Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stresshormoner på godt og vondt Ole Terland, IBMB, Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stresshormoner på godt og vondt Ole Terland, IBMB, Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stresshormoner på godt og vondt Ole Terland, IBMB, Universitetet i Bergen

2 Stress-skala •1.Ektefelles død100 •2.Skilsmisse 73 •3.Å bli separert fra mor 65 •4Fengselsstraff 63 •5Nærståendes død 63 •6Egen sykdom/skade 53 •8Bli oppsagt fra jobben 47 •30Problem med sjefen 23 •37Stort lån 17 •41Ferie 13 •(Utdrag av Stress-listen til: Holmes og Rahe, J. Psychosom. Res, 1967;11:213)

3 Stress reell eller innbilt (tenkt) hendelse som genererer en tilpassningsreaksjon og/eller en anstrengelse

4 Sykdomsrisiko og stress •Skårer du 150, har du 30 % sjanse for å bli syk i det neste året •Skårer du 300, øker sjansene for sykdom til 80 % for det neste året.

5 Formidling av stress-reaksjonen Hjernen Stress ACTH Binyrebark Steroidhormon (kortisol) Sympatiske nervefibre, (autonome nervesystem) Binyremarg Adrenalin Noradrenalin Hjerrte, lunger, nyre, tarm, hud, øyne stoffskitet, muskler, etc Stress

6 Stress-respons formidler *det autonome nervesystem økt sympatikus-aktivitet (noradrenalin) redusert parasympatikus-aktivitet *hormon (adrenalin) *Sympatiko-adrenale system

7 O2O2 P-SH DBM P-S Dopamin semiquinone fritt radikal Dopamin o-quinone Dopaminochrome Intramolekylær rearrangering [0.5 µM][100 µM] O2O2 H2O2H2O2 O2O2 NA P-S-X HO Lipid peroksidasjon (Malon dialdehyd)

8 Stimulering av det sympatiske nervesystem Hjernen aktiveres Diett Psykososialt stress Gentiske faktorer Akutt fysisk stress Økt katekolamin-nivå puls  blodtrykk  hjertet styrkes Blodplate aktivering

9 Hvordan Stress kan generere sykdom Katekolaminer Auto-oksidasjon (også enzym-katalysert) gir toksiske frie radikaler, som skader normale biokjemiske prosesser Normale fysiologiske responser kan “skyte over mål”, slik at det som skulle vært nyttig blir skadelig, særlig hvis samtidig syk

10 Beskyttelse mot frie radikaler •Vitamin C (ascorbinsyre), Vitamin E (  - tocopheroler) •Enzym: Superoxid-dismutase (SOD), katalase, glutation-peroksidase •Glutation •andre molekyl •Legemidler: carvedilol? doxazocin?

11 Fritt radikal •Et atom eller molekyl som har en orbital med kun ett elektron •Sterkt reaktivt •oksiderende (tar opp ett elektron fra et annet atom/molekyl) •reduserende (gir fra seg ett elektron) •alkylerende (danner kovalent binding)

12 Katekolamineffekter som kan bli skadelige •Frie fettsyrer mobiliseres fra fettvev (økt blodfett) •Blodplateaktivering (risiko for blodproppdannelse) •Økt hjertefrekvens og økt blodtrykk øker hjertets oksygenforbruk (kan utløse angina hvis koronar arteriosklerose) •Økt noradrenalin i hjertet (risiko for rytmeforstyrrelse) •Økt blodtrykk (risiko for hjerneblødning) •Økt oksidativt stress (risiko for atrerioskleroseutvikling)

13 Katekolaminer •Dopamin - nevrotransmitter i hjernen •Noradrenalin - nevrotransmitter i hjernen og i det sympatiske (perifere) nervesystem, samt hormon fra binyrebarken •Adrenalin - sirkulerende hormon, fra binyremargen

14

15 Smerte gir stress-reaksjon : Også når man er i narkose (selv om vi ikke da kjenner smerten) vil smerte-impulser gi stress-reaksjon.


Laste ned ppt "Stresshormoner på godt og vondt Ole Terland, IBMB, Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google