Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre metoder gir Distance programmet et estimat på antall fugl / km2 1 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

2 150 -200 meter Ettersom avstanden fra linja øker, vil muligheten til å gjøre observasjoner minke. (Dette er grunprinsippet i Avstandsmetoden) VIKTIGE PRINSIPPER I DISTANCE Vi må finne alle på eller i nærheten av linja. Søksbredde: 2 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

3 VIKTIG PRINSIPP I DISTANCE Antall observasjoner på eller i nærheten av linja blir regnet som 100%. Høyden på søylene viser antall observasjoner på de forskjellige avstander. Programmet beregner en utjevningskurve som viser hvor stor del av bestanden vi finner på de forskjellige avstander. På denne illustrasjonen viser kurven, som vi kaller en Oppdagbarhetskurve at vi på 100 meter avstand finner i underkant av 40 % av hva vi fant på linjen. Finne alle på eller i nærheten av linja 3 Klikk for neste Evenstad Viltsenter 40%

4 4 I tett vegetasjon vil oppdagbarhets kurven gå raskere ned mot null, (kortere søksbredde»). Det er viktig å finne hvor fuglen var når den ble oppdaget (før den ble påvirket av taksører) den kan løpe langt og oppfluktstedet kan være en helt annen plass. Klikk for neste Evenstad Viltsenter 4

5 5 Forskjellig oppdagbarhet - distance sampling Åpent terreng Kuppert tett terreng 10 ryper 4 ryper Klikk for neste

6 6 Forskjellig oppdagbarhet - distance sampling Åpent terrengKuppert tett terreng Total tetthet - 13 ryper i begge områder Forutsetning :Vi må finne alle på linja linja Klikk for neste

7 7 Oppdagbarhetskurve Oppdagbarhetskurven vil være spesifikk for det enkelte område Klikk for neste Faktorer som påvirker : •Terreng beskaffenhet - kupert/flatt •Vegetasjon tett / åpent •Kunnskap/dyktighet hos mannskap •Størrelse på kull De «Grønne verdiene» kan vi ikke påvirke ! Evenstad Viltsenter

8 8 1.Hvor bra taksør er utdannet, Kunnskap kondisjon og nøyaktighet 2.Hvor bra taksør er.................. 3.Hvor bra taksør er.................. 4.Hvor bra taksør er.................. 5.Hvor bra taksør er.................. 6.Hvor bra taksør er.................. 7.Hvor bra taksør er.................. 8.Hvor bra taksør er.................. 9.Hvor bra taksør er.................. 10.Hvor bra taksør er.................. 11.Hvor bra taksør er.................. 12.Hvor bra taksør er.................. 13.Hvor bra taksør er.................. 14.Hvor bra taksør er.................. 15.Hvor bra taksør er.................. 16.Hvor bra taksør er.................. 100. Hunden (dressur, kondisjon) Oppdagbarhetskurve Viktigste faktorer Det er kunnskap og dyktighet hos taksører som avgjør kvaliteten på takstdata som samles inn. Hunden er et hjelpemiddel. Dette innebærer også føring av hund slik at områdene på eller i nærheten av linja blir godt gjennomsøkt. Klikk for neste Evenstad Viltsenter 6

9 Det er koordinatene til dette punktet som skal noteres ned på skjema.. Eventuelle ”gjenliggere” føres inn på samme observasjonen. Etter at informasjon er notert ned på skjema (eller i en notisbok) er det tid for å gå videre.. Kullet skal ikke telles mer enn en gang. En mulig feilkilde i takseringsarbeidet er dobbelt- telling. Det er opp til takstmannskapet å vurdere dette. Hvis det ikke var perfekt hundearbeid,- ikke følg etter kullet for å få en ny situasjon for hunden ! Trening av hunden er en bonus ved taksering. Trening av hund må ikke bli hovedsak under takseringen. Det er der hvor kullet / fuglen første gang blir observert som det skal måles avstand til. Rypekull kan ligge spredt utover i et område. Det er opp til mannskapene, kanskje først og fremst hundefører og bestemme et sentrum,-midt punktet ut fra hvor rypene/skogsfugl var når de ble oppdaget. Avstanden fra linja skal måles til dette punktet. Hunden må avslutte arbeidet, roes ned. Ikke la hunden fortsette søket når du fører skjema. Observasjoner 9 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

10 10 Den praktiske linjen Vi skal etterstrebe å følge den teoretiske linjen. Når vi gjør det skal vi måle avstand fra der vi er, til den praktiske linjen, du har linjen «mellom beina» Klikk for neste Evenstad Viltsenter 8

11 Ved store hinder må vi gå rundt. Avslutt takseringen, start på nytt på andre siden. Det vil si: de observasjonene vi gjør på veien rundt hinderet noteres ikke ned. (Store hinder er også noe man må ta hensyn til ved utlegging av linjer) Ved små avvik, når du vet du forlater linja p.g.a tett vegetasjon eller lignende, tas observasjonene med, avstand måles til der linja går.. Dette under forutsetning av at det mulig å foreta en oppmåling av avstanden. Passering av hinder 11 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

12 12 Linje 1 Linje 2 Linje 3 Ved store hinder må man gå rundt… Støter vi på store hinder, tjern eller bløte myrer må vi går rundt. Vi avslutter takseringen skriver ned koordinat for hvor vi stoppet, går rundt hinderet, starter opp på andre siden,skriver ned koordinat, og fortsetter taksering. Gjør vi observasjoner på turen rundt hinderet skal dette ikke tas med i data for tetthetsberegning, men noteres under merknader. Hvis det er andre årsaker til at vi må avslutte takseringen før hele linjen er taksert, skriver vi også ned koordinaten der vi sluttet. Observasjonen skal ikke tas med Klikk for neste

13 Ved observasjon : Roe ned hunden, mål avstand vinkelrett ut til observasjonen, noter aktuelle data, gå tilbake til linjen. Fortsett takseringen. «Linjefører» skal alltid gå på linjen 13 Gjennomføring Klikk for neste Evenstad Viltsenter

14 14 Viktige begrep • Oppdagbarhetskurve • Hvor stor del av bestanden du kan regne å finne på de forskjellige avstander. Hvordan fordeler obs. seg på forskjellige avstander fra linja. • Effektiv stripebredde • Den avstand fra linja der vi har oversett like mange, som vi finner fra denne avstanden og ut, benyttet søksbredde i beregningene. Klikk for neste Evenstad Viltsenter 11

15 Effektiv stripebredde Antall før effektivstripebredde Den effektive stripebredden = Den avstand fra linja der vi har oversett like mange som vi finner fra denne avstanden ut til den totale bredden. Antall etter effektiv stripebredde 147 meter Men, vi finner bare den del av bestanden som er under den røde linjen Hvis vi hadde funnet alle individer ville vi hatt totalantall innen det gule rektangelet. (totaltakst) 15 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

16 Effektiv stripebredde Antall hønsefugl før effektivstripebredde Antall etter effektiv stripebredde Antall hønsefugl etter effektiv stripebredde Antall hønsefugl før +Antall hønsefugl etter =Totale antall hønsefugl Vi har nå en stripe som er 147x2 = 294m bred (vi takserer på begge sider av linjen) Lengden er = summen av lengden på alle linjene 147 meter 16 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

17 Effektiv stripebreddede Total lengde taksert Totalt antall hønsefugl funnet innen arealet Ryper/areal = 120 ryper/ 4 km2 = 30/km2 90 ryper/ 3 km2 = 30/km2 Ved mindre stripebredde vil vi få færre antall observasjoner, arealet vil bli mindre, men tettheten kan bli den samme 17 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

18 Distance sampling- en oppsummering Prinsipp: Etter som avstanden fra linja øker, minsker mulighetene for å gjøre observasjoner All observasjon skal skje med utgangspunkt fra linja Måle avstand vinkelrett fra linja til observasjonen. Ved avstander ut til 50-60 meter må avstanden skrittes, eller måles med måleband. Avstandsmåler kan brukes. På større avstander kan GPS benyttes. 18 Klikk for neste På eller i nærheten av linja må alle finnes Evenstad Viltsenter

19 Samarbeidsvillig Voksen og erfaren Ro i oppflukt Mestre vanskelige forhold Ingen interesse for sau eller rein KRAV TIL HUND 19 Klikk for neste Evenstad Viltsenter

20 20 OppfluktJaktpremiert %-vis av oppflukt Ikke jaktpremiert %-vis av oppflukt 1 Stand 77 65 2 Støkt av hund 2030 3 Støkk av taksør 22,5 4 Annet 12,5 Krav om premierte hunder for å utføre taksering har vært diskutert i de fleste år takseringen har foregått. Premiering er et vidt begrep, med store variasjoner med hensyn til krav innen de forskjellige premieringsklasser. "Rypeforvaltningsprosjektet” har ikke stilt krav om noen premiering, men en voksen erfaren hund som er godt dressert. Diagrammet viser små forskjeller. Klikk for neste 17

21 Kvalitetsikring av data. 21 Klikk for neste 18 Det er kvaliteten på ekvipasjen som bestemmer kvaliteten på innsamlet data Innsamling av data må skje etter de prinsipper som gjelder for Distance programmet Under hvilke forhold taksten skjer, unngå ekstreme forhold Kvaliteten på innsamlet data bestemmer hvor riktig sluttresultatet, beregningene blir. Evenstad Viltsenter

22 19 Noen eksempel på oppdagbarhets kurver. Klikk for neste Evenstad Viltsenter Det er dette vi skal etterstrebe !

23 23 Kanskje for få data? Klikk for neste

24 24 Nok data, dårlig måling, avrundet til nærmeste 5 meter Klikk for neste

25 25 Data fra 4 år Her har vi ikke fått med –ALLE PÅ LINJA Klikk for neste

26 26 Klikk for neste

27 27 Hvis vi går på linja, er det ikke logisk at vi finner mest på 70 – 90 meter ! Klikk for neste

28 28 Her kan Alle på linja være overdrevet. Lett å trekke avstandene mot linja, for å oppfylle kravet. Klikk for neste

29 29 For mer informasjon, tilbake til: http://www.evenstadviltsenter.no Maria Hörnell-Willebrand maria.willebrand@hihm.nomaria.willebrand@hihm.noHåkon Solvang hakon.solvang@hihm.no hakon.solvang@hihm.no Eller ta kontakt !


Laste ned ppt "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND Distance sampling En kort innføring i prinsipper Formålet med presentasjonen: Forskjellen i forhold til andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google