Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettskildekurs: Lovdata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettskildekurs: Lovdata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettskildekurs: Lovdata
Aleksander Lorentzen w: e:

2 EFFEKTIV Mer og FORNUFTIG bruk av Lovdata
Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata.

3 Registre Rettsområder Hurtigsøk Avansert søk
I løpet av dette kurset skal vi gå gjennom Oppslag i registre, Oppslag i rettsområder, Hurtigsøk og Avansert søk – med fokus på Avansert søk.

4 Tilgang til Lovdata

5 Direkte tilgang fra fakultetet
Direkte tilgang fra fakultetet. Studenter får gratis tilgang hjemmefra ved å registrere seg på

6 Oversikt

7 2 1 3 4 5 Nyheter fra Lovdata. Oversikt over siste merknader, siste avgjørelser fra Høyesterett og siste lovsak. Nyttige knapper som for eksempel Hjelp og Min side. Utvalgte avgjørelser, saker fra Norsk Lovtidend og høringer. Samme som på gratissiden. Snarveier til de forskjellige basene. Brukes ved avansert søk. Tips vedrørende nye funksjoner ved Lovdata systemet.

8 Lovdata består av en mengde dokumenter, som f. eks
Lovdata består av en mengde dokumenter, som f.eks. lover, forskrifter, avgjørelser etc. Like dokumenter finnes i samme database.

9 Ikke uttømmende. Tingrettsdommer er ikke komplette.
Forarbeider er ikke komplette i fulltekst. Kun voldgiftsdommer som er utgitt i rettens gang.

10 1 3 2 4 De fire inngangsportene til systemets dokumenter er: Hurtigsøk
Avansert søk Oppslag i register Oppslag i rettsområde

11 Oppslag i registre

12 Ulike inngangsporter til dokumentene basert på faste kriterier.
Registrene representerer ulike inngangsporter til dokumentene basert på faste kriterier, som f.eks. kronologi, alfabet og lovhenvisninger. Det kronologiske registeret kan benyttes i samtlige databaser, mens de andre registrene kan benyttes i utvalgte databaser.

13 1 2 Klikk på pilen (1) til høyre i feltet for å få frem de ulike registrene. Klikk deretter på ønsket register (2). Du får da en oversikt over hvilke baser du kan benytte det valgte registeret på. Hvis du har valgt det kronologiske registeret, vil du få en oversikt over samtlige databaser i systemet.

14 3 Velg ønsket database ved først å klikke på pluss-tegnene eller på de klikkbare overskriftene – som f.eks. Høyesterett (3). Klikk på ønsket base, f.eks. HRSIV – sivile avdelingssaker avsagt av Høyesterett

15 Etter at du har klikket på basenavnet, kommer det frem en oversikt over de årstallene det finnes avgjørelser fra. Klikk på det aktuelle årstallet for å få en oversikt over årets avgjørelser. Deretter kan du klikke på en av dokumentlenkene for å lese en bestemt avgjørelse.

16 Det alfabetiske registeret kan blant annet benyttes i databasen med lover og databasen med juridiske artikler. I den sistnevnte basen kan det alfabetiske registeret benyttes både på titler og på forfattere. Klikk på ønsket forfatter for å få en oversikt over tilgjengelige artikler skrevet av den valgte forfatteren.

17 Oppslag i rettsområder

18 Tilgang til rettskilder innenfor et valgt rettsområde
Tilgang til rettskilder innenfor et valgt rettsområde. Ikke uttømmende liste over rettsområder. Ikke alle baser er tilgjengelig.

19 1 2 Klikk på pilen (1) til høyre i feltet for å få frem de ulike rettsområdene. Klikk deretter på ønsket rettsområde (2), som f.eks. Konkursrett.

20 Du får da en oversikt over det aktuelle rettsområdet.
Fra oversikten kan du klikke deg videre til ønsket dokumenttype – og deretter til selve dokumentene.

21 Hurtigsøk

22 Rask tilgang til systemets dokumenter
Rask tilgang til systemets dokumenter. Ønsker å finne en bestemt rettsavgjørelse eller en bestemt lov.

23 2 1 Først må du velge hva slags type dokument du er ute etter; hva du skal søke i (1). Deretter kan du benytte søkefeltet (2) for å finne det spesifikke dokumentet du er ute etter.

24 Eksempler Kjøpsloven § 19: Kjl § 19 Avgjørelser fra Høyesterett: Rt-1994-775
Hvis du ønsker å søke frem en bestemt lovparagraf – f.eks. Dekningsloven § 2-2– skriver du deknl §2-2 eller dekningsloven §2-2 i søkefeltet. Klikk deretter på Søk. Hvis du kjenner avgjørelsens årstall og saksnummer eller eventuelle publikasjonsopplysninger, er det enkelt å finne frem til en bestemt rettsavgjørelse ved f.eks. å skrive rt Husk først å velge riktig base, i dette tilfellet ”Høyesterett”.

25 1 1 Ved å trykke på knappene kommer du til andre dokumenter som henviser til det aktuelle dokumentet/bestemmelsen 2 Knappen «forarbeider» tar deg videre til dokumenter i forarbeidsdatabasene (NOU, Ot.prp osv.)

26 1 2 3

27 1 2 3 4 (1) Hvor mange dommer som er funnet med referanse til det vi søkte etter, i dette tilfellet rt (2) Dette er selve dommen vi søkte etter. (3) Her er referansen funnet i sammendraget til dommene. (4) Her er referansen funnet i teksten til dommene.

28 Du kan sortere resultatene av søket ditt.
Standard er sortert først etter base og deretter kronologisk. Kronologisk er sortert kronologisk uavhengig av base. Popularitet er sortert etter P-vekt (f.eks. 125:12) Det første tallet er antall dokumenter som viser til det aktuelle dokumentet, mens det andre tallet er hvor mange baser disse dokumentene er fordelt på.

29 Her kan du se sammendraget av ønskede dommer ved å taste inn dok nr
Her kan du se sammendraget av ønskede dommer ved å taste inn dok nr. til de dommene og trykke Vis.

30

31 Avansert søk

32 Du kan foreta en fritekstsøk eller / og i faste felt med standardisert informasjon. Husk å velge en eller flere databaser som søket skal foregå i.

33 1 (1) Klikk på Baseoversikt for en oversikt over systemets databaser.

34 1 (1) Klikk på overskriftene for å se hvilke baser som er tilgjengelige. (2) Hvis du er usikker på om en bestemt base finnes eller under hvilken overskrift den ligger, kan du skrive inn basenavnet - eller deler av det her. Klikk deretter på Søk. 2

35 4 6 5 1 2 3 Klikk på infoknappene (1) for å få informasjon om innholdet i basene. Velg baser ved å klikke på baseforkortelsene eller i boksene til venstre for dem (2). Du kan gjerne søke i flere databaser samtidig. Hvis du klikker på selve basenavnet (3), vil du umiddelbart få tilgang til søkeskjemaet for det valgte alternativet. Etter hvert som du velger baser, settes baseforkortelsene inn i innskrivningsfeltet til høyre for Avansert søk – velg base (4). Hvis du har valgt feil, kan du klikke på Nullstill (5) eller redigere i feltet. Klikk på Velg (6) når du har valgt ønskede databaser. Da får du tilgang til søkeskjemaet.

36 7 8 2 5 4 1 3 I de tre øverste innskrivningsfeltene – Emne 1, Emne 2 og Emne 3 (1) skriver du ord som kan forekomme hvor som helst i teksten. I rettsavgjørelser kan du begrense søkingen til sammendragene ved å klikke i sirkelen til venstre for sammendrag (2). I innskrivningsfeltene nedenfor emnefeltene (3) skriver du inn ord / begreper som ligger på egne steder i dokumentene. Hvis du klikker på selve feltnavnene, vil du få tilgang til en hjelpetekst som forklarer deg hvordan feltet skal fylles ut. Etter at du har skrevet inn søkekriteriene, klikker du på Søk (4). Klikk på Nullstill (5) for å blanke ut søkeskjemaet. Klikk på Vis resultatliste (6) i navigeringsmenyen for å få en oversikt over dokumentene i søkeresultatet. Når du klikker på Nytt søk (7) på navigeringsmenyen, kommer det frem et tomt søkeskjema – og du kan eventuelt foreta et nytt søk i de allerede åpne databasene. Når du klikker på Siste søk (8) på navigeringsmenyen, vil søkeskjemaet med det siste søket ditt komme frem på skjermen.

37 Logiske operatorer * % , + - //
Trunkeringsstjerne Bak ordet: Søkes med åpen endelse. Foran ordet: Søkes med åpen begynnelse. Midt i ordet: Kan være en eller flere bokstaver, men det trenger ikke å settes inn bokstav. Prosenttegn Prosenttegnet midt i ordet betyr at det skal inn en bokstav, ved for eksempel sterke verb. Eller-operatoren Brukes for å angi synonymer eller alternative ord. Også ved nynorsk. Og-operatoren Hvis man vil ha treff i dokumenter som inneholder 2 eller flere ord samtidig. Ikke-operatoren Når man er ute etter et ord, men vil luke ut et annet ord. Vær varsom med bruken! Søking innenfor en og samme setning Brukes når man vil søke etter 2 ord eller flere, og man ønsker at søkeordene skal befinne seg i samme setning. Søking innenfor avsnitt Brukes når man vil søke etter 2 ord eller flere, og man ønsker at søkeordene skal befinne seg i samme avsnitt. Ordene må skrives inn i hvert sitt søkefelt. Innskrenker søket. Synonym-knappen Brukes til å finne synonymer. Hjelp til kreativiteten, men er ikke uttømmende! Ordliste-knappen Brukes til å få oversikt over alle ord som begynner med en bestemt stavelse i den eller de databasene du har åpnet. Det er for å se hva man ville fått treff på hvis man hadde trunkert. Man ser i hvilke baser man vil få treff på de forskjellige ordene.

38 Søk i faste felt Standardformat
Det er mange forskjellige måter å referere til en lov på, for eksempel avtl., avtaleloven, lov av 31. mai 1918 nr. 4 osv. Standardformatet: lov §36 For ikke å gå glipp av treff hvis man f.eks. skal finne en artikkel som henviser til en paragraf i teksten. Man slipper dermed å søke på alle de forskjellige skrivemåtene for å være sikret treff i alle dokumentene man ønsker. Dato Feltet inneholder lovens identifikasjon i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Ønsker du å få en oversikt over samtlige avgjørelser avsagt i 2010, kan du søke med åpen endelse; 2010*. Instans Dette feltet inneholder navn på instans/organ som har avsagt dommen/kjennelsen/vedtaket eller gitt uttalelsen. Publisert Dette feltet inneholder en henvisning til publikasjoner der avgjørelsen er referert. Eks.: Rt

39 Felter i regelverksbaser
Endrer Feltet inneholder henvisning til andre lover som endres av denne loven. Feltet brukes hvis du skal finne endringslover til en spesiell lov. Hjemmel Feltet inneholder de lovbestemmelser som den aktuelle forskriften er hjemlet i. Tittel/korttittel Feltet inneholder lovens hele tittel i tillegg til lovens korttittel. Tittelen/korttittelen kan kombineres med paragraf ved utfylling av feltet §.


Laste ned ppt "Rettskildekurs: Lovdata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google