Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stresshormoner på godt og vondt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stresshormoner på godt og vondt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stresshormoner på godt og vondt
Ole Terland, IBMB, Universitetet i Bergen

2 Stress-skala 1. Ektefelles død 100 2. Skilsmisse 73
3. Å bli separert fra mor 65 4 Fengselsstraff 63 5 Nærståendes død 63 6 Egen sykdom/skade 53 8 Bli oppsagt fra jobben 47 30 Problem med sjefen 23 37 Stort lån 41 Ferie (Utdrag av Stress-listen til: Holmes og Rahe, J. Psychosom. Res, 1967;11:213)

3 Stress reell eller innbilt (tenkt) hendelse som genererer en tilpassningsreaksjon og/eller en anstrengelse

4 Sykdomsrisiko og stress
Skårer du 150, har du 30 % sjanse for å bli syk i det neste året Skårer du 300, øker sjansene for sykdom til 80 % for det neste året.

5 Formidling av stress-reaksjonen
Sympatiske nervefibre, (autonome nervesystem) Hjernen Noradrenalin ACTH Hjerrte, lunger, nyre, tarm, hud, øyne stoffskitet, muskler, etc Binyrebark Binyremarg Steroidhormon (kortisol) Adrenalin

6 Stress-respons formidler
* det autonome nervesystem økt sympatikus-aktivitet (noradrenalin) redusert parasympatikus-aktivitet * hormon (adrenalin) * Sympatiko-adrenale system

7 Dopamin Dopamin semiquinone fritt radikal Dopamin o-quinone
P-S P-S-X P-SH Intramolekylær rearrangering NA Dopamin Dopamin semiquinone fritt radikal Dopamin o-quinone Dopaminochrome O2 [100 µM] DBM [0.5 µM] O2 H2O2 O2 HO Lipid peroksidasjon (Malon dialdehyd)

8 Stimulering av det sympatiske nervesystem
Gentiske faktorer Diett Hjernen aktiveres Akutt fysisk stress Psykososialt stress Økt katekolamin-nivå Blodplate aktivering puls  blodtrykk  hjertet styrkes

9 Hvordan Stress kan generere sykdom
Katekolaminer Auto-oksidasjon (også enzym-katalysert) gir toksiske frie radikaler, som skader normale biokjemiske prosesser Normale fysiologiske responser kan “skyte over mål”, slik at det som skulle vært nyttig blir skadelig, særlig hvis samtidig syk

10 Beskyttelse mot frie radikaler
Vitamin C (ascorbinsyre) , Vitamin E (-tocopheroler) Enzym: Superoxid-dismutase (SOD), katalase, glutation-peroksidase Glutation andre molekyl Legemidler: carvedilol? doxazocin?

11 Fritt radikal Et atom eller molekyl som har en orbital med kun ett elektron Sterkt reaktivt oksiderende (tar opp ett elektron fra et annet atom/molekyl) reduserende (gir fra seg ett elektron) alkylerende (danner kovalent binding)

12 Katekolamineffekter som kan bli skadelige
Frie fettsyrer mobiliseres fra fettvev (økt blodfett) Blodplateaktivering (risiko for blodproppdannelse) Økt hjertefrekvens og økt blodtrykk øker hjertets oksygenforbruk (kan utløse angina hvis koronar arteriosklerose) Økt noradrenalin i hjertet (risiko for rytmeforstyrrelse) Økt blodtrykk (risiko for hjerneblødning) Økt oksidativt stress (risiko for atrerioskleroseutvikling)

13 Katekolaminer Dopamin - nevrotransmitter i hjernen
Noradrenalin - nevrotransmitter i hjernen og i det sympatiske (perifere) nervesystem, samt hormon fra binyrebarken Adrenalin - sirkulerende hormon, fra binyremargen

14

15 Smerte gir stress-reaksjon:
Også når man er i narkose (selv om vi ikke da kjenner smerten) vil smerte-impulser gi stress-reaksjon.


Laste ned ppt "Stresshormoner på godt og vondt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google