Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering Øst Mestringskurs ved Kognitive Endringer Trine Krogh Hall Lief Helene Janborg 19.Mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering Øst Mestringskurs ved Kognitive Endringer Trine Krogh Hall Lief Helene Janborg 19.Mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering Øst Mestringskurs ved Kognitive Endringer Trine Krogh Hall Lief Helene Janborg 19.Mars 2013

2 Rehabilitering Øst Tilbud til yngre brukere (18-65) med kognitive endringer etter ervervet hjerneskade •Flest i alderen 45-60 år. •Bosatt i Bærum Kommune •Etter ervervete hodeskader pga: hjerneslag eller traumatisk hodeskade. •Kurset går over 10ganger •Kl. 10.30 - 14.00 hver gang •Vi har hatt 6 kurs til dd.

3 Rehabilitering Øst Bakgrunn for oppstart av kurset 2007; •Kortere liggetid på GSR på SABHF for slagpasienter. •Pasienter ble sendt hjem med mistanke om kognitive endringer som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen både i hjemmet og på arbeid. •Det var ingen oppfølging av pasienter med kognitiv endringer etter utskrivning fra Bærum Sykehus. •En forundersøkelse viste at det var 63 hadde et behov for oppfølging, av dem var 18 i yrkesaktiv alder

4 Rehabilitering Øst Henvisninger fra: •Ergoterapeuter og fysioterapeuter i Opptrening og Rehabilitering Bærum Kommune •Lønnås Bo og Behandlingssenter. •Sykehuset Asker og Bærum HF •Pårørende •Via annonsering i Bæringen •Flere har kommet på eget initiativ de siste årene.

5 Rehabilitering Øst Hva er Kognisjon? •Det er å ta imot og tolke sanseinntrykk. Bearbeide dem og gi en respons som passer i situasjonen.

6 Rehabilitering Øst Hva er Kognitive Endringer? •Nevropsykologiske forstyrrelser i tankevirksomhet, intellektuelle prosesser, innlæring, minne, emosjoner/følelser: •Kort sagt alt som gjør at jeg er meg!!!

7 Rehabilitering Øst Uansett hvilken hjernehalvdel som rammes kan man oppleve: •Tretthet/ FATIGUE •Mindre mentalt overskudd •Nedsatt psykomotorisk tempo •Økt irritabilitet •Nedsatt toleranse for støy

8 Rehabilitering Øst Tegn på kognitiv endringer: Nedsatt eller endret: •Innsikt •Oppmerksomhet •Hukommelse •Konsentrasjon •Problemløsningsevne •Initiativ

9 Rehabilitering Øst •Tempo •Utholdenhet •Følelsesmessig labil •Språk, lese/skrive problemer •Problemer med å gjenkjenne: ting, ansikter etc •Neglekt •Synsfeltutfall

10 Rehabilitering Øst Mål for Mestringskurset •FÅ KUNNSKAP OM EGEN SKADE •FÅ STØRRE FORSTÅELSE OG AKSEPT FOR NY SITUASJON •FÅ MOT TIL Å UTFORDRE SEG SELV, OG FINNE LØSNINGER PÅ HVERDAGENS UTFORDRINGER

11 Rehabilitering Øst •bli tryggere på seg selv og få større selvfølelse og selvtillit • være mer om åpen om sin skade og hva det innebærer. •å mestre livet etter skaden på best mulig måte. •gi mot til å utforske nye mestringstrategier. •gjenoppta tidligere funksjoner/aktiviteter i hjemmet/arbeidet •økt bevissthet om: hva vil jeg nå, og hva ønsker jeg videre? hvordan vil jeg ha det? hvilke muligheter har jeg?

12 Rehabilitering Øst Kursplan for Mestringskurs •1.gang Presentasjon av kursprogrammet, taushetseklæring underskrives, ”Bli kjent” ; enhver forteller det en ønsker å dele med andre rundt sin situasjon. •2.gang Hvordan arbeider hjernen? Hva er kognisjon, hva er mulige utfall? Diskusjon rundt dette. Hjernens ulike deler og noe om hva som styres av de forskjellige sentrene. Bli kjent med din egen skade og hvorfor ”noe ” er annerledes. Det er en SKADE. •3.gang Balanse mellom aktivitet og hvile v/ fysioterapeut. Hvile kan kalles ”passiv trening” og er viktig for å ha nytte av treningen.

13 Rehabilitering Øst •6.gang Hva er meningsfull hverdag? Er det ok å leve et liv med andre aktiviteter enn jobb; trening, kurs, jobbe med frivillig arbeid etc •7.gang Motivasjon; hva motiverer meg til handling? •8.gang Nettverk. Hvem kan jeg støtte meg på, hvem er jeg glad i, hvem kan hjelpe meg med hva? Hvem ønsker jeg å ha nær meg; hvem gir meg energi? Hvem bør jeg se minst mulig: de tapper meg for energi!

14 Rehabilitering Øst •9.gang ”Den gode rehabiliteringshistorien” vi har noen ganger hatt en tidligere kursdeltager til å fortelle sin historie og være åpen for spørsmål. •10.gang Oppsummering, evaluering av kurset og avslutning. Underveis i kurset har vi en Pårørende kveld med informasjon om Kognitive Endringer

15 Rehabilitering Øst •Hjernen og dens funksjoner •Mulige utfall •Oppmerksomhets trening •Organisering av dagen •Innsikt •Nettverk •Viktigheten av trening/hvile •Veien videre Vi jobber med:

16 Rehabilitering Øst Våre erfaringer •Kursdeltagerne ønsker mye informasjon vedr. hjernen og hvordan den fungerer. Hvorfor har det blitt slik med meg? •Konkret kunnskap om emnet, målsetting, struktur, planlegging, innsiktsbearbeiding og humor er viktig. •De er veldig omtenksomme overfor andre kursdeltagere og åpne om egne problemer. Deler gjerne! •Påmeldingen til kurset øker jo mer kjent det blir, vi begynte med fra 5 og har i år hatt 9 deltagere på kurset. •Viktig med hjemmebesøk før kursstart, da vi tror dette er med på å gi den trygge atmosfæren på kurset.

17 Rehabilitering Øst •En type kurs som det er krevende å drive!! •Selv om vi har en plan er hvert kurs forskjellig!! •Dette er på mange måter en sorg og krisebearbeiding etter skaden. •Alle gir uttrykk for ikke ha fått nok informasjon til rett tid. •Pårørende er fortvilet over for lite informasjon– de synes de har en vanskelig situasjon!!

18 Rehabilitering Øst •Må ha erfart å leve med kognitiv svikt før kursstart for å vite hvordan det er å leve med kognitive endringer i et daglige. •Noen har startet på kurset kun måneder etter skaden, andre først etter flere år. Man er på forskjellig sted mht. innsikt og motivasjon for å komme videre i livet. •Vi har sett at lignende kurs kan være aktuelt også for dem over 65 med samme utfall. Dette er ønsket fra brukere, men vi har ikke hatt anledning til dette--ennå. •Vi har fått veldig positiv respons fra kolleger på kursene

19 Rehabilitering Øst Uten innsikt vil man: •Bruke lengre tid på rehabilitering •Trenge mental støtte •Unngå å forholde seg til sorgen •Ikke justere målene sine •Vil ønske å leve sitt gamle liv •Vil velge aktiviteter som er for vanskelige •Vil mangle motivasjon •Vil ikke delta i behandlinger •Vil fremmedgjøre familie og venner •Vil klynge seg til håpet om å bli som før •Vil erfare å mislykkes, og derfor ofte bli deprimert

20 Rehabilitering Øst Til neste kurs •Vi har innledet et samarbeid med Psykologtjenesten i kommunen: de har forpliktet seg til å ha en forelesning på hver kurs: om Kognitive vansker, sorg og sorgbearbeiding.

21 Rehabilitering Øst Brukernes erfaringer •Deltagerne har stort behov for kunnskap!! Rett informasjon til rett tid! •Stort behov for å snakke om sin egen situasjonen. •Stort behov for å snakke/dele med andre som forstår hvordan det er å leve med dette. •Deltagerne viser støtte og omtanke for hverandre. •Bevisstgjøring, refleksjon og akseptering av ny situasjon krever tid. •Opptatt av prognose; blir jeg frisk igjen? Når da? •Gruppen gir trygghet. •Motivering til å endre, prøve nye ting. •Ser nye utfordringer hos seg selv, finner nye handlingsmuligheter. •Mer motivert til fysisk trening.


Laste ned ppt "Rehabilitering Øst Mestringskurs ved Kognitive Endringer Trine Krogh Hall Lief Helene Janborg 19.Mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google