Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smart Grid - AMS-dataflyt Piloter - erfaringer Torstein Løvseth 25.10.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smart Grid - AMS-dataflyt Piloter - erfaringer Torstein Løvseth 25.10.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smart Grid - AMS-dataflyt Piloter - erfaringer Torstein Løvseth 25.10.2011

2 Investering i AMS – flere(3) aktuelle verdikjeder Hvor skal nytteverdiene hentes? Faktura ROI=1/3 Nye tjenester ROI=1/3 • Differienserte produkter • Ny-forbedret kundeservice ”Nettnytte” ROI=1/3 • Smart Grid • Forbedret Nettdrift

3 Innhold i forskriftene •AMS-forskriftene klare i 2011 •Er grunnlaget for Smart Grid lagt?

4

5

6 Smart Grid: Nettutvikling- Nettdrift – Nytteverdier ved AMS-innføring Smart Grid: Ikke et spørsmål om ”SKAL VI ??” men ”AMBISJONS-NIVÅ og HVORDAN”

7 Innsamling MDMS EVENT MGR MDMS EVENT MGR Scada NIS- Fokus AMSFokus Nettdrift Planlegging – Utrulling – Kundedata - Måledata – Tekniske data - Avbrudd - Installasjon – Innsamling - Topologi – Alarms – Nettap – Balanserapporter – Brytere – Overvåking………… osv……………………………………… FE Andre FE FE Fokus Kundeservice KIS-system Arbeidsprosesser på tvers av avdelinger AvviksHINDRING/håndtering Monitor performance & KPIs Kartstøtte SLA-overv. DMS

8 AMS – trender mot 2016  Nasjonale måleverdidatabaser kan på sikt overta noe av behovet for MDM-funksjonalitet hos nettselskapene  Alle målere er fjernavlest med timesinnsamling av forbruk  Automatisk overvåking og styring av 50% av nettstasjonene  Sanntids registrering og behandling av hendelser i nett og hos sluttkunde  24/7 overvåking av kommunikasjonsnettet  Inn- og utkobling av last på alle sluttkunder  Kommunikasjonsnettet benyttes av andre tjenesteleverandører  Nye tariffprodukter gir stor kundeinvolvering  Kunden betaler i henhold til målt leveringskvalitet  Kortere levetid på AMS-utstyret??.

9 AMS - Erfaringer så langt •Norge  Forskrifter i 2011(juli) – fullskala innen utgangen av 2016  Økt fokus på at AMS er starten på Smart Grid (hendelser og alarmer)  Gjennomførte(ing) pilotprosjekter •Sverige  Første generasjons målere allerede i ferd med å bli byttet ut  Smart grid med ”Stasjonsmätning” på full fart inn  Konsolidering av innsamlingsløsninger  Økt fokus på forvaltning av den tekniske infrastrukturen •Internasjonalt  Piloter med AMS som muliggjører for Smart Grid  Data skal prosesseres nærmere og nærmere sanntid  Datamengden fra alarmer/eventer eksploderer

10 Ext. Head-end Import Smart Metering- Smart Grid verdikjede Faktura/ KIS Smart Metering Meter mgmt - Smart Grid Demand response Lev.kvalitet avbrudds- håndtering NIS / DMS Energibruk Utrullings- støtte Avregning/ prognosering Måleradaptrer Kommunikasjon Filtrering- validering, estimering og beregninger Datalager: Timeverdier- Events Faktura- og avregnings- underlag Leveres ikke av Powel

11 Nasjonal Målerverdidatabase og Smart Grid Events for Smart Grid DMS

12 Overgang til AMS – tradisjonelle verdikjeder i endring Illustrasjon: Sintef

13 The smart grid roadmap

14 Strømnettet i 2011 – Closing the gap Transmisjonsnett Smart Distribusjonsnett Ikke veldig smart Kunde I ferd med å bli smart

15 Meter Asset Management – utrullingsstøtte

16

17

18 Avbruddsovervåking Avsluttede avbrudd med ulik lengde eller pågående avbrudd

19 Smart Grid rapport fra kartet som brukergrensesnitt - hendelser - avbrudd

20 Nytteverdier AMS-data tilgjengelig i Nettdrift -Redusert KILE? -Riktig prioritering i feilsituasjoner -Tilpasse koblingsbilde for å redusere nettap -Økt sikkerhet ved arbeid i nettet -Automatisk FASIT-registrering -Dokumentert leveringskvalitet -Bedre kundebehandling/-tilfredsshet

21 Prosessering av hendelser – og aksjoner - Fra registrert hendelse i nettstasjon til aksjon på driftssentralen •Forbruk •Spenning •Jordfeil •Kortslutning •Bryterposisjon •Åpen dør •Luftfuktighet •Temperatur •Hendelser bør dukke opp automatisk på skjerm i driftsstøttesystemet •Viktig med filtrering •Mye kan automatiseres – f.eks. arbeidsordre for lukking av åpen dør

22 Høy- og lavspentnettet

23 Hendelser fra måler og analyser i NIS i samme grensesnitt

24 DMS – Hurtig visning på skjerm hos operatør (data, enlinjeskjema, hendelser og alarmer)

25 EB Nett: Forventet nytteverdi •Raskere håndtering av driftsfortstyrelser •Mindre vedlikeholdskostnader •Kunde håndtering •Tenker helhetlig i systemstrukturen •Gjøre oppgavene interessant for operatøren 25

26 Nettanalyser | AMS gir nye muligheter Dagens situasjon •Manuell datafangst  Kundens opplevde leveringskvalitet, tilstandsdata nettet Framtiden med smarte målere •Automatisert datafangst  Fokus på avvik •Usikkert datagrunnlag for analyser – estimat •Analyser fokusert på å simulere virkeligheten •Datagrunnlag basert på observasjoner •Analyser fokusert på årsak og tiltak

27 • Nettanalyser i NetBas med data fra AMS som input • Henter data fra MDMS for hver analyse • Data fra 14 nettstasjoner, 750 kunder Nettanalyser | Pilot hos

28 Aktuelle analyser •Lastprofiler  Lastprofiler på kundenivå  Sammenlagring på nettstasjonsnivå  Sammenligne målte lastprofiler med statiske lastprofiler •Leveringskvalitet  Spenning på kundenivå  Bruke alarmer på spenning fra AMS som grunnlag for å analysere aktuelle tiltak i NetBas •Nettap  Målt uttak i nettstasjon og hos hver enkelt kunde (kWh)  Målt nettap vs. beregnet nettap basert på målinger hos kunder

29 Innsamlede data •Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt hos alle kunder •Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt sum for nettstasjon •Eventer: Spenning og strøm hos alle kunder •NetBas henter data fra MDMS for den aktuelle perioden ved hver analyse

30 Overstrømshendelser

31 Laveste spenning presentert i kart

32 Last i nettstasjon og spenning hos kunde

33 Målt vs. beregnet nettap

34 Resultater så langt •Avvik mellom målt og beregnet nettap – hvorfor?  Målefeil  Feil i nettdokumentasjon  Manglende måleverdier  Umålt forbruk (strømtyveri)  Reaktiv flyt i nettet •Viktige observasjoner  Analyser med målte verdier gir i mange tilfeller høyere last på nettstasjon enn analyser med tradisjonell metodikk  Dvs. tradisjonelle analyser undervurderer behovet for øke kapasiteten i nettstasjonene  Alternative tiltak som laststyring o.l. mer lønnsomt enn antatt  I andre tilfeller er lasten mindre enn man tror  Kan utsette investeringer man trodde var nødvendig

35 3 viktigste suksessfaktorer •Involvering av nøkkelpersonell og etablering av AMS-arbeidsprosessser på tvers av avdelingene •Etablere og teste AMS-verdikjeden – Bygg innenfra og utover mot måler •Bestemme ambisjonsnivå inklusive etapper på AMS-innføringen – SSS – Små –synlige - sukesser

36 Takk for meg Torstein Løvseth torstein.lovseth@powel.no Mobil: 481 64 887


Laste ned ppt "Smart Grid - AMS-dataflyt Piloter - erfaringer Torstein Løvseth 25.10.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google