Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM

3 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 2

4 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 Innledning årsmøte EL & IT Klubben Fabricom 13. mars 2008 John Helge Kallevik 13. mars 2008 John Helge Kallevik

5 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 Forh utvalget i EL & IT •LO – NHO må bli enig om de overenskomstbaserte forhandlingene. •TELFO – EL & IT starter 6. mars •Holder på med forhandlinger: 6. og 7. mars og 10. og 11. mars. Stopp i påsken. •Bakgrunn er vedtak på LTK og Landsstyret. •LO – NHO må bli enig om de overenskomstbaserte forhandlingene. •TELFO – EL & IT starter 6. mars •Holder på med forhandlinger: 6. og 7. mars og 10. og 11. mars. Stopp i påsken. •Bakgrunn er vedtak på LTK og Landsstyret.

6 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 Kravene •Lærlingelønn= Beregningsgrunnlag 100% overtidssats = 197,08. •LOK § 3 E – Føres på fritt grunnlag i forhold til økonomi og kriterier. (Vunnet tvist om at en kan forhandle hele året = Skal være enighet) •LOK § 7 = lovpålagt hviletid betales. •LOK § 16.12 = bortsetting av arbeid. Underleverandører i forhold til lønns-og arb forhold. •Offshore = Fast 2 – 4 med full kompensasjon. •Lærlingelønn= Beregningsgrunnlag 100% overtidssats = 197,08. •LOK § 3 E – Føres på fritt grunnlag i forhold til økonomi og kriterier. (Vunnet tvist om at en kan forhandle hele året = Skal være enighet) •LOK § 7 = lovpålagt hviletid betales. •LOK § 16.12 = bortsetting av arbeid. Underleverandører i forhold til lønns-og arb forhold. •Offshore = Fast 2 – 4 med full kompensasjon.

7 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 Forhandlingene LO - NHO •Forhandlingsstart 5 •. mars •Ferdig 31. mars kl 24 00 – lytt på radio •Forhandlingsutvalget LOK: Starter 6. mars og skal være ferdig 12. mars. Normalt punktstreik – Ikke tatt stilling til det enda. •Streikebidrag: •Full streik pr uke 2500,- kr •100,- kr for barn pr uke •Punktstreik: 600,- pr dag i 5 dager. •Styret i fagforeningen ber årsmøte om fullmakt til å fastsette ekstra streikestøtte. •Hvem blir tatt ut i en eventuell streik? •Forhandlingsstart 5 •. mars •Ferdig 31. mars kl 24 00 – lytt på radio •Forhandlingsutvalget LOK: Starter 6. mars og skal være ferdig 12. mars. Normalt punktstreik – Ikke tatt stilling til det enda. •Streikebidrag: •Full streik pr uke 2500,- kr •100,- kr for barn pr uke •Punktstreik: 600,- pr dag i 5 dager. •Styret i fagforeningen ber årsmøte om fullmakt til å fastsette ekstra streikestøtte. •Hvem blir tatt ut i en eventuell streik?

8 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Utløpstidspunkt •Utløp 1. april – Regulert i Hovedavtalen •Partene kan ta brudd – minimum 14 dager før utløp. •10 dager frivillig megling – 4 dager tvungen. •Det ser ut som det ”blir brudd” 28. mars. •Da blir utløp 1. april kl 00 00. Altså streik fra kl 06 00 2. april – eller arb dagens begynnelse. LYTT PÅ RADIO!!!! •Utløp 1. april – Regulert i Hovedavtalen •Partene kan ta brudd – minimum 14 dager før utløp. •10 dager frivillig megling – 4 dager tvungen. •Det ser ut som det ”blir brudd” 28. mars. •Da blir utløp 1. april kl 00 00. Altså streik fra kl 06 00 2. april – eller arb dagens begynnelse. LYTT PÅ RADIO!!!!

9 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 Siste fra forhandlingene •Det oppnåddes ikke enighet mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi. Etter det vi forstår : Ikke hos de andre forbund heller. •Det betyr kr 0,50 på LOK § 3a. Fra 148,06 til kr 148,56. •Offshorelønn: fra kr 234,84 til 235,63. •Økning på 0,79 kr. •Det er LO som styrer INFO om oppgjøret. •Spørsmål til denne type oppgjørsform •Det oppnåddes ikke enighet mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi. Etter det vi forstår : Ikke hos de andre forbund heller. •Det betyr kr 0,50 på LOK § 3a. Fra 148,06 til kr 148,56. •Offshorelønn: fra kr 234,84 til 235,63. •Økning på 0,79 kr. •Det er LO som styrer INFO om oppgjøret. •Spørsmål til denne type oppgjørsform

10 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 LO har tatt brudd •Lo har meddelt ovenfor NHO og meglingsmannen brudd i oppgjøret. •For liten fremdrift •Meglingsmannen vil sondere datoer med partene. •Bruddet er innenfor 14 dager og dermed kan det bli konflikt 1. april •Oljeutvalget møte 28. mars •Tillitsvalgt ei bedrifter som kan bli aktuelle i streik – Innkalling til forberedelser i EL & IT Forbundet. •Lo har meddelt ovenfor NHO og meglingsmannen brudd i oppgjøret. •For liten fremdrift •Meglingsmannen vil sondere datoer med partene. •Bruddet er innenfor 14 dager og dermed kan det bli konflikt 1. april •Oljeutvalget møte 28. mars •Tillitsvalgt ei bedrifter som kan bli aktuelle i streik – Innkalling til forberedelser i EL & IT Forbundet.

11 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 Arbeid lokalt. •Forberedelse som om det blir streik!!!! •Medlemmer – tillitsvalgsvalgte må vite om kravene. Derfor INFO til alle. •Fagforeningen informerer på e- post og hjemmeside. •Ellers www.lo.no og www.elogit.nowww.lo.nowww.elogit.no •INFO på reprskapet •Klubbene – tillitsvalgte! ? •Forberedelse som om det blir streik!!!! •Medlemmer – tillitsvalgsvalgte må vite om kravene. Derfor INFO til alle. •Fagforeningen informerer på e- post og hjemmeside. •Ellers www.lo.no og www.elogit.nowww.lo.nowww.elogit.no •INFO på reprskapet •Klubbene – tillitsvalgte! ?

12 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 Klubbene •Møte med bedrift – Hvis det blir konflikt: •Adgang til bedriften – adgang til klubbkontor! •Adgang til anleggene for å sjekke streikebryteri. •Sikring av arbeid. •Overtid for å begrense tap – FORBUDT! •Holde medlemmene orientert •HUSK Eierforhold til kravene! AFP!!!! •Møte med bedrift – Hvis det blir konflikt: •Adgang til bedriften – adgang til klubbkontor! •Adgang til anleggene for å sjekke streikebryteri. •Sikring av arbeid. •Overtid for å begrense tap – FORBUDT! •Holde medlemmene orientert •HUSK Eierforhold til kravene! AFP!!!!

13 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 Permitteringer •Bedriften vil snart be om underskrift på betinget varsel. HUSK: Det er ikke grunnlag for permittering! •Betingelse: Streik må være et faktum. •GJELDER STREIK I ANNEN BEDRIFT. •Uorganiserte – De kan permitteres uansett. •Hvis streik: Skal avtale permittering. Kun ved sysselsettingssvikt!!!! •Bedriften vil snart be om underskrift på betinget varsel. HUSK: Det er ikke grunnlag for permittering! •Betingelse: Streik må være et faktum. •GJELDER STREIK I ANNEN BEDRIFT. •Uorganiserte – De kan permitteres uansett. •Hvis streik: Skal avtale permittering. Kun ved sysselsettingssvikt!!!!

14 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 13 Permitteringer •Har en annet arbeid: Skal de sysselsettes. •Lærlinger: Annet arbeid – opplæring – skriving av lærlingebok •Hvor en blir permittert: Melde seg på A – Etat: Får en avslag på ledighetstrygd skal det være skriftlig. •Da vil en få streikebidrag. •Faktisk en medlemsfordel. •Har en annet arbeid: Skal de sysselsettes. •Lærlinger: Annet arbeid – opplæring – skriving av lærlingebok •Hvor en blir permittert: Melde seg på A – Etat: Får en avslag på ledighetstrygd skal det være skriftlig. •Da vil en få streikebidrag. •Faktisk en medlemsfordel.

15 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 14 Årsmøte i fagforeningen •Avholdes 27. mars •INFO om oppgjøret •100 års jubileumet – 23. mars 2009 – Atlantic Hall. Buss fra Haugesund. Tilbud om overnatting. •Repr: 1 – 8 medl = 1 repr • 9 – 20 medl = 1 repr • 21 – 40 medl = 1 repr •MØT Opp! Velg repr og møt opp. Alle vil få tapt arb fortjeneste. •Avholdes 27. mars •INFO om oppgjøret •100 års jubileumet – 23. mars 2009 – Atlantic Hall. Buss fra Haugesund. Tilbud om overnatting. •Repr: 1 – 8 medl = 1 repr • 9 – 20 medl = 1 repr • 21 – 40 medl = 1 repr •MØT Opp! Velg repr og møt opp. Alle vil få tapt arb fortjeneste.

16 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 15 Tvister – Fabricom •Industrirørleggerne: Avgjørelse i enighetsprotokoll av 11.12.2006. De skal ha fagarbeidertillegg. Kravene er pr 29 08 2007: Totalt Kr 82.000,-. Gjelder KUN medlemmene. Fagforeningen har vært i krav mot Fabricom i to omganger uten resultat. Kontakt med dommer i Stavanger. •Industrirørleggerne: Avgjørelse i enighetsprotokoll av 11.12.2006. De skal ha fagarbeidertillegg. Kravene er pr 29 08 2007: Totalt Kr 82.000,-. Gjelder KUN medlemmene. Fagforeningen har vært i krav mot Fabricom i to omganger uten resultat. Kontakt med dommer i Stavanger.

17 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 16 •Oversendt forbundet. •Saken oversendt LO JUR •Møte: EL & IT skal ha møte med NELFO. •Hvis det ikke blir enighet – Møte LO – NHO. •Fabricoms holdning: Når de arbeider med faget – så skal de få. •LO adv er enig med oss. BRA. •Forbundet ble avvist å ha møte. Grunn: Tariffoppgjør. •Oversendt forbundet. •Saken oversendt LO JUR •Møte: EL & IT skal ha møte med NELFO. •Hvis det ikke blir enighet – Møte LO – NHO. •Fabricoms holdning: Når de arbeider med faget – så skal de få. •LO adv er enig med oss. BRA. •Forbundet ble avvist å ha møte. Grunn: Tariffoppgjør.

18 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 17 Permittering •Klubben gjorde en kjempejobb. •Kort: Rett til nytt permitteringsvarsel etter 4. uker. •Saken skal til arbeidsretten. •VI MÅ HA DOKUMENTASJON fra de som ble rammet. Lidt tap! •Saken kommer opp i august – september. •NHO vil ha LO med på brev til Dep om å få endret praksis. De vet da at de er på tynn is. •Klubben gjorde en kjempejobb. •Kort: Rett til nytt permitteringsvarsel etter 4. uker. •Saken skal til arbeidsretten. •VI MÅ HA DOKUMENTASJON fra de som ble rammet. Lidt tap! •Saken kommer opp i august – september. •NHO vil ha LO med på brev til Dep om å få endret praksis. De vet da at de er på tynn is.

19 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 18 AKKORD

20 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 19 110-10 akkord-arbeid skal uhindret kunne anvendes •Ingen av partene kan gjennom sine organisasjoner nekte eller hindre at det skal arbeides akkord etter overenskomsten bestemmelser

21 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 20 Hva skal til?? •Trenger ikke jobbe hardere/mer. •God organisering av arbeidet •Rasjonell jobbing – ikke hit og dit. •Holde arbeids- og pausetiden eks. arbeidsplass •Eneste måten å heve lærlinglønna •Trenger ikke jobbe hardere/mer. •God organisering av arbeidet •Rasjonell jobbing – ikke hit og dit. •Holde arbeids- og pausetiden eks. arbeidsplass •Eneste måten å heve lærlinglønna

22 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 21 Pris kabel med boring •Gruppe 515 pos. 10 t.o.m. 4x4 •Pris pr/m = 10,10 X multiplikator = 17,210 pr/m •For å opprettholde en fortjeneste på kr 200/time må man legge opp litt under 12 m kabel pr. time •Gruppe 515 pos. 10 t.o.m. 4x4 •Pris pr/m = 10,10 X multiplikator = 17,210 pr/m •For å opprettholde en fortjeneste på kr 200/time må man legge opp litt under 12 m kabel pr. time

23 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 22 Pris kabel på bro •Gruppe 525 pos. 10 t.o.m. 4x4mm2 pris kr. 6.04 pr/m inkl. multiplikator = 10,292pr/m •For å opprettholde en fortjeneste på 200/time må en legge litt under 20m kabel i timen. •Gruppe 525 pos. 10 t.o.m. 4x4mm2 pris kr. 6.04 pr/m inkl. multiplikator = 10,292pr/m •For å opprettholde en fortjeneste på 200/time må en legge litt under 20m kabel i timen.

24 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 23 Pris Glødelamper/lavvolt •Gruppe 610 pos 10 pris ferdig oppsatt og koblet kr. 30,10 pr. stk. pris inkl. multiplikator er 51,290 pr. stk •For å opprettholde en fortjeneste på kr. 200/timen må man monter fire lamper i timen. •Gruppe 610 pos 10 pris ferdig oppsatt og koblet kr. 30,10 pr. stk. pris inkl. multiplikator er 51,290 pr. stk •For å opprettholde en fortjeneste på kr. 200/timen må man monter fire lamper i timen.

25 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 24 Akkordutregning •Kan gjøres i excelKan gjøres i excel •Sett i forhold til fastlønn: •LOK 3 E lønn – variabel – Akkord likt. •Kan gjøres i excelKan gjøres i excel •Sett i forhold til fastlønn: •LOK 3 E lønn – variabel – Akkord likt.

26 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 25 Pris eksempel kabel •Gruppe 510 pos. 10: Fast opplegg av kabel uten boring i underlaget samt trekking i rør og legging i veggkanal t.o.m. 4x4mm2. •Pris 5,12 pr. m x multiplikator = 8,725 •Utgangspunkt 200kr. Pr. time = 200/8,725=22,92m. •For å oppnå en fortjeneste på 200kr. Pr time må man legge 23m kabel pr time. •Gruppe 510 pos. 10: Fast opplegg av kabel uten boring i underlaget samt trekking i rør og legging i veggkanal t.o.m. 4x4mm2. •Pris 5,12 pr. m x multiplikator = 8,725 •Utgangspunkt 200kr. Pr. time = 200/8,725=22,92m. •For å oppnå en fortjeneste på 200kr. Pr time må man legge 23m kabel pr time.

27 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 26 Hvordan fordeles overskuddet? •Montørlønn 230 kr/timen = 155.34% av §3A (148.06) •Lærling 5. halvår: 50,28 X 155,34%= 78,10 •Lærling 6. halvår: 67,04 X 155,34%= 104,14 •Lærling 7. halvår: 75,42 X 155,34%= 117,16 •Lærling 8. halvår: 92,18 X 155.34%= 143,19 •Lærling 9. halvår: 134,08 X 155,34% =208,28 •Bas og fagarbeidertillegg kommer i tillegg. •Montørlønn 230 kr/timen = 155.34% av §3A (148.06) •Lærling 5. halvår: 50,28 X 155,34%= 78,10 •Lærling 6. halvår: 67,04 X 155,34%= 104,14 •Lærling 7. halvår: 75,42 X 155,34%= 117,16 •Lærling 8. halvår: 92,18 X 155.34%= 143,19 •Lærling 9. halvår: 134,08 X 155,34% =208,28 •Bas og fagarbeidertillegg kommer i tillegg.

28 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 27 Statistikk •Akkord – Buskerud: Snitt ca 250,- pr time. •YIT Lier:Snitt ca 260,- •Fastlønn Haugaland: 170,59 – 191,31 •Akkord – Buskerud: Snitt ca 250,- pr time. •YIT Lier:Snitt ca 260,- •Fastlønn Haugaland: 170,59 – 191,31

29 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 28 Kursing i akkord •Inst utv planlegger kurs i april i samarbeid med Agder. •Kurs direkte på arbeidsplassen. •Oppstartsmøte – gjennomgang av systemet – oppfølging - dataføring •Avtale 14. mars hos Siemens i Haugesund. 3 medlemmer møter. Ca en time – halv annen. •Oppfølging direkte på arbeidsplassen. •Inst utv planlegger kurs i april i samarbeid med Agder. •Kurs direkte på arbeidsplassen. •Oppstartsmøte – gjennomgang av systemet – oppfølging - dataføring •Avtale 14. mars hos Siemens i Haugesund. 3 medlemmer møter. Ca en time – halv annen. •Oppfølging direkte på arbeidsplassen.

30 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 29 •Takk for oppmerksomheten

31 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 30 Hva er bedriftens ansvar nå •110.12 Tilrettelegging og planlegging av arbeidet, både før oppstart og under arbeidet. Skal sørge for at arbeidet kan utføres rasjonelt. •110.13 Fremskaffe tegninger og monteringsunderlag. •110.14 Skal levere materiallister og lister over utstyr. •Har ansvaret for kontrakter med kunden. •Forhold rundt verktøy, oppbevaringsrom, brakker og lignende er fortsatt bedriftens ansvar. •110.12 Tilrettelegging og planlegging av arbeidet, både før oppstart og under arbeidet. Skal sørge for at arbeidet kan utføres rasjonelt. •110.13 Fremskaffe tegninger og monteringsunderlag. •110.14 Skal levere materiallister og lister over utstyr. •Har ansvaret for kontrakter med kunden. •Forhold rundt verktøy, oppbevaringsrom, brakker og lignende er fortsatt bedriftens ansvar.

32 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 31 Akkordtariffen - store endringer etter oppgjøret i 2006. •Betydelig enklere i bruk •Mer forutsigbar for bedriften •Bedre fortjeneste for de aller fleste •Mindre å krangle om •En liste som er mer oppdatert til dagens utstyr og materiell •Bedre dataverktøy for føring av akkord •Betydelig enklere i bruk •Mer forutsigbar for bedriften •Bedre fortjeneste for de aller fleste •Mindre å krangle om •En liste som er mer oppdatert til dagens utstyr og materiell •Bedre dataverktøy for føring av akkord

33 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 32 115-15 akkordseddel •Akkordseddelen er en bindende kontrakt for begge parter •Bedriften skal skrive ut akkordseddel som skal følge arbeidsordren. •Akkordseddelen skal inneholde arbeidets omfang og eventuelt Særbestemmelser. •Akkordseddelen skal underskrives av begge parter før arbeidet Startes. •Akkordseddelen er en bindende kontrakt for begge parter •Bedriften skal skrive ut akkordseddel som skal følge arbeidsordren. •Akkordseddelen skal inneholde arbeidets omfang og eventuelt Særbestemmelser. •Akkordseddelen skal underskrives av begge parter før arbeidet Startes.

34 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 33 Oppbygging av akkordtariffen •8. Kanalsystemer •9. Strømskinner i hovedfordelingsanlegg •10. Montering av svakstrømsutstyr •11. Telefonanlegg, calling, dataanlegg, Telekommunikasjon, kontakter •12. Opplegg av svakstrømskabel og ledning •8. Kanalsystemer •9. Strømskinner i hovedfordelingsanlegg •10. Montering av svakstrømsutstyr •11. Telefonanlegg, calling, dataanlegg, Telekommunikasjon, kontakter •12. Opplegg av svakstrømskabel og ledning

35 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 34 Oppbygging av akkordtariffen •DEL 1 forutsetningene •2. Hulltak – sliss og utsparinger •3. Sikringsarrangement •4. Skjult og åpent røranlegg •5. Kabelmontasje – gjennomføringer – bryter – stikkontakter •6. Lys og varmeutstyr •7. Opplegg og sammenmontering av kabelbroer, kabelstiger og profilskinner av metall •DEL 1 forutsetningene •2. Hulltak – sliss og utsparinger •3. Sikringsarrangement •4. Skjult og åpent røranlegg •5. Kabelmontasje – gjennomføringer – bryter – stikkontakter •6. Lys og varmeutstyr •7. Opplegg og sammenmontering av kabelbroer, kabelstiger og profilskinner av metall

36 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 35

37 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 36 Tariffoppgjøret •Los representantskap – vedtak 19 02 08 Hovedkravene er AFP: •Generell bedring av kjøpekraften - Lønnstillegg •Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, bl.a. ved mer enn forholdsmessig andel til kvinner der slik styring er mulig. •Garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte. •Bedring av lærlingenes økonomiske vilkår. •I de enkelte områdene gjøres prioriteringer til fordel for grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, herunder LO-grupper med lang utdanning. • •Los representantskap – vedtak 19 02 08 Hovedkravene er AFP: •Generell bedring av kjøpekraften - Lønnstillegg •Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, bl.a. ved mer enn forholdsmessig andel til kvinner der slik styring er mulig. •Garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte. •Bedring av lærlingenes økonomiske vilkår. •I de enkelte områdene gjøres prioriteringer til fordel for grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, herunder LO-grupper med lang utdanning. •

38 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 37 Akkord - Historikk •1930 – Komite starter arbeidet med å utvikle en akkordliste •1936 – Innført prøveliste i Oslo •1937 – Innført etter 4 mnd. streik. •Ble først gjort gjeldene i Oslo og Aker. Først etter krigen kom resten av landet gradvis med. •Flere revisjoner etter den tid •1979 Kraftig kutt i antall poster •1994 Nye kutt i antall poster nå ca. 600. •1997 Dagens liste. •2006 innkalkulering av deler del 1 •1930 – Komite starter arbeidet med å utvikle en akkordliste •1936 – Innført prøveliste i Oslo •1937 – Innført etter 4 mnd. streik. •Ble først gjort gjeldene i Oslo og Aker. Først etter krigen kom resten av landet gradvis med. •Flere revisjoner etter den tid •1979 Kraftig kutt i antall poster •1994 Nye kutt i antall poster nå ca. 600. •1997 Dagens liste. •2006 innkalkulering av deler del 1

39 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 38 Krav vedr AFP: •Våre krav til AFP er: •at AFP-tillegget skal utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på minst dagens nivå livet ut •at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer •at de spesielle skattefordeler som AFP-pensjonister har i dag skal inngå som en del av statens samlede bidrag til AFP •at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år •Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. •AFP-løsningen i privat sektor må innpasses også i andre avtaleområder •Våre krav til AFP er: •at AFP-tillegget skal utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på minst dagens nivå livet ut •at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer •at de spesielle skattefordeler som AFP-pensjonister har i dag skal inngå som en del av statens samlede bidrag til AFP •at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år •Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. •AFP-løsningen i privat sektor må innpasses også i andre avtaleområder

40 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 39 •Prester 81 år •Univ.-og høgskolelærere80 år •Rørleggere/bussjåfør75-76 år •Kran-/heisførere73-74 år •Sveisere73-74 år •Truckkjørere72-73 år •Renholdere71-72 år •Prester 81 år •Univ.-og høgskolelærere80 år •Rørleggere/bussjåfør75-76 år •Kran-/heisførere73-74 år •Sveisere73-74 år •Truckkjørere72-73 år •Renholdere71-72 år Forventa levealder

41 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 40 Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67%

42 © EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 41 •Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter •Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) •Livsvarig avkorting av pensjon: •Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter •Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) •Livsvarig avkorting av pensjon: rente = - 22% Pensjon x 17 21 -


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, torsdag, 3. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google