Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt hjem for EST – SU – LÆRINGSSENTERET 2003 Et utvidet campus Pilestredet Park 33 - 35 Vidar Holum, des 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt hjem for EST – SU – LÆRINGSSENTERET 2003 Et utvidet campus Pilestredet Park 33 - 35 Vidar Holum, des 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt hjem for EST – SU – LÆRINGSSENTERET 2003 Et utvidet campus Pilestredet Park 33 - 35 Vidar Holum, des 2003

2 Pilestredet Park 33 og 35 Noen fakta om oss l Høgskolen i Oslo (HiO) er landets største statlige høgskole og har over 9000 studenter og 1000 tilsatte. l HiOs sju avdelinger tilbyr yrkes- og profesjonsutdanninger på bachelornivå, samt masterstudier på flere områder. l I tillegg har HiO et omfattende etter- og videreutdanningstilbud

3 Pilestredet Park 33 og 35 • HiO er en ung, dynamisk institusjon tuftet på tradisjoner. Høgskolen ble grunnlagt i 1994, da 18 mindre høgskoler ble slått sammen. Flere av HiOs utdanningstilbud har røtter tilbake til 1800-tallet. • HiO finner du sentralt i Oslo sentrum. Hovedcampus ligger på det tradisjonsrike Frydenlunds- området, Pilestredet, her i Pilestredet Park og Cort Adelersgate i Vika.

4 Pilestredet Park 33 og 35 enda flere opplysninger l HiO har over tid bygget opp og utviklet studier av profesjonsutdanninger, pedagogisk utviklingsarbeid og flerkulturelt arbeid som spesielle innsatsområder. l Det er etablert egne sentra ved HiO: Senter for Profesjonsstudier (SPS), Pedagogisk utviklingssenter (PUS) Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA). Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen (SEFS).

5 Pilestredet Park 33 og 35 Til slutt l Forskning og utvikling l HiO legger vekt på forskning og utvikling (FoU). Dette bidrar til å utvikle en vital og god utdanningsinstitusjon.

6 Pilestredet Park 33 og 35 l Avdeling for estetiske fag (EST) l Avdeling for helsefag (HF) l Avdeling for ingeniørutdanning (IU) l Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) l Avdeling for lærerutdanning (LU) l Avdeling for sykepleierutdanning (SU) l Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag (ØKS) l Høgskolen i Oslo. Tlf.: 22 45 20 00 Besøksadresse/postadresse: Pilestredet 52

7 Pilestredet Park 33 og 35 Litt om historien der vi er nå Dette området het Bakkehaugen og her var det Kjerulfske hjem med kunstneriske fremføringer og samlinger før tomten ble solgt til Rikshospitalet,

8 Pilestredet Park 33 og 35 I forbindelse med Pilestredet Park snakker vi ofte om det gamle Rikshospitalet, men det gamle Rikshospitalet lå i Akergaten lengre ned. Først i 1883 flyttet man hit opp, etter å ha planlagt bygget i 20 år. Alleen inn til Regjeringsbygget er det eneste som er igjen av hagen til det gamle sykehuset.

9 Pilestredet Park 33 og 35 Porten inn til Rikshospitalet tok det 11 år å bygge her, og helt fram til 1901 ble operasjoner foretatt med lys fra vinduene eller parafinlamper.

10 Pilestredet Park 33 og 35 litt mer historie…. Ved at disse to avdelingene ved høgskolen nå er sammen her i PP33 og 35, forenes en 110 år gammel historie – begge fagene er tilbake på gamle tomter.

11 Pilestredet Park 33 og 35 Fra åpningen av Pilestredet Park i 2003 Det ligger litt i kortene at noen av de tilsatte ved Avdeling for sykepleierutdanning er tilbake på gamle tomter, men egentlig var det estetikerne som var på tomten først.

12 Pilestredet Park 33 og 35 Nina Andresen Interiør arkitekt hos Beate Elllingsen sier: Innredningsoppgaven i Pilestredet Park besto av 9 etasjer kontorareal og undervisning. Tilleggsfunksjoner som resepsjon, kantiner og biblioteks areal var også innbakt i arealene. Kontorarealene er inndelt i cellekontor, i alle kontoretasjer er kopi og lager lagt ut i midtkjernen sammen med en del møteplasser i forskjellige høyder. Noen posisjoner har whiteboard for kortere møter.

13 Pilestredet Park 33 og 35 I studiearealene lagt stor vekt på å dekke behov for oppbevaring av spesial utstyr og samtidig få utnyttet rommene maksimalt i fht funksjon og fleksibilitet. I fellesareal er det også investert i miljøskapende elementer som: Søkestasjoner, veggmonterte hyller, ståbord og skranker både i resepsjon og i læringssentret.

14 Pilestredet Park 33 og 35 Farger og materialvalg var i stor grad fastlagt kontrakt med Thon. Vi fikk supplert med effektfarger på noen utvalgte vegger og søyler. I hovedtrekk er det valgt 3 forskjellige farger gul, grå og purpur. Hver kontoretasje har sin farge. Korridorer i elevareal har fått malte veggpartier for å bryte opp en ellers så hvit og kjedelig korridor. Spesialrom som kantiner og læringssentret har fått sin egne fargeholdninger.

15 Pilestredet Park 33 og 35 Fakta om byggene: l PP 33 og 35 har et areal på ca 9000 m2. –17 Undervisningsrom og 1 auditorium 20 Grupperom og 2 møterom –7 Datarom med til sammen 120 pc’er –79 Kontorer –21 Spesialrom og 3 fellesrom/kantine/vrimlerom

16 Pilestredet Park 33 og 35 Vi er mange HIO studenter og ansatte som sogner hit, til sammen er vi: 1650 studenter og 90 ansatte Pilestredet Park 33 og 35.

17 Pilestredet Park 33 og 35 Læringssentret Læringssentret: 45.000 bøker, 400 tidskrifter og 400 videofilmer 25.000 besøk pr. mnd. 6 til 7.000 utlån pr. mnd 3500 fjernlån ut og 3500 fjernlån inn pr. år

18 Pilestredet Park 33 og 35 Visjonen om kompakt campus – Dette er første trinn i visjonen om et kompakt campus for HiO sentralt plassert. Vi har fått til en samling i det dyreste området i Oslo. HiO vil videre. Nå jobber vi med Patologibygget, og i 2007 skal høgskolen være samlet fra bryggeri til sykehus, med unntak av Avdeling for ingeniørutdanning som blir i Vika.

19 Pilestredet Park 33 og 35 Spesialrom hos EST Spesialrom for formgiving, tegning, tekstil, kunst og håndverk

20 Pilestredet Park 33 og 35 Spesialrom hos SU - Øvingsposten 34 senger, isolat, vaktrom og lignende. Som et lite sykehus.

21 Pilestredet Park 33 og 35 Fellesrom Fellesrom som dekker de fleste behov som: OAS kantine, spiserom, møterom, grupperom studentekspedisjon/servicesenter, studentorg. ol

22 Pilestredet Park 33 og 35 Auditorium U2 etg. PP35 Auditoriet er moderne utstyrt med: AMX styring, projektor, video/dvd, trådløs lyd, teleslynge, gjestepc m/lyd, og selvfølgelig flygel. Antall sitteplasser 240.

23 Pilestredet Park 33 og 35 Undervisningsrom Undervisningsrommene har TV monitor og video samt whiteboard.

24 Pilestredet Park 33 og 35 Datarom Mange fellesrom har også trådløst nett, bruken er økende vi har ca. 200 forsjellige brukere 50/50 studenter og ansatte med ca. 4000 pålogginger på årsbasis for hele HIO campus.


Laste ned ppt "Nytt hjem for EST – SU – LÆRINGSSENTERET 2003 Et utvidet campus Pilestredet Park 33 - 35 Vidar Holum, des 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google