Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Akkordtariffen - 2006 Presentasjon av akkordtariffen etter tariffoppgjøret i 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Akkordtariffen - 2006 Presentasjon av akkordtariffen etter tariffoppgjøret i 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Akkordtariffen - 2006 Presentasjon av akkordtariffen etter tariffoppgjøret i 2006

3 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 Akkordtariffen-store endringer •Betydelig enklere i bruk •Mer forutsigbar for bedriften •Bedre fortjeneste for de aller fleste •Mindre å krangle om •En liste som er mer oppdatert til dagens utstyr og materiell •Bedre dataverktøy for føring av akkord •Betydelig enklere i bruk •Mer forutsigbar for bedriften •Bedre fortjeneste for de aller fleste •Mindre å krangle om •En liste som er mer oppdatert til dagens utstyr og materiell •Bedre dataverktøy for føring av akkord

4 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 Innkalkulering av adm.tid •De forholdene som før oppgjøret i 2006 var såkalt adm.tid og som det i følge kommentarene til akkordtariffen skulle avtales betaling for er innkalkulert i prisene med 15%.

5 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 Hva er det som er innkalkulert •Alt arbeid av administrativ art innenfor anlegget/byggeplassen er innkalkulert. •All rydding av eget avfall er innkalkulert •All transport av matriell og utstyr innenfor anlegget/byggeplassen. •Alt arbeid av administrativ art innenfor anlegget/byggeplassen er innkalkulert. •All rydding av eget avfall er innkalkulert •All transport av matriell og utstyr innenfor anlegget/byggeplassen.

6 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 Hva er bedriftens ansvar nå •110.12 Tilrettelegging og planlegging av arbeidet, både før oppstart og under arbeidet. Skal sørge for at arbeidet kan utføres rasjonelt. •110.13 Fremskaffe tegninger og monteringsunderlag. •110.14 Skal levere matriallister og lister over utstyr. •Har ansvaret for kontrakter med kunden. •Forhold rundt verktøy, oppbevaringsrom, brakker og lignende er fortsatt bedriftens ansvar. •110.12 Tilrettelegging og planlegging av arbeidet, både før oppstart og under arbeidet. Skal sørge for at arbeidet kan utføres rasjonelt. •110.13 Fremskaffe tegninger og monteringsunderlag. •110.14 Skal levere matriallister og lister over utstyr. •Har ansvaret for kontrakter med kunden. •Forhold rundt verktøy, oppbevaringsrom, brakker og lignende er fortsatt bedriftens ansvar.

7 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 Hva er ikke innkalkulert •Pos.125. Dagtidsbestemmelsene er som før. •Pos.145 Alle tillegg til prisene består •Alle regler rundt utregning og utbetaling er som før. •Reisetid er som før •Alle regler om retten til å bruke akkordtariffen er som før. •Pos.125. Dagtidsbestemmelsene er som før. •Pos.145 Alle tillegg til prisene består •Alle regler rundt utregning og utbetaling er som før. •Reisetid er som før •Alle regler om retten til å bruke akkordtariffen er som før.

8 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Ny pos. 105.31 •05 eller 07 avtaler anses som godkjente dersom de av motparten ikke er tatt opp til reell behandling innen 14 dager etter at de er innlevert. 05 og 07 avtaler påføres dato for innlevering. •Husk å få signatur på at avtalen er levert og dato. •05 eller 07 avtaler anses som godkjente dersom de av motparten ikke er tatt opp til reell behandling innen 14 dager etter at de er innlevert. 05 og 07 avtaler påføres dato for innlevering. •Husk å få signatur på at avtalen er levert og dato.

9 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 Fastlønn i akkord •Er nå gjort tydeligere ved at det i LOK §4 er satt inn eksempler på hva som skal betales med fastlønn i akkord. •Eksempler på fastlønn i akkord: •Reisetid iht. LOK §3H.3 •Reparasjoner av skader forvoldt av andre yrkesgrupper •Feilsøking utover bestemmelsen 110.40 i akkordtariffen. •Merarbeid ved innbrudd, tyveri med mer på anleggsstedet. •Arbeid med provisoriske anlegg, utover eget behov. •Graving av grøfter og lignende. •Arbeid med stillaser og lifter etc. •Lista er ikke uttømmende. •Er nå gjort tydeligere ved at det i LOK §4 er satt inn eksempler på hva som skal betales med fastlønn i akkord. •Eksempler på fastlønn i akkord: •Reisetid iht. LOK §3H.3 •Reparasjoner av skader forvoldt av andre yrkesgrupper •Feilsøking utover bestemmelsen 110.40 i akkordtariffen. •Merarbeid ved innbrudd, tyveri med mer på anleggsstedet. •Arbeid med provisoriske anlegg, utover eget behov. •Graving av grøfter og lignende. •Arbeid med stillaser og lifter etc. •Lista er ikke uttømmende.

10 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 Noen av de nye prisene/bestemmelsene del 2-9 •305.25.Det forutsettes at skap leveres ferdig sammenmontert. dersom skap leveres flatpakket avtales pris for sammenmontering •305.30Der oppsetting av skap ikke kan skje samtidig med røranlegget betales pr.tilsutning kr.3,67 •335.05Ny siste setning. Avgreninger i tidligere oppsatte koblingsstykker utover 1 betales etter pos.360. 310.10Tilpasning i forhold til dagens skap. størrelsene står i 310.05 •350.10Utstyr i tavle tom.25A kr.37,41 •360.10Kobling tom. 6mm2 kr.7,26 •360.11Kobling tom.6mm i skap kr.5,80 •305.25.Det forutsettes at skap leveres ferdig sammenmontert. dersom skap leveres flatpakket avtales pris for sammenmontering •305.30Der oppsetting av skap ikke kan skje samtidig med røranlegget betales pr.tilsutning kr.3,67 •335.05Ny siste setning. Avgreninger i tidligere oppsatte koblingsstykker utover 1 betales etter pos.360. 310.10Tilpasning i forhold til dagens skap. størrelsene står i 310.05 •350.10Utstyr i tavle tom.25A kr.37,41 •360.10Kobling tom. 6mm2 kr.7,26 •360.11Kobling tom.6mm i skap kr.5,80 •410.12Rør.tom 20mm med ferdig inntrukket ledning/kabel. For rør med leding/kabel utover 20mm avales pris •420.10Vegg – tak – påveggsboks kr.29,74 •420.20Oppsetting i tidligere oppsatt boks kr.12,26 •425.10Inntrekking av ledning tom.4mm kr.0,74 •505.30Pris for å ta ned og sette opp tak og datagulvplater avtales. •505.35Pålagt kveiling avtales. Tamper på over 5m betales med 50% av trekkeprisen.

11 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 Noen av de nye prisene/bestemmelsene del2-9 •510.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr.5,12 •515.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr. 10,10 •520.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr. 2,53 •525.05Prisen gjelder for kabel lagt på bro og kabel montert under fellesklemmer av plast over tak •525.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr. 6,04 •540.10Koblingsbokser tom.6 x 6mm kr. 29,83 •555.10Brytere og stikk, fotoceller og bevegelsesdetektor kr.18,98 •510.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr.5,12 •515.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr. 10,10 •520.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr. 2,53 •525.05Prisen gjelder for kabel lagt på bro og kabel montert under fellesklemmer av plast over tak •525.10Kabel tom. 4 x 4 og 20x2,5mm kr. 6,04 •540.10Koblingsbokser tom.6 x 6mm kr. 29,83 •555.10Brytere og stikk, fotoceller og bevegelsesdetektor kr.18,98 •605.35Pris for å ta ned og sette opp tak og datagulvplater avtales •610.10Glødelamper og lavvoltlamper •610.11Kassett for downlight kr.16,81 •610.16Gassutladningslamp er som i omfang er lik lamper i pos.10. f.eks Pucktype kr.40.00 •645.21Når det kreves hel liming av kabel betales i tillegge pr.m kr.4,56 •810.10Kanal tom.45mm pr.m kr.14,42

12 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 Akkordtariffen del 10-12 •Hele svakstrømsdelen av lista er redigert. •Oppdatert i forhold til dagens utstyr •Færre grupper •Enklere å bruke •Merk spesielt 1220.45. endret til kun å gjelde 4 par men, gjelder all slik kabel som benyttes i data spredenett. •Hele svakstrømsdelen av lista er redigert. •Oppdatert i forhold til dagens utstyr •Færre grupper •Enklere å bruke •Merk spesielt 1220.45. endret til kun å gjelde 4 par men, gjelder all slik kabel som benyttes i data spredenett.

13 © EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 Akkordmultiplikatoren •Var tidligere 1,409 •Ny multiplikator 1.635 •Akkordsum 100.000 før 140.900 •Akkordsum 100.000 nå 163.500 •Var tidligere 1,409 •Ny multiplikator 1.635 •Akkordsum 100.000 før 140.900 •Akkordsum 100.000 nå 163.500


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, onsdag, 2. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Akkordtariffen - 2006 Presentasjon av akkordtariffen etter tariffoppgjøret i 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google