Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRO109 Presentasjon SunFun AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRO109 Presentasjon SunFun AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRO109 Presentasjon SunFun AS
eefef Gruppe medlemmer: Bård Kirkeeng Jiwan Sandhu Ole-Jørgen Johansen Cato Roheim Gruppeleder er Bård Kirkeeng.

2 Problemstilling Beskrivelse av oppdragsgiver: SunFun AS - norsk reiseoperatør. Ny etablert. Hovedkontoret på Revetal. Tilbyr reiseopplevelser – pakkereiser, flybilletter og hotellovernattinger - til utvalgte reisemål rundt Middelhavet og Asia for familier og grupper i alle aldre. Selskapet har 50 ansatte. SunFuns forretningside og visjon: SunFun skal være foretrukket leverandør av hyggelige, trygge og vel tilrettelagte reiseopplevelser for hele familien og enkelt personer til konkurranse dyktige betingelser. JIwan - SunFuns forretningside , beskrivelse av oppdragsgiver

3 3. Strategisk analyse – for portalen SWOT
Styrker, Svakheter, Muligheter, Trusler. SWOT Vi har gjennomført en SWOT-analyse for den nye nettportalen til SF. Denne forteller oss om styrke, svakheter, muligheter og trusler portalen står overfor. En SWOT analyse er viktig å lage når noe nytt hender, noe uforutsett skjer, for eksempel. en ny web portal skal utvikles, et nytt team skal opprettes, eller hvis mange i ledelsen skifter stilling. En SWOT analyse er et hjelpemiddel for ledelsen. Det er viktig å sette de riktige resursene på de riktige områdene. Man kan gjerne utføre en SWOT analyse hvert 3 kvartal i starten av et nytt prosjekt. Bård

4 Styrker Selskapet er nytt og frihet til å utforme portalen Lage portal uten hensyn til gammel historikk Bruke det seneste av software og hardware Tar i bruk nye publiseringsverktøy som forenkler utvikling, drift og vedlikehold av portalen Tar i bruk teknologi som er billig / gratis Mulighet for å utvikle ett moderne brukergrensesnitt Svakheter SF er ny tilbyder i markedet og er derfor ukjent -> krever stor markedsføring av portalen. Gammel teknologi (nettlesere) ute hos kundene som ikke støtter nyere muligheter innen web.2 Første versjon kan innholde svakheter som ikke gir optimal brukeropplevelse. Muligheter Portalen kan nå hele SF sin målgruppe. Minimerer behovet for andre salgskanaler. Hele målgruppen er tilgjengelig (web) Portalen kan bidra til høy servicegrad for kundene Portalen kan bygge kundelojalitet og merkevarebevisthet. Trusler Manglende ressurser (kapital) Den nye portalen treffer ikke ønsket målgruppe som igjen skader firmaets omdøme. Stor konkuranse fra andre selsaper som tilbyr reiser. SunFun er ny på markedet og har ikke opparbeidet seg noe renommé

5 målgrupper og brukerbehov for nettstedet
Familier Unge voksne reiser (20-55 år) Eldre og pensjonist reiser (over 55år) Bård

6 Målgrupper og brukerbehov
For å kunne kartlegge målgrupper og brukerbehov for sol og bad reiser, er det viktig å foreta en analyse basert på norske menn og kvinners reisevaner, og ikke minst gjøre en befolkningsanalyse. Det er virksomhetskritisk å vite hva man skal tilby av reiser til de forsjellige aldersgrupper, det er store forskjeller av behov i de forsjellige målgrupper når de skal bestille reise, derfor er målgrupper delt opp i 3: Familier Unge voksne reiser (20-55 år) Eldre og pensjonist reiser (over 55år) Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå(ssb) , henholdsvis befolkning og reiseliv.  Målgrupper og brukerbehov

7 Kundegruppe identifisering
I 2008 reiste nordmenn til sammen på 22,1 millioner turer med minst en overnatting. 34 prosent av disse overnattingsturene var til utlandet. De mest populære reisemålene i utlandet var Sverige, Danmark og Spania. Gjennomsnittsalderen i befolkningen er 39 år, men det er store skiller mellom de ulike delene av landet. Av folkemengden i hele landet var 26 prosent under 20 år, 61 prosent var i aldersgruppen år, og 13 prosent var over 66 år. Tall fra ssb viser at den største kunde gruppen er Unge voksne reiser (20-55 år). Frem mot 2060 vil markedet for eldre og pensjonister dobbles, dette gjør det enda mer attraktivt at vi i fremtiden fokusere mer på å tilby reiser til denne kundegruppen. Dette bør det tas hensyn til når web portalen for sol og bad reiser skal utvikles.

8 Prosjektmål Vårt produktmål er å lage en prototype innen 1.juni
Nettportalen skal være lett å håndtere selv for personer uten datakompetanse Vi har som mål å følge følgende tidsplan Fase 1 - ferdig innen onsdag 7. april 2010 (uke 14). Presentasjonen av: Innhold og funksjoner for nettstedet Informasjonsarkitektur for nettsted Prinsippskisser (wireframes) for nettstedet Fase 2 - onsdag 28. april 2010 (uke 17). Presentasjonen av en foreløpig versjon av publiseringsløsningen. Fase 3 - Onsdag 26. mai 2010 (uke 21). Presentasjonen av endelig versjon av publiseringsløsningen. Produktmål Vårt mål er å lage en nettportal som er brukervennlig for sluttbrukere og enkel å administrere. Oppgavene skal være fullført innen 1.juni. Siden vi har satset på sol og bad ferier er brukergruppen bred, bestående av både meget datakyndige og lite datakyndige sluttbrukere. Derfor må portalen tilpasses alle, uansett alder og datakompetanse. Det skal være enkelt å navigere i, bestille tjenester og hente informasjon. Nettportalen skal også kunne konkurrere mot de andre turoperatører i form av funksjonalitet, design og navigasjon. Funksjonelle mål Attraktiv portal for SunFun målgruppe - dagens kunder, nye potensielle kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Norsk språkelig portal. Enkel publiseringsløsning for innholdsskapere. Flere felles maler for innholdskapere for å redusere tidsforbruk og forenkle arbeidet. Bedre skalerbarhet - rom for vekst av trafikk. Skalerbar hardware og software, slik at nye moduler og hardware kan legges til ved behov. Branding - hjelpe til å bygge positiv varemerke/ identitet for Besserwisser. Økonomiske mål God avkasting ”Return of Investment (ROI)”, for penger brukt på prosjektet. Overholde budsjettrammer. Redusert bruk av Interne IT-ressurser. Ny løsning er så enkel at vi trenger minimalt med eksterne ressurser. Tidsplanmål Fase 1 - ferdig innen onsdag 7. april 2010 (uke 14). Presentasjonen av: Innhold og funksjoner for nettstedet Informasjonsarkitektur for nettsted Prinsippskisser (wireframes) for nettstedet Fase 2 - onsdag 28. april 2010 (uke 17). Presentasjonen av en foreløpig versjon av publiseringsløsningen. Fase 3 - Onsdag 26. mai 2010 (uke 21). Presentasjonen av endelig versjon av publiseringsløsningen. Gevinstmål Etter fullførelse skal prosjektet gi følgende gevinster for SunFun: Tiltrekke nye kunder God søkemotor Søkemotoroptimalisering (SEO for f.eks. Google, MSN.) En portal som alltid ligger blant de 10 første på listen til alle Webcrawlers Yte god service til kunder - de skal lett kunne finne relevant informasjon om våre tjenester, muligheter til å bestille eller finne framgangsmåte for hvordan de kan bestille. Portalen skal kunne publisere nyheter innen sine fagområder. Effektmål Gevinstmålene skal gi følgende effektmål i løpet av en toårsperiode: 15 % av kundene og 50 % av ansatte skal abonnere på RSS. 50 nye salgsforespørsler via portalen hver måned. Brukeren skal finne relevant informasjon innen 4 klikk. Prosessmål Vi har som mål å utføre prosjektet i løpet av en 4 måneders periode, underveis skal vi vurdere hverandres innsats og kompetanse slik at vi alle kan være med på å utarbeide det ferdige produktet, samtidig som vi lærer av hverandre. Vi håper prosjektet vil bli utført på best mulig måte. Vi har som mål å kunne starte konstruksjonen av nettportalen etter første presentasjon. Innen 2. presentasjonen håper vi å ha bestemt oss for innhold og funksjonalitet for nettstedet, utarbeidet nettstedets arkitektur og ha ferdige wireframes. 28. april håper vi nettstedet skal være ferdig nok til at vi kan kalle det en prototype, mens vi bruker resten av tiden frem til 1.juni på å gjøre prosjektet helt ferdig og finpusse det.

9 Prosessmål Økt forståelse av web programmering, HTML, CSS, JavaScript, PHP på et komplett prosjekt Introduksjon i Joomla Lære prosjektarbeid i praksis dvs. forskjell mellom teori og web utvikling i praksis med definerte tidsrammer Jiwan Ifølge geir er dette gruppen personlige/sbjektive mål. Altså hva vi som deltakere ønsker å få ut av prosjektet.

10 Prosjektplan Prosjektet er delt opp i 6 milepæler. Milepæl 1
3.mars Presentasjon av Problemstilling Prosjektmål Prosjektplan Prosjekthåndbok Milepæl 2 Presentasjon av Innhold og funksjoner på nettstede Informasjonsarkitektur Prinsippskisser Cato:

11 Prosjektplan 1.juni 2010. Medio juni 2010. Milepæl 3 Milepæl 4
Presentasjon av foreløpig versjon for SunFun sin prototype. Milepæl 4 26.mai.2010. Presentasjon av endelig versjon av SunFun sin prototype på nettportal. Milepæl 5 1.juni 2010. Innlevering av prosjektoppgave. Prototypen og Prosjektrapporten skal leveres etter gitte regler. Milepæl 6 Medio juni 2010. Presentasjon av oppgaven for faglære og medstudenter. Cato:

12 Prosjekthåndbok Prosjektorganisering
Vi har utarbeidet vår egen prosjektplan Oppgave Gjøres av hvem Status på oppgaven Frister Kontaktinformasjon til alle i gruppen Arbeidsform. Gruppemøtene er utgangspunkt for hva hver enkelt skal gjøre til neste møte. Hver enkelt disponere sin tid fritt mellom møtene/fristene. Møteform. Gjennomgår status Dagens oppgaver diskuteres og fordeles. Møtene er uformelle.

13 Prosjekthåndbok Mal for møteinnkallinger Mal for møtereferater
Mal for prosjektdagbok/logg Grupperegler / Konflikthåndtering


Laste ned ppt "PRO109 Presentasjon SunFun AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google