Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snorre Bakke Møreforsking Marin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snorre Bakke Møreforsking Marin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Snorre Bakke Møreforsking Marin www.moreforsk.no
Status - Kongsnegl Snorre Bakke Møreforsking Marin

2 Kongsnegl – Buccinum undatum
Nordatlantisk utbredelse Langs hele norskekysten Opp til 15 cm størrelse. Fiskes med teiner Største fangstnasjoner Storbritannia, Frankrike, Canada og Irland. Største markeder Korea, Frankrike, Kina og Japan. h-mart.co.kr

3 Foto: Joakim Ingolfsen
Aktivitet i Norge Sentrale mottaksanlegg er/har vært Nordic Intermaritim AS (Skjervøy) Frøya Fryseri/Su San Norway (Frøya) Abel AS (Abelvær) Kongshaug Krabbe (Smøla) Særdeles gode fangster i noen områder, spesielt i området Nærøy til Smøla. Smøla – 3 manns båt fisket meir enn 3 tonn snegl pr dag (haling 2-3 dg/uke) Vallersund - opp mot 15 kg på teina Foto: Joakim Ingolfsen

4 Prosjekt med støtte fra FHF
Aktiviteter Ansvarlig År Forsøksfiske Frøya Su San Norway 2004 Forsøksfiske Finnmark Norut NIBR Finnmark 2005 Forsøksfiske Nord-Troms Nordic Intermaritim v/Ole-Petter Pedersen Workshop Skjervøy Nordic Intermaritim Workshop Frøya Workshop Rørvik, Kvam og Molde Diverse aktører. 2006 Innkjøp og utleige av teiner – Nordic Intermaritim 2005 – 2006 Innkjøp og utleige av teiner – Su San Norway 2006 – 2007 Forskerstilling Havforskingsinstituttet (HI) (LUR-artar/taskekrabbe) HI v/Knut Sunnanå og Anders Jelmert 2006 – 2008 Rekruttering fiskarar Su San Norway Handlingsplan Kongsnegl Møreforsking Levande mellomlagring Kongsnegl. To prosjekt. NOFIMA v/Sten Siikavuopio. Rekruttering fiskere Nordic Intermaritim 2007 – 2008 Forsøksfiske etter kongsnegl Oma Fiskerederi AS 2008 Evaluering og forslag til vidare satsing på kongsnegl Produkt og markedstilpasning av kongsnegl 2010 – Flere prosjekt også gjennomført i privat regi eller med støtte fra andre kilder.

5 Resultat fra evaluering for videre satsning på kongsnegl – MF 2008
Men når ej først står her framme vil ej gjerne benytte anledninga til å promotere høna. Eller den andre delen av det som går på grunnlaget vårt. Evaluering gjennomført for ei tid tilbake som fleire av dokke blei intervjua rundt Som kanskje noen veit så hadde vi sammen med HI, mattilsynet og to kommersielle aktøra inn ei skisse til FHF. Avvist i påvente av videre strategi. I prosjektet vårt har vi tatt et valg å bestemt oss for å fokusere på dei to øverste punkta her. (Kadmium og ressursbilogi hos snegl innafor området nærøy til smøla). No har vi fått fylkesmidler 720 tusen. Vi treng resten. Hvis ikkje må vi gå andre plassa. Veldig motivert og klar for å gjer det her skikkelig en gang for alle. Har kontakt med Island og Færøyane som står ovenfor en del av samme utfordringana som oss.

6 Kadmium problematikken
Mattilsynet anvender grenseverdi satt for bivalve mollusker (skjell) i EUs kommisjonsfordring EC 1881/2006 (1,0 mg Cd /kg) Analyser gjennomført i 2008 viste forhøyede verdier av kadmium i snegl. -> Stopp i eksport. Utvidede undersøkelser viser at kadmium er konsentrert i mage og tarmsystemet. (Mortensen 2010) Nye retningslinjer satt av mattilsynet: Kongsnegl må prosesseres slik at det eksporterte produktet (muskel) har nivåer av kadmium under grenseverdiene Matloven åpner ellers for dispensasjon fra krav i forskrift om forurensende stoffer ved eksport dersom virksomheten kan dokumentere at importlandets bestemmelse ikke er til hinder for dette.

7 Prosjekt: Produktegenskaper og markedsutvikling
DEL 1: Kartlegging av produktegenskaper og kvalitet Markedsutvikling Markedscan (Innovasjon Norge) Utvidede markedsundersøkelser Produkttesting i markedet Lønnsomhets kalkyler

8 Prosjekt: Produktegenskaper og markedsutvikling
Del 2 Eksportklarering (Finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune) Kartlegge innhold av kadmium i snegl Resultat brukes som dokumentasjon opp mot mattilsyn i aktuelle markeder Anskaffe dispensasjon fra norsk Mattilsyn for eksport av hel snegl

9 Status per i dag – «Næring»
Mottak: En større aktør med fasiliteter for å prosessere snegl til muskel. Leveranser uteblir. Feil geografisk plassering? Flere andre aktører uten fasiliteter for å prosessere. Har etterspørsel etter snegl i skall. Har mulighet for fiske og leveranse. Klarering av eksport mangler. (Et omfattende byråkratisk arbeid)

10 Status per i dag – «Næring»
Fiskeri: Varierende interesse. Noen mottak fisker med egne (mindre) båter. Båter som potensielt kan levere volum viser mindre interesse pga lav pris. 6-7 kr kg ikke aktuelt, ønskelig med opp mot 10 kr/kg. Agnkost Relativt tungt teinefiske Tøff konkurranse om fiskere Overlappende sesong med krabbe og leppefisk (?) Kombinert fiske en mulighet.

11 Spørsmål?


Laste ned ppt "Snorre Bakke Møreforsking Marin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google