Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene
Hanne Furuheim, arbeider som studieveileder på Campus Rena og skal si litt om etter- og videreutdanningsmuligheter innen kontor- og adminsitrasjonsfagene. Hanne Furuheim, studieveileder Campus Rena

2 Høgskolen i Hedmark Hamar: LUNA Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Elverum: FH Avdeling for folkehelsefag Nettverkshøgskole som består av 4 campus. Elverum - > Avdeling for folkehelse Hamar -> Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Evenstad - > Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag og den avdelingen jeg arbeider for ligger på Rena, og er Avdeling for økonomi- og ledelsesfag. Evenstad: AØL Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Rena: ØLR Avdeling for økonomi og ledelse

3 Kort presentasjon av Campus Rena
Høgskolen i Hedmark, Campus Rena, har to store fagområder 1) Organisasjons- og ledelsesfag 2) Økonomifag Ca 1200 studenter, mange av disse studentene gjennomfører opplegg samlingsbasert og nettbasert. Høgskolens avdeling på Rena har i tillegg en egen Kurs- og oppdragsenhet som arbeider med å tilrettelegge for etter- og videreutdanninger med skreddersøm av utdanningstilbud for kunder innen avdelingens fagområder. Endringsledelse og kunnskapsledelse Økonomi, regnskap og revisjon Markedsføring og kommunikasjon Service og brukerorientering Entreprenørskap og innovasjon Prosjektutdanninger Krisehåndtering, risiko og beredskap Helseledelse Juridiske emner

4 Studietilbud ved Campus Rena
En stor del av studentene våre er voksne mennesker som er i en etter- og videreutdanningsfase. Vi tilbyr utdanninger som er tilpasset de som er i arbeid ved siden av, bla. ved at de tilbys på deltid og vi benytter oss av samlinger med tradisjonell klasseromsundervisning, noen studier har komprimerte videoforelesninger med støtte i seminarer, og noen er en kombinasjon av flere pedagogiske tilnærminer. Vi har fått mye erfaring med studenter som tar studier ved siden av arbeid, det finnes ulike tilbud, og de fleste finner et tilbud som kan passe for seg. Vi ligger ganske langt fremme med tanke på fleksible utdanninger. Her er noen eksempler på utdanningstilbud ved avdelingen.. Ordinære studietilbud, Utdanningene er finansiert med måltall (over statsbudsjettet) og studentenes kostnader knyttet til dette er semesteravgifter, utgifter til litteratur og evt. reise til/fra og opphold under samlingene. Studier via kurs- og oppdragsenheten (skreddersøm), finansieres av oppdragsgiver, i tillegg kan semesteravgift påløpe.

5 Studietilbud på Campus Rena
Masterprogram offentlig ledelse og styring (MPA) Samarbeid med Karlstads universitet siden 2000 Uteksaminert ca 180 studenter kull 1-4 5. kull påbegynt høsten 2009 etter at HH Campus Rena oppnådde egen akkreditering 80 studenter blant ca 150 søkere Fordypning innen kommunal økonomiforvaltning, utviklet i samarbeid med Fagforbundet Høst 2011 uteksaminerte vi de første studentene fra MPA5 6. kull oppstart høsten 2010, 50 studenter 7. kull oppstart høsten 2011, Norsk/svensk kull, 52 norske og 18 svenske studenter 8. kull starter høst 2012 En masterutdanning som har truffet blink i markedet. Utdanner fremtidens ledere i offentlig sektor. Studiet tilbys samlingsbasert, deltid og har stor søkerskare. I 2009 fikk Rena egen akkreditering , men det gode samarbeidet med Karlstad er videreført, svensk/norsk kull MPA1-4 og MPA7. Helnorsk kull på MPA8. Fagforbundet har her vært en betydelig aktør med bidrag for å utvikle en faglig fordypning i masteren, innen økonomi, regnskap og finansiering. Tilbys både som erfaringsbasert master og dybdemaster 3 kjærneemner, statsvitenskap, forvaltningsøkonomi og orgteori og strategi Kostnader knyttet til studiet er semesteravgift, utgifter til litteratur + reise/opphold under samlingene.

6 Studietilbud på Campus Rena
Bachelorprogrammer Økonomi og administrasjon Regnskap og revisjon Serviceledelse og markedsføring Markedsføring Ledelse og organisasjonsutvikling Music management Musikkproduksjon Digital medieproduksjon Alle studieprogrammer på Campus Rena har nylig blitt revidert, så vi tilbyr splitter nye studieprogrammer fra høsten Dette er BA-programmer som tilbys på heltid.

7 Studietilbud – Års- og halvårsenheter på deltid som kan kombineres med jobb
Organisasjon og ledelse, 60 studiepoeng, heltid/deltid, samlingsbasert og samt via Studiesenteret Bedriftsøkonomi, 60 studiepoeng, heltid/deltid, nett og samlingsbasert, og desentralt på Hamar, samt via Studiesenteret Servicestudiet, 60 studiepoeng, deltid, desentralt på Kongsvinger Årsstudium i Krisehåndtering, 60 studiepoeng, deltid og samlingsbasert Halvårsehet i Risiko, sårbarhet og beredskap, 30 studiepoeng, deltid og samlingsbasert Halvårsehet i Kunnskapsledelse, 30 studiepoeng, deltid og samlingsbasert Emnegruppe i økonomi, 30 sp, deltid, via Studiesenteret Halvårsenhet, Serviceledelse, 30 studiepoeng, deltid, desentralt på Kongsvinger Har lang og god erfaring med å tilrettelegge studier for studenter som er i etter- og videreutdanningsfasen, også på Campus. Vi tilbyr en rekke årsstudier og halvårsenheter som går på deltid

8 Samarbeidet med Studiesenteret.no
Nettbaserte studier Organisasjon og ledelse Bedriftsøkonomi Emnegrupper innen økonomi og administrasjon Bedriftsprogrammet Slik fungerer det… Vi har et samarbeid med Studiesenteret.no som er et nettverk som distribuerer/tilbyr undervisning i distriktene. Opptak til Høgskolens studier som gis via studiesenteret foretas av HIHM, og det faglige innholdet er HIHM ansvarlige for. Studientene blir tildelt det studietsenteret som er nærmest sin bostedsadresse, og undervisningen foregår via streamer og seminarer. Vi tilbyr nå Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid Årsstudium Bedriftsøkonomi, deltid Emnegruppe i økonomi og administrasjon Dette er studier hvor man betaler semesteravgift, utgifter til litteratur. I tillegg er det en eksamensavgift per emne som man avlegger ved studiesenteret, som betales til studiesenteret. Bedriftsprogrammet er muligheten til å ta enkeltemner av studiesenterets emner innen disse fagområdene. Man kan kjøpe ”enkeltemner” og prisen på disse varierer

9 Kurs- og oppdragsenheten Campus Rena
Omfattende integrert del av virksomheten, med årlig omsetning på +/- 10 millioner. Eksempler på pågående utdanningsoppdrag: Skatteetaten - Regnskaps-, revisjonsfag og ledelse Kommuner - Service og brukerorientering Økonomiforbundet - Regnskapsutdanninger Politidistrikter - Lederutdanning Statens vegvesen - Økonomi Forsvaret - lederutdanning og emner i risikostyring Fagakademiet - lederutdanning og offentlig saksbehandling Kommuner - helselederutdanninger og lederutdanninger Kommuner – Prosjektutdanninger Statoil - Organisasjonsfag og juss Fagforbundet - Grunnleggende kommuneøkonomi og personalledelse Fylker - Entreprenørskapsutdanninger og veiledning i næringsutvikling Kommunekassererforbundet - Økonomifag Kommuner og fylke - Barnehagejuss og skolejuss Sykehuset Innlandet - Saksbehandlingsfag Kurs og oppdragsenheten på Rena er de som tilbyr utdanning ”på oppdrag” – altså utdanningstilbud som blir finansiert av eksterne kilder – ikke over statsbudsjettet. Her er eksempler på hvilke oppdrag som de har pågående.. Ser at det er ganske varierte og tilpassede tilbud. Skreddersøm til målgruppene. Samarbeid med FAGFORBUNDET

10 Tilrettelegging av kurs og seminar for privat og offentlig sektor
Ekstern finansiert virksomhet – Kurs- og oppdragsenhet hva jobber vi med Tilrettelegging av kurs og seminar for privat og offentlig sektor Etter- og videreutdanninger for privat og offentlig sektor Utrednings- og evalueringsoppdrag Forskningsoppdrag Interreg- og EU programmer Samarbeidsprosjekter Nettverksbygging Kurs og oppdrag Rena kan tilby et bredt spekter av fleksible utdannings- og kursprogram innenfor fagområdene økonomi, regnskap, revisjon, markedsføring, organisasjon og ledelse, prosjektstyring, entreprenørskap, juridiske fag, service og brukerorientering, krise og strategisk beredskap o.s.v

11 Aktuelle eksempler på fagområder innen kontor- og administrasjonsfag Kurs- og oppdragsvirksomheten

12 Utdanningstilbud i samarbeid med Fagforbundet
Personalledelse i offentlig forvaltning, 15 studiepoeng Oppstart nytt kull høsten 2012, annonseres gjennom Fagforbundet Samlingsbasert, 4 samlinger á 2 dager Kurset passer for deg som driver med personalarbeid el.l., eller som skal rekrutteres inn i en slik stilling. Hva er det faglige innholdet Personalplanlegging, rekruttering og utvelgelse. Karriereplanlegging og personalutvikling. Offentlig sektors grunnleggende oppbygging og funksjon. Motivasjon, lønn og belønning i arbeidslivet. Hvordan motivere og utvikle medarbeidere. Samtalen som verktøy i personalledelse. Konflikthåndtering og kommunikasjon. Kompetanseutvikling. Kunnskaps- og prestasjonsutvikling. Organisasjonslæring og lærende organisasjoner. Tilsetting. Vern mot diskriminering. Oppsigelse og avskjed. Lønn, arbeidstid og ferie. Arbeidsmiljø, permisjon og permittering. Strategisk personalledelse. Personalpolitikk og personalplanlegging.

13 Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark inviterer til gratis konferanse - HR OG PERSONALLEDELSE
11.–12. April 2012 (lunsj til lunsj) Terningen Arena, Campus Elverum Smakebiter fra programmet Relasjonskompetanse v/Jan Spurkeland (Relasjonsledelse as) Trivsel i arbeidslivet - persepsjon og holdninger v/Stig Holen (Høgskolen i Hedmark) Team og konflikter v/Kjell Hjertø (Høgskolen i Hedmark) Beslutninger i kriser v/Bjørn Bakken (Høgskolen i Hedmark) Framtida finnes i en krusedull – om handling og forandring for andre v/ Hans Christian Medlien (Landet for undring og fantasi) Påmelding her:

14 Utdanningstilbud i samarbeid med Fagforbundet
Grunnleggende kommuneøkonomi 15 studiepoeng Gjennomført et opplegg for helsefaglige medarbeidere i Fagforbundet vurderer nytt opplegg. Annonseres gjennom Fagforbundet. Samlingsbasert, 4 samlinger á 2 dager Faglig innhold: Generell basis kunnskap og forståelse av økonomiske begreper Generelle regnskapsprinsipper Skille mellom offentlig og privat sektor Bedriftsøkonomi Kalkyler Hvordan man leser et regnskap Merverdiavgiftssystemet KOSTRA Innkjøp Forholdet mellom plan, budsjett og regnskap Presentasjon av økonomiske data Internkontroll

15 Praktisk lederutdanning i helse- og omsorgssektoren
Helsedirektoratet utlyste konkurranse om lederutdanning med bakgrunn i Samhandlingsreformen, og samarbeidspartene HH, RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) og Fagakademiet vant anbudet Målgruppe er ledere og potensielle ledere innen helse- og omsorgssektoren Kommunen eller kommuner i samarbeid ”bestiller” utdanningen Samlingsbasert og inndelt i moduler/emner Igangsettes våren 2012 Kompetanseutvikling gjennom praksisnær refleksjon, veiledning og kollegaveiledning

16 Oppbygging av studiet, praktisk lederutdanning i helse- og omsorgssektoren
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter 7,5sp Strategisk kompetanse- planlegging, -styring og -utvikling 7,5sp Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling 7,5sp Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse 7,5sp Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Høgskolen i Hedmark

17 Samarbeid med Fagakademiet om utdanningsprogram
Offentlig saksbehandling, 30 studiepoeng: 10 studiepoeng prosjektadministrasjon og prosjektledelse 10 studiepoeng arbeidsrett og forvaltningsrett 10 studiepoeng kommunikasjon og etikk i saksbehandlingen Tilbudene utlyses på Fagakademiets hjemmesider Oppleggene gjennomføres samlingsbasert og i Fagakademiets ulike regioner. Høgskolen samarbeider også med Fagakademiet om andre studiepoengsgivende utdanninger innen administrasjonsfag

18 Kontor og administrasjonsfag for Sykehuset Innlandet
Høgskolen i Hedmark har tilrettelagt et utdanningsopplegg for kontorfaglige medarbeidere i Sykehuset Innlandet. Følgende emner har inngått i dette 30 studiepoengstilbudet: Grunnleggende organisasjonsfag, 5 studiepoeng Arbeids- og organisasjonspsykologi, 5 studiepoeng Forvaltningsrett med fokus på helselovgivning, 10 studiepoeng Prosjektoppgave i helse- og kontoradministrasjon, 10 studiepoeng Opplegget gjennomføres samlingsbasert og på deltid.

19 Praktisk lønnsarbeid i kommuner, 5 studiepoeng
Mål: Kurset er et grunnleggende kurs innen lønnsarbeid i kommunale virksomheter Innhold: Kurset er organisert i følgende delemner: 1. Prinsipper for lønnsfastsettelse, HTA regler samt ansiennitetsberegning. 2. Oversikt over lønnsområdet, prinsipper ved lønnsberegningen, bokføring og lønnsoppgaveplikten, samt løsning av praktiske oppgaver Ferie. Lovverket og HTA, praktiske tips for håndtering av regelverket, rettigheter og plikter mht ferie, feriepenger m.m Sykepenger, refusjonskrav til NAV og oppfølging av medarbeidere uten rettighet til arbeidsgiverperiode/sykepenger fra folketrygden Dødsfall – hva utbetales som lønn og hva skal omgjøres til skattefrie utbetalinger. Det siste er av avgjørende betydning for etterlatte.

20 Helseøkonomi, 5 studiepoeng
Helseøkonomi vil fokusere på fagområdene knyttet til økonomi og virksomhetsstyring. Sentrale temaområder: Grunnleggende regnskapsforståelse Kommunale prinsipper for regnskap Dekningsbidrag Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring, resultat og målstyring Rapportering Emnet vil vektlegge praktiske eksempler og modeller. Emnet vil ikke gå i dybden av fagområdet økonomistyring, men deltakerne vil få en forståelse av fagfeltet helseøkonomi.

21 Service- og brukerorientering, 15 studiepoeng
Sentrale fagtemaer: Servicebegrepet Hvordan fungerer en tjenestevirksomhet innad og i forhold til sine omgivelser Servicemøtet Kvalitet i teori og praksis Kommunikasjon Kundebehandling Hvordan bygge det gode laget? Psykososialt arbeidsmiljø Omstillingsprosesser i offentlig sektor Brukerdialog - brukerundersøkelser Serviceledelse - rollefordeling

22 Opptakskrav til høgskoleutdanning
Forskrift om opptak til høyere utdanning, nr Forskriften trådde i kraft 1. januar 2009 Regelverk for opptak til utdanninger ved Høgskolen i Hedmark (

23 Studiekompetanse Hovedregler:
For generell studiekompetanse gjelder krav om både utdanning/praksis og bestemte fag. Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis. Utdanning/praksis Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller Fagopplæring med fag-/svennebrev Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års praksis/utdanning) Fagkravene (må være bestått med karakteren 2 eller bedre) norsk engelsk historie + samfunnsfag / nyere historie + samfunnslære matematikk naturfag

24 25 år eller eldre i opptaksåret
Realkompetanse Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (evt. deltid omregnes til heltid), hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning Den enkeltes realkompetanse blir vurdert individuelt og i forhold til hvilke(t) studium man har søkt. Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

25 Arbeidsomfang Pensum 5 studiepoeng ca 350 sider 10 studiepoeng ca 700 sider 15 studiepoeng ca 900 sider. Hvor mye tid utenom samlingene må du beregne til jobbing med studiet? 5 sp: 2-4 timer i uka 10 sp: 4-6 timer i uka 15 sp: 6-8 timer i uka Hvordan kan vi jobbe i tida mellom samlingene ? Selvstudium, kollokviegruppe, Fronter. ”Lese, diskutere og løse oppgaver .”

26 Kurs og oppdragsenheten Campus Rena
Mette Løhren Leder E-post: Ingunn Schult Rådgiver E-post: Besøk også vår nettside

27 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Hanne Furuheim
Studieveileder, Campus Rena


Laste ned ppt "Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google