist seg å være krevende å holde åpne, og er mindre snøsikre. Påstand Vassfjellet vil gå konkurs Ubetydelig forskjell i kjørelengde til Gråkallen og Vassfjellet Gråkallen kan ikke kalles et nærmiljøanlegg


Laste ned ppt "GRÅKALLEN VINTERPARK Samling og utvidelse av heisaktiviteten i Gråkallen Et initiativ fra Trondhjems Skiklub og Sportsklubben Freidig, med bidrag og støtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google