Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”

2 Målsetting ► Det overordnede målet for Ytre Namdal fagskole er å gi en kvalitetsmessig riktig utdanning for de studentene som søker utdanning ved skolen, og samtidig være en leverandør av hensiktsmessig kompetanse for de næringer som etterspør våre tjenester. ► Tilbudet til studentene skal være fleksibelt, både når det gjelder omfanget av studiet og måten studiet gjennomføres på.

3 Fleksibilitet ► Skolens undervisningstilbud skal være fleksibelt. Det stedbaserte heltidsstudiet vil være inndelt i ½ årsenheter som hver for seg kan være avsluttende enheter mot de ulike sertifikatkravene. ► Studentene som velger å gå ut i arbeid etter endt eksamen i en ½ årsenhet, vil på senere tidspunkt kunne bli tatt inn på studiet og fortsette på neste enhet, under forutsetning av at tidligere enhet(er) er bestått.

4 Struktur i utdanningen. ► Utdanningen er inndelt i klasser etter følgende plan. ► Klasse D 5 : ½ års studie med eksamen, som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 5 (Kystskipper) ► Klasse D 4 : Med bakgrunn i bestått klasse D 5 kurs, ½ års studie som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 4. (Styrmannssertifikat) ► Klasse D 3 : Med bakgrunn i bestått klasse D 5 og D 4 kurs, ½ års studie som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 3. (Overstyrmannssertifikat) ► Klasse D 1 : Med bakgrunn i bestått klasse D 5, D 4 og D 3 kurs, ½ års studie som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D 1. (Skipsførersertifikat)

5 Inntakskrav: KLASSE D 5 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser 500 bt NØ 500 bt NØ 500 bt NØ ► 1. Fullført videregående opplæring ► Fullført og bestått videregående opplæring som lærling med fagbrev som matros eller fisker ► Fullført og bestått videregående opplæring som elev med fagbrev/svennebrev som matros eller fisker etter Reform 94 og med ett års praksis ► Bestått fag-/svenneprøve som praksiskandidat eller fagbrev før Reform 94 realkompetanse tilsvarende læreplan for grunnkurs og VK I i yrkesfaglig studieretning ► Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- /svenneprøven etter søknadsfristen kan tildeles plass på vilkår av bestått prøve ► Søkere med minst 5 års yrkeserfaring (30 md fartstid) ► 2. Spesielle opptakskrav ► I tillegg til de krav som er nevnt i punk 1, må søkere til maritim utdanning dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) ► 3. Sertifikatkrav ► Søkere med annen utdanning og/eller praksis enn beskrevet i 1 og 2, kan vurderes for opptak, men skolen vil da gjøre oppmerksom på tilleggskrav om teori- og praksis/fartstid og helse og vandel for sertifikatgivende utdanning.

6 Inntakskrav: KLASSE D 4 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser 500 bt NØ500 bt NØ Ubegr. Ubegr. 1Gjennomført klasse D 5 - kurs med vurdering bedre enn karakteren F. 2Søkere med kystskippersertifikat og yrkeserfaring som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy i minst 30 md. 3Søkere med kompetanse etter punkt 2 må i tillegg gjennomføre et 4 ukers forkurs for oppdatering i allmenne fag og oppfrisking i konvensjonsfagene navigering og lasting, lossing og stuing.

7 Inntakskrav : KLASSE D 3 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser 500 bt. NØ 3000 bt Ubegr bt. Ubegr. Ubegr. Ubegre. 1Gjennomført klasse D5 - og klasse D4 - kurs med vurdering bedre enn karakteren F. 2Søkere med klasse D4 - sertifikat (styrmannssertifikat) og yrkeserfaring som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy i minst 30 md. 3Søkere med kompetanse etter punkt 2, må i tillegg gjennomføre et 4 ukers forkurs for oppdatering i allmenne fag og oppfrisking i konvensjonsfagene navigering og lasting, lossing og stuing og behandling av skip.

8 Inntakskrav : KLASSE D 1 kurs FørerOverstyrmannAnsvh.vaktoffiser Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. 1 Gjennomført klasse D 5, D 4 og D 3 kurs med vurdering bedre enn karakteren F. 2 Søkere med klasse D 3 sertifikat (Overstyrmannssertifikat) og yrkeserfaring som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy i minst 30 mnd. 3Søkere med kompetanse etter punkt 2, må i tillegg gjennomføre et 4 ukers forkurs for oppdatering i allmenne fag og oppfrisking i konvensjonsfagene navigering og lasting, lossing og stuing og behandling av skip.

9 Eksamensordning ► Eksamensordning: ► Hvert ½ årsstudium kan avsluttes med eksamener for de som ønsker å avslutte utdanningen. ► Faget F1, Navigering, avsluttes med en 5 times skriftlig eksamen i navigasjon og navigasjonsmidler. ► I sjøveisregler og brovakthold gjennomføres en kombinert eksamen med en 2 eller 3 timers skriftlig eksamen etterfulgt av en praktisk muntlig eksamen på radarsimulator i sjøveisregler brovakthold. ► ARPA og ECDIS/AIS - kursene avsluttes med en praktisk eksamen på simulator på D 5 nivå. ► Hurtigbåtkurset avsluttes med en kombinert skriftlig og praktisk eksamen på simulator på D 3 nivå. ► I faget F2, Lasting, lossing og stuing avsluttes hvert kurs med en skriftlig eksamen på 5 timer. ► Faget Behandling av skip kan trekkes ut til eksamen på D4, D3 og D 1 nivå. ► I faget F 3, Kontroll med skipets drift og omsorg for personer om bord. ► Kommunikasjonskurs ROC avsluttes med eksamen i regi av Telenor på D 5 nivå. Kommunikasjonskurs GOC avsluttes med eksamen i regi av Telenor på D 4 nivå. ► Sikkerhetsopplæring IMO 80 kurset avsluttes med eksamen i regi av kursholder på D 4 nivå. ► Medisinsk behandling avsluttes med eksamen i regi av kursholder på D 4 nivå. ► Studentene kan trekkes ut til eksamen i faget praktisk engelsk på alle kurs, og studenten kan trekkes til eksamen i faget ledelse til sjøs/økonomi på D3 og D1 nivå. ► Skriftlige eksamener i trekkfagene i regi av fagskolen skal ha en varighet på 3 timer. ► Trekkeksamen i praktisk engelsk kan være skriftlig eller muntlig. ► Studentene kan trekkes til eksamen i støttefagene på alle nivå. Eksamen er skriftlig og har en varighet på 3 timer i matematikk og fysikk, elektro, kjemi og miljøfag. Eksamen i Norsk er 3 timer skriftlig og i engelsk kan eksamen være 3 timer skriftlig eller muntlig.

10 Fag og timefordeling Kystskipper Klasse D 5 Fører < 500 bt Klasse D4 Fører < 3000 btKlasse D3 SjøkapteinKlass e D1Timer NavigasjonSjøveisreglerARPAECDIS/AISHurtigbåtkurs Lasting, lossing Behandling av skip IMO 80 kurs Medisinsk behandling Ledelse til sjøs ROCGOC Praktisk engelsk Fysikk/kjemi/miljøfagNorsk/engelskMatematikk

11 Skolen/Sikkerhetssenterets simulator ► Hurtigbåtsimulator

12 Seilasøvelse

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Ytre Namdal fagskole RØRVIK Øivind Ofstad Avd.leder


Laste ned ppt "UTDANNINGSPROGRAM Ytre Namdal fagskole RØRVIK Skolens øvingsfartøy MS”Hillerø”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google