Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Bjørvika! Vil du være i Front -bli med på Front…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Bjørvika! Vil du være i Front -bli med på Front…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Bjørvika! Vil du være i Front -bli med på Front…

2 BA-Nettverket •Disse er med: –Skanska - Veidekke - NCC Construction - AF Skandinavia - Mesta - Reinertsen Vegdirektoratet/Statens vegvesen (alle regioner) SWECO Grøner - ViaNova Plan & Trafikk - Rambøll - Norconsult - Dr.Ing. Aas- Jakobsen – Multiconsult Geoplan Øst - Bangs Oppmåling - Scan Survey Kvartal 19 Arkitekter - Arktis ? (Ingen arkitekter er hittil spurt) ViaNova Systems - Powel - Norkart - Sima Software Nestor - MyVR - Octaga - Joint Collaboration - Focus Software (noen glemt?)SkanskaVeidekkeNCC ConstructionAF Skandinavia Mesta ReinertsenVegdirektoratet/Statens vegvesen (alle regioner)SWECO GrønerViaNova Plan & Trafikk RambøllNorconsult Dr.Ing. Aas- JakobsenMulticonsultGeoplan Øst Bangs OppmålingScan Survey Kvartal 19 Arkitekter Arktis ?ViaNova SystemsPowel NorkartSima SoftwareNestorMyVROctaga Joint CollaborationFocus Software •Også støttet av: –Norges Forskningsråd i 2005 og Byggekostnadsprogrammet i 2006Norges Forskningsråd Byggekostnadsprogrammet

3 www.ba-nettverket.no Konfliktfri arena for kunnskapsdeling, bedre samspill og bedre dataflyt mellom ulike aktører i bygg- og anleggsbransjen – med fokus på geometriske data (xyz, 2d, 3d, BIM, RIM…).

4 Kunnskap skaper muligheter… Kunnskap skaper muligheter! Kjennskap skaper tillit!

5 Arbeidsform ” Jeg ønsker å bringe aktørene i BA-bransjen nærmere hverandre. Jeg har ingen kontraktuelle knytninger til noen av aktørene/firmaene og har heller ikke knytninger til noen pågående bygg eller anleggs- prosjekter. Aktørene gir meg god informasjon som kan bringe bransjen videre. Jeg søker en rekke arenaer for å ha mest mulig kunnskap. Jeg tar tak i de tingene som aktørene tar opp med meg, og setter dette på dagsordenen på nettverksmøter eller ved å sette personer fra de ulike miljøene i kontakt med hverandre. Jeg forsøker å gjøre BA-Nettverket til en bidragsyter til at bransjen er i ferd med å ta noen viktige steg videre innen digital dataflyt. Når vi treffes i BA- Nettverksregi snakker vi konstruktivt og løsningsorientert sammen.”

6 BA-Nettverket •2004 – Frustrerte, Skyldte på hverandre •2005 – Kunnskap om hverandre •2006 – Omforent ønske om felles vegmodell, Høringsrunde •2007 – 2 piloter i Bjørvika med nye krav og åpent format •Se Excel-oversiktSe Excel-oversikt •2008 – Krav om digitale leveranser inn i VD’s styrende dokumenter? •Hva mer ?

7 Den Kloke Tegning •Den Kloke tegning 2007 – 170 deltakere •20 ledere til stede dag 2 – kappes om å ”være best” •Bygg ned barrierene …(Siri Hustad, Norconsult) •Samspill mellom mennesker avgjørende …(Trond Pettersen Valeur) •Dette går for tregt… (Egil Skavang) •De Kloke Tegning - Gruppearbeid/Foredrag Hvordan kan BA-Nettverket ”dra i” temaene videre? Kontraktene – Bibliotekene – Bestillerkompetanse - TverrfaglighetDe Kloke Tegning - Gruppearbeid/Foredrag

8 buildingSMART •Brobygging mellom bygg og veg - Tyngre enn jeg trodde! •BA-Nettverket vil gjerne bidra som en ressurs i buildingSMART! –Jeg føler at jeg/BA-Nettverket hittil er holdt litt på avstand, men jeg ”værer” en positiv endring. –Jeg ønsker at buildingSMART skal dreie seg om å tilstrebe samspill og åpenhet hvor BIM og IFC er deler, men ikke ”det eneste som teller”.

9 Mitt fundament - Min klokketro… •Vi trenger flere med for å opprettholde aktiviteten! •BA-Nettverket - Ikke noe venstrehåndsarbeid! •Kommer ingen vei uten kunnskap. •Jeg bruker mye tid på kunnskap og kjennskap på tvers. •BildeBilde •KakeKake •Se presse fra www.ba-nettverket.nowww.ba-nettverket.no

10 Alvor •BA-Nettverket tuller ikke! Det er alvor når VD sier de vil kreve de digitale data (vegmodell med alle relevante fagområder) som vi i fellesskap har ønsket. •Men… Har vi informert godt nok ”våre egne”?

11 Kulturendring •Vi har rett og slett endret kulturen! •Vi har skap en konfliktfri arena for å få til godt samspill og god dataflyt! •Vi gjør ikke dette for at noen skal bli sittende som Svarteper, men fordi vi sammen mener det er lurt av bransjen å ta et løft. •Vi vil jobbe smart! Da må mange gå i takt… •Mange må ta små skritt samtidig. •Ingen hensikt å ”skremme”.

12 Standardisering •Norge har sekretariatfunksjon i både IFC og ISO/TC 211 - bygg og kart/anlegg! •Fra lutefiskaftenen i fjor: Felles bygg- og anleggsmodell i åpnet format! Dette er min personlige ”ledestjerne” – dvs. ikke EN felles modell, men gjerne flere som kan kommunisere. •Jeg tror ønske om ”eierskap” til en slik prosess er en hindring.

13 Hårete mål… •”Felles bygg- og anleggsmodell i åpnet format!” - Ønske fra lutefisk-kvelden i fjor… Dette er min personlige ”ledestjerne” – men ikke EN felles modell, som favner alt, men gjerne flere som kan kommunisere. Krever harmonisering av satsinger på bygg OG anlegg. •Felles fagområder, klokt med samarbeid. Godt samarbeid baseres ikke på ”pepper”, men på evne til å lytte!

14 Konkurransedyktig næring •Liv Signe Navarsæte – Offentlig Norge skal stille krav som gjør norsk næringsliv konkurransedyktig! (fritt etter hukommelsen…) •For meg er det nettopp det vi bidrar til nå – Vi kan ikke forvente at Byggherre kan greie dette uten vår hjelp. •Statsbygg har kalt oss ”sinker”! Men hvem er egentlig sinkene? •Hvorfor Lada når bransjen kan levere Merchedes? •BA-Nettverket ønsker oppriktig å bidra positivt til videre utvikling!

15 Forskning og Utvikling - Innovasjon •Gjenomsnittlig 7 år før et forskningsresultat blir implementert i praktisk hverdag – Sterk underdrivelse! På vegsiden har jeg selv sett 20 år! •VIKTIG! – Ta muligheter i bruk – ta de små skritt! – Ikke ”sove” mens vi stadig venter på den perfekte teknologien! •BA-Nettverket er ”en hel hær” som ønsker og vil bidra til utvikling av bransjen. •NCTP/EU, NFR, Innovasjon Norge, Byggekostnadsprogrammet Jeg ønsker støtte til mange små piloter, testprosjekter og beskrivelser og fjerning av flaskehalser i praktiske prosjekter.

16 Entusiasme eller motstand? •BA-Nettverket er ingen ”prateklubb”. Vår målsetting er bedre samspill og bedre dataflyt mellom ulike aktører – i riktig tempo! •Er bestiller og byggeledere klar over hva som kommer som krav i konkurransegrunnlag? •Er kontraktsfolkene orientert om at dette ikke er krav som kommer ovenifra – men tvert imot krav som er ønsket av oss selv? •Har hver og en av oss informert ”våre egne” godt nok til at de føler trygghet og ikke blir skremt? •Lar vi hver og en bidra med sitt, eller strør vi ”pepper”? Vi skal jo ikke gjøre noe ”umulig” for folk.

17 Flere med •Vi ønsker flere byggherrer med! •Vi ønsker flere aktører med! •Vi ønsker flere personer med! •Vi ønsker forankring hos ledere!

18 Ingen kan alt •Ingen av oss kan alt. •Hver og en av oss kan litt. •Sammen kan vi utrolig mye! •Ingen av oss er overmennesker! •Alle kan vi lytte! •Og bidra med vårt!


Laste ned ppt "Velkommen til Bjørvika! Vil du være i Front -bli med på Front…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google