Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser Sangerstevne på Rådhusplassen i Elverum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser Sangerstevne på Rådhusplassen i Elverum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser Sangerstevne på Rådhusplassen i Elverum

2 Hva er stedsutvikling ? Fysisk, sosiokulturell og næringsmessig utvikling av et sted; - som har et navn, en identitet og en fysisk avgrensning Fylkeskommunens mål nås ved at kommunene lykkes med å skape attraktive steder……. (tidl. mål i fylkesplan) Åpning av Bunåva i Vingelen

3 Steder har som folk – ulike identiteter

4 Barndommen er ikke en tid, men et sted Øvre Elgbæsjhytta i Bodø – fikk byggetillatelse i jan. -12

5 Stedets grunnleggende hensikt er møtestedet arkitekturprofessor Christian Nordberg-Schultz

6 Møtesteder – hva er det?

7 A.Tradisjonell fysisk analyse med basis i arkitektfagene; - historiske utvikling, natur og landskap, bebyggelsens organisering, samt bygninger og andre enkeltelementer. B.Sosiokulturell stedsanalyse • Stedsbilder – dominerende forestillinger og mulig- heter for lokalsamfunnsutvikling • Stedsbruk – ulike formål og virksomheter • Stedsinteresser – sammenfallende eller motstridende oppfatninger om videre grep Kvalitativ metode får fram ulike personers opplevelser, erfaringer, ønsker og 'bilder' av stedet Stedsanalyse – enes om kvalitetene

8 Hvordan skape nye steder og møteplasser?

9 Gode steder for mennesker Beskyttelse mot trafikk og ulykker Beskyttelse mot kriminalitet/vold Beskyttelse mot ubehagelige sansepåvirkninger Muligheter for å gåMuligheter for å stå / opphold Muligheter for å sitte Muligheter for å seMuligheter for å snakke og høre Muligheter for ut- foldelse/aktiviteter Skala (menneskelig) Kunne nyte posi- tive klimaeffekter Estetisk kvalitet og positive inntrykk «Byer for mennesker» Jahn Gehl

10 Å skape nye steder -Fysisk samlingspunkt - Meningsbærende symboler -Bruksvennlig/innbydende

11 Kopparleden Landhandel i Tufsingdalen i Os Nærbutikken er som helsekost for sjelen. De små butikkene er viktige for folkehelsa fordi de leverer trygghet, nærhet og tilhørighet, i tillegg til å selge dagligvarer. Per Fugelli Tre gode historier

12 Rena syd – en ny bydel

13 Magnor i Eidskog – fortid og framtid

14 •10 kommuner i et læringsnettverk •Regional ressursgruppe sentralt – fellessamlinger/seminar og individuelt tilpasset veiledning til enkeltkommuner •10t arkitekthjelp og coaching (rammeavtaler) •Ungdomsmedvirkning – 2 kursrekker m/ demokrati og «unge arrangører» + tiltaksmidler Lokalsamfunnsutvikling i kommunene Gatekunst på Sand Steien hotell og Østbybutikken

15 • Vingelen nasjonalparklandsby (Tolga) • Steia – Stasjonsbyen «Lilleelvdalen» (Alvdal) • Engerdal sentrum • Sand – «gjøre Sand synlig» (Nord-Odal) • Hjellum (Hamar) • Øvrebyen (Kongsvinger) Stedsutvikling – fysisk, næringsmessig og sosiokulturell utvikling av et sted som har et navn og en definert avgrensning

16 • Rendalen – Veidemannskultur • Trysil – omdømme (lokalsamfunn/reiseliv) • Eidskog – Cittaslow «det gode liv» • Åsnes – «Landsbyen Flisa» (motor i utv.) Identitet og omdømme - hele kommunen

17 Folkehelse i steds- og lokalsamfunnsutvikling Å høre til - identitet, stolthet og kjenne egen historie Å medvirke- være betydningsfull og kunne bidra Å kunne møtes - åpne og trygge steder ute og inne Å kunne bruke omgivelsene - gang-/sykkelstier, parker og lekeplasser og tilgang til natur (universell utforming) Det handler om å involvere «alle» i arbeidet med å skape gode steder


Laste ned ppt "Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser Sangerstevne på Rådhusplassen i Elverum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google