Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”

2 Målsetting ► Det overordnede målet for Ytre Namdal fagskole er å gi en kvalitetsmessig riktig utdanning for de studentene som søker utdanning ved skolen, og samtidig være en leverandør av hensiktsmessig kompetanse for de næringer som etterspør våre tjenester. ► Tilbudet til studentene skal være fleksibelt, både når det gjelder omfanget av studiet og måten studiet gjennomføres på.

3 Fleksibilitet ► Skolens undervisningstilbud skal være fleksibelt. Det stedbaserte heltidsstudiet vil være inndelt i ½ årsenheter som hver for seg kan være avsluttende enheter mot de ulike sertifikatkravene. ► Studentene som velger å gå ut i arbeid etter endt eksamen i en ½ årsenhet, vil på senere tidspunkt kunne bli tatt inn på studiet og fortsette på neste enhet, under forutsetning av at tidligere enhet(er) er bestått.

4 Struktur i utdanningen. ► Utdanningen er inndelt i klasser etter følgende plan. ► Klasse D 5 : ½ års studie med eksamen, som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 5 (Kystskipper) ► Klasse D 4 : Med bakgrunn i bestått klasse D 5 kurs, ½ års studie som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 4. (Styrmannssertifikat) ► Klasse D 3 : Med bakgrunn i bestått klasse D 5 og D 4 kurs, ½ års studie som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 3. (Overstyrmannssertifikat) ► Klasse D 1 : Med bakgrunn i bestått klasse D 5, D 4 og D 3 kurs, ½ års studie som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 1. (Skipsførersertifikat)

5 Inntakskrav: KLASSE D 5 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser 500 bt NØ 500 bt NØ 500 bt NØ ► 1. Fullført videregående opplæring ► Fullført og bestått videregående opplæring som lærling med fagbrev som matros eller fisker ► Fullført og bestått videregående opplæring som elev med fagbrev/svennebrev som matros eller fisker etter Reform 94 og med ett års praksis ► Bestått fag-/svenneprøve som praksiskandidat eller fagbrev før Reform 94 realkompetanse tilsvarende læreplan for grunnkurs og VK I i yrkesfaglig studieretning ► Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- /svenneprøven etter søknadsfristen kan tildeles plass på vilkår av bestått prøve ► Søkere med minst 5 års yrkeserfaring (30 md fartstid) ► 2. Spesielle opptakskrav ► I tillegg til de krav som er nevnt i punk 1, må søkere til maritim utdanning dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) ► 3. Sertifikatkrav ► Søkere med annen utdanning og/eller praksis enn beskrevet i 1 og 2, kan vurderes for opptak, men skolen vil da gjøre oppmerksom på tilleggskrav om teori- og praksis/fartstid og helse og vandel for sertifikatgivende utdanning.

6 Inntakskrav: KLASSE D 4 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser 500 bt NØ500 bt NØ Ubegr. Ubegr. 1Gjennomført klasse D 5 - kurs med vurdering bedre enn karakteren F. 2Søkere med kystskippersertifikat og yrkeserfaring som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy i minst 30 md. 3Søkere med kompetanse etter punkt 2 må i tillegg gjennomføre et 4 ukers forkurs for oppdatering i allmenne fag og oppfrisking i konvensjonsfagene navigering og lasting, lossing og stuing.

7 Inntakskrav : KLASSE D 3 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser 500 bt. NØ 3000 bt Ubegr. 3000. bt. Ubegr. Ubegr. Ubegre. 1Gjennomført klasse D5 - og klasse D4 - kurs med vurdering bedre enn karakteren F. 2Søkere med klasse D4 - sertifikat (styrmannssertifikat) og yrkeserfaring som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy i minst 30 md. 3Søkere med kompetanse etter punkt 2, må i tillegg gjennomføre et 4 ukers forkurs for oppdatering i allmenne fag og oppfrisking i konvensjonsfagene navigering og lasting, lossing og stuing og behandling av skip.

8 Inntakskrav : KLASSE D 1 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. 1 Gjennomført klasse D 5, D 4 og D 3 kurs med vurdering bedre enn karakteren F. 2 Søkere med klasse D 3 sertifikat (Overstyrmannssertifikat) og yrkeserfaring som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy i minst 30 mnd. 3Søkere med kompetanse etter punkt 2, må i tillegg gjennomføre et 4 ukers forkurs for oppdatering i allmenne fag og oppfrisking i konvensjonsfagene navigering og lasting, lossing og stuing og behandling av skip.

9 Eksamensordning ► Eksamensordning: ► Hvert ½ årsstudium kan avsluttes med eksamener for de som ønsker å avslutte utdanningen. ► Faget F1, Navigering, avsluttes med en 5 times skriftlig eksamen i navigasjon og navigasjonsmidler. ► I sjøveisregler og brovakthold gjennomføres en kombinert eksamen med en 2 eller 3 timers skriftlig eksamen etterfulgt av en praktisk muntlig eksamen på radarsimulator i sjøveisregler brovakthold. ► ARPA og ECDIS/AIS - kursene avsluttes med en praktisk eksamen på simulator på D 5 nivå. ► Hurtigbåtkurset avsluttes med en kombinert skriftlig og praktisk eksamen på simulator på D 3 nivå. ► I faget F2, Lasting, lossing og stuing avsluttes hvert kurs med en skriftlig eksamen på 5 timer. ► Faget Behandling av skip kan trekkes ut til eksamen på D4, D3 og D 1 nivå. ► I faget F 3, Kontroll med skipets drift og omsorg for personer om bord. ► Kommunikasjonskurs ROC avsluttes med eksamen i regi av Telenor på D 5 nivå. Kommunikasjonskurs GOC avsluttes med eksamen i regi av Telenor på D 4 nivå. ► Sikkerhetsopplæring IMO 80 kurset avsluttes med eksamen i regi av kursholder på D 4 nivå. ► Medisinsk behandling avsluttes med eksamen i regi av kursholder på D 4 nivå. ► Studentene kan trekkes ut til eksamen i faget praktisk engelsk på alle kurs, og studenten kan trekkes til eksamen i faget ledelse til sjøs/økonomi på D3 og D1 nivå. ► Skriftlige eksamener i trekkfagene i regi av fagskolen skal ha en varighet på 3 timer. ► Trekkeksamen i praktisk engelsk kan være skriftlig eller muntlig. ► Studentene kan trekkes til eksamen i støttefagene på alle nivå. Eksamen er skriftlig og har en varighet på 3 timer i matematikk og fysikk, elektro, kjemi og miljøfag. Eksamen i Norsk er 3 timer skriftlig og i engelsk kan eksamen være 3 timer skriftlig eller muntlig.

10 Fag og timefordeling Kystskipper Klasse D 5 Fører < 500 bt Klasse D4 Fører < 3000 btKlasse D3 SjøkapteinKlass e D1Timer NavigasjonSjøveisreglerARPAECDIS/AISHurtigbåtkurs200 80 80 40 40 30 30125 40 40100 60 60 40 40100110525290 30 30 40 40 Lasting, lossing Behandling av skip 80 80 20 20140 75 75145 445170 IMO 80 kurs Medisinsk behandling Ledelse til sjøs ROCGOC Praktisk engelsk 40 40 55 55 80 80 40 40100 60 60 40 40 60 60 80 80 40 40100 100175 Fysikk/kjemi/miljøfagNorsk/engelskMatematikk 75 75 50 50 40 40 75 75 35 35 40 40 75 75120265125

11 Skolen/Sikkerhetssenterets simulator ► Hurtigbåtsimulator

12 Seilasøvelse

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Ytre Namdal fagskole RØRVIK Øivind Ofstad Avd.leder


Laste ned ppt "UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google