Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ex Phil Humaniora og Samfunnsvitenskap Høst, 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ex Phil Humaniora og Samfunnsvitenskap Høst, 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ex Phil Humaniora og Samfunnsvitenskap Høst, 2013

2 Først det praktiske... Narve Strand http://www.ntnu.no/exphil 1)Påmelding seminar 2)Levering It’s Learning 3)Begge øvingsoppgaver må være godkjent! 4)”Å studere, å skrive—Praktisk guide til examen philosophicum”, A.B. Næss

3 Mennesket har alltid prøvd å forstå, bedømme og mestre virkeligheten rundt seg

4 SIDEN STEINALDEREN: •Hvorfor verden sånn? •Enkleste måten bedømme tid og rom? •Trengs orientere seg; måle tiden m/?

5 EGYPT, MESOPOTAMIA •Skriftspråk •Kompleks matematikk •Statsdannelser → Nitidig observasjon, komplekse beregninger; jordmåling → Akkumulasjon mye kunnskap over tid

6 Bragder •Notasjon •Matematiske modeller •Matematisk beskrivelse, kartlegging himmellegemas bevegelse/posisjon •Periodiske fenomen •Forutsigelse astronomiske hendelser

7 Begrensninger •Observasjonsbasert, kvantitativ tilnærming. •Problemorientert vitenskap: Ikke forklarende, deduktiv, bevisbasert.

8 LØS PÅSTAND: Hevde noe vs. FORKLARE: Gjøre rede for; begrunne det

9 Grunnspørsmål •Hvorfor er ting sånn? •Hvordan oppsto verden? •Hva består virkeligheten av? •Hvem eller hva formet verden? •Hvordan oppsto mennesket? •Hva er alle tings mål eller skjebne?

10 MYTOLOGISK TENKNING (M1) Menneskeliggjør mer (M2) Mer billedspråklig (M3) Mer fortellende stil

11 (Eks1) Observasjon: Sola over himmelen, i havet Spørsmål: Mulig? Forklaring: Fuglene og fiskene parret seg! (Eks2) Observasjon: Sola over horisonten, stige opp igjen Spørsmål: Hvorfor? Forklaring: Himmelhester og solbåten!

12 Latterlig?

13 Barnslig?

14 Søtt?

15 FAKTA: Nesten alle menneskesamfunn forstått verden og mennesket mytologisk.

16 Hovedbegrensning: •Virkeligheten for mye i menneskets bilde

17 Logisk Tenkning I (L1) Tingliggjør mer (L2) Mer abstrakt (L3) Mer analytisk, argumentativ (L4) Kritisk mytologisk tenkning (L5) Tenkning om tenkning (L6) Kritikk av andre logiske tenkere

18 Overgangen fra (M) til (L) fant sted bare en gang: I Hellas, fra ca. 600 f. kr.

19 Interesse, nytteverdi: •Ny tenkemåte •”Rense” vitenskapen: Utvikle naturalistisk astronomi, fysikk.

20 Thales •”Alt er vann” •Observasjon og begrunnelse •Hypotese: jorda hviler (flyter) på vann?

21 KONKLUSJON: Helhetlig teori. Verden naturliggjort. Tenker logisk (L1-3). Nytt!

22 Anaximander Førsteprinsipp: Det Grenseløse (Apeiron). •Står bak, forårsaker all kvantitativ forandring •Slags drivkraft, megler, styrer alt

23 •Kosmologi: Evig spinnbevegelse → solsystemet og planeter i sirkler rundt jorda → Første geometriske modell •Forklare naturfenomen (f.eks. regn) •Biologi (hvordan mennesket oppsto)

24 KONKLUSJON: Fra observasjonsbasert astronomi til geometrisk, forklarende astronomi. → Basis vitenskapelige revolusjon!

25 Anaximenes ”Alt er luft”! Både grunnstoff og bevegelig prinsipp: •Alt fra; holdes oppe, i live, av luft.

26 Merkelig? •Forklarer hvordan grunnstoff → kvaliteter •Hvordan element → annet → Forklare forandring naturalistisk

27 Pythagoreerne ”Alt er tall” •Matematikk = Nøkkelen studiet naturen •Natur i bunn og grunn kvantitativ

28 EKSEMPLER: •Harmonilæren •Pythagoras’ teorem: a² + b² = c² = Første matematiske bevis i geometrisk form.

29 KONKLUSJON: Grunnlaget nå lagt forklarende, geometrisk, deduktiv naturvitenskap

30 XENOPHANES •Alt går i sykler BEVIS: Fossilfunn i fjell MENING: Blitt til før jorda tørt land! VURDERING: Foregriper paleontologi, geologi, biologi.

31 MYTEKRITIKK ”Hvis kuene og hestene og løvene hadde hender, ville hestene tegne gudene som hester, o.s.v.”

32 DIAGNOSE: Sannheten ses ikke klart av mytologisk tenkning. KUR: Ta tiden til hjelp. Søke sannhet bedre.

33 Heraklit ”Alt flyter (panta rei)”? •Ingenting forblir helt det samme •Ingen egenskap er stabil •En ting, motstridende egenskaper •Alt svinger mellom motsetninger

34 Men: ”Ren” forandring umulig. En orden, proporsjon i verden (logos). Hvordan vet vi det? Gjennom fornuftens (logos) kritiske bruk av sansene.

35 •Mennesker flest: løsreven forståelse •Religionen en dårlig guide også (ritual, bønn) •Dikterne verst. Går ikke i dybden

36 •Kosmos (den store orden/logos) •Mikrokosmos (mennesket innordne seg, være i harmoni v/ sin fornuft/logos) •Tenke selv!

37 KONKLUSJON: •Forener Ionisk og Pytagoreisk naturfilosofi •Fokus mennesket og dets plass i verden •Hvordan oppnå kunnskap (L5) •Første helhetlige tenker

38 Parmenides ”Vi kan bare ha viten om det som er” (V1) V ≡ E (V2) E ≡ U (uforanderlig) (V3) V ≡ U Alt vi sanser: total illusjon! Formalisert:

39 (S1) U ≡ V (S2) – S = U (ikke sanse det uforanderlige) (S3) – S = V NB! Logisk gyldig argument.

40 Konklusjon: empirisk kunnskapspraksis fører bare til pseudo-vitenskap (astronomi, fysikk, o.s.v.).

41 Helt uakseptabelt. Men: Hvordan gå i rette med Parmenides?

42 Zenon Paradokset om den flyvende pilen. Se for deg: Pil gjennom lufta. Hvert øyeblikk i en bestemt posisjon, så i ro i den. Legg sammen øyeblikkene og svaret blir: hele tida i ro!

43 Konklusjon: Pluralismen er absurd. Klarer ikke å tenke klart og sammenhengende om bevegelse og mangfold engang!

44 Innvending Antisthenes, Kynikeren: Reiste seg opp, tok et par steg over gulvet. Bevegelse er mulig!

45 Parmenides og Zenon: Ikke nok! •Enten vise argumentene ugyldige •Eller kaste all logikk og redegjørelse over bord •Eller argumentere mot premissene

46 Gresk tenkning valgte siste alternativ. To hovedtendenser helt siden da: •Dualisme (Anaxagoras) •Materialisme (Atomismen)

47 GRUNNPROBLEM ETTER PARMENIDES: Det uforanderlige ↔ det foranderlige? Hvordan er forandring og mangfold mulig?

48 Empedokles •Elementlæra (jord, vann, luft, ild) •Evige og uforanderlige •De har alle iboende vekt og egenskaper •Konkrete ting til v/ at elementene ”blandes” på ulike måter og i ulike proporsjoner

49 KONKLUSJON: Forklarer forandring, bevegelse mulig. Pris: Forandring egentlig ikke virkelig.

50 ANAXAGORAS ”Alle ting var sammen. Så kom Tanken (Nous) og ordnet dem”

51 ”STOFF” •”Grå masse”. Urmaterien både grenseløs og uendelig oppdelbar •Alt som eksisterer og kan tenke oss er til stede, flyter over i hverandre her

52 ”KRAFT” •Bevissthet, Tanke (Nous). Helt uavhengig av materien. TOLKING: Nous er ulegemlig. Første egentlig dualist.

53 •NOUS skaper orden i materie (kosmologi, fysikk) v/ spinnbevegelse •Bare kunnskap om og ved NOUS (epistemologi)

54 KONKLUSJON: •Forklarer hvordan orden i verden oppstår (morphogenesis) •Hvorfor sansene er skrøplige •Hovedproblem dualisme: Hvordan er det materielle og ulegemlige forbundet egentlig? (relasjonsproblemet)

55 ATOMISTENE (LEUKIPP, DEMOKRIT) •Alt som er: Atomer og tomrom! •Ingen styrende kraft!

56 EPISTEMOLOGI •Sansing mulig fordi (a) atomer klumper seg sammen, (b) ting utstråler atomer •Sekundære egenskaper (smak, o.s.v.) i bunn og grunn kvantitative (avhengig kun atomers form og bevegelse) •Sjelen består av egen type ”sjelsatomer”. Gjør tenkning mulig. Sann viten.

57 KONKLUSJON: Første gjennomførte materialisme (enklere) Hovedproblem materialismen: Forklare det intensjonale (bevissthet, o.s.v.)

58 LOGISK TENKNING (OPPSUMMERT) (L1) Tingliggjør mer (L2) Mer abstrakt (L3) Analytisk, argumentativ (L4) Kritisk mytologisk tenkning (L5) Tenkning om tenkning (L6) Selvkritikk

59 •Bare en gang: Hellas. Spørsmål: mulig?

60 Et Gresk Mirakel? (Hyp. 1) Tese: Grekerne helt unike. (L1-6) bare i Hellas. Ingen impulser andre.

61 PROBLEM •Tegn lignende tankesprang Kina (Taoismen og (L1-3) og (L5)). •Utvikling av kompleks matte og vitenskapelig astronomi Midtøsten.

62 Konklusjon •(L1-6) ikke et gresk mirakel (hyp. 1 feil)

63 ”Lyset fra Asia” (Hyp. 2) Tese: (L1-6) enten fra Asia eller der først. Grekerne: Kun læresvenner.

64 PROBLEM •(L4) og (L6) ikke i Kina og Midtøsten •Kina: Bare spredte forsøk (L5) og (L3) •Midtøsten: Ikke (L1-3) engang.

65 Konklusjon •(L1-6) ikke noe Grekerene ”arvet”. Særlig (L4) og (L6) stikker seg ut (hyp. 2 feil og) → En mer sammensatt forklaring.

66 Hypotese 3 Pro påvirkning: •Skriftspråk fra Midtøsten •Sannsynlig: Komplekse kvantitative, matematiske modeller og •Empirisk astronomi Inspirerte helt klart utviklingen av (L1-3)(lignende situasjon: Kina).

67 Pro Særpreg: •Tradisjon for (L5) bare Hellas •Mye på grunn av (L4) og (L6) = særegent.

68 Hvorfor?

69 •Likhetskultur (frie, aktive borgere) → ordet høyt, krav om overtalelse; redegjøre for seg •Konkurransebasert (agonistisk). → obs på omverdenen; åpenlys kritikk, nytenkning


Laste ned ppt "Ex Phil Humaniora og Samfunnsvitenskap Høst, 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google