Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland sykehus

2 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud2

3 3 Overlevelse ved nedkjøling i vann avhenger av:  1. Svømmeferdighet  2. Hodet over vannet  3. Unngå panikk  4. Bølgehøyde  5. Flytevest  6. Redningsflåte  7. Andre flytemidler

4 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud4 Overlevelse i vann avhenger av fortsatt:  9. Fysisk form og kroppsfett  10. Bekledning  11. Oppførsel i vannet  12. Mulighet for å påkalle oppmerksomhet (fløyte, lyssignal, lykt, radio, speil)

5 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud5 Årsaker til nedkjøling  Forgiftninger  Opphold i vann  Skred

6 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud6 Fall overbord

7 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud7 Fall fra brygge

8 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud8 Overlevelssannsynlighet i vann 5 o C

9 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud9 Varmetap i vann  Vann øker varmetapet med faktor på 25  Armer og bein: 30% av kroppsvekt,  men 50 % av kroppsoverflaten  (Fettvev har varmeledning tilsvarende 35 % av blod, og ca 50 % av muskelmasse)  Muskelmassen i hvile er en betydelig isolasjon, og aktivitet gir raskere varmetap

10 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud10

11 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud11 Kaldt vann eller vind:  Størst varmetap i vannet  Mange misforstår dette p.g.a. fordampning fra eksponert hud.  Moral: kom deg opp av vannet uansett  Muskelstyrke etter 3 timer i vann på 23 o C: redusert til < 50 % og faller ca 3 % /grad (Bergh U, Ekblom B, Acta Physiol Scand 1979).  Fysisk aktivitet i vann < 25 o C gir større varmetap enn varmeproduksjon.

12 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud12 Temperaturfall pr time  Vann, 6,1 o C, brytende bølger:  Flygeruniform:5,8 o C pr time  Våtdrakt: 1,7 o C pr time

13 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud13 Vannlekkasje i tørrdrakt  500 ml vann i drakten:  30 % nedsatt isolasjon

14 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud14 Risiko ved nedkjøling  20 % av dødsfallene skjer etter redning  Hjertet er svært utsatt for rytmeforstyrrelser  BT-regulering er nedsatt  Pasient ofte i væskeunderskudd (våt utenpå, men tørr innvendig)

15 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud15 Dykkerefleks  Mest uttalt hos barn  Nedkjøling av ansikt:  Pause i pusting (apnoe)  Shunting av blod til hjerne og hjerte  Hodet er forøvrig et område der man taper mye varme, huden der har liten evne til å regulere blodgjennomstrømningen

16 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud16 Reaksjon på nedkjøling

17 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud17 Symptomer ved nedkjøling  Livsprosessene bremses  Energiforbruket halveres for hver 10. Grad fall i kjernetemperatur  Pupiller blir utvidete og lysstive  Puls kan knapt kjennes  Pust kan knapt merkes

18 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud18 Nedkjøling  Skjelving øker varmeproduksjonen, opphører ved ca 33 o C  Forvirring og desorientering øker ned til  30 o C  Ved lavere temperatur oftest bevisstløshet  Ventrikkelflimmer opptrer lett ved 26 - 30 o C

19 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud19 Husk horisontal stilling

20 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud20 Førstehjelp ved nedkjøling  Oppvarming utenfor sykehus – på lanjorden:  Bevisste:Ja  Bevisstløse: Nei

21 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud21 Førstehjelp til nedkjølte  Gjenopplivning  Stans varmetap  Forsiktig behandling for å unngå rytmeforstyrrelser  Unngå oppreist stilling, horisontal oppheising hvis mulig

22 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud22

23 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud23 Førstehjelp til våkne pasienter  Stans varmetap  Isolerende påkledning  Tilfør overflatevarme - helst til bolen  Varm, sukkerholdig drikke  NB horisontalt leie  Unngå anstrengelser

24 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud24 Varmetilførsel til våkne pasienter via perifere arteriovenøse anastomoser  Perifer oppvarming: hender og underarmer, føtter og legger i 45 o C vann - gir oppvarmingsrate på  9,9 + 3,2 0 C pr time.  42 o C med samme metode gir 6,1 o C oppvarming pr time  (Standard metode i den Danske marine siden 1970)  Vanggaard L et al. Immersion of distal arms and legs in warm water effectively rewarms mildly hypothermic humans. Aviation, Space Environ Med 1999;70:1081-8.

25 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud25 Temperaturstigning pr time (målt i spiserør) ved forskjellige oppvarmingsmetoder  Kun sovepose: 0,6 o C/t  Varmluftinhal. 43-45 o C: 1,2 o C/t /t  Varmt bad 41-42 o C : 2,4 o C/t –Hayward JS et al: Resuscitation 11:21, 1984

26 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud26 Varmluft system til bolen  Reduserer skjelving  Reduserer afterdrop  Reduserer metabolsk stress  Øker temperaturstigning til 5,8 o C pr time  (Skjelving alene øker temperaturen med ca 3,4 o C pr time)

27 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud27 Hvordan påvirker oppvarmingsmetoder sirkulasjonen?  Varmt bad: BT faller fra 140 m til 100 mm Hg  Hjertets minuttvolum øker fra ca 8 til ca 10 liter/minutt  Pulsfrekvensen stiger fra 85 til 115 pr minutt  Hayward JD et al: Resuscitation m11:21, 1984.

28 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud28 Barn og nedkjøling  Stor overflate i forhold til kroppsmasse  Lite kroppsfett  Lite muskulatur og varmeproduksjon fra skjelving

29 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud29 Nedkjølt pasient med sirkulasjonsstans  Gjenopplivning  Til regionsykehus med hjerte- lungemaskin  Sirkulasjon og gassutveksling ved hjelp av hjerte lunge maskin - koples til årene i lyske

30 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud30 Temperaturfall etter redning  I løpet av første 30 minutter (”afterdrop”):  Opptil 5 grader temperaturfall  NB. Økt risiko for påvirkning av hjerte (flimmer) og hjerne

31 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud31 ”Dying while running for safety”  20 % av dødsfallene skjer etter redning  Kulde hemmer BT-reguleringen  Pasientene har hatt økt væsketap fra nyrene  Hjertet er utsatt for rytmeforstyrrelser

32 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud32 ”Rewarming shock, post rescue collapse”  1. ”Afterdrop” temperaturfall  2. Fall i arterietrykk  3. pH-fall  Lett fysisk aktivitet øker temperaturfallet etter redning. Unngå å øke perifer sirkulasjon til store muskelmasser

33 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud33 Førstehjelp til skredtatte  Første 30 minutter: skader og mangel på luft er livstruende.  Hvis munn/nese fylt med snø og det er gått mer enn 30 minutter - kan sannsynligvis behandlingen avsluttes - fortsett hvis du er i tvil og la lege ta beslutningen  Det største varmetap er fra hode og hals, dekk til. (Norske Redningshunder 1999)

34 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud34 Litteratur nedkjøling  Keatinge G: Survival in cold water, Blackwell, Oxford 1969, ISBN 632 05280 5  Althaus U: Management of profound Accidental Hypothermia with Cardiorespiratory Arrest. AnnSurg 1982:492-5.  Husby P: Accidental hypothermia with cardiac arrest: complete recovery after prolonged resuscitation. Intensive Care Med 1990:69-72.  Lexow K: Aksidentell hypotermi, Patofysiologi, klinikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 1989:3105-7.  Schneider S: Hypothermia: From Recognition to Rewarming. Emergency Medicine Vol 13 (1), Jan. 13, 1992 s.1-10.  Vaagenes P: Drukning – nærdrukning Tidsskr Nor Lægeforen nr. 21, 1993;113:2699- 701.  Vaagenes P, Skretting P. Aksidentell dyp hypotermi. Tidsskr Nor Lægeforen 1982;102:169-71.  Mills WJ: Field Care of the Hypothermic Patient. Int J Sports Med 1992, Vol 13, Suppl 1, S199-202.

35 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud35 Litteratur forts.  Giesbrecht GG. Cold Stress, Near Drowning and Accidental Hypothermia: A Review. Aviation, Space and Environmental Medicine 2000; 71: 733-52.  Wissler EH. Probability of Survival During Accidental Immersion in Cold Water. Aviation, Space and Environmental Medicine 2003; 74: 47-55.  Stocks JM et al. Human Physiological Responses to Cold Exposure. Aviation, Space and Environmental Medicine 2004; 75: 444-57.


Laste ned ppt "Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google