Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon Allmennpsykiatri Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon Allmennpsykiatri Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon Allmennpsykiatri Levanger
Velkommen til Seksjon Allmennpsykiatri Levanger Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder Seksjon Allmennpsykiatri Sist revidert:

2 Innholdsfortegnelse Velkommen………………………….………………………………. .s. 3
Behandlingstilbudet………...……………………………………..s. 4 – 6 Miljøterapi Individuelle behandlingsopplegg Kognitive psykoedukative grupper Kognitiv treningsgruppe Fysisk aktivitet Leksekafè Barnas time Praktisk informasjon…………..……………..……………..……....…s. 7 – 9 Pasientrommene Brannvern Dagligstue Vaskerom Telefon Verdisaker Måltider Ukeplan Parkering Besøk Transport Røyking Dine rettigheter ……….……………………………… s Rett til individuell plan Rett til medvirkning Rett til informasjon Informasjon til pårørende Rett til å lese journal Rett til å klage

3 Psykiatrisk Klinikk, Seksjon Allmennpsykiatri
Velkommen til Psykiatrisk Klinikk, Seksjon Allmennpsykiatri Posten har 14 enerom. Personalet ved Seksjon Allmennpsykiatri består av pasientansvarlige behandlere og miljøterapeuter. Pasientansvarlig behandler (PAB) kan være overlege (psykiater), lege, psykolog, klinisk sosionom og spesialsykepleier. Miljøpersonalet består av sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, de fleste med videreutdanning i psykiatri. I tillegg har posten kjøkkenassistenter. Alle pasienter har en fast miljøkontakt og PAB (pasientansvarlig behandler), som sammen med deg har ansvar for utformingen av behandlingsopplegget under ditt opphold ved Seksjon Allmennpsykiatri. Husordensregler som gjelder Psykiatrisk klinikk henger på din oppslagstavle. Seksjon Allmennpsykiatri driver etter et 5- døgnprinsipp. Det vil si at pasientene har permisjon fra fredags ettermiddag til søndags kveld og alle høytidsdager. . Med hilsen Elin Sandhaug Seksjonsleder

4 Behandlingstilbudet Miljøterapi Individuelle behandlingsopplegg
På dagtid og kveldstid foregår behandling i grupper etter en fastsatt ukeplan, som alle i utgangspunktet deltar på. Miljøterapi «Kognitiv miljøterapi er en aktiv, strukturert, problemorientert, psykoedukativ og dynamisk behandlingsform. Den kognitive behandlingsmodell i miljøet gir pasienten mulighet for å finne alternativ til uhensiktsmessige reaksjonsmønstre og utvikle nye ferdigheter».  Jørn Lykke i «Kognitiv miljøterapi. At skabe et behandlingsmiljø i ligeverdigt samarbejde». (Holm, Oestrich m.fl.) Dansk psykologisk Forlag, 2006) I Seksjon Allmennpsykiatri brukes kognitiv tilnærming i miljøterapien. Kognitiv miljøterapi er en aktiv behandlingsform. Den er strukturert og problemorientert. Man arbeider med aktuelle problemer og du lærer om deg selv og din sykdom. Kognitiv behandling fokuserer på sammenheng mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger og gir mulighet for utvikling av nye ferdigheter. Det er viktig med god motivasjon for å oppnå et godt behandlingsresultat. I samarbeid mellom pasient, pasientansvarlig behandler og miljøterapeuter lages behandlingsplan med tydelige mål og tiltak. Individuelle behandlingsopplegg En miljøterapeut og en behandler er dine faste kontakter. Selv om dine faste kontakter ikke er tilstede, vil du alltid ha en bestemt person å forholde deg til. Opplysning om dette finner du på oppslagstavla i korridoren. Vi vil at du skal delta aktivt i planlegging av behandlingen din. Medikamenter er ofte en del av behandlingen. Du får informasjon om virkning, bivirkning og hvordan medikamentene skal tas. Du vil få regelmessige samtaler med behandler.

5 Kognitive psykoedukative grupper (KPE)
Introduksjonsgruppe Foregår på «Blåstua» mandager kl – 1345, og gir en innføring i Seksjon Allmennpsykiatris miljøterapeutiske behandlingsprosess. Kognitive psykoedukative grupper (KPE) Undervisningen skal gjøre deg kjent med kognitiv miljøterapi, som bygger på den godt dokumenterte behandlingsformen kognitiv terapi. Undervisningen er strukturert og problemorientert. Du arbeider med aktuelle problemer og lærer om deg selv og din sykdom. Gjennom kognitiv terapi får du en mulighet til å oppnå endring i atferd, tanker og følelser. Du lærer å identifisere problemer og situasjoner som er vanskelig å håndtere, og gjøre noe med det. Du lærer å lage realistiske mål for innleggelsen, og hvordan du kan arbeide for å oppnå disse. Du kan systematisk trene dine sosiale ferdigheter i og utenfor avdelingen. Undervisningen foregår på ”Blåstua” (undervisningsrommet) i Seksjon Allmennpsykiatri tirsdag og onsdag kl – 10.45, inkludert et kvarters pause. Undervisningen ledes av personale fra Seksjon Allmennpsykiatri. Kognitiv treningsgruppe En gruppe der pasienter og personalet snakker sammen om tema knyttet til de kognitive psykoedukative gruppene (KPE). Samtalen gir også muligheter for nye innspill, utveksling av opplevelser og erfaringer fra den døgnbaserte miljøterapien. Gruppen foregår på ”Blåstua” fredager klokken 0915 – 1000. Fysisk aktivitet Ulike former for fysisk aktivitet som kan innebære gåturer i nærmiljøet, bruk av gymsal og treningsrom. Aktiviteter og intensitetsnivå tilpasses den enkeltes forutsetninger og målsetting i behandlingsplan. Leksekafè Her kan du få hjelp til kognitive øvingsoppgaver og hjemmeoppgaver gitt av miljøterapeut og behandler, samtidig som det serveres ettermiddagskaffe.

6 Barnas Time Barnas Time er en informasjons- og spørretime til alle barn fra 2-18 år som har sin forelder, søsken eller andre nærpersoner innlagt ved vår avdeling. Ofte er psykisk sykdom en familiehemmelighet. Forskning og erfaring viser at åpenhet omkring dette tema, tilpasset barnets alder, vil virke forebyggende for barns psykiske helse. Når en i familien sliter med psykisk sykdom vil det påvirke alle familiemedlemmer. Barnas Time kan hjelpe barn til økt kunnskap rundt psykisk sykdom og bidra til at de lettere kan sette ord på situasjonen. Timen ledes av to veiledere.

7 Praktisk informasjon Pasientrommene Brannvern Dagligstue Vaskerom
Renholdspersonalet vasker gulv og bad. Det øvrige må den enkelte selv ta ansvar for. Brannvern Røyking og levende lys på rommet er ikke tillatt. Branninstruks henger på rommet ditt. Dagligstue På dagligstua foregår leksekafè mellom kl Resten av dagen er dagligstua et rom for avkobling og sosialt samvær. Vaskerom Det finnes vaskemaskin, strykejern og tørkestativ. Personalet er behjelpelig med opplæring i bruk av utstyr. Telefon Vi ber om at du bruker mobiltelefonen minst mulig i tiden – og etter kl , og går ut av fellesrom når du bruker telefonen. Vi oppfordrer til å oppbevare telefonen på rommet i gruppetiden. Verdisaker Verdisaker kan oppbevares i postens medikamentrom. Hvert rom har også et låsbart garderobeskap. Det er best at du legger igjen store pengesummer og verdisaker hjemme.

8 Praktisk informasjon Måltider Ukeplan Parkering
Alle måltider serveres i kantina ved Seksjon Allmennpsykiatri. Menyliste henger på oppslagtavle ved kantina og dagligstuen. Det er anledning til å lage matpakke under frokost eller kveldsmat dersom du trenger et måltid utenom faste tidspunkt. Posten har også et eget tekjøkken. Har du behov for diett på grunn av sykdom (allergi, sukkersyke og lignende) eller av andre grunner trenger spesiell tilrettelegging, må du gi beskjed til personalet i posten eller kantina. Ukeplan Ukeplanen gir en oversikt over tidspunkt for de ulike gruppeaktivitetene og måltidene i posten. Den henger på korktavla på hvert enkelt pasientrom og på oppslagstavle i korridoren. Parkering Det er avgiftsparkering på sykehusområdet i tiden – på hverdager.

9 Praktisk informasjon Fysisk aktivitet Besøk Transport Røyking.
Turer i nærområdet anbefales. Ta med joggesko/sko og fritidsklær tilpasset årstiden. Trimrom og gymsal kan benyttes utenom faste tidspunkt, men da må det avtales med personalet. Seksjon Allmennpsykiatri har også sykler til utlån. Besøk Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesrom. Du avtaler med personalet om bruk av andre lokaler dersom du har behov for mer plass enn det er på pasientrommene. Besøk bør helst skje på ettermiddagstid på ukedagene og avsluttes før kl Transport Trønderbilene og bybusser har holdeplasser ved sykehuset. NSB har holdeplass i sentrum. Personalet kan bestille transport for deg via kjørekontoret. Egne regler gjelder. Røyking. Det er ikke tillatt å røyke innendørs ved Sykehuset Levanger. Det er lagt til rette for at pasienter kan røyke utendørs. Det er satt opp skilt og askebeger hvor røyking er tillatt.

10 Dine rettigheter Rett til individuell plan - Pasientrettighetsloven § 2-5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Du har også rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan og det skal legges til rette for dette. Rett til medvirkning - Pasientrettighetsloven § 3-1 Du har rett til å medvirke i forhold til helsehjelpen du får. Du har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Rett til informasjon - Pasientrettighetsloven § 3-2 Du skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Du skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at du kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal du om mulig informeres om dette. Informasjon til pårørende - Pasientrettighetsloven § 3-3 Helsepersonell har taushetsplikt om din helsetilstand og den behandling som gis. Hvis du samtykker, kan dine nærmeste pårørende informeres. I spesielle situasjoner kan pårørende ha rett til informasjon uten at du har gitt din tillatelse til det.

11 Dine rettigheter Rett til å lese journal - Pasientrettighetsloven § 5-1 Om du vil lese den og/eller ha kopi av den, tar du dette opp med din behandler eller med leder for posten der du er innlagt. Rett til å klage - Pasientrettighetsloven Kap. 7 Dersom du er misfornøyd med behandlingen, kan du klage. Du kan klage til ethvert nivå i Helse Nord-Trøndelag og til ekstern tilsynsmyndighet. Personalet ved posten vil hjelpe deg med alt praktisk vedrørende en klage. Klageinstanser: Internt i Helse Nord-Trøndelag: Leder for posten Avdelingsoverlege Klinikkleder Administrerende direktør Ekstern tilsynsmyndighet: Helsetilsynet ved Fylkeslegen Pasientombudet Kontrollkommisjonen (gjelder tvangsbruk etter Psykisk helsevernloven)


Laste ned ppt "Seksjon Allmennpsykiatri Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google