Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser
Sangerstevne på Rådhusplassen i Elverum

2 Hva er stedsutvikling ? Fysisk, sosiokulturell og næringsmessig utvikling av et sted; - som har et navn, en identitet og en fysisk avgrensning Fylkeskommunens mål nås ved at kommunene lykkes med å skape attraktive steder……. (tidl. mål i fylkesplan) Åpning av Bunåva i Vingelen

3 Steder har som folk – ulike identiteter

4 Barndommen er ikke en tid, men et sted
Øvre Elgbæsjhytta i Bodø – fikk byggetillatelse i jan. -12

5 Stedets grunnleggende hensikt er møtestedet arkitekturprofessor Christian Nordberg-Schultz

6 Møtesteder – hva er det?

7 Stedsanalyse – enes om kvalitetene
Tradisjonell fysisk analyse med basis i arkitektfagene; - historiske utvikling, natur og landskap, bebyggelsens organisering, samt bygninger og andre enkeltelementer. Sosiokulturell stedsanalyse Stedsbilder – dominerende forestillinger og mulig-heter for lokalsamfunnsutvikling Stedsbruk – ulike formål og virksomheter Stedsinteresser – sammenfallende eller motstridende oppfatninger om videre grep Kvalitativ metode får fram ulike personers opplevelser, erfaringer, ønsker og 'bilder' av stedet

8 Hvordan skape nye steder og møteplasser?

9 Gode steder for mennesker
Beskyttelse mot trafikk og ulykker Beskyttelse mot kriminalitet/vold Beskyttelse mot ubehagelige sansepåvirkninger Muligheter for å gå Muligheter for å stå / opphold Muligheter for å sitte Muligheter for å se Muligheter for å snakke og høre Muligheter for ut-foldelse/aktiviteter Skala (menneskelig) Kunne nyte posi-tive klimaeffekter Estetisk kvalitet og positive inntrykk «Byer for mennesker» Jahn Gehl

10 Å skape nye steder Fysisk samlingspunkt - Meningsbærende symboler
Bruksvennlig/innbydende

11 Tre gode historier Kopparleden Landhandel i Tufsingdalen i Os
Nærbutikken er som helsekost for sjelen. De små butikkene er viktige for folkehelsa fordi de leverer trygghet, nærhet og tilhørighet, i tillegg til å selge dagligvarer. Per Fugelli

12 Rena syd – en ny bydel

13 Magnor i Eidskog – fortid og framtid

14 Lokalsamfunnsutvikling i kommunene
10 kommuner i et læringsnettverk Regional ressursgruppe sentralt – fellessamlinger/seminar og individuelt tilpasset veiledning til enkeltkommuner 10t arkitekthjelp og coaching (rammeavtaler) Ungdomsmedvirkning – 2 kursrekker m/ demokrati og «unge arrangører» + tiltaksmidler Steien hotell og Østbybutikken Gatekunst på Sand

15 Stedsutvikling – fysisk, næringsmessig og sosiokulturell utvikling av et sted som har et navn og en definert avgrensning Vingelen nasjonalparklandsby (Tolga) Steia – Stasjonsbyen «Lilleelvdalen» (Alvdal) Engerdal sentrum Sand – «gjøre Sand synlig» (Nord-Odal) Hjellum (Hamar) Øvrebyen (Kongsvinger)

16 Identitet og omdømme - hele kommunen
Rendalen – Veidemannskultur Trysil – omdømme (lokalsamfunn/reiseliv) Eidskog – Cittaslow «det gode liv» Åsnes – «Landsbyen Flisa» (motor i utv.)

17 Folkehelse i steds- og lokalsamfunnsutvikling
Å høre til - identitet, stolthet og kjenne egen historie Å medvirke - være betydningsfull og kunne bidra Å kunne møtes - åpne og trygge steder ute og inne Å kunne bruke omgivelsene - gang-/sykkelstier, parker og lekeplasser og tilgang til natur (universell utforming) Det handler om å involvere «alle» i arbeidet med å skape gode steder


Laste ned ppt "Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google