Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMS-dataflyt Piloter - erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMS-dataflyt Piloter - erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 AMS-dataflyt Piloter - erfaringer
Smart Grid - AMS-dataflyt Piloter - erfaringer Torstein Løvseth

2 Investering i AMS – flere(3) aktuelle verdikjeder Hvor skal nytteverdiene hentes?
Faktura ROI=1/3 Nye tjenester ROI=1/3 Differienserte produkter Ny-forbedret kundeservice ”Nettnytte” ROI=1/3 Smart Grid Forbedret Nettdrift 2

3 Innhold i forskriftene
AMS-forskriftene klare i 2011 Er grunnlaget for Smart Grid lagt? Forskrift 301 av 11.mars 1999 den såkalte ”Avregningsforskriften” ble endret i sommer. Forskriften innfører et nytt begrep ”AMS” eller ”Avansert måle- og styringssystem” til erstatning for de gamle begrepene AMR (automatisk måleravlesing), fjernavlesing og 2VK. Men hva inneholder egentlig disse forskriftene? Hvilke føringer gir de og ikke minst hvilke begrensinger finnes. Er dette tilstrekkelig for realisering av det smarte nettet?

4 Veien frem til de endelige forskriftene har vært lang og kronglete
Veien frem til de endelige forskriftene har vært lang og kronglete. Forventningene i deler av bransjen har vært store og bekymringene desto større hos andre. Var det en revolusjon vi stod overfor eller bare en naturlig utvikling av en teknologi som allerede var på plass? Vi må huske på at fjernavleste strømmålere har vært en realitet i Norge i over 15 år. Mens vi ventet utviklet vi et nytt vokabular. Fremtiden skulle være Smart. Vi snakket om Smarte målere, Smarte hus, Smarte telefoner og Smarte nett. Vi ventet på den digitale revolusjon i el-sektoren og ventet på det smarte.

5 Mer enn 60 høringsinstanser fikk uttale seg
Mer enn 60 høringsinstanser fikk uttale seg. I forhold til NVE’s opprinnelige forslag fikk everkene gjennomslag for mange av moderasjonsforslagene sine. På noen områder ble kravene kraftig utvannet mens på andre forsvant kravene helt. I forhold til begrepet AMS ble det mye måling, litt styring, men om systemet ble særlig avansert og smart kan vel diskuteres. Men det er nok av de som også mener at myndighetene har gått langt i forskriftene, ja kanskje for langt og at mer burde vært lagt opp til markedet å bestemme. Uansett, det viktigste er at nå ligger forskriftene der og jobben kan begynne!

6 Smart Grid: Nettutvikling- Nettdrift
Smart Grid: Nettutvikling- Nettdrift – Nytteverdier ved AMS-innføring Smart Grid: Ikke et spørsmål om ”SKAL VI ??” men ”AMBISJONS-NIVÅ og HVORDAN”

7 Arbeidsprosesser på tvers av avdelinger
AvviksHINDRING/håndtering Monitor performance & KPIs Kartstøtte SLA-overv. Innsamling MDMS EVENT MGR Scada NIS- Fokus AMS Fokus Nettdrift Planlegging – Utrulling – Kundedata - Måledata – Tekniske data - Avbrudd - Installasjon – Innsamling - Topologi – Alarms – Nettap – Balanserapporter – Brytere – Overvåking………… osv……………………………………… FE Andre FE Fokus Kundeservice KIS-system DMS

8 AMS – trender mot 2016 Nasjonale måleverdidatabaser kan på sikt overta noe av behovet for MDM-funksjonalitet hos nettselskapene Alle målere er fjernavlest med timesinnsamling av forbruk Automatisk overvåking og styring av 50% av nettstasjonene Sanntids registrering og behandling av hendelser i nett og hos sluttkunde 24/7 overvåking av kommunikasjonsnettet Inn- og utkobling av last på alle sluttkunder Kommunikasjonsnettet benyttes av andre tjenesteleverandører Nye tariffprodukter gir stor kundeinvolvering Kunden betaler i henhold til målt leveringskvalitet Kortere levetid på AMS-utstyret??.

9 AMS - Erfaringer så langt
Norge Forskrifter i 2011(juli) – fullskala innen utgangen av 2016 Økt fokus på at AMS er starten på Smart Grid (hendelser og alarmer) Gjennomførte(ing) pilotprosjekter Sverige Første generasjons målere allerede i ferd med å bli byttet ut Smart grid med ”Stasjonsmätning” på full fart inn Konsolidering av innsamlingsløsninger Økt fokus på forvaltning av den tekniske infrastrukturen Internasjonalt Piloter med AMS som muliggjører for Smart Grid Data skal prosesseres nærmere og nærmere sanntid Datamengden fra alarmer/eventer eksploderer

10 Smart Metering- Smart Grid verdikjede
Lev.kvalitet avbrudds-håndtering Utrullings- støtte NIS / DMS Ext. Head-end Import Filtrering-validering, estimering og beregninger Datalager: Timeverdier- Events Faktura- og avregnings-underlag Faktura/ KIS Måleradaptrer Kommunikasjon Energibruk Demand response Smart Metering Avregning/ prognosering Meter mgmt - Smart Grid Leveres ikke av Powel

11 Nasjonal Målerverdidatabase og Smart Grid
Events for Smart Grid DMS

12 Overgang til AMS – tradisjonelle verdikjeder i endring
Illustrasjon: Sintef

13 The smart grid roadmap

14 Strømnettet i 2011 – Closing the gap
Transmisjonsnett Smart Distribusjonsnett Ikke veldig smart Kunde I ferd med å bli smart

15 Meter Asset Management – utrullingsstøtte

16

17

18 Avbruddsovervåking Avsluttede avbrudd med ulik lengde eller pågående avbrudd

19 Smart Grid rapport fra kartet som brukergrensesnitt - hendelser - avbrudd

20 Nytteverdier AMS-data tilgjengelig i Nettdrift
Redusert KILE? Riktig prioritering i feilsituasjoner Tilpasse koblingsbilde for å redusere nettap Økt sikkerhet ved arbeid i nettet Automatisk FASIT-registrering Dokumentert leveringskvalitet Bedre kundebehandling/-tilfredsshet

21 Prosessering av hendelser – og aksjoner - Fra registrert hendelse i nettstasjon til aksjon på driftssentralen Forbruk Spenning Jordfeil Kortslutning Bryterposisjon Åpen dør Luftfuktighet Temperatur Hendelser bør dukke opp automatisk på skjerm i driftsstøttesystemet Viktig med filtrering Mye kan automatiseres – f.eks. arbeidsordre for lukking av åpen dør

22 Høy- og lavspentnettet

23 Hendelser fra måler og analyser i NIS i samme grensesnitt

24 DMS – Hurtig visning på skjerm hos operatør (data, enlinjeskjema, hendelser og alarmer)

25 EB Nett: Forventet nytteverdi
Raskere håndtering av driftsfortstyrelser Mindre vedlikeholdskostnader Kunde håndtering Tenker helhetlig i systemstrukturen Gjøre oppgavene interessant for operatøren 25

26 Nettanalyser | AMS gir nye muligheter
Dagens situasjon Framtiden med smarte målere Manuell datafangst Kundens opplevde leveringskvalitet, tilstandsdata nettet Automatisert datafangst Fokus på avvik Usikkert datagrunnlag for analyser – estimat Analyser fokusert på å simulere virkeligheten Datagrunnlag basert på observasjoner Analyser fokusert på årsak og tiltak

27 Nettanalyser | Pilot hos
Nettanalyser i NetBas med data fra AMS som input Henter data fra MDMS for hver analyse Data fra 14 nettstasjoner, 750 kunder

28 Aktuelle analyser Lastprofiler Leveringskvalitet Nettap
Lastprofiler på kundenivå Sammenlagring på nettstasjonsnivå Sammenligne målte lastprofiler med statiske lastprofiler Leveringskvalitet Spenning på kundenivå Bruke alarmer på spenning fra AMS som grunnlag for å analysere aktuelle tiltak i NetBas Nettap Målt uttak i nettstasjon og hos hver enkelt kunde (kWh) Målt nettap vs. beregnet nettap basert på målinger hos kunder

29 Innsamlede data Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt hos alle kunder Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt sum for nettstasjon Eventer: Spenning og strøm hos alle kunder NetBas henter data fra MDMS for den aktuelle perioden ved hver analyse

30 Overstrømshendelser

31 Laveste spenning presentert i kart

32 Last i nettstasjon og spenning hos kunde

33 Målt vs. beregnet nettap

34 Resultater så langt Avvik mellom målt og beregnet nettap – hvorfor?
Målefeil Feil i nettdokumentasjon Manglende måleverdier Umålt forbruk (strømtyveri) Reaktiv flyt i nettet Viktige observasjoner Analyser med målte verdier gir i mange tilfeller høyere last på nettstasjon enn analyser med tradisjonell metodikk Dvs. tradisjonelle analyser undervurderer behovet for øke kapasiteten i nettstasjonene Alternative tiltak som laststyring o.l. mer lønnsomt enn antatt I andre tilfeller er lasten mindre enn man tror Kan utsette investeringer man trodde var nødvendig

35 3 viktigste suksessfaktorer
Involvering av nøkkelpersonell og etablering av AMS-arbeidsprosessser på tvers av avdelingene Etablere og teste AMS-verdikjeden – Bygg innenfra og utover mot måler Bestemme ambisjonsnivå inklusive etapper på AMS-innføringen – SSS – Små –synlige - sukesser

36 Takk for meg Torstein Løvseth torstein.lovseth@powel.no
Mobil:


Laste ned ppt "AMS-dataflyt Piloter - erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google