Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Hedmark Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Hedmark Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Hedmark Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

2 Høgskolen i Hedmark: fire avdelinger, ca 7500 studenter (totalt egen- og eksternfinansiert) og ca 460 ansatte Rena: Økonomi- og ledelsesfag Evenstad (inkl Blæstad): Anvendt økologi og landbruk Hamar: Lærerutdanning og naturvitenskap Elverum: Folkehelse (sykepleie, idrett og friluftsliv)

3 Studietilbud - egenfinansiert  Master i offentlig ledelse og styring  Fordypning i kommunaløkonomi  Bachelorprogrammer  Økonomi og administrasjon  Regnskap og revisjon  Serviceledelse og –markedsføring  Eiendomsmegling  Music management  Musikkproduksjon  Ledelse og organisasjonsutvikling  Digital medieproduksjon  Årsstudier med særlig fagprofil  Innovasjon og entreprenørskap  Krisehåndtering  Offentlig styring, ledelse og økonomi  En rekke nett- og/el samlingsbaserte tilbud  Bedriftsøkonomi  Organisasjon og ledelse  Kunnskapsledelse  Risiko og beredskap  Påbygging i regnskap og revisjon  ….og flere… Status høstsemester 2013: Totalt ca 2100 egenfinansierte studenter/ personer ved avdelingen. Omregnet til totalt ca 1400 heltids studenter. Status høstsemester 2013: Ca 1300 nye studenter/ personer begynt på nytt studium - tilsvarer 830 heltidsstudenter. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

4 Antall studenter innen fagområdet ”Økonomi- og administrasjon” Institusjon2009201020112012 1Handelshøyskolen BI 14 89614 54520 02122 001 2 Norges handelshøgskole3 0473 1643 2653 340 3Høgskolen i Hedmark, Avd for økonomi og ledelsesfag 1 9091 9292 1152 898 4Handelshøgskolen i Bodø 149516321 567 1 611 5Universitetet i Stavanger (Handelshøgskolen UiS, med tillegg av lederutdanninger og samfunnssikkerhet) 1311129212311232 … Høgskolen i Lillehammer, Avd for økonomi og org. vitenskap 9049991 0441 087 … Høgskolen i Gjøvik, Avd for teknologi, øk og ledelse (relevante studier) 168,4188247,6314 Kilde: DBH: Totalt antall studenter (personer) høstsemester – både egen og eksternfinansiert

5 FoU og formidling Forskningsaktiviteten samlet under temaet: Verdiskaping i næringsliv og forvaltning. Det meste av fagporteføljen og forskningen er av allmenn og anvendt karakter. Regionale interessenter vil ha interesse av allmenn, internasjonal, anvendt forskning og kunnskap. Virksomheten har derfor en klar regional relevans. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Vitenskapelige artikler publisert 2012 Totalt 25 vitenskapelige artikler publisert Det er 14 interne forfattere bak de 25 arbeidene. 19 arbeider er internasjonale. 11 artikler har eksternt medforfatter-skap 2 artikler har hver 2 interne forfattere. Grafen viser utvikling i antall vitenskapelige publikasjoner ved avdelingen t.o.m. 2012. 2011- og 2012-tallene er på nivå med gjennomsnittet ved sammenliknbare enheter i sektoren.

6 Ekstern finansiert virksomhet Enhet for kurs- og oppdragsvirksomhet  Sentrale fagområder  Organisasjons- og ledelsesfag  Økonomi- og regnskapsfag  Sikkerhet og beredskap  Kommunikasjonsfag  Entreprenørskap og innovasjon  Juridiske emner  Saksbehandling  Prosjektledelse Omsetning 2009-2012: Totalt 45,6 mill Ca 1500 - 2000 Studenter pr semester Noen samarbeidsparter/kunder Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, Forsvaret, Skatteetaten, Sykehuset Innlandet, Politidistriktene, Helsedirektoratet, Statoil, Fagforbundet, Fagakademiet, små og mellomstore bedrifter i Hedmark, Regionrådene i Hedmark, med flere Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

7 Fokus fremover • Faglig utvikling –Økt og målrettet FoU-satsing –Videreutvikle kvalitet i studentrelatert virksomhet overfor alle studentgrupper –Videreutvikle MPA og ny master –Videreutvikling som regional aktør innen våre fagområder i samarbeid med offentlig virksomhet og næringsliv (Både ordinær- og BOA virksomhet) –Balansert videreutvikling av Kurs- og oppdragsvirksomheten

8 Fokus fremover • Studenter –Fortsatt rekruttere stabilt og godt på sentrale Bachelorprogram og MPA Master i Public Administration er den best rekrutterende master i Innlandet! –Videreutvikle godt studie- og studentmiljø Vi har Høgskolen i Hedmarks mest fornøyde studenter – 90 % fornøyde! Status høstsemester 2013: Ca 60 nye studenter påbegynt MPA I tillegg ca 40 og 45 i kull fra 2012 og 2011 Status høstsemester 2013: Ca 60 nye studenter påbegynt MPA I tillegg ca 40 og 45 i kull fra 2012 og 2011 Status høstsemester 2013: Ca 300 nye studenter påbegynt bachelorprogrammene

9 Fokus fremover • Ekstern virksomhet  Tenke strategisk og langsiktig  Utvide nettverk og samarbeidsparter  Være en betydelig kompetanseaktør i Innlandet og Hedmark  Regionalt partnerskap – samarbeidsprogrammet Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

10 Eksisterende samarbeid med arbeidslivet - noen eksempler  Samarbeidsråd med NHO og medlemsbedrifter tilknyttet Bachelor i Serviceledelse og markedsføring – med “Virke” som støttespiller  Bransjesamarbeid med regionens aktører innen regnskaps- og revisjonsbransjen  Bransjesamarbeid med regionens aktører tilknyttet Bachelor i digital mediproduksjon  Samarbeid med Fagforbundet – Fordypning i kommunal økonomi for MPA, samt utvikling av nytt årsstudium i offentlig styring og ledelse.  Samarbeid med Studiesenteret.no – Etter- og videreutdanninger via nettbaserte samlingsbaserte studietilbud inkluderenede bla. Tynset, Kongsvinger og OPUS’er i Oppland

11 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST Master i økonomi og ledelse: Bakgrunn • BOA-virksomhet ved Rena har registrert et økt antall signaler fra sine nåværende og tidligere studenter om tilbud om masteremner/masterstudium innenfor økonomi og ledelse i regionen. • Hamarregionen Utvikling gjennomførte primo 2013 en kompetansekartlegging blant sine medlemsbedrifter. Selv om svarprosenten var noe lav, er trendene i svarene klare.  65 % ønsket et lokalt tilbud innenfor etter- og videreutdanning  52 % har et behov for tilbud på masternivå • Lav konkurranse i innenlands området på tilsvarende studier. Konkurrentene ligger Oslo, Hønefoss, Bergen, Molde, Ålesund, Trondheim

12 Bakgrunn • Næringslivets behov • Bygger på NRØA sine retningslinjer for masterstudier • Ja, takk alle deler; heltid/deltid, erfaringsbasert/dybde, forskjellige fagprofiler • 120 sp fulltid/deltidsmaster • 90 sp deltidsmaster

13 Opptakskrav: • BA i økonomi og ledelse • BA andre økonomiske og administrative studier

14 Mrk-ledelse Strategi & ledelse Resurssledelse Virksomhetsstyring Metode 1, 2 & 3 Fellesfag Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Spesialområde/ Hovedprofil: Virksomhetsstyring Spesialområde/ Hovedprofil: Mrkledelse og service Valgfag Dybdemaster, 120 sp - Master i økonomi og ledelse

15 Erfaringsbasert, 90sp - Master i virksomhetsstyring og markedsføringsledelse Mrk-ledelse Strategi & ledelse Resurssledelse Virksomhetsstyring Metode 1, 2 & 3 Fellesfag Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Spesialområde/ Hovedprofil: Virksomhetsstyring Spesialområde/ Hovedprofil: Mrkledelse og service Valgfag

16 Fornøyde (og gode) studenter Mastere:  MPA med god søkning og gjennomstrømning  Ny master for privat næringsliv 2015 Kurs og oppdrag – Nettverk og omdømme Samarbeid med Samfunns- og næringsliv Avdelingen i positiv, faglig utvikling og på meget god vei mtp å nå målsettingen om å ha Innlandets ledende fagmiljø innen økonomi og ledelse innen 2015. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Oppsummert


Laste ned ppt "Høgskolen i Hedmark Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google