Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM
© EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 1

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017
Lysbilde nr.: 2

3 Innledning årsmøte EL & IT Klubben Fabricom
13. mars 2008 John Helge Kallevik © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 3

4 Forh utvalget i EL & IT LO – NHO må bli enig om de overenskomstbaserte forhandlingene. TELFO – EL & IT starter 6. mars Holder på med forhandlinger: 6. og 7. mars og 10. og 11. mars. Stopp i påsken. Bakgrunn er vedtak på LTK og Landsstyret. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 4

5 Kravene Lærlingelønn= Beregningsgrunnlag 100% overtidssats = 197,08.
LOK § 3 E – Føres på fritt grunnlag i forhold til økonomi og kriterier. (Vunnet tvist om at en kan forhandle hele året = Skal være enighet) LOK § 7 = lovpålagt hviletid betales. LOK § = bortsetting av arbeid. Underleverandører i forhold til lønns-og arb forhold. Offshore = Fast 2 – 4 med full kompensasjon. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 5

6 Forhandlingene LO - NHO
Forhandlingsstart 5 . mars Ferdig 31. mars kl – lytt på radio Forhandlingsutvalget LOK: Starter 6. mars og skal være ferdig 12. mars. Normalt punktstreik – Ikke tatt stilling til det enda. Streikebidrag: Full streik pr uke 2500,- kr 100,- kr for barn pr uke Punktstreik: 600,- pr dag i 5 dager. Styret i fagforeningen ber årsmøte om fullmakt til å fastsette ekstra streikestøtte. Hvem blir tatt ut i en eventuell streik? © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 6

7 Utløpstidspunkt Utløp 1. april – Regulert i Hovedavtalen
Partene kan ta brudd – minimum 14 dager før utløp. 10 dager frivillig megling – 4 dager tvungen. Det ser ut som det ”blir brudd” 28. mars. Da blir utløp 1. april kl Altså streik fra kl april – eller arb dagens begynnelse. LYTT PÅ RADIO!!!! © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 7

8 Siste fra forhandlingene
Det oppnåddes ikke enighet mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi. Etter det vi forstår : Ikke hos de andre forbund heller. Det betyr kr 0,50 på LOK § 3a. Fra 148,06 til kr 148,56. Offshorelønn: fra kr 234,84 til 235,63. Økning på 0,79 kr. Det er LO som styrer INFO om oppgjøret. Spørsmål til denne type oppgjørsform © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 8

9 LO har tatt brudd Lo har meddelt ovenfor NHO og meglingsmannen brudd i oppgjøret. For liten fremdrift Meglingsmannen vil sondere datoer med partene. Bruddet er innenfor 14 dager og dermed kan det bli konflikt 1. april Oljeutvalget møte 28. mars Tillitsvalgt ei bedrifter som kan bli aktuelle i streik – Innkalling til forberedelser i EL & IT Forbundet. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 9

10 Arbeid lokalt. Forberedelse som om det blir streik!!!!
Medlemmer – tillitsvalgsvalgte må vite om kravene. Derfor INFO til alle. Fagforeningen informerer på e- post og hjemmeside. Ellers og INFO på reprskapet Klubbene – tillitsvalgte! ? © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 10

11 Klubbene Møte med bedrift – Hvis det blir konflikt:
Adgang til bedriften – adgang til klubbkontor! Adgang til anleggene for å sjekke streikebryteri. Sikring av arbeid. Overtid for å begrense tap – FORBUDT! Holde medlemmene orientert HUSK Eierforhold til kravene! AFP!!!! © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 11

12 Permitteringer Bedriften vil snart be om underskrift på betinget varsel. HUSK: Det er ikke grunnlag for permittering! Betingelse: Streik må være et faktum. GJELDER STREIK I ANNEN BEDRIFT. Uorganiserte – De kan permitteres uansett. Hvis streik: Skal avtale permittering. Kun ved sysselsettingssvikt!!!! © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 12

13 Permitteringer Har en annet arbeid: Skal de sysselsettes.
Lærlinger: Annet arbeid – opplæring – skriving av lærlingebok Hvor en blir permittert: Melde seg på A – Etat: Får en avslag på ledighetstrygd skal det være skriftlig. Da vil en få streikebidrag. Faktisk en medlemsfordel. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 13

14 Årsmøte i fagforeningen
Avholdes 27. mars INFO om oppgjøret 100 års jubileumet – 23. mars 2009 – Atlantic Hall. Buss fra Haugesund. Tilbud om overnatting. Repr: 1 – 8 medl = 1 repr 9 – 20 medl = 1 repr 21 – 40 medl = 1 repr MØT Opp! Velg repr og møt opp. Alle vil få tapt arb fortjeneste. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 14

15 Tvister – Fabricom Industrirørleggerne:
Avgjørelse i enighetsprotokoll av De skal ha fagarbeidertillegg. Kravene er pr : Totalt Kr ,-. Gjelder KUN medlemmene. Fagforeningen har vært i krav mot Fabricom i to omganger uten resultat. Kontakt med dommer i Stavanger. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 15

16 Møte: EL & IT skal ha møte med NELFO.
Oversendt forbundet. Saken oversendt LO JUR Møte: EL & IT skal ha møte med NELFO. Hvis det ikke blir enighet – Møte LO – NHO. Fabricoms holdning: Når de arbeider med faget – så skal de få. LO adv er enig med oss. BRA. Forbundet ble avvist å ha møte. Grunn: Tariffoppgjør. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 16

17 Permittering Klubben gjorde en kjempejobb.
Kort: Rett til nytt permitteringsvarsel etter 4. uker. Saken skal til arbeidsretten. VI MÅ HA DOKUMENTASJON fra de som ble rammet. Lidt tap! Saken kommer opp i august – september. NHO vil ha LO med på brev til Dep om å få endret praksis. De vet da at de er på tynn is. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 17

18 AKKORD © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 18

19 110-10 akkord-arbeid skal uhindret kunne anvendes
Ingen av partene kan gjennom sine organisasjoner nekte eller hindre at det skal arbeides akkord etter overenskomsten bestemmelser © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 19

20 Hva skal til?? Trenger ikke jobbe hardere/mer.
God organisering av arbeidet Rasjonell jobbing – ikke hit og dit. Holde arbeids- og pausetiden eks. arbeidsplass Eneste måten å heve lærlinglønna © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 20

21 Pris kabel med boring Gruppe 515 pos. 10 t.o.m. 4x4
Pris pr/m = 10,10 X multiplikator = 17,210 pr/m For å opprettholde en fortjeneste på kr 200/time må man legge opp litt under 12 m kabel pr. time © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 21

22 Pris kabel på bro Gruppe 525 pos. 10 t.o.m. 4x4mm2 pris kr pr/m inkl. multiplikator = 10,292pr/m For å opprettholde en fortjeneste på 200/time må en legge litt under 20m kabel i timen. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 22

23 Pris Glødelamper/lavvolt
Gruppe 610 pos 10 pris ferdig oppsatt og koblet kr. 30,10 pr. stk. pris inkl. multiplikator er 51,290 pr. stk For å opprettholde en fortjeneste på kr. 200/timen må man monter fire lamper i timen. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 23

24 Akkordutregning Kan gjøres i excel Sett i forhold til fastlønn:
LOK 3 E lønn – variabel – Akkord likt. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 24

25 Pris eksempel kabel Gruppe 510 pos. 10:
Fast opplegg av kabel uten boring i underlaget samt trekking i rør og legging i veggkanal t.o.m. 4x4mm2. Pris 5,12 pr. m x multiplikator = 8,725 Utgangspunkt 200kr. Pr. time = 200/8,725=22,92m. For å oppnå en fortjeneste på 200kr. Pr time må man legge 23m kabel pr time. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 25

26 Hvordan fordeles overskuddet?
Montørlønn 230 kr/timen = % av §3A (148.06) Lærling 5. halvår: 50,28 X 155,34%= ,10 Lærling 6. halvår: 67,04 X 155,34%= 104,14 Lærling 7. halvår: 75,42 X 155,34%= 117,16 Lærling 8. halvår: 92,18 X %= 143,19 Lærling 9. halvår: 134,08 X 155,34% =208,28 Bas og fagarbeidertillegg kommer i tillegg. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 26

27 Statistikk Akkord – Buskerud: Snitt ca 250,- pr time.
YIT Lier: Snitt ca 260,- Fastlønn Haugaland: 170,59 – 191,31 © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 27

28 Kursing i akkord Inst utv planlegger kurs i april i samarbeid med Agder. Kurs direkte på arbeidsplassen. Oppstartsmøte – gjennomgang av systemet – oppfølging - dataføring Avtale 14. mars hos Siemens i Haugesund. 3 medlemmer møter. Ca en time – halv annen. Oppfølging direkte på arbeidsplassen. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 28

29 Takk for oppmerksomheten
© EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 29

30 Hva er bedriftens ansvar nå
Tilrettelegging og planlegging av arbeidet, både før oppstart og under arbeidet. Skal sørge for at arbeidet kan utføres rasjonelt. Fremskaffe tegninger og monteringsunderlag. Skal levere materiallister og lister over utstyr. Har ansvaret for kontrakter med kunden. Forhold rundt verktøy, oppbevaringsrom, brakker og lignende er fortsatt bedriftens ansvar. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 30

31 Akkordtariffen - store endringer etter oppgjøret i 2006.
Betydelig enklere i bruk Mer forutsigbar for bedriften Bedre fortjeneste for de aller fleste Mindre å krangle om En liste som er mer oppdatert til dagens utstyr og materiell Bedre dataverktøy for føring av akkord © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 31

32 akkordseddel Akkordseddelen er en bindende kontrakt for begge parter Bedriften skal skrive ut akkordseddel som skal følge arbeidsordren. Akkordseddelen skal inneholde arbeidets omfang og eventuelt Særbestemmelser. Akkordseddelen skal underskrives av begge parter før arbeidet Startes. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 32

33 Oppbygging av akkordtariffen
8. Kanalsystemer 9. Strømskinner i hovedfordelingsanlegg 10. Montering av svakstrømsutstyr 11. Telefonanlegg, calling, dataanlegg, Telekommunikasjon, kontakter 12. Opplegg av svakstrømskabel og ledning © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 33

34 Oppbygging av akkordtariffen
DEL 1 forutsetningene 2. Hulltak – sliss og utsparinger 3. Sikringsarrangement 4. Skjult og åpent røranlegg 5. Kabelmontasje – gjennomføringer – bryter – stikkontakter 6. Lys og varmeutstyr 7. Opplegg og sammenmontering av kabelbroer, kabelstiger og profilskinner av metall © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 34

35 © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017
Lysbilde nr.: 35

36 Tariffoppgjøret Los representantskap – vedtak 19 02 08
Hovedkravene er AFP: Generell bedring av kjøpekraften - Lønnstillegg Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, bl.a. ved mer enn forholdsmessig andel til kvinner der slik styring er mulig.    Garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte. Bedring av lærlingenes økonomiske vilkår. I de enkelte områdene gjøres prioriteringer til fordel for grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, herunder LO-grupper med lang utdanning. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 36

37 Akkord - Historikk 1930 – Komite starter arbeidet med å utvikle en akkordliste 1936 – Innført prøveliste i Oslo 1937 – Innført etter 4 mnd. streik. Ble først gjort gjeldene i Oslo og Aker. Først etter krigen kom resten av landet gradvis med. Flere revisjoner etter den tid 1979 Kraftig kutt i antall poster 1994 Nye kutt i antall poster nå ca. 600. 1997 Dagens liste. 2006 innkalkulering av deler del 1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 37

38 Krav vedr AFP: Våre krav til AFP er:
at AFP-tillegget skal utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på minst dagens nivå livet ut at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer at de spesielle skattefordeler som AFP-pensjonister har i dag skal inngå som en del av statens samlede bidrag til AFP at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. AFP-løsningen i privat sektor må innpasses også i andre avtaleområder © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 38

39 Forventa levealder Prester 81 år Univ.-og høgskolelærere 80 år
Rørleggere/bussjåfør år Kran-/heisførere år Sveisere år Truckkjørere år Renholdere år © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 39

40 Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares
(45 års opptjening) 62 år 67år Pensjon 3% AFP 30% Pensjon 67% Uføretrygd = alderspensjon ufør © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 40

41 Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter
Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Livsvarig avkorting av pensjon: Pensjon x 17 - rente = - 22% 21 © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 41


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE EL & KLUBBEN I FABRICOM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google