Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISK PLATTFORM FOR IMELLA Sør-Troms regionråd 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISK PLATTFORM FOR IMELLA Sør-Troms regionråd 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISK PLATTFORM FOR IMELLA Sør-Troms regionråd 2012

2 INNLEDNING OG FORMÅL • Sør-Troms regionråd består av kommunene Lavangen, Salangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy og Kvæfjord. • Naturskjønne og kulturelle plasser i kommunene i Sør-Troms skal forsterkes, bygges opp og bindes sammen. Dette er et interkommunalt prosjekt som skal bidra til nyskaping og videreutvikling av næringer tilknyttet kulturarven, lokal stedsutvikling og sterkere regional tilhørighet. Plassene skal gjøre folk mer glad i stedene de bor i og ved.

3 OM PROSESSEN • Prosjektet Kulturelle rasteplasser ble lyst ut på anbud via Doffin. Appareo Kommunikasjon ble valgt som leverandør. Etter at arbeidet var igangsatt, ble det definert et tilleggprosjekt om utvikling av aktiviteter/innhold for å fylle de kulturelle rasteplassene med innhold – felles aktiviteter. • Prosjektlederne fra deltakerkommunene har deltatt aktivt i utformingen av strategien. Det har vært gjennomført tre arbeidsmøter. I første workshop deltok også ordførere/varaordførere, i tillegg til prosjektledere. • Strategidokumentet skal legges fram for Sør-Troms regionråd til behandling høsten 2012.

4 OPPDRAGET • I oppdraget ble det bedt om konseptutvikling og profilprosess for Kulturelle rasteplasser. Det innebar planlegging og gjennomføring av arbeidsprosessen, konseptutvikling, utvikling av visjon, verdier, navn og posisjon. • Det ble også bedt om design/profilprogram, og forprosjekt med skisse til kommunikasjonsløsninger

5 EI OPPLEVELSESRUTE

6 DE FØRSTE IMELLA-PLASSENE Lavangen Vikinghus og gamme Salangen Salangsverket Gratangen Morgans skip Skånland Isbaderstranda Ibestad Fabeløya naturlekepark Harstad Generalhagen Bjarkøy Tore hunds utkikkspunkt Kvæfjord Nupen

7 FELLESTREKK • Grenser til havet/fjorden • Mange norske, historiske trekk – samisk kultur og vikinghistorie • Nærhet til fjell • Levende kystkultur • I kontakt med naturen (fiskemuligheter, turstier, bærplukking, jakt, padling, klatring osv) • Sør-Troms museum • Det knytter seg historier til plassene • Det går an å komme seg dit relativt enkelt • Nærhet til Kystkulturveien • Midnattssol og mørketid • Tilknytning til utdanningsinstitusjoner (lavt og høyt nivå)

8 GENERELLE UTFORDRINGER • Varierende kapasitet og tilgang til ressurser på de ulike stedene kan gjøre opplevelsen av hver enkelt plass ulik. • Det er en lang og noe utilgjengelig rute, og det er ingen gjennomfartsvei. • Folk i Sør-Troms kan se seg blind på egen region og ser ikke alle mulighetene som ligger der - og heller ikke utfordringene. • Klima og mulighetene for å lage helårsaktiviteter. • Mangel på fasiliteter. • Sprikende framdrift og planer - disse bør koordineres. • Forankring av prosessen underveis. • Skape gjentagende aktiviteter.

9 KOMMUNIKASJONS- UTFORDRINGER • Mangel på kjennskap til plassene • Konkurrerer med andre svært kjente og attraktive reisemål (Lofoten, Tromsø) • Må kommunisere troverdig – som plasser som kan by på noe attraktivt • Evne/kapasitet til å kommunisere bredt nok og ofte nok • At det finnes kommunikasjon om alle plassene/hele ruta på hver plass • Identifisering og forankring hos lokalbefolkningen er kritisk for å kunne mobilisere til engasjement og innsats

10 OM NAVN • Å velge navn blir viktig for både plassene, kommunikasjonen og forankringen. • Noen kriterier for et godt navnevalg: - Ikke geografisk forankret i kun ett eller noen få steder - Enkelt satt sammen og godt å si - Norsk - Gi assosiasjoner til den nordnorske kulturen - Må kunne brukes like godt skriftlig som muntlig

11 OM IMELLA • IMELLA er dialektformen av “i mellom” i store deler av Nord- Norge. • Det kommuniserer det plassene ønsker å være og tar opp i seg både formål og visjon. • Navnet fungerer som en brobygger og kan ikke knyttes til noe spesifikt sted. • Det er et hverdagsord som får en overraskende effekt når det brukes som navn. • Det er godt å si – og det ser spennende ut.

12 OM VISJONEN: (Oss) imella skaper (vi) varige verdier • IMELLA-plassene tar hensyn til naturen og brukes på en bærekraftig måte – de varer til generasjonene som kommer. • IMELLA-plassene skal utvikle seg i takt med tida – og i tråd med naturen. • Verdien av IMELLA-plassene øker. Folk i Sør-Troms er stolte av plassene, og de bidrar til å sveise folk sammen.

13 PRIORITERTE MÅLGRUPPER • Lokalbefolkningen i kommunene • Folk i Sør-Troms region • Folk i regionene rundt Sør-Troms • Lokalt næringsliv • Lag og foreninger • Skole- og utdanningsinstitusjoner i Sør-Troms region • Utflytta sør-tromsværinger (både profiler og andre) • Tilreisende – besøkende • Lokale reiselivsbedrifter • Journalister – media, både lokalt, regionalt og nasjonalt • Politikere og andre beslutningstagere • Utvalgte personer

14 POSISJON: ALLE VIL OPPLEVE IMELLA IMELLA er plasser å: - Å treffes på - dra til - være i/være aktiv på - få kunnskap om/lære gjennom - oppleve - dele IMELLA er: • Fine plasser å være i for småbarnsfamilier • Plasser å være aktive på for aktive mennesker • Hyggelige steder for pensjonister • Lærerike steder for ungdommer: NEWTON-SATELITTER

15 IMELLA-VERDIER: LEVENDE Levende som i åpen, inkluderende og våken. • En IMELLA-plass gir deg levende historier fra fortida og rom til å skape historier selv. • En IMELLA-plass innbyr til opplevelser og aktiviteter du vil huske og dele med andre. • En IMELLA-plass bidrar til å skape gode lokalsamfunn og gjør at det er godt å leve i Sør-Troms.

16 RAUS Raus som i romslig, åpen og tilgjengelig. • Hver IMELLA-plass ønsker deg velkommen og tar godt i mot alle som kommer. • IMELLA-plasser er gode plasser å treffes og gode plasser for rike opplevelser.

17 NATURLIG Naturlig som i ekte, ujålete og ærlig. • En IMELLA-plass er tett på naturen og inviterer til å være aktiv. • Alle IMELLA-plassene tar hensyn til omgivelsene og naturen – du forlater aldri en IMELLA-plass uten å rydde etter deg. • En IMELLA-plass varer lenge.

18 FELLES PLATTFORM - HOVEDSTRATEGIER • En IMELLA-plass skal gi opplevelser. • En IMELLA-plass skal gi kunnskap. • En IMELLA-plass har historier. • En IMELLA-plass inviterer deg til aktiviteter. • En IMELLA-plass er tilgjengelig for alle med universell utforming. • En IMELLA-plass har tilgang til nødvendige fasiliteter.

19 IMELLA-GODKJENNING • Alle plassene må oppfylle kriteriene i plattformen for å bli kalt en IMELLA-plass. Kriteriene formaliseres i eget dokument. • Denne godkjenningen kan en plass få – men godkjenning gis ikke for evig. Sør-Troms regionråd har ansvar for å dele ut og moderere plassene. • Hver gang en ny IMELLA-plass skal lanseres, gjøres dette med brask og bram – hver plass lager sin medieplan.

20 KOMMUNIKASJONSMÅL • Få folk i regionen til å oppdage, bli kjent med og bruke IMELLA-plassene aktivt og ofte • IMELLA blir kjent og snakket om langt utenfor regionen, og besøkt langveis fra • Bygge stolthet og identitet på de ulike stedene. • Bygge omdømme både i og utenfor regionen

21 HOVEDSTRATEGIER FOR KOMMUNIKASJON Historiene • Hvert sted rommer historier som kan brukes - både historiske og personlige historier. Historiefortelling skal systematiseres og brukes aktivt som grep. Ildsjelene • Lag, foreninger og hele lokalbefolkningen bør delta og involveres i utforming, formidling og kommunikasjon. Mobilisering og bred involvering skal prege IMELLA-plassene. Gjenkjennelse • Helheten skal kjennes igjen både visuelt og innholdsmessig. Så langt det er praktisk mulig, skal nye initiativ /tiltak koordineres med Sør-Troms regionråd. Omtale • Redaksjoner i hele landet skal inviteres inn. Alle IMELLA-plassene lager egne medieplaner, basert på overordnet mediestrategi.

22 ARBEIDSFORM OG ANSVAR • Hver kommune har ansvar for sin IMELLA-plass, både når det gjelder utforming og kommunikasjon. Føringene fra hovedstrategien brukes i arbeidet lokalt. • Sør-Troms regionråd har ansvar for IMELLA-godkjenning, og for å sikre at IMELLA-plassene oppfyller kriteriene. • Sør-Troms regionråd har ansvar for å gjøre nødvendige revideringer av gjeldende strategi. Hver kommune involveres i arbeidet. • Sør-Troms regionråd har ansvar for å få på plass felles IMELLA- nettsted., og for overordnet drift. Hver kommune har ansvar for å oppdatere informasjon om egen IMELLA-plass på nettstedet. • Hver kommune fronter egen IMELLA-plass, men alle utnytter kommunikasjonsmuligheter til å synliggjøre helheten.


Laste ned ppt "STRATEGISK PLATTFORM FOR IMELLA Sør-Troms regionråd 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google