Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRO109 Presentasjon SunFun AS Gruppe medlemmer: Bård Kirkeeng 50 241 Jiwan Sandhu 916 59 447.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRO109 Presentasjon SunFun AS Gruppe medlemmer: Bård Kirkeeng 50 241 Jiwan Sandhu 916 59 447."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRO109 Presentasjon SunFun AS Gruppe medlemmer: Bård Kirkeeng bard.kirkeeng@bardkirkeeng.com948 50 241 Jiwan Sandhu jiwan.sandhu123@gmail.com 916 59 447 Ole-Jørgen Johansen oj_johansen89@hotmail.com930 11 624 Cato Roheim catorohe@online.no948 15 838 bard.kirkeeng@bardkirkeeng.com jiwan.sandhu123@gmail.com oj_johansen89@hotmail.com catorohe@online.no Gruppeleder er Bård Kirkeeng.

2 Problemstilling Beskrivelse av oppdragsgiver: SunFun AS - norsk reiseoperatør. Ny etablert. Hovedkontoret på Revetal. Tilbyr reiseopplevelser – pakkereiser, flybilletter og hotellovernattinger - til utvalgte reisemål rundt Middelhavet og Asia for familier og grupper i alle aldre. Selskapet har 50 ansatte. SunFuns forretningside og visjon: SunFun skal være foretrukket leverandør av hyggelige, trygge og vel tilrettelagte reiseopplevelser for hele familien og enkelt personer til konkurranse dyktige betingelser.

3 3. Strategisk analyse – for portalen SWOT Styrker, Svakheter, Muligheter, Trusler. SWOT SWOT Vi har gjennomført en SWOT-analyse for den nye nettportalen til SF. Denne forteller oss om styrke, svakheter, muligheter og trusler portalen står overfor. En SWOT analyse er viktig å lage når noe nytt hender, noe uforutsett skjer, for eksempel. en ny web portal skal utvikles, et nytt team skal opprettes, eller hvis mange i ledelsen skifter stilling. En SWOT analyse er et hjelpemiddel for ledelsen. Det er viktig å sette de riktige resursene på de riktige områdene. Man kan gjerne utføre en SWOT analyse hvert 3 kvartal i starten av et nytt prosjekt.

4 Styrker Selskapet er nytt og frihet til å utforme portalen Lage portal uten hensyn til gammel historikk Bruke det seneste av software og hardware Tar i bruk nye publiseringsverktøy som forenkler utvikling, drift og vedlikehold av portalen Tar i bruk teknologi som er billig / gratis Mulighet for å utvikle ett moderne brukergrensesnitt Svakheter SF er ny tilbyder i markedet og er derfor ukjent - > krever stor markedsføring av portalen. Gammel teknologi (nettlesere) ute hos kundene som ikke støtter nyere muligheter innen web.2 Første versjon kan innholde svakheter som ikke gir optimal brukeropplevelse. Muligheter Portalen kan nå hele SF sin målgruppe. Minimerer behovet for andre salgskanaler. Hele målgruppen er tilgjengelig (web) Portalen kan bidra til høy servicegrad for kundene Portalen kan bygge kundelojalitet og merkevarebevisthet. Trusler Manglende ressurser (kapital) Den nye portalen treffer ikke ønsket målgruppe som igjen skader firmaets omdøme. Stor konkuranse fra andre selsaper som tilbyr reiser. SunFun er ny på markedet og har ikke opparbeidet seg noe renommé

5 målgrupper og brukerbehov for nettstedet 4. Målgrupper og brukerbehov Familier Unge voksne reiser (20-55 år) Eldre og pensjonist reiser (over 55år)

6 For å kunne kartlegge målgrupper og brukerbehov for sol og bad reiser, er det viktig å foreta en analyse basert på norske menn og kvinners reisevaner, og ikke minst gjøre en befolkningsanalyse. Det er virksomhetskritisk å vite hva man skal tilby av reiser til de forsjellige aldersgrupper, det er store forskjeller av behov i de forsjellige målgrupper når de skal bestille reise, derfor er målgrupper delt opp i 3: Familier Unge voksne reiser (20-55 år) Eldre og pensjonist reiser (over 55år) Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå(ssb) http://www.ssb.no/, henholdsvis befolkning og reiseliv. http://www.ssb.no/befolkning/ http://www.ssb.no/reiseliv/ Målgrupper og brukerbehov

7 Kundegruppe identifisering I 2008 reiste nordmenn til sammen på 22,1 millioner turer med minst en overnatting. 34 prosent av disse overnattingsturene var til utlandet. De mest populære reisemålene i utlandet var Sverige, Danmark og Spania. Gjennomsnittsalderen i befolkningen er 39 år, men det er store skiller mellom de ulike delene av landet. Av folkemengden i hele landet var 26 prosent under 20 år, 61 prosent var i aldersgruppen 20-66 år, og 13 prosent var over 66 år. Tall fra ssb viser at den største kunde gruppen er Unge voksne reiser (20-55 år). Frem mot 2060 vil markedet for eldre og pensjonister dobbles, dette gjør det enda mer attraktivt at vi i fremtiden fokusere mer på å tilby reiser til denne kundegruppen. Dette bør det tas hensyn til når web portalen for sol og bad reiser skal utvikles.

8 Prosjektmål 1.Vårt produktmål er å lage en prototype innen 1.juni 2.Nettportalen skal være lett å håndtere selv for personer uten datakompetanse 3.Vi har som mål å følge følgende tidsplan Fase 1 - ferdig innen onsdag 7. april 2010 (uke 14). Presentasjonen av: Innhold og funksjoner for nettstedet Informasjonsarkitektur for nettsted Prinsippskisser (wireframes) for nettstedet Fase 2 - onsdag 28. april 2010 (uke 17). Presentasjonen av en foreløpig versjon av publiseringsløsningen. Fase 3 - Onsdag 26. mai 2010 (uke 21). Presentasjonen av endelig versjon av publiseringsløsningen.

9 Prosessmål Økt forståelse av web programmering, HTML, CSS, JavaScript, PHP på et komplett prosjekt Introduksjon i Joomla Lære prosjektarbeid i praksis dvs. forskjell mellom teori og web utvikling i praksis med definerte tidsrammer

10 Prosjektplan Prosjektet er delt opp i 6 milepæler. 1.Milepæl 1 3.mars.2010. Presentasjon av –Problemstilling –Prosjektmål –Prosjektplan –Prosjekthåndbok 2.Milepæl 2 24.03.2010. Presentasjon av –Innhold og funksjoner på nettstede –Informasjonsarkitektur –Prinsippskisser

11 Prosjektplan 3.Milepæl 3 28.04.2010. Presentasjon av foreløpig versjon for SunFun sin prototype. 4.Milepæl 4 26.mai.2010. Presentasjon av endelig versjon av SunFun sin prototype på nettportal. 5.Milepæl 5 1.juni 2010. Innlevering av prosjektoppgave. Prototypen og Prosjektrapporten skal leveres etter gitte regler. 6.Milepæl 6 Medio juni 2010. Medio juni 2010. Presentasjon av oppgaven for faglære og medstudenter.

12 Prosjekthåndbok Prosjektorganisering Vi har utarbeidet vår egen prosjektplan –Oppgave –Gjøres av hvem –Status på oppgaven –Frister Kontaktinformasjon til alle i gruppen Arbeidsform. Gruppemøtene er utgangspunkt for hva hver enkelt skal gjøre til neste møte. Hver enkelt disponere sin tid fritt mellom møtene/fristene. Møteform. –Gjennomgår status –Dagens oppgaver diskuteres og fordeles. Møtene er uformelle.

13 Prosjekthåndbok Mal for møteinnkallinger Mal for møtereferater Mal for prosjektdagbok/logg Grupperegler / Konflikthåndtering


Laste ned ppt "PRO109 Presentasjon SunFun AS Gruppe medlemmer: Bård Kirkeeng 50 241 Jiwan Sandhu 916 59 447."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google