Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin
Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland sykehus

2 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

3 Overlevelse ved nedkjøling i vann avhenger av:
1. Svømmeferdighet 2. Hodet over vannet 3. Unngå panikk 4. Bølgehøyde 5. Flytevest 6. Redningsflåte 7. Andre flytemidler Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

4 Overlevelse i vann avhenger av fortsatt:
9. Fysisk form og kroppsfett 10. Bekledning 11. Oppførsel i vannet 12. Mulighet for å påkalle oppmerksomhet (fløyte, lyssignal, lykt, radio, speil) Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

5 Årsaker til nedkjøling
Forgiftninger Opphold i vann Skred Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

6 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Fall overbord Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

7 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Fall fra brygge Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

8 Overlevelssannsynlighet i vann 5oC
Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

9 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Varmetap i vann Vann øker varmetapet med faktor på 25 Armer og bein: 30% av kroppsvekt, men 50 % av kroppsoverflaten (Fettvev har varmeledning tilsvarende 35 % av blod, og ca 50 % av muskelmasse) Muskelmassen i hvile er en betydelig isolasjon, og aktivitet gir raskere varmetap Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

10 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

11 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Kaldt vann eller vind: Størst varmetap i vannet Mange misforstår dette p.g.a. fordampning fra eksponert hud. Moral: kom deg opp av vannet uansett Muskelstyrke etter 3 timer i vann på 23 oC: redusert til < 50 % og faller ca 3 % /grad (Bergh U, Ekblom B, Acta Physiol Scand 1979). Fysisk aktivitet i vann < 25 oC gir større varmetap enn varmeproduksjon. Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

12 Temperaturfall pr time
Vann, 6,1 oC, brytende bølger: Flygeruniform:5,8 oC pr time Våtdrakt: 1,7 oC pr time Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

13 Vannlekkasje i tørrdrakt
500 ml vann i drakten: 30 % nedsatt isolasjon Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

14 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Risiko ved nedkjøling 20 % av dødsfallene skjer etter redning Hjertet er svært utsatt for rytmeforstyrrelser BT-regulering er nedsatt Pasient ofte i væskeunderskudd (våt utenpå, men tørr innvendig) Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

15 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Dykkerefleks Mest uttalt hos barn Nedkjøling av ansikt: Pause i pusting (apnoe) Shunting av blod til hjerne og hjerte Hodet er forøvrig et område der man taper mye varme, huden der har liten evne til å regulere blodgjennomstrømningen Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

16 Reaksjon på nedkjøling
Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

17 Symptomer ved nedkjøling
Livsprosessene bremses Energiforbruket halveres for hver 10. Grad fall i kjernetemperatur Pupiller blir utvidete og lysstive Puls kan knapt kjennes Pust kan knapt merkes Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

18 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Nedkjøling Skjelving øker varmeproduksjonen, opphører ved ca 33oC Forvirring og desorientering øker ned til 30 oC Ved lavere temperatur oftest bevisstløshet Ventrikkelflimmer opptrer lett ved oC Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

19 Husk horisontal stilling
Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

20 Førstehjelp ved nedkjøling
Oppvarming utenfor sykehus – på lanjorden: Bevisste:Ja Bevisstløse: Nei Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

21 Førstehjelp til nedkjølte
Gjenopplivning Stans varmetap Forsiktig behandling for å unngå rytmeforstyrrelser Unngå oppreist stilling, horisontal oppheising hvis mulig Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

22 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

23 Førstehjelp til våkne pasienter
Stans varmetap Isolerende påkledning Tilfør overflatevarme - helst til bolen Varm, sukkerholdig drikke NB horisontalt leie Unngå anstrengelser Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

24 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Varmetilførsel til våkne pasienter via perifere arteriovenøse anastomoser Perifer oppvarming: hender og underarmer, føtter og legger i 45 oC vann - gir oppvarmingsrate på 9,9 + 3,2 0C pr time. 42 oC med samme metode gir 6,1 oC oppvarming pr time (Standard metode i den Danske marine siden 1970) Vanggaard L et al. Immersion of distal arms and legs in warm water effectively rewarms mildly hypothermic humans. Aviation, Space Environ Med 1999;70: Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

25 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Temperaturstigning pr time (målt i spiserør) ved forskjellige oppvarmingsmetoder Kun sovepose: 0,6 oC/t Varmluftinhal oC: 1,2 oC/t /t Varmt bad oC : 2,4 oC/t Hayward JS et al: Resuscitation 11:21, 1984 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

26 Varmluft system til bolen
Reduserer skjelving Reduserer afterdrop Reduserer metabolsk stress Øker temperaturstigning til 5,8 oC pr time (Skjelving alene øker temperaturen med ca 3,4 oC pr time) Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

27 Hvordan påvirker oppvarmingsmetoder sirkulasjonen?
Varmt bad: BT faller fra 140 m til 100 mm Hg Hjertets minuttvolum øker fra ca 8 til ca 10 liter/minutt Pulsfrekvensen stiger fra 85 til 115 pr minutt Hayward JD et al: Resuscitation m11:21, 1984. Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

28 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Barn og nedkjøling Stor overflate i forhold til kroppsmasse Lite kroppsfett Lite muskulatur og varmeproduksjon fra skjelving Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

29 Nedkjølt pasient med sirkulasjonsstans
Gjenopplivning Til regionsykehus med hjerte-lungemaskin Sirkulasjon og gassutveksling ved hjelp av hjerte lunge maskin - koples til årene i lyske Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

30 Temperaturfall etter redning
I løpet av første 30 minutter (”afterdrop”): Opptil 5 grader temperaturfall NB. Økt risiko for påvirkning av hjerte (flimmer) og hjerne Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

31 ”Dying while running for safety”
20 % av dødsfallene skjer etter redning Kulde hemmer BT-reguleringen Pasientene har hatt økt væsketap fra nyrene Hjertet er utsatt for rytmeforstyrrelser Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

32 ”Rewarming shock, post rescue collapse”
1. ”Afterdrop” temperaturfall 2. Fall i arterietrykk 3. pH-fall Lett fysisk aktivitet øker temperaturfallet etter redning. Unngå å øke perifer sirkulasjon til store muskelmasser Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

33 Førstehjelp til skredtatte
Første 30 minutter: skader og mangel på luft er livstruende. Hvis munn/nese fylt med snø og det er gått mer enn 30 minutter - kan sannsynligvis behandlingen avsluttes - fortsett hvis du er i tvil og la lege ta beslutningen Det største varmetap er fra hode og hals, dekk til. (Norske Redningshunder 1999) Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

34 Litteratur nedkjøling
Keatinge G: Survival in cold water, Blackwell, Oxford 1969, ISBN Althaus U: Management of profound Accidental Hypothermia with Cardiorespiratory Arrest. AnnSurg 1982:492-5. Husby P: Accidental hypothermia with cardiac arrest: complete recovery after prolonged resuscitation. Intensive Care Med 1990:69-72. Lexow K: Aksidentell hypotermi, Patofysiologi, klinikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 1989: Schneider S: Hypothermia: From Recognition to Rewarming. Emergency Medicine Vol 13 (1), Jan. 13, 1992 s.1-10. Vaagenes P: Drukning – nærdrukning Tidsskr Nor Lægeforen nr. 21, 1993;113: Vaagenes P, Skretting P. Aksidentell dyp hypotermi. Tidsskr Nor Lægeforen ;102: Mills WJ: Field Care of the Hypothermic Patient. Int J Sports Med 1992, Vol 13, Suppl 1, S Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud

35 Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud
Litteratur forts. Giesbrecht GG. Cold Stress, Near Drowning and Accidental Hypothermia: A Review. Aviation, Space and Environmental Medicine 2000; 71: Wissler EH. Probability of Survival During Accidental Immersion in Cold Water. Aviation, Space and Environmental Medicine 2003; 74: Stocks JM et al. Human Physiological Responses to Cold Exposure. Aviation, Space and Environmental Medicine 2004; 75: Nedkj.marit skole febr 08 Aanderud


Laste ned ppt "Nedkjøling Leif Aanderud Seksjon for hyperbarmedisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google