Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivet og forvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivet og forvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivet og forvaltning
IKT og læring Teknologi Tilgang til lærings-ressurser Peda-gogikk Utddanningsektoren Næringslivet og forvaltning Dagliglivet

2 Community of Vikna (Rørvik)

3 Island in Vikna

4 Nordøyan Nordøyan er truleg eit av dei eldste fiskeværa i Noreg og busettinga kan dokumenterast heilt attende til 1521. Freda frå 1996.

5 BY AIR

6 Vinter i Noreg / Winter in Norway / Winter in Norwegen
Utgraving ... / Excavation / Ausgrabung ...

7 Coast Liner

8

9 AVH YNVS Nitol

10 Samarbeidsmodeller Modell 1 Modell 2 Bedrift Kompetansemiljø Bedrift
senter

11 Lærende organisasjoner
Bedrift Kompetansemiljø Bedrift Kompetansemiljø Tilrettelegger for læring

12 NITOL Telenor Mobil YNVS

13 Ringverknadar lærarar NK Utdanning av 30 tilsette VK YNVS
50 lærarar NK Utdanning av 30 tilsette VK YNVS Internt samarbeid YNVS Målsetting etablering av 100 nye arbeidsplassar TM NITOL Gjensidig binding

14 Oppnådde mål Tar vi for oss som eksempel 1998, så gjennomførte 96% av studentane studia sine. Det var berre 4 stryk av til saman 350 eksamenar. Gjennomsnittkarakterane for studentane i Rørvikmodellen var 0,2 betre enn snittet for dei som følgde kursa på vanleg måte ved utdanningsinstitusjonane. (For studieåret 2008/2009 så oppnådde studentane i Rørvik karakteren B i snitt, det var langt betre enn for dei andre som tok same kursa.)

15 Studieorganisering alt 1
Velge kurs som allerede tilbys som nettbaserte. Dette blir hyllevare og en må velge av det som tilbys. Liten eller ingen tilpassing i kurset om det måtte være ønskelig. Tilbyder tar seg av kursgjennomføringen.

16

17 ”This is about more than learning at work, much more
”This is about more than learning at work, much more. When I started, I thought:´Yes, I want to improve my skills; yes, I want to keep my job. ´When I left school, I thought: ´That´s it, I´ve stopped my learning.´ When I started the work programme, I was a bit nervous at first. Now, I find I keep looking at the college prospectus – we all do – and keep asking: ´What do I do next? ´Yes, we have come to understand the importance of lifelong learning.” Middle-aged worker at the communications company Telenor Mobile describing how a training scheme to prevent redundancy led to the creation of a workplace lifelong learning society.

18

19

20

21 NTNU levere infrastruktur
EIK - Et innovativt kompetanseprosjekt EIK er et kompetansehevingsprosjekt som skal rekruttere og utvikle dyktige og motiverte medarbeidere i en rekke bedrifter i Ytre Namdal. Bedriftene som står bak prosjektet har pr. idag over 320 ansatte, men det er en kjensgjerning at tilgangen på nye medarbeidere er den vesentligste begrensningen for vekst. Prosjektet vil ha stor betydning med tanke på rekruttering, og kan dermed gi en betydelig økning i antallet ansatte. Prosjektet EIK, er et samarbeid mellom bedriftene Telenor Mobil, Gothia, Manpower, Aktiv Kapital og Lindorff, tilbyr i samarbeid med Ytre Namdal videregående skole og Høgskolen i Sør-Trøndelag NTNU levere infrastruktur og gjennomføre forsking

22 Utviklingstrappa

23 Her, noen sende bilete andre ikkje.
Den som har ordet Deltakarar Tavle Chat Skjermbilete med fast oppsett Skjermbilete med fleire vindauga som kan flyttast og ein kan endre storleik på kvar for seg Deltakarar. Her, noen sende bilete andre ikkje.

24

25 Teknologi Trykk-/lysfølsom skjerm

26 Whiteboard

27 Soner for kamera 1 Kamera 2 Klokke Kamera 3 Camera 1 Kamera 1 Lærret
Desk Camera 1 Kamera 1

28

29 Deltakarar, lærar og chat
Elektronisk tavle for læraren som også blir tavla i konferansesystemet Skjermbiletet delt i to arenaer, eitt for tavlebruk og eitt for visning av deltakarar, lærar og chat.

30 Plassering av lyskilde
sett fra siden sett bakfra

31 Stort mykt lys

32 hard lyskilde med en reflektor

33 Lyskilde for å fjerne skygger

34

35

36 Utviklingstrappa

37 Studieorganisering alt 2
Utvikler kurs/temaer ut fra direkte behov og ønsker, men opplegget gjennomføres ellers tradisjonelt på nettet. Her vil en måtte samarbeide med tilbyder om utvikling av aktuelle kurs/temaer som det å velge innhold. Her kan vel tilbyder også ta seg av kursgjennomføringen.

38 Her må nok bedriften(e) engasjere seg mer enn nevnt under de to første alternativa. Bedriftene må i samarbeid med kurs-/tematilbyder(e) i tillegg til det andre punktet ovenfor, velge ut og forme aktuelle prosjekt, danne studentgrupper, administrere studentgruppene, delta i veiledningen og gjennomføringen av prosjektene, være kontakt mot aktuell kurstilbyder. En må komme fram til prosjekt der det vil være behov for de fagtilbud som en ønsker utdanning i. En bedriftskontakt vil her fungere som lærer eller hjelpelærer.

39 Menneske, teknologi og organisasjon
Man Organization Technology MTO Vennes (2005)

40 Pedagogikk, teknologi og organisasjon
Organization Technology PTO

41 Concurrent Design Concurrent design (CD) is a collaborative and parallel design process based on ideas from concurrent engineering and K. Oxnevad’s research on concurrent analysis and design. “Concurrent design integrate a diverse group of experts and enables effective and complete communication among them. In a concurrent design process information is shared, allowing simultaneous focus on various phases of the product development cycle. It can be characterized through a close interrelation between the people; executing a design process; using suitable tools. The goal is to compress the design cycle from to concept to final product, while improving quality”

42 Concurrent Design cont
“The methodology is built up around eight central principles: Analysis and design activities are performed by a multi-disciplinary design team; the design team members work together in concurrent sessions; (3) “customers” and team members participate in the concurrent sessions; (4) analyses and design activities take place in a concurrent, and near real-time fashion; (5) Interlinked high-end computer tools are utilized in the concurrent sessions by the team members; (6) these high-end computer tools are used from the early parts of the design cycle; (7) common geometrical data (CAD) is shared electronically between the tools; and (8) CAD, structural, thermal, and optics data can be imported and exported to and from the design team”(Oxnevad(2001), p3).

43 CCeD

44 Action research “Improvement and involvement are central to action research. There is, first, the improvement of practice of some kind; second, the improvement of the understanding of a practice by its practioners; and third, the improvement of the situation in which the practice take place” (Cornford and Smithson, 1996: pp. 215)

45 Evaluering av prosjektet
Evalueringen må sjå på dei pedagogiske, organisatoriske og tekniske - og praktiske sidene ved denne type avansert IT-basert online undervisning og veiledning. Vi må se på læringsutbytte i denne formen for læring.

46 Utviklingskurve Kryssa grøftene
Crossing the chasm, Morre (1999), Aarsland (2002) 46

47


Laste ned ppt "Næringslivet og forvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google