Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Hedmark Campus Rena

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Hedmark Campus Rena"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Hedmark Campus Rena
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

2 Høgskolen i Hedmark: fire avdelinger, ca 7500 studenter (totalt egen- og eksternfinansiert) og ca 460 ansatte Hamar: Lærerutdanning og naturvitenskap Elverum: Folkehelse (sykepleie, idrett og friluftsliv) Evenstad (inkl Blæstad): Anvendt økologi og landbruk Rena: Økonomi- og ledelsesfag Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

3 Studietilbud - egenfinansiert
Master i offentlig ledelse og styring Fordypning i kommunaløkonomi Bachelorprogrammer Økonomi og administrasjon Regnskap og revisjon Serviceledelse og –markedsføring Eiendomsmegling Music management Musikkproduksjon Ledelse og organisasjonsutvikling Digital medieproduksjon Årsstudier med særlig fagprofil Innovasjon og entreprenørskap Krisehåndtering Offentlig styring, ledelse og økonomi En rekke nett- og/el samlingsbaserte tilbud Bedriftsøkonomi Organisasjon og ledelse Kunnskapsledelse Risiko og beredskap Påbygging i regnskap og revisjon ….og flere… Status høstsemester 2013: Totalt ca 2100 egenfinansierte studenter/ personer ved avdelingen. Omregnet til totalt ca 1400 heltids studenter. Status høstsemester 2013: Ca 1300 nye studenter/ personer begynt på nytt studium - tilsvarer 830 heltidsstudenter. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

4 Antall studenter innen fagområdet ”Økonomi- og administrasjon”
Institusjon 2009 2010 2011 2012 1 Handelshøyskolen BI 14 896 14 545 20 021 22 001 2 Norges handelshøgskole 3 047 3 164 3 265 3 340 3 Høgskolen i Hedmark, Avd for økonomi og ledelsesfag 1 909 1 929 2 115 2 898 4 Handelshøgskolen i Bodø 1495 1632 1 567 1 611 5 Universitetet i Stavanger (Handelshøgskolen UiS, med tillegg av lederutdanninger og samfunnssikkerhet) 1311 1292 1231 1232 Høgskolen i Lillehammer, Avd for økonomi og org. vitenskap 904 999 1 044 1 087 Høgskolen i Gjøvik, Avd for teknologi, øk og ledelse (relevante studier) 168,4 188 247,6 314 Kilde: DBH: Totalt antall studenter (personer) høstsemester – både egen og eksternfinansiert Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

5 FoU og formidling Forskningsaktiviteten samlet under temaet: Verdiskaping i næringsliv og forvaltning. Det meste av fagporteføljen og forskningen er av allmenn og anvendt karakter. Regionale interessenter vil ha interesse av allmenn, internasjonal, anvendt forskning og kunnskap. Virksomheten har derfor en klar regional relevans. Vitenskapelige artikler publisert 2012 Totalt 25 vitenskapelige artikler publisert Det er 14 interne forfattere bak de 25 arbeidene. 19 arbeider er internasjonale. 11 artikler har eksternt medforfatter-skap 2 artikler har hver 2 interne forfattere. Grafen viser utvikling i antall vitenskapelige publikasjoner ved avdelingen t.o.m 2011- og 2012-tallene er på nivå med gjennomsnittet ved sammenliknbare enheter i sektoren. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

6 Ekstern finansiert virksomhet Enhet for kurs- og oppdragsvirksomhet
Sentrale fagområder Organisasjons- og ledelsesfag Økonomi- og regnskapsfag Sikkerhet og beredskap Kommunikasjonsfag Entreprenørskap og innovasjon Juridiske emner Saksbehandling Prosjektledelse Omsetning : Totalt 45,6 mill Ca Studenter pr semester Noen samarbeidsparter/kunder Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, Forsvaret, Skatteetaten, Sykehuset Innlandet, Politidistriktene, Helsedirektoratet, Statoil, Fagforbundet, Fagakademiet, små og mellomstore bedrifter i Hedmark, Regionrådene i Hedmark, med flere Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

7 Fokus fremover Faglig utvikling Økt og målrettet FoU-satsing
Videreutvikle kvalitet i studentrelatert virksomhet overfor alle studentgrupper Videreutvikle MPA og ny master Videreutvikling som regional aktør innen våre fagområder i samarbeid med offentlig virksomhet og næringsliv (Både ordinær- og BOA virksomhet) Balansert videreutvikling av Kurs- og oppdragsvirksomheten

8 Fokus fremover Studenter
Fortsatt rekruttere stabilt og godt på sentrale Bachelorprogram og MPA Master i Public Administration er den best rekrutterende master i Innlandet! Videreutvikle godt studie- og studentmiljø Vi har Høgskolen i Hedmarks mest fornøyde studenter – 90 % fornøyde! Status høstsemester 2013: Ca 60 nye studenter påbegynt MPA I tillegg ca 40 og 45 i kull fra 2012 og 2011 Status høstsemester 2013: Ca 300 nye studenter påbegynt bachelorprogrammene

9 Fokus fremover Ekstern virksomhet Tenke strategisk og langsiktig
Utvide nettverk og samarbeidsparter Være en betydelig kompetanseaktør i Innlandet og Hedmark Regionalt partnerskap – samarbeidsprogrammet Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

10 Eksisterende samarbeid med arbeidslivet - noen eksempler
Samarbeidsråd med NHO og medlemsbedrifter tilknyttet Bachelor i Serviceledelse og markedsføring – med “Virke” som støttespiller Bransjesamarbeid med regionens aktører innen regnskaps- og revisjonsbransjen Bransjesamarbeid med regionens aktører tilknyttet Bachelor i digital mediproduksjon Samarbeid med Fagforbundet – Fordypning i kommunal økonomi for MPA, samt utvikling av nytt årsstudium i offentlig styring og ledelse. Samarbeid med Studiesenteret.no – Etter- og videreutdanninger via nettbaserte samlingsbaserte studietilbud inkluderenede bla. Tynset, Kongsvinger og OPUS’er i Oppland Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

11 Master i økonomi og ledelse: Bakgrunn
BOA-virksomhet ved Rena har registrert et økt antall signaler fra sine nåværende og tidligere studenter om tilbud om masteremner/masterstudium innenfor økonomi og ledelse i regionen. Hamarregionen Utvikling gjennomførte primo 2013 en kompetansekartlegging blant sine medlemsbedrifter. Selv om svarprosenten var noe lav, er trendene i svarene klare. 65 % ønsket et lokalt tilbud innenfor etter- og videreutdanning 52 % har et behov for tilbud på masternivå Lav konkurranse i innenlands området på tilsvarende studier. Konkurrentene ligger Oslo, Hønefoss, Bergen, Molde, Ålesund, Trondheim REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

12 Bakgrunn Næringslivets behov
Bygger på NRØA sine retningslinjer for masterstudier Ja, takk alle deler; heltid/deltid, erfaringsbasert/dybde, forskjellige fagprofiler 120 sp fulltid/deltidsmaster 90 sp deltidsmaster

13 Opptakskrav: BA i økonomi og ledelse
BA andre økonomiske og administrative studier

14 Dybdemaster, 120 sp - Master i økonomi og ledelse
Spesialområde/ Hovedprofil: Virksomhetsstyring Spesialområde/ Hovedprofil: Mrkledelse og service Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Valgfag Virksomhetsstyring Resurssledelse Strategi & ledelse Fellesfag Mrk-ledelse Metode 1, 2 & 3

15 Erfaringsbasert, 90sp - Master i virksomhetsstyring og markedsføringsledelse
Spesialområde/ Hovedprofil: Virksomhetsstyring Spesialområde/ Hovedprofil: Mrkledelse og service Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Virksomhetsstyring Mrk-ledelse og serv Valgfag Virksomhetsstyring Resurssledelse Strategi & ledelse Fellesfag Mrk-ledelse Metode 1, 2 & 3

16 Oppsummert Avdelingen i positiv, faglig utvikling og på meget god vei mtp å nå målsettingen om å ha Innlandets ledende fagmiljø innen økonomi og ledelse innen 2015. Fornøyde (og gode) studenter Mastere: MPA med god søkning og gjennomstrømning Ny master for privat næringsliv 2015 Kurs og oppdrag – Nettverk og omdømme Samarbeid med Samfunns- og næringsliv Avdeling for økonomi- og ledelsesfag


Laste ned ppt "Høgskolen i Hedmark Campus Rena"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google