Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene Hanne Furuheim, studieveileder Campus Rena 09.02.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene Hanne Furuheim, studieveileder Campus Rena 09.02.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene Hanne Furuheim, studieveileder Campus Rena 09.02.2012

2 Høgskolen i Hedmark Elverum: FH Avdeling for folkehelsefag Hamar: LUNA Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Evenstad: AØL Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Rena: ØLR Avdeling for økonomi og ledelse

3 Kort presentasjon av Campus Rena Høgskolen i Hedmark, Campus Rena, har to store fagområder 1) Organisasjons- og ledelsesfag 2) Økonomifag Ca 1200 studenter, mange av disse studentene gjennomfører opplegg samlingsbasert og nettbasert. Høgskolens avdeling på Rena har i tillegg en egen Kurs- og oppdragsenhet som arbeider med å tilrettelegge for etter- og videreutdanninger med skreddersøm av utdanningstilbud for kunder innen avdelingens fagområder. -Endringsledelse og kunnskapsledelse -Økonomi, regnskap og revisjon -Markedsføring og kommunikasjon -Service og brukerorientering -Entreprenørskap og innovasjon -Prosjektutdanninger -Krisehåndtering, risiko og beredskap -Helseledelse -Juridiske emner

4 Studietilbud ved Campus Rena

5 Studietilbud på Campus Rena • Masterprogram offentlig ledelse og styring (MPA) Samarbeid med Karlstads universitet siden 2000  Uteksaminert ca 180 studenter kull 1-4  5. kull påbegynt høsten 2009 etter at HH Campus Rena oppnådde egen akkreditering ‒ 80 studenter blant ca 150 søkere ‒ Fordypning innen kommunal økonomiforvaltning, utviklet i samarbeid med Fagforbundet ‒ Høst 2011 uteksaminerte vi de første studentene fra MPA5  6. kull oppstart høsten 2010, 50 studenter  7. kull oppstart høsten 2011, Norsk/svensk kull, 52 norske og 18 svenske studenter  8. kull starter høst 2012 http://www.hihm.no/mpa

6 Studietilbud på Campus Rena • Bachelorprogrammer  Økonomi og administrasjon  Regnskap og revisjon  Serviceledelse og markedsføring  Markedsføring  Ledelse og organisasjonsutvikling  Music management  Musikkproduksjon  Digital medieproduksjon

7 Studietilbud – Års- og halvårsenheter på deltid som kan kombineres med jobb  Organisasjon og ledelse, 60 studiepoeng, heltid/deltid, samlingsbasert og samt via Studiesenteret  Bedriftsøkonomi, 60 studiepoeng, heltid/deltid, nett og samlingsbasert, og desentralt på Hamar, samt via Studiesenteret  Servicestudiet, 60 studiepoeng, deltid, desentralt på Kongsvinger  Årsstudium i Krisehåndtering, 60 studiepoeng, deltid og samlingsbasert  Halvårsehet i Risiko, sårbarhet og beredskap, 30 studiepoeng, deltid og samlingsbasert  Halvårsehet i Kunnskapsledelse, 30 studiepoeng, deltid og samlingsbasert  Emnegruppe i økonomi, 30 sp, deltid, via Studiesenteret  Halvårsenhet, Serviceledelse, 30 studiepoeng, deltid, desentralt på Kongsvinger

8 Samarbeidet med Studiesenteret.no • Nettbaserte studier • www.studiesenteret.no • Organisasjon og ledelse • Bedriftsøkonomi • Emnegrupper innen økonomi og administrasjon • Bedriftsprogrammet

9 Kurs- og oppdragsenheten Campus Rena • Omfattende integrert del av virksomheten, med årlig omsetning på +/- 10 millioner. Eksempler på pågående utdanningsoppdrag:  Skatteetaten - Regnskaps-, revisjonsfag og ledelse  Kommuner - Service og brukerorientering  Økonomiforbundet - Regnskapsutdanninger  Politidistrikter - Lederutdanning  Statens vegvesen - Økonomi  Forsvaret - lederutdanning og emner i risikostyring  Fagakademiet - lederutdanning og offentlig saksbehandling  Kommuner - helselederutdanninger og lederutdanninger  Kommuner – Prosjektutdanninger  Statoil - Organisasjonsfag og juss  Fagforbundet - Grunnleggende kommuneøkonomi og personalledelse  Fylker - Entreprenørskapsutdanninger og veiledning i næringsutvikling  Kommunekassererforbundet - Økonomifag  Kommuner og fylke - Barnehagejuss og skolejuss  Sykehuset Innlandet - Saksbehandlingsfag

10 Ekstern finansiert virksomhet – Kurs- og oppdragsenhet hva jobber vi med • Tilrettelegging av kurs og seminar for privat og offentlig sektor • Etter- og videreutdanninger for privat og offentlig sektor • Utrednings- og evalueringsoppdrag • Forskningsoppdrag • Interreg- og EU programmer • Samarbeidsprosjekter • Nettverksbygging • Kurs og oppdrag Rena kan tilby et bredt spekter av fleksible utdannings- og kursprogram innenfor fagområdene økonomi, regnskap, revisjon, markedsføring, organisasjon og ledelse, prosjektstyring, entreprenørskap, juridiske fag, service og brukerorientering, krise og strategisk beredskap o.s.v

11 Aktuelle eksempler på fagområder innen kontor- og administrasjonsfag Kurs- og oppdragsvirksomheten

12 Utdanningstilbud i samarbeid med Fagforbundet Personalledelse i offentlig forvaltning, 15 studiepoeng • Oppstart nytt kull høsten 2012, annonseres gjennom Fagforbundet • Samlingsbasert, 4 samlinger á 2 dager • Kurset passer for deg som driver med personalarbeid el.l., • eller som skal rekrutteres inn i en slik stilling. Hva er det faglige innholdet • Personalplanlegging, rekruttering og utvelgelse. • Karriereplanlegging og personalutvikling. • Offentlig sektors grunnleggende oppbygging og funksjon. • Motivasjon, lønn og belønning i arbeidslivet. Hvordan motivere og utvikle medarbeidere. • Samtalen som verktøy i personalledelse. Konflikthåndtering og kommunikasjon. • Kompetanseutvikling. Kunnskaps- og prestasjonsutvikling. • Organisasjonslæring og lærende organisasjoner. • Tilsetting. Vern mot diskriminering. Oppsigelse og avskjed. • Lønn, arbeidstid og ferie. • Arbeidsmiljø, permisjon og permittering. • Strategisk personalledelse. Personalpolitikk og personalplanlegging.

13 Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark inviterer til gratis konferanse - HR OG PERSONALLEDELSE 11.–12. April 2012 (lunsj til lunsj) Terningen Arena, Campus Elverum Smakebiter fra programmet Relasjonskompetanse v/Jan Spurkeland (Relasjonsledelse as) Trivsel i arbeidslivet - persepsjon og holdninger v/Stig Holen (Høgskolen i Hedmark) Team og konflikter v/Kjell Hjertø (Høgskolen i Hedmark) Beslutninger i kriser v/Bjørn Bakken (Høgskolen i Hedmark) Framtida finnes i en krusedull – om handling og forandring for andre v/ Hans Christian Medlien (Landet for undring og fantasi) Påmelding her: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3373http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3373

14 Utdanningstilbud i samarbeid med Fagforbundet Grunnleggende kommuneøkonomi 15 studiepoeng • Gjennomført et opplegg for helsefaglige medarbeidere i 2011. Fagforbundet vurderer nytt opplegg. Annonseres gjennom Fagforbundet. • Samlingsbasert, 4 samlinger á 2 dager Faglig innhold: • Generell basis kunnskap og forståelse av økonomiske begreper • Generelle regnskapsprinsipper • Skille mellom offentlig og privat sektor • Bedriftsøkonomi • Kalkyler • Hvordan man leser et regnskap • Merverdiavgiftssystemet • KOSTRA • Innkjøp • Forholdet mellom plan, budsjett og regnskap • Presentasjon av økonomiske data • Internkontroll

15 Praktisk lederutdanning i helse- og omsorgssektoren • Helsedirektoratet utlyste konkurranse om lederutdanning med bakgrunn i Samhandlingsreformen, og samarbeidspartene HH, RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) og Fagakademiet vant anbudet • Målgruppe er ledere og potensielle ledere innen helse- og omsorgssektoren • Kommunen eller kommuner i samarbeid ”bestiller” utdanningen • Samlingsbasert og inndelt i moduler/emner • Igangsettes våren 2012 • Kompetanseutvikling gjennom praksisnær refleksjon, veiledning og kollegaveiledning • www.helselederutdanningen.no www.helselederutdanningen.no

16 Oppbygging av studiet, praktisk lederutdanning i helse- og omsorgssektoren Høgskolen i Hedmark Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter 7,5sp Strategisk kompetanse- planlegging, -styring og -utvikling 7,5sp Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling 7,5sp Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse 7,5sp Refleksjon og veiledning Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4

17 Samarbeid med Fagakademiet om utdanningsprogram Offentlig saksbehandling, 30 studiepoeng: • 10 studiepoeng prosjektadministrasjon og prosjektledelse • 10 studiepoeng arbeidsrett og forvaltningsrett • 10 studiepoeng kommunikasjon og etikk i saksbehandlingen • Tilbudene utlyses på Fagakademiets hjemmesider www.fagakademiet.no Oppleggene gjennomføres samlingsbasert og i Fagakademiets ulike regioner. • Høgskolen samarbeider også med Fagakademiet om andre studiepoengsgivende utdanninger innen administrasjonsfag

18 Kontor og administrasjonsfag for Sykehuset Innlandet • Høgskolen i Hedmark har tilrettelagt et utdanningsopplegg for kontorfaglige medarbeidere i Sykehuset Innlandet. Følgende emner har inngått i dette 30 studiepoengstilbudet: • Grunnleggende organisasjonsfag, 5 studiepoeng • Arbeids- og organisasjonspsykologi, 5 studiepoeng • Forvaltningsrett med fokus på helselovgivning, 10 studiepoeng • Prosjektoppgave i helse- og kontoradministrasjon, 10 studiepoeng Opplegget gjennomføres samlingsbasert og på deltid.

19 Praktisk lønnsarbeid i kommuner, 5 studiepoeng • Mål: Kurset er et grunnleggende kurs innen lønnsarbeid i kommunale virksomheter • Innhold: Kurset er organisert i følgende delemner: 1. Prinsipper for lønnsfastsettelse, HTA regler samt ansiennitetsberegning. 2. Oversikt over lønnsområdet, prinsipper ved lønnsberegningen, bokføring og lønnsoppgaveplikten, samt løsning av praktiske oppgaver. 3. Ferie. Lovverket og HTA, praktiske tips for håndtering av regelverket, rettigheter og plikter mht ferie, feriepenger m.m. 4. Sykepenger, refusjonskrav til NAV og oppfølging av medarbeidere uten rettighet til arbeidsgiverperiode/sykepenger fra folketrygden. 5. Dødsfall – hva utbetales som lønn og hva skal omgjøres til skattefrie utbetalinger. Det siste er av avgjørende betydning for etterlatte.

20 Helseøkonomi, 5 studiepoeng Helseøkonomi vil fokusere på fagområdene knyttet til økonomi og virksomhetsstyring. Sentrale temaområder: • Grunnleggende regnskapsforståelse • Kommunale prinsipper for regnskap • Dekningsbidrag • Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring, resultat og målstyring • Rapportering Emnet vil vektlegge praktiske eksempler og modeller. Emnet vil ikke gå i dybden av fagområdet økonomistyring, men deltakerne vil få en forståelse av fagfeltet helseøkonomi.

21 Service- og brukerorientering, 15 studiepoeng Sentrale fagtemaer: • Servicebegrepet • Hvordan fungerer en tjenestevirksomhet innad og i forhold til sine omgivelser • Servicemøtet • Kvalitet i teori og praksis • Kommunikasjon • Kundebehandling • Hvordan bygge det gode laget? • Psykososialt arbeidsmiljø • Omstillingsprosesser i offentlig sektor • Brukerdialog - brukerundersøkelser • Serviceledelse - rollefordeling

22 Opptakskrav til høgskoleutdanning • Forskrift om opptak til høyere utdanning, 2007-01-31 nr 173 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html Forskriften trådde i kraft 1. januar 2009 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html • Regelverk for opptak til utdanninger ved Høgskolen i Hedmark (http://www.hihm.no/Hovedsiden/Studietilbud/Soeknad-og-opptak/Opptakskrav)http://www.hihm.no/Hovedsiden/Studietilbud/Soeknad-og-opptak/Opptakskrav

23 Studiekompetanse Hovedregler: For generell studiekompetanse gjelder krav om både utdanning/praksis og bestemte fag. Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis. Utdanning/praksis • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller • Fagopplæring med fag-/svennebrev eller • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års praksis/utdanning) Fagkravene (må være bestått med karakteren 2 eller bedre) • norsk • engelsk • historie + samfunnsfag / nyere historie + samfunnslære • matematikk • naturfag

24 Realkompetanse Minimum opptakskrav: • 25 år eller eldre i opptaksåret • Minimum 5 års relevant praksis (evt. deltid omregnes til heltid), hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning Den enkeltes realkompetanse blir vurdert individuelt og i forhold til hvilke(t) studium man har søkt. Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

25 Arbeidsomfang • Pensum 5 studiepoeng ca 350 sider 10 studiepoeng ca 700 sider 15 studiepoeng ca 900 sider. • Hvor mye tid utenom samlingene må du beregne til jobbing med studiet? 5 sp: 2-4 timer i uka 10 sp: 4-6 timer i uka 15 sp: 6-8 timer i uka • Hvordan kan vi jobbe i tida mellom samlingene ?  Selvstudium, kollokviegruppe, Fronter.  ”Lese, diskutere og løse oppgaver.” 25

26 Besøk også vår nettside http://www.hihm.no/Kurs-og-oppdrag/Kontakt/KO-Rena Kurs og oppdragsenheten Campus Rena Mette Løhren Leder E-post: mette.lohren@hihm.nomette.lohren@hihm.no Ingunn Schult Rådgiver E-post: ingunn.schult@hihm.no

27 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Hanne Furuheim Studieveileder, Campus Rena Hanne.furuheim@hihm.no


Laste ned ppt "Etter- og videreutdanning innen kontor- og administrasjonsfagene Hanne Furuheim, studieveileder Campus Rena 09.02.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google