Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre metoder gir Distance programmet et estimat på antall fugl / km2 1 Klikk for neste

2 150 -200 meter Ettersom avstanden fra linje øker, vil muligheten til å gjøre observasjoner minke. VIKTIGE PRINSIPPER I DISTANCE Vi må finne alle på eller i nærheten av linja. Søksbredde: 2 Klikk for neste

3 VIKTIG PRINSIPP I DISTANCE Antall observasjoner på eller i nærheten av linja blir regnet som 100%. Høyden på søylene viser antall observasjoner på de forskjellige avstander. Programmet beregner en utjevningskurve som viser hvor stor del av bestanden vi finner på de forskjellige avstander. På denne illustrasjonen viser kurven, som vi kaller en Oppdagbarhetskurve at vi på 100 meter avstand finner i underkant av 40 % av hva vi fant på linjen. Finne alle på eller i nærheten av linja 32011 Klikk for neste

4 Oppdagbarhetskurve Viktige faktorer: •Terreng beskaffenhet •Vegetasjon •Værforhold under taksten •Dyktighet hos mannskap •Kvalitet på hund Oppdagbarhetskurven vil være spesifikk for det enkelte område •Tilstrekkelig antall observasjoner •Fordeling av antall observasjoner på de forskjellige avstander /intervall •Tidspunkt på dagen •Størrelse på kull 42011 Klikk for neste

5 Det er koordinatene til dette punktet som skal noteres ned på skjema. Vegetasjonen på en radius på 10 meter fra dette punktet som skal beskrives under rubrikken vegetasjon på skjema. Eventuelle ”gjenliggere” føres inn på samme observasjonen. Etter at informasjon er notert ned på skjema (eller i en notisbok) er det tid for å gå videre.. Kullet skal ikke telles mer enn en gang. En mulig feilkilde i takseringsarbeidet er dobbelt- telling. Det er opp til takstmannskapet å vurdere dette. Hvis det ikke var perfekt hundearbeid,- ikke følg etter kullet for å få en ny situasjon for hunden ! Trening av hunden er en bonus ved taksering. Trening av hund må ikke bli hovedsak under takseringen. Det er der hvor kullet / fuglen første gang blir observert som det skal måles avstand til. Rypekull kan ligge spredt utover i et område. Det er opp til mannskapene, kanskje først og fremst hundefører og bestemme et sentrum,-midt punktet ut fra hvor rypene/skogsfugl var når de ble oppdaget. Avstanden fra linja skal måles til dette punktet. Hunden må avslutte arbeidet, roes ned. Ikke la hunden fortsette søket når du fører skjema. Observasjoner 52012 Klikk for neste

6 Ved store hinder må vi gå rundt. Avslutt takseringen, start på nytt på andre siden. Det vil si: de observasjonene vi gjør på veien rundt hinderet noteres ikke ned. (Store hinder er også noe man må ta hensyn til ved utlegging av linjer) Ved små avvik (når du vet du forlater linja) tas observasjonene med, avstand måles til der linja går. Vi finner avstanden til linja ved hjelp av GPS. Passering av hinder 62011 Klikk for neste 6

7 Ved observasjon : Roe ned hunden, mål avstand vinkelrett ut til observasjonen, noter aktuelle data, gå tilbake til linjen. Fortsett takseringen 72011 Gjennomføring Klikk for neste

8 Viktige begrep • Oppdagbarhetskurve • Hvor stor del av bestanden du kan regne å finne på de forskjellige avstander. Hvordan fordeler obs. seg på forskjellige avstander fra linja. • Effektiv stripebredde • Den avstand fra linja der vi har oversett like mange, som vi finner fra denne avstanden og ut, benyttet søksbredde i beregningene. 82011 Klikk for neste

9 Effektiv stripebredde Antall før effektivstripebredde Den effektive stripebredden = Den avstand fra linja der vi har oversett like mange som vi finner fra denne avstanden ut til den totale bredden. Antall etter effektiv stripebredde 147 meter Men, vi finner bare den del av bestanden som er under den røde linjen Hvis vi hadde funnet alle individer ville vi hatt total antall innen det gule rektangelet. (totaltakst) 92011 Klikk for neste

10 Effektiv stripebredde Antall før effektivstripebredde Antall etter effektiv stripebredde Antall før +Antall etter =Totale antall Vi har nå en stripe som er 147x2 = 294m bred Lengden er = summen av lengden på alle linjene 147 meter 102011 Klikk for neste

11 Effektiv stripebreddede Total lengde taksert Totalt antall ryper innen arealet Ryper/areal = 120 ryper/ 4 km2 = 30/km2 90 ryper/ 3 km2 = 30/km2 Ved mindre stripebredde vil vi få færre antall observasjoner, arealet vil bli mindre, men tettheten kan bli den samme 112011 Klikk for neste

12 Distance sampling- en oppsummering Prinsipp: Etter som avstanden fra linja øker, minsker mulighetene for å gjøre observasjoner All observasjon skal skje med utgangspunkt fra linja Måle avstand vinkelrett fra linja til observasjonen. Ved avstander ut til 50-60 meter må avstanden skrittes, eller måles med måleband. Avstandsmåler kan brukes På større avstander kan GPS benyttes. 122011 Klikk for neste På eller i nærheten av linja må alle finnes

13 Samarbeidsvillig Voksen og erfaren Ro i oppflukt Mestre vanskelige forhold Ingen interesse for sau eller rein KRAV TIL HUND 132011 Klikk for neste

14 201114 OppfluktJaktpremiert %-vis av oppflukt Ikke jaktpremiert %-vis av oppflukt 1 Stand 77 65 2 Støkt av hund 2030 3 Støkk av taksør 22,5 4 Annet 12,5 Krav om premierte hunder for å utføre taksering har vært diskutert i de fleste år takseringen har foregått. Premiering er et vidt begrep, med store variasjoner med hensyn til krav innen de forskjellige premieringsklasser. "Rypeforvaltningsprosjektet” har ikke stilt krav om noen premiering, men en voksen erfaren hund som er godt dressert. Diagrammet viser små forskjeller. Klikk for neste 14

15 Kvalitetsikring av data. 15 Klikk for neste 15 Det er kvaliteten på ekvipasjen som bestemmer kvaliteten på innsamlet data Innsamling av data må skje etter de prinsipper som gjelder for Distance programmet Under hvilke forhold taksten skjer, unngå ekstreme forhold Kvaliteten på innsamlet data bestemmer hvor riktig sluttresultatet, beregningene blir.

16 201216 •Alle observasjoner skal skje fra linja. •Vi må finne alle på linja. •Alle målinger skal skje vinkelrett fra linja. •Etter hvert som avstanden fra linja øker minker muligheten for å gjøre observasjoner EN OPPSUMMERING AV BETINGELSER SOM MÅ VÆRE OPPFYLT Klikk for neste

17 17 Kanskje for få data? Klikk for neste

18 18 Nok data, dårlig måling, avrundet til nærmeste 5 meter Klikk for neste

19 19 Data fra 4 år Her har vi ikke fått med –ALLE PÅ LINJA Klikk for neste

20 20 Klikk for neste

21 21 Hvis vi går på linja, er det ikke logisk at vi finner mest på 70 – 90 meter ! Klikk for neste

22 201222 Her kan Alle på linja være overdrevet. Lett å trekke avstandene mot linja, for å oppfylle kravet. Klikk for neste

23 201123 For mer informasjon, tilbake til: http://www.evenstadviltsenter.no Maria Hörnell-Willebrand maria.willebrand@hihm.nomaria.willebrand@hihm.noHåkon Solvang hakon.solvang@hihm.no hakon.solvang@hihm.no Eller ta kontakt !


Laste ned ppt "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google